Tag Archives: Proroci și învățători mincinoși

Împlinirea Legii lui Dumnezeu printr-o poruncă nouă: iubirea sacrificală.

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) Există astăzi, așa cum se știe, o mulțime de … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Vrăjitoria ca un cancer!

 ”Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte  minciuna şi trăieşte în minciună!” (Apocalipsa 22:15) L-am cunoscut pe H.E. acum 15 ani. Astăzi, la aproape 80 de ani, omul are o ținută fizică de invidiat, ba mai mult: … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Evlavia și Pioșenia bisericii bimilenare a lui antihrist.

”orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.” (Matei 7:17) Astăzi mulți oameni știu că Hitler a ucis 6 milioane de evrei în lagărele de concentrare. Dar cei mai mulți dintre aceștia nu cunosc faptul că … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Mariolatria, lucrarea Satanei!

” Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.” (2 Corinteni 11:14) Geniul duhului lui antihrist  în infama sa lucrare purtată de 2000 de ani împotriva bisericii creștine, mărturisitoare, și-a probat calibrul prin diversiunea numită, Fecioara! … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Ce este credința creștină?

ctrină sau învățătură! Din păcate mulți asimilează, voit sau nu, cunoașterea cuvântului ”evanghelie” cu cunoașterea învățăturii Evangheliei! Nu mi-am propus un joc de cuvinte, ci dimpotrivă, în cele ce urmează voiesc a expune joaca de-a cuvintele a multora dintre cei … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Deosebita evanghelie universală și dreptcredincioasă satanică (Pamflet)

” Petru, împreună cu ceilalți ucenici, s-a dus la sinagogă în ziua Sabatului să le vorbească oamenilor! Ajuns acolo, el și-a făcut mai întâi cruce după care i-a cerut lui Toma să-i dea craniul lui Ioan Botezătorul pe care acesta … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Creștinism sau marianism?

” În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”    (Faptele Apostolilor 4:12) Se spune că odată, înaintea lui Alexandru cel Mare a fost adus un … Continue reading

Posted in avertizari | Tagged , | Leave a comment

Cei trei îngeri din Apocalipsa erau doi: William Miller și Hiram Edson

”Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte care umblă după duhul lor şi nu văd nimic!” (Ezechiel 13:3)   Temelia bisericii adventiste de ziua a șaptea se leagă, în ordine cronologică de cele ”trei solii îngerești” din Apocalipsa … Continue reading

Posted in Ellen G. White, Erezia adventistă | Tagged , , | Leave a comment

Un proroc mincinos

“în scrierile ei, Ellen White a folosit surse la o amploare mult mai mare decât ne-am dat seama sau am recunoscut până acum….”  (Adventist Review, ”Asta cred eu despre Ellen White”, 20 martie 1980, Neal Wilson – președintele conferinței generale … Continue reading

Posted in Ellen G. White, Erezia adventistă | Tagged , , | 2 Comments

Adevăruri jenante pentru adventiștii de ziua a șaptea

Adventiștii își doresc foarte mult să fie percepuți ca și creștini evanghelici, și care au o misiune de îndeplinit, răspândirea cuvântului lui Dumnezeu! Toate acestea sună bine, dar ce cred ei cu adevărat? Ce fel de fapte nu vor dori … Continue reading

Posted in Ellen G. White, Erezia adventistă | Tagged , , | Leave a comment