Carl Jung: om de știință sau șaman modern?

”Vouă însă tuturor celorlalţi … care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut „adâncimile Satanei”, cum le numesc ei, vă zic: „Nu pun peste voi altă greutate.” (Apocalipsa 2:24)
***
Autorul Dave Hunt a remarcat odată că, dacă un vraci ar intra într-o biserică modernă îmbrăcat în pene și cu șiraguri de mărgele, el ar fi respins, dar dacă vraciul ar intra îmbrăcat în veșmântul unui om de știință, el ar fi primit cu căldură. Din păcate, dacă pentru prima ipostază au loc încă dezbateri, în schimb cea de-a doua a devenit ceva foarte comun.
O ilustrare perfectă a acestui fenomen este psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung. Cunoscut printre discipolii săi intimi ca, “Hexenmeister von Zürich” (maestrul vrăjitor din Zurich),  numeroși creștini din ziua de azi apreciază și aplică gândirea lui. Unii cred că deoarece tatăl lui Jung a fost un pastor luteran, atunci și Jung a fost de asemenea creștin. Cu toate acestea, nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr. Jung însuși a recunoscut în mod privat că era un gnostic și că a împrumutat elemente ale gândirii sale din vechiul gnosticism.
La prima impresie un om în ton cu vremurile, Jung citea în latină, greacă, germană, engleză și franceză. El a fost de asemenea medic, psihiatru practicant, profesor universitar, discipol timpuriu al lui Freud, și fondatorul propriei sale școli de psihologie cunoscută sub numele de psihologie analitică.
Mulți oameni îl găsesc pe Jung fascinant nu doar pentru că a fost educat ca un om de știință ci și pentru că el a explorat deasemenea domeniile stranii și ascunse ale umanității – visele, miturile, imaginația și ocultismul. Toate astea i-au dat lucrării sale un aer de obiectivitate înaintea unei societăți îndrăgostite de știință.
Rădăcini anti-creștine
Însă chiar și așa, Jung a oferit doar aspectul unei abordări științifice prin sistemul său psihologic, în realitate el a camuflat cu grijă idei religioase și filozofice deghizate în știință. Acest sistem, de fapt, constituie astăzi o rădăcină majoră a gândirii New Age: misticismul ocult deghizat ca știință psihologică.
Deoarece multe dintre conceptele lui Freud și Jung sunt fundamentale pentru curentul de gândire New Age (sau “interspiritualitatea”), este esențial să se înțeleagă că popularele lor școli de psihoterapie (adesea numite ca psihiatrie dinamică) își au originea în gândirea anti-creștină.
 
Henri Ellenberger, psihiatru și autor al unei voluminoase istorii a psihologiei dinamice sau a psihologiei de adâncime, concluzionează că:
“Este imposibil să nu se observe influența lui Nietzsche asupra psihiatriei dinamice … Nietzsche poate fi considerat ca sursa comună pentru Freud, Adler și Jung.” [i]
Frederick Nietzsche a fost un filozof german anti-creștin care a exaltat păgânismul și cultul instinctului. Adolf Hitler și Nazismul s-au adăpat foarte mult din învățătura lui Nietzsche.
Filme precum Indiana Jones și Star Wars, precum și multe psihoterapii populare și concepte medicale holistice, reflectă influența pe scară largă, încă subtilă, a gândirii lui Jung în Statele Unite ale Americii. Spațiul nu permite o analiză sociologică a societății seculare. Ceea ce ne preocupă este aprecierea largă și înalta stimă pe care o mare parte a creștinismului contemporan o acordă lui Jung și gândirii lui.
Trei figuri binecunoscute, mai ales, au popularizat munca lui Jung în Biserică: Joseph Campbell (un erudit în religiile lumii); Morton Kelsey, un preot și profesor universitar episcopal, a cărui populară carte, The Other Side of Silence promovează meditația orientală și ocultismul pentru creștini; și psihiatrul M. Scott Peck, autorul cărții The Road Less Traveled (Drumul cel mai puțin umblat), care învață că inconștientul (firea părmântească, sinele) este Dumnezeu.
Într-un mod aproape unanim oamenii îl consideră pe Jung ca un om înțelept –  și în multe biserici (vezi creștinismul pozitiv(sic!), creștinismul ezoteric  etc – nota mea) ca un sfânt. Atacați-l pe apostolul Pavel și veți fi numit un gânditor, dar dacă-l veți critica pe Jung veți fi adesea numit un “fundamentalist” (sau un bigot ignorant).
Dar Biblia afirmă că adevărata înțelepciune vine din [“frica”] de Domnul (Proverbe 1: 7). ”Înțelepciunea” lui Jung provine din asta? Nu, pentru un număr întreg de motive.
O teologie eretică – o psihologie ocultă
Noi trebuie să evaluăm psihologia lui Jung, în lumina teologiei lui eretice.
După ruperea uceniciei sale  cu Freud, Jung s-a lăsat să alunece într-un intens conflict interior – văzută de unii ca “o psihoză creativă” – , adică o formă de dezvoltare continuă a gândirii sale. El a văzut asta ca o modalitate de a accesa ceea ce el credea că este “inconștientul” său, dar din punct de vedere biblic, putem descrie asta doar ca o îmbrățișare a naturii/firii sale păcătoase și a tărâmului demonic.
Împrumutând metoda vizualizării [ii] sau a “imaginației active” din ocultismul antic, Jung a dialogat cu figurile care apăreau în fanteziile sale. El le-a numit “arhetipuri” [iii] [adică: primul sau tipul original] și a presupus că acestea erau părți din ceea ce el a teoretizat că era o minte personală sau rasială inconștientă, care avea o existență independentă și care avea nevoie de o “integrare” cu mintea conștientă. În vremurile de dinainte însă, oamenii au numit astfel de fenomene ca fiind demoni. De fapt, chiar și Jung a folosit uneori termenul de demoni pentru aceste fenomene. Un astfel de “arhetip” era  un “om înțelept” care s-a numit el însuși Filimonși care a devenit “călăuza înțeleaptă” și profesorul lui Jung.
Biblia numește asta spiritism [iv] și contact cu demonii.
Punctul culminant al acestui contact cu demonii a constat într-o invazie de țipete, sunatul la ușa casei lui prin fenomene poltergeist (la care au asistat familia și servitorii lui) și care s-au oprit numai atunci când Jung, compulsiv, a scris un tratat numit Cele Șapte Predici pentru Cei Morți. (Acest lucru este foarte similar cu ceea ce numim azi, scrierea automată spiritistă. [V]) Documentul rezultat a fost o erezie gnostică [vi] care l-a hulit pe Dumnezeul Bibliei și l-a înălțat pe Abraxas, un “dumnezeu”  gnostic care cuprindea atât binele cât și răul într-o singură ființă. [vii], [viii]
Ca un adevărat gnostic, Jung a împărtășit cartea cu prietenii săi apropiati, dar a ascuns-o de public. Când un faimos teolog evreu, Martin Buber, s-a întâmplat să dea de ea, el l-a acuzat pe Jung că este un gnostic modern. Jung a negat vehement susținând că, cartea a fost doar o “frivolitate a tinereții”, dar în alte locuri, mai târziu, el a numit-o ca fiind centrală între toate lucrările lui.
Aceast  mod de înșelăciune a fost tipic pentru el, pentru că scria frecvent tot felul de blasfemii după care el se retrăgea sub masca unui om de știință umil, “un empirist”, așa cum el însuși s-a numit, care mai degrabă observa psihicul uman  și nu ca un teolog care vorbește despre adevărurile ultime. [ix], [x]
Potrivit lui Stephan Hoeller, în cartea sa The Gnostic Jung and The Seven Sermons to the Dead (gnosticul Jung și Cele șapte Predici pentru Cei Morți), Jung “știa că, în psihologia lui el prezenta de fapt o disciplină a transformării, în esență gnostică,  într-o formă contemporană.” [xi]
Jung pleda, de asemenea, pentru îmbrățișarea fenomenelor oculte, ca parte a explorării “inconștientului” și a inventat termenii științifici sondare și sincronicitate (coincidențe semnificative) pentru a-l descrie. El a legitimat astfel ghicitul (divinația), [xii] I Ching, [xiii] astrologia, yoga și tot felul de practici psihice. (În ceea ce privește conduita morală, el a cerut ca amanta sa, să facă parte din viața sa de familie, împreună cu soția și copiii săi.) [xiv]
Astfel, Jung este un exemplu perfect despre cum se poate încorpora predarea și practica ocultă sub o fațadă științifică. Ce oportunitate de a promova doctrinele demonilor (1 Timotei 4: 1,2), ca rezultate ale unei presupuse cercetării științifice!
Ca psihiatru laic, Henri Ellenberger afirmă în masiva lui istorie a psihologiei dinamice/de adâncime (alte nume pentru mai multe școli de psihologie analitică):
“Apariția spiritismului a fost un eveniment de importanță majoră în istoria psihiatriei dinamice, deoarece acesta a oferit, în mod indirect, psihologi și psiho-patologi cu noi abordări asupra minții. Scrierea automată, una dintre procedurile introduse de spiritiști, a fost preluată de oamenii de știință ca o metodă de explorare a inconștientului.” [xv]
Camuflajul lui Jung asupra misticismului ocult, sub forma unei științe psihologice, a creat o rădăcină majoră pentru gândirea New Age de astăzi, numită “interspiritualitate.” Redefinirea pe care el a dat-o realității religioase, ca un simplu element al psihicului uman, le dă tuturor punctelor de vedere religioase un statut egal.
Din sistemul lui Jung au răsărit numeroase psihoterapii seculare și creștinizate (sic!) contemporane bazate pe false filozofii și practici spirituale. În mediile non-creștine acestea sunt adesea numite ca individuație sau auto-actualizare (self-actualization). Creștinii numesc în mod obișnuit terapiile care încorporează unele dintre elementele de mai sus sau toate, ca vindecare “emoțională” sau vindecare “interioară”. Un proeminent vindecător interior a fost Agnes Sanford. Soție a unui preot episcopal, ea a combinat învățăturile lui Jung cu tehnicile sectei Unity School of Christianity (Școala Unită a Creștinismului) și cu Mind Science (Știința Minții) pentru a crea o tehnică care face ravagii prin nenumărate biserici, variind de la cea romano-catolică și episcopală la penticostali și la evanghelici.
Mulți creștini îl consideră pe Jung un om foarte înțelept, iar bisericile biblice și la fel de bine bisericile liberale și liturgice folosesc tehnicile sale, astăzi.
Concepte Populare Jungiene
În multe situații în biserici, inclusiv în cele evanghelice, conceptele jungiene inspirate ocult au înlocuit gândirea biblică, și ideile sale au devenit fundamentale pentru unii consilieri creștini.
Ideile jungiene stau la baza unor concepte populare precum,
Tipologia. Myers Briggs Type Indicator-(MBTI) este inventarul de personalitate cel mai folosit din lume. Isabel Myers și mama ei, Katharine Briggs, “au dezvoltat modelul și inventarul lor în jurul ideilor și teoriilor psihologului Carl Jung, contemporan cu Sigmund Freud și un exponent de frunte al teoriei Gestalt a personalității.” [xvi] Inventarul Myers Briggs – este larg utilizat în testarea psihologică, dezvoltarea carierei, evaluarea candidatului, training-uri de leadership, și așa mai departe.
Copilul interior (Copilul din tine). O frază populară în zilele noastre, “copilul interior” se referă la ideea că în fiecare adult este un copil care reprezintă modul în care el sau ea a fost tratat ca un copil. Gândirea jungiană vede asta ca pe un arhetip.
Arhetipurile. Potrivit aceastei idei, resturi psihice arhaice sau imagini mentale primordiale sunt înnăscute în mintea oamenilor și au propria lor viață. Acest concept are ca efect relativizarea experienței religioase.
Tehnica antică ocultă, de imaginație activă sau vizualizare (uneori numită, ”imagini ghidate”). Utilizarea obișnuită a vizualizării este de a forma imagini mentale. Cu toate acestea, practicanții oculți atât din ​Orient cât și din Occident s-au folosit mult timp de ea pentru a încerca în mod deliberat să creeze sau pentru a manipula dimensiunile fizice, psihologice sau spirituale. Deși inițial se practica doar în sfera societăților oculte secrete și a practicienilor privați, explozia gândirii oculte în ultimii patruzeci de ani, a atras  o popularitate enormă pentru tehnicile de vizualizare oculte, atât în ​​societatea seculară cât și în Biserică. În unele cazuri, profesorii creștini care au fost confuzi cu privire la diferența dintre cele două abordări au promovat, fără să știe, metodele oculte.  În zilele noastre, tehnicile de vizualizare oculte abundă în multe domenii vitale. Acestea includ:
– Ca o tehnică de vindecare;
– Ca ajutor de recuperare din diverse dependențe;
– Ca o încercare de a spori averea și influența în lumea afacerilor;
– Respectabilitate în domeniul tratamentului cancerului și controlul durerii;
– Ca o tehnică foarte centrală de psihoterapie transpersonală pentru transformare personală;
– Ca parte a tehnicilor transpersonale educaționale introduse elevilor (de la nivelul gimnazial în sus) pentru relaxare și pentru a contacta “ghizi interior” și de a primi “înțelepciune interioară”;
(Iar printre creștinii care cred că asta este compatibilă cu învățătura Bibliei, se numără și teologul Richard Foster.)
– Anumite metode de interpretare ale visului, în special în căutarea de arhetipuri și “dialogări” cu figuri din vis, pentru a obține “înțelepciune interioară.”
Jung a promovat, de asemenea, acceptarea pe scară largă a ideii că experiența spirituală poate fi separată de adevărul religios (lucru văzut de multe ori, de exemplu, la Alcoolicii Anonimi).
Dar poate că una dintre cele mai distructive  învățături ale lui Jung este că noi ar trebui să “integrăm” “lumina” și ” întunericul “, adică, ceea ce Biblia numește binele și răul.
Deși nu este loc aici pentru a examina aceste concepte sau mai multe terapii care le încorporează (fructele lor) în detaliu, am încercat să facem lumină cu privire la rădăcinile puțin cunoscute ale gândirii lui Jung, astfel că, dacă vă veți confrunta cu oricare urmă a lor, veți fi conștienți de încâlceala problematică din spatele acesteia.
Graficul de mai jos oferă mai multe informații despre conceptele jungiene de bază și efectele lor nocive.
Conceptele de bază în Sistemul Gnostic al lui Jung de Sănătate Psihologică
A. Psihologia lui Jung promovează cunoașterea de sine ca esențială pentru atingerea sănătății psihologice, și învață că această cunoaștere de sine este mai importantă decât moralitatea. Această abordare a ajutat la deschiderea ușii pentru relativismul moral și psihologic agresiv de astăzi. De asemenea, este o abordare în esență gnostică.
B. Jung insista că imaginea reală a lui Dumnezeu nu este Treimeaci o cuaternitate care include și un element satanic – Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și Lucifer. Singura modalitate în care el l-a putut interpreta pe Dumnezeul Bibliei a fost de a spune că Dumnezeu are o latură demonică, rea [xvii]. În domeniul psihologic, el a învățat că sănătatea presupune integrarea  de către ființa umană a părții “întunecate” (adică, ceea ce Biblia numește partea păcătoasă și demonică) alături cu partea de “lumină”. Aceasta justifică utilizarea pe scară largă, în unele psihoterapii contemporane, a “acceptării” și “dialogării” cu tot ceea ce trece prin mintea cuiva, cu scopul de a-l “integra”.
C. Jung reduce tot adevărul religios la elemente pur și simplu psihologice în conștiința umană. De exemplu, Hristos, laolaltă cu Buddha, Shiva, etc sunt văzuți doar ca exemple de “arhetipuri mântuitoare” care fac parte din presupusul “inconștient colectiv” și care sunt de valoare religioasă egală. Acest punct de vedere, pe care mulți îl văd ca “științific”, încinge și mai mult relativismul religios contemporan.
D. Jung învăța că oamenii au un miez divin, “Sinele” (similar cu viziunea hindusă), care are nevoie doar să fie “dezvăluit” prin cunoașterea de sine. Acest punct de vedere este esențial pentru gândirea New Age și psihoterapia transpersonală *, care astăzi se regăsesc pretutindeni.
E. Ultima hulă a lui Jung a fost să spună că Isus Hristos a avut putere doar pentru că el a fost posedat de “arhetipul Mântuitorul” și că, el ca om a fost nebun pentru că a pretins că este Dumnezeu. [xviii]. Aceasta este o altă versiune a gnosticismului New Age care separă așa-numitul “Duh Cristos” de persoana lui Isus. (de ex: în Cursul de Miracole, cap. II, psiholoaga Helen Schucman – care a redactat ”Cursul” prin scriere automată – spunea că, „Isus nu este Hristos” sau că, ”Isus nu este neapărat Hristos” — iată gnosticismul jungian, New Age – nota mea)
Concluzie
În epistola sa către Coloseni, Pavel îi avertiza pe creștini despre influențele înșelătoare cu care se confruntau. Aceste influențe sunt foarte asemănătoare cu cele cu care ne confruntăm noi astăzi.
” Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.” (Coloseni 2:8) Răspunsul lui Pavel a fost de a le arăta cine este cu adevărat Hristos:
”Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” (Coloseni 2:9)
Nouă nu trebuie să ne fie teamă să privim către Isus – adevăratul Isus, împreună cu Biblia ca autoritate a noastră. Apoi vom putea face față răului și înșelăciunilor lui pentru a ajuta la eliberarea celor captivi în minciună. Pentru că noi îl știm pe Hristos,
” în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” (Coloseni 2:3)
”Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.  Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:4,5)
Resurse:
Bobgan, Martin and Deidre. Psychoheresy. Santa Barbara, CA: Eastgate Publishers, 1987.Deși tonul acestei cărți nu este confortabil, autorii fac o treabă excelentă de documentare pe probleme legate de psihologie și creștinism.
 
Brome, Vincent. Jung. New York: Atheneum, 1978.
 
Ellenberger, Henri. The Discovery of the Unconscious. New York: Basic Books, Inc., 1970. O explorare masivă a istoriei și dezvoltării psihologiei inconștientului.
 
Hoeller, Stephan. The Gnostic Jung and the Seven Sermons to the Dead. A Quest book, The Theosophical Publishing House ,1982. Hoeller însuși este un gnostic..
 
Noll, Richard. The Jung Cult: Origins of a Charismatic Movement. NY: Free Press Paperbacks, Simon & Schuster, 1994. Aceasta este o examinare fascinantă și aprofundată a influenței centrale a lui Carl Jung în fabricarea culturii New Age. Noll este lector în Istoria Științei la Universitatea Harvard  și  are un doctorat în psihologie clinică.
Segal, Robert A. The Gnostic Jung. Princeton, MS: Princeton University Press, 1992.
Note
[i] Ellenberger, Henri. The Discovery of the Unconscious. New York: Basic Books, Inc., 1970, p. 276. Bolding added by authors.
 
[ii] Visualizarea/imagini ghidate: Utilizarea obișnuită a vizualizării este de a forma imagini mentale. Cu toate acestea, practicanții oculți atât din ​Orient cât și din Occident s-au folosit mult timp de ea pentru a încerca în mod deliberat să creeze sau pentru a manipula dimensiunile fizice, psihologice sau spirituale. Imaginile ghidate implică folosirea fanteziei direcționate pentru a atinge un scop, cum ar fi creativitate îmbunătățită, a face bani sau întâlnirea unor ” ghizi spirituali.”
 
[iii] Arhetipuri: Teoria Jungiană potrivit căreia resturi psihice arhaice sau imagini mentale primordiale par să fie  moștenite în mintea oamenilor și să aibă o viață a lor proprie. Despre care se spune că sunt fie creative fie distructive.
 
[iv] Spiritismul sau spiritismul: convingerea că supraviețui morții supraviețuiesc ca  spirite care pot comunica cu cei vii. A început în 1800 ca o mișcare socială în Statele Unite ale Americii.
 
[v] Scrierea automată: Când un spirit, se spune că preia controlul unei persoane, fie în întregime sau parțial, el o determină pe acea persoană să scrie ceva. Biblia ar numi acest lucru fie oprimare sau posedare de către un demon.
 
[vi] Gnosticism: [Gnoza = cuvântul grecesc pentru cunoaștere] Gnosticii învață că drumul spre Dumnezeu este prin cunoaștere secretă de la un profesor iluminat, și nu prin credință. Ei neagă învățăturile de bază ale creștinismului, cum ar fi întruparea, învierea, ispășirea și dumnezeirea lui Hristos. Sistemul psihologic-teologic Jungian este o metodă  gnostic  pentru a căuta mântuirea prin întoarcere către interior.
 
[vii] Brome, Vincent. Jung. New York: Atheneum, 1978, p. 167.
 
[viii] Segal, Robert A. The Gnostic Jung. Princeton, MS: Princeton University Press, 1992, pp.181-193).
 
[ix] Segal, pp. 156, 163.
 
[x] Hoeller, Stephan. The Gnostic Jung and the Seven Sermons to the Dead. A Quest book, The Theosophical Publishing House 1982. Introduction. Hoeller însuși este un gnostic.
 
[xi] Hoeller, pp.25–26.
 
[xii] Ghicitul: Încercarea de a vedea prezice viitorul cuiva. (Practică interzisă potrivit Scripturii — Deuteronom cap. 18.)
 
[xiii] I Ching: O formă antică chinezească de ghicit popularizată de Carl Jung, care a readus-o în forma contemporană.    
 
[xiv] Brome, p. 168.
 
[xv] Ellenberger, p.85). Boldface our addition.
 
 
 [xvii] Jung’s Answer to Job, from Vol. 11, Collected Works. NJ: Princeton University Press; 1 edition (May 1, 1973). Pentru un rezumat al răspunsului lui Jung, văzut la 50 de ani după scrierea sa,  a se vedea http://www.junginstitute.org/pdf_files/JungV8N1p1-18.pdf. Autorul subliniază cât de necredincios și trădător este Dumnezeu.
 
[xviii] Jung, Answer, pp. 46–47.
 
 http://religiamasonica.blogspot.ro/2015/03/carl-jung-om-de-stiinta-sau-saman-modern.html

Posted in Carl Jung, Masonerie, Psihiatria, Sigmund Freud | Tagged , , , | 1 Comment

Carl Jung, Alchimia, Taoismul și Neo-gnosticismul

 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la luminăşi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 26:18) 

Citate și extrase din:

The Dictionary of Mind and Spirit
(întocmit de Donald Watson, Avon Books, New York, 1991)

Jung a primit informațiile sale de la cel puțin trei ghizi spirituali diferiți. Aceste învățături revoluționare vor vrăji lumea. Observați trimiterile pe care le fac acești ghizi spirituali către gnosticism și practicile oculte de canalizare (channeling) și de scriere automată.

“Jung folosește numele de Abraxas pentru a se referi la realitatea iluzorie în textul său neo-gnostic intitulat Cele Șapte Predici pentru cei Morți. Acest text a fost scris” semi-automat “, în 1916 de către o parte din el însuși pe care s-a întâmplat să o numească  Basilides. SCRIEREA AUTOMATĂ este mai tipică unui medium spiritist decât unei metode științifice, dar rezultatul este un text psihologic în profunzimea sa. Scrisul automat a urmat imediat după ruperea de Freud și după experiențele sale de fenomene poltergeist. Spre deosebire de gnostici,  Jung  nu  a învățat revenirea umană la esența gnosticilor Pleroma, care menținea plinătatea individualității umane dar în care individul era pierdut. ” (Pagina 1)

“Pentru gnosticul Basilides din Alexandria celui de-al doilea secol, Abraxas era numele Ființei Supreme …. Ființa Supremă a generat în primul rând mintea, din care provin LOGOSul, Înțelegerea, Înțelepciunea, Puterea și o întreagă succesiune de puteri, stăpâniri și îngeri într-o ierarhie spirituală complexă…. Basilides a crezut că existau 365 de eoni, personificări ale emanațiilor dumnezeirii care efectuau crearea de materie. Primul dintre acești eoni era  Hristos, numit de asemenea și Nous. Basilides era diferit de alte școli gnostice prin conceptul său dspre Dumnezeu ca fiind, în esență, de necunoscut, o idee care poate fi urmărită la sursele indiene, cu noțiunile de MAYA și NIRVANA pe care el le-a inclus, de asemenea, în filosofia lui. “ (Pagina 1)

“Jung din nou: “inconștientul colectiv este comun tuturor: acesta este fundamentul a ceea ce anticii numeau atracția tuturor lucrurilor.” Prin intermediul inconștientului colectiv  informațiile despre un anumit timp și spațiu pot fi transferate în mintea unui alt individ. … Acesta era  zona inconștientului colectiv în care Jung a crezut că s-a întâlnit și a vorbit cu “entitățile inteligente” Filimon, Ilie și Salome în perioadele sale de IMAGINAȚIE ACTIVĂ.” (Pagina 63)
(tablou realizat de însuși Jung — el cu Ilie, care mai  târziu se transformă în Filimon, și cu Salome.)

Link-uri și citate

”Conferințele și seminariile, Journey Into Wholeness (Călătoriți în Integritate) explorează relația dintre spiritualitatea modernă și psihologia lui Carl Jung.”(http://www.mythicjourneys.org/passages/novdec2003/novdec2003/newsletterp9.html)

Pentru Jung, spre deosebire de Freud, Dumnezeu nu era o “iluzie”. El credea că multe dintre  bolile din ziua de azi se datorau rădăcinilor noastre religioase și, prin urmare, înțelegerii lor. Psihologia lui Jung oferă o alternativă la materialismul raționalist al culturii noastre, căruia  chiar religia i-a căzut victimă. Psihologia lui servește pentru a ne reaminti că dogma religioasă  nu este de ajuns. Pentru a gasi sensul fiecăruia dintre noi, trebuie o trăire în relație cu Marele Mister prin relația noastră cu toată creația interioară și exterioară. Psihologia lui Jung ne poate  ajuta  sa ajungem la o conștientizare a realității atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu, a adevărului religios relevant zilei de azi – și că aceasta funcționează într-adevăr și că poate acționa ca o putere de transformare, relațională și de reînnoire dacă ne deschidem spre ea “.

Simbolul pentru cele descrise deasupra consistă dintr-o așa zisă cruce yin/yang.
“Dar imaginația activă, așa cum denotă termenul, înseamnă că imaginile au o viață a lor și că evenimentele simbolice se dezvoltă în funcție de propria lor logică – cu care, desigur, mintea voastră conștientă nu interferează …. (Jung on Active Imagination, de C. G. Jung, The Tavistock Lectures, pg. 145)

“Simbolul Mandala are exact sensul unui loc sfânt, un Temenos, pentru a proteja centrul.  Și acesta este un simbol care este unul dintre cele mai importante motive în obiectivarea de imagini inconștiente ….. (The Symbolic Life: Miscellaneous Writings, de C.G. Jung, pg.178,179)

“Influența sugestivă a imaginii reacționează la sistemul psihologic al pacientului și  induce același efect pe care el l-a pus în imagine.  Acesta este motivul pentru folosirea idolilor, pentru utilizarea magică de imagini sacre, de icoane. Ele au aruncat magia lor în sistemul nostru și noi ne-am pus pe noi în ele (icoane). Dacă vă veți pune în icoană, icoana va vorbi cu voi. Luați o mandala lamaică, care are un Buddha în centru, sau un Shiva, și, în măsura în care vă veți putea pune pe voi în ea, ea va răspunde și va veni în voi. Ea are un efect magic. Puteți începe prin concentrarea pe un punct de pornire…. (The Symbolic Life: Miscellaneous Writings, de C.G. Jung, Lectura V (Discuție).

“Când vă concentrați pe o imagine mentală, aceasta începe să se agite, imaginea devine îmbogățită prin detalii, se mișcă și se dezvoltă. De fiecare dată, în mod natural,  nu veți avea încredere în ideea că voi ați creat-o, că este pur și simplu propria voastră invenție. Dar  trebuie să depășiți această îndoială, pentru că nu este adevărată. (The Symbolic Life: Miscellaneous Writings, de C.G. Jung; pg. 172)

“Noi putem produce într-adevăr prea puține lucruri prețioase cu mintea noastră conștientă. Tot timpul suntem dependenți de lucruri care pur și simplu ne pică în conștiința noastră ….  Dar noi depindem în întregime de cooperarea binevoitoare a inconștientului nostru.” (The Symbolic Life: Miscellaneous Writings, de C.G. Jung; the Tavistock Lectures, pg. 172)

Originea alchimiei și chipul lui Dumnezeu în om:

“Dualitatea esențială este cea care caracterizează alchimia încă de la început… Alchimia a combinat spiritul gnostic al filosofiei naturale grecești cu foarte dezvoltata tehno-magie a Egiptului antic, în special în ceea ce privește metalurgia…. și procesul de îmbălsămare asociat cu misterele regenerării lui Osiris. Acest zeu vechi al învierii a oferit o analogie strânsă cu doctrina gnostică despre Anthropos, omul inițial androgin prins în îmbrățișarea Physis-ului (naturii) și care are nevoie de răscumpărare …. (C G Jung: His Myth in Our Time, M-L von Franz; pg. 199-200)

“Acest mit și pus amprenta asupra secolului al XVII-lea, mai presus decât toate, motivând, conștient sau nu, practica operațiunilor alchimice …. (C G Jung: His Myth in Our Time, M-L von Franz; pg. 199-200) 

“O formă paralelă de alchimie, s-a dezvoltat de asemenea în Orient, în care eliberarea “adevăratului om” din interior, a fost gândită sub forma de yoga hindusă si taoism chinezesc….
(Alchemy; an Introduction to the Symbolism and the Psychology, M-L von Franz; pg. 93-94)

“După cum știința se eliberează de religie într-o eră a iluminării și lucrează în laboratorul care răspândește în final simbolismele sale arcane… așa și partea filosofică a lucrării văduvește mediul creativ – sufletul viu – de proiecțiile sale numai pentru a deveni apanajul neînsuflețit  al  societăților secrete, cum ar fi rozicrucienii…. (Psychology and Religion: West and East; C G Jung, Collected Works 11)

“Jung a arătat că problema … corpului, în general, s-a dezvoltat în alchimia occidentală ca un curent subteran compensatoriu la conflictul creștin al contrariilor, în special al celor morale ale binelui și răului, care au fost împrumutate încă de la prima zi a Creației. în afară în lumi superioare și inferioare … Alchimia a reprezentat căutarea scânteii divine a reflecției lui Dumnezeu în întunericul lumii de jos, sub motto-ul atribuit în antichitate lui Hermes Trismegistus, “precum Sus, așa și jos” …. (The Strong Eye of Shamanism, Robert Ryan pagina  55)

“Pe măsură ce puterea credinței susținută de Biserică s-a diminuat, i-a revenit psihologiei să descopere sursa acestei boli în omul modern, o boală și suferință despre care Jung a  argumentat că poate fi vindecată numai printr-o mai bună cunoaștere și experiență individuală …. (The Strong Eye of Shamanism, Robert Ryan pagina  55)

“Opusă alchimiei a fost în esență preocuparea pentru unirea contrariilor …. (The Practice of Psychotherapy, CW 16)

“Piatra, Lumen Novum, care rezultă din conjuncția contrariilor reconciliate, Sol et Luna, a fost personificată ca întregitul bisexual Anthropos și proclamat … salvatorul macrocosmosului și omologul lui Hristos …. Deoarece experiența integrității re-conecteaza individul cu viața universală a inconștientului colectiv, pe care Jung a numit-o Mandala “o fereastră spre eternitate”, un moment de “răscumpărare” care transcende ego-personalitatea ca parte din întregul transcendent. ” (Alchemical Studies, CW 13)

(The Origin of Alchemy and the Image of God in Man; de Phil Williams; 27 oct 2013; http://www.cgjungpage.org/learn/articles/analytical-psychology/52-the-origin-of-alchemy-and-the-image-of-god-in-man)

Despre natura Tao – citate din Collected Works of C.G. Jung, Volume 6: 
Psychological Types, de C.G. Jung (1921):

“Această atitudine psihologică este… o condiție esențială pentru obținerea împărăției  cerurilor, iar aceast, la rândul ei – în ciuda tuturor interpretărilor raționale – este simbolul irațional, central de unde vine efectul de răscumpărare. Simbolul creștin are doar un caracter mai social decât concepțiile orientale …. (pg. 216)

“În conformitate cu conceptele centrale ale taoismului, Tao este împărțit într-o pereche fundamentală a contrariilor, yang și yin. Yang înseamnă căldura, lumina, masculinitatea; Yin este recele, întunericul, feminitatea. Yang este, de asemenea, cerul, iar yin este pământul.  De la forța yang apare Shen, porțiunea celestă a sufletului uman, și de la forța yin vine Kwei, partea pământească …. (pg. 216, 217)

“Ca microcosmos, omul este reconciliator al contrariilor, Cerul, omul, și pământul formează cele trei elemente principale ale lumii…. Omul este un microcosmos care unește contrariile lumii și echivalentul unui simbol irațional care unește contrariile psihologice…. Existența a două tendințe antagoniste reciproc, deopotrivă două eforturi pentru a-l atrage pe om în atitudini extreme și să-l încurce în mrejele lumii, fie de nivel spiritual sau material, îl fac să oscileze  în contradicție cu el însuși și, în consecință să ceară existența unei contragreutăți…. (pg. 217)

“Scopul eticii taoiste, deci, este de a găsi eliberarea din tensiunea cosmică a contrariilor printr-o întoarcere la Tao.” (pg. 217)

Sursa:
http://www.crossroad.to/Quotes/spirituality/jung.htm#opposites

Observații

Oare Biblia învață că, este posibilă o reconciliere a contrariilor, a răului și binelui, a luminii și întunericului? Evident că nu, iată ce spune apostolul Pavel:
” Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.” (1 Tesaloniceni 5:5) 

Iar în 2 Corinteni 6:14, apostolul Pavel spune, ”… cum poate sta împreună lumina cu întunericul?”  

Creștinul este chemat să părăsească întunericul, ca simbol al răului, și nu să-l accepte printr-o reconciliere anume: ” Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9)

Apostolul Ioan spune că, ”… Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. ” (1 Ioan 1:5)

Conceptul de reconciliere a contrarilor în ființa umană este într-o antiteză flagrantă cu Evanghelia lui Hristos, care vorbește despre Judecata la care ” Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20:15)  

Jung, în nebunia lui, asimilează creștinismul cu un ”simbol” care are doar un caracter ”mai social” decât ”simbolurile” orientale …. Panteismul/monismul și creaționismul nu sunt reprezentări mentale, simboluri, așa cum dorește acest ”Hexenmeister”, să ne facă să credem. El a fost un ocultist nerușinat și imoral, fără respect pentru familie, care a numit cosmetizarea științifică a păgânismului oriental ca fiind știință… El își demască intestina sa pornire împotriva creștinismului atunci când se referă la credință, creștină evident, ca la o boală care poate fi vindecată doar prin experiența (mistică după cum dovedește ”știința” sa) personală a individului — de genul religiilor păgâne la care el face trimitere! În fapt este vorba despre ceea ce azi poartă numele de autocunoaștere, în mediile New Age. Este clar că Jung îl ura de fapt pe ”arhetipul” Isus Hristos.  
”Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu.”(Ioan 15:23)

Și când te gândești că ”opera” acestui viclean învățător, este astăzi la atât de mare preț! Jung, fostul ucenic al cabalistului Freud, a fost un apologet mascat al gnosticismului, adică unul dintre aceia cu referire la care apostolul Ioan spunea: ”Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” (1 Ioan 2:22)

Dar pentru Jung, Hristos este doar un ”arhetip salvator” distinct de persoana lui Isus! În a doua parte a secolului 20, psiholoaga Helen Schucman, autoarea demonicului Curs de Miracole, prin scriere automată –  la fel ca Jung în Cele Șapte Predici pentru Cei Morți – , vădit influențată de acesta avea să preia masiv din ideile lui ”științifice” în opera sa, la fel de ”nereligioasă” ca și a maestrului vrăjitor elvețian, cum era numit Jung în cercul său intim de prieteni: 

– Hristos este o stare a minții (a cărei descriere este similară definirii arhetipului de către Jung)
– Hristos este o emanație, așa cum credea și gnosticul Basilides din secolul 2, din Alexandria, și care s-ar fi manifestat ca parte din Jung atunci când acesta a scris automat Cele Șapte Predici pentru Cei Morți!
– Totul pe lumea asta este simbol și prin urmare și creștinismul este doar un simbol.
– Dumnezeu este definit în același mod, Maya sau Nirvana șamd.

Posted in Carl Jung, Masonerie, Psihiatria, Sigmund Freud | Tagged , , , | Leave a comment

Carl Jung și duhul New-Age al lui Antihrist.

”Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8)
Introducere.
Carl Jung, celebrul psihiatru elvețian, este cel mai bine cunoscut pentu teoriile sale privind ”inconștientul colectiv”, incluzând aici și conceptul arhetipurilor și utilizarea sincronicității  în psihoterapie! Alături de Freud și de Aflred Adler, el este considerat a fi unul dintre principalii fondatori ai psihologiei moderne.

Carl Jung este un pionier al psihologiei existențial-umaniste (P.E.U), o nouă branșă a psihologiei. (http://www.psy.dmu.ac.uk/drhiles/HPpioneers.htm)

P.E.U., în zilele noastre, ar fi un fel de psihologie cu rol în tratarea psihopatologiilor, plecând de la abordarea individului în întregul său, ca persoană interconectată într-o lume  ”holistică.”
Jung a proclamat că spiritiualitatea și experiența mistică ar putea fi părți vitale ale personalității – prin personalitate, el înțelegând sufletul omenesc. Interesant, nu-i așa? Referindu-se la Dumnezeu, el spune că trebuie pus capăt căutării acestuia în afara omului, sus în Cer, ci că mai degrabă omul trebuie să purceadă la această căutare în interiorul său, spre a-l descoperi pe Dumnezeu acolo! O viziune care se încadrează perfect cu umanismul/religia umanistă (vezi Humanist Manifesto I) cu zen-budhismul etc! El declară pur și simplu că, sacrul își are rezidența în om!

Dacă este ceva nou, până acum, este doar inovația sa de a numi sincretismul unor religii păgâne ca fiind de fapt psihologie! Iar dacă putem vorbi despre psihologie nouă, în acest sens,  atunci vorbim de fapt despre o psihologie pervertită și nimic mai mult! Acest domeniu nou de ”psihologie” nu are nimic de-a face cu psihologia în dimensiunea ei de știință, de exemplu  psihologia mecanismelor cognitive etc… Rețineți că nu trebuie să confundăm, să zicem, psihologia mecanismelor cognitive cu ”psihologia” umanistă practicată de Jung și de mai toate mișcările human potential/New Age din ziua de azi!

Sincronicitatea despre care vorbește Jung se referă de fapt la ”telepatie mentală”, un termen pe care el și alți adepți ai noii spiritualități preferau s-o numească totuși mai științific, sincronicitate! Înainte de moartea sa, în 1961, doi psihologi americani – Abraham Maslow și Carl Rogers au crescut importanța ei prin mesaje care au promovat mesajul noii spiritualități New Age! (The Soul Search: A Spiritual Journey to Authentic Intimacy with God, de Gary R. Collins, Frankl, Freud, Jung, and Two Americans)

Abraham Maslow – despre care Fritz Perls spunea că, era ”un nazist acoperit cu zahăr”, deși era și el tot evreu (Esalen: America și Religia fără Religie, Jeffrey J. Kripal, cap. 7, pg. 157) –a scris despre potențialul uman și despre abilitatea oamenilor de a dezvolta posibilitățile interioare, ascunse. Abe Maslow era un ateu umanist care pleda pentru acele experiențe prin care oamenii să-l experimenteze pe acel ”dumnezeu” lăuntric, sinele — potențialul nelimitat! O știință în toată regula nu-i așa? Dar  ”știința” aceasta nu era deloc nouă, ea a început cu un dialog, în grădina Edenului!
În ceea ce-l privește pe Carl Rogers, el a condus pentru CIA cercetări legate de dezvoltarea personalității ‚ vezi anii 1950,60. Acesta era finanțat de CIA prin intermediul unui program intitulat Societatea pentru Investigarea Ecologiei Umane. Într-un articol din data de 24 octombrie 2007, din ”Jurnalul de Psihologie Umanistică”, semnat de Stephen P. Demanchick și Howard Kirschenbaum, se vorbește despre munca de cercetare a lui Rogers la Project 74 MK ULTRA”Imaginative Research.”

Așadar umanism, misticism oriental, CIA și la urmă spiritualitate New Age! Ce legătură au toate acestea cu psyche, cu mintea umană? De unde atenția aceasta pentru lucrarea lui Jung? Poate pentru că deopotrivă existau interese și pentru că persoana lui Jung era importantă?

Un lucru interesant a fost acela că, bunicul său fusese maestru mason iar un unchi al bunicului său chiar membru Illuminati (acest unchi, potrivit câtorva biografi ai lui Jung, ar fi fost cancelar al Bavariei). Bunicul lui Jung era inițiat în hermeticism, neoplatonism și mai ales în alchimie. Au contat aceste lucruri în formarea morală și intelectuală de mai târziu a nepotului său, Carl Jung, și au influențat ele ascensiunea lui în societate? Bineînțeles că se pot face speculații, însă există foarte multe alte lucruri, legate de Carl, pentru care nu este nevoie de speculații întrucât dovezile abundă — cum este și cazul anticreștinismului visceral al lui Jung și a religiei sale sincretice păgâne!
Jung știa aceste lucruri despre înaintașii săi! El chiar spune la un moment dat că este descendent al unui rozicrucian autentic  din secolul 17.
El a văzut ca fiind crucial, cu privire la autobiografia sa, să urmărească rădăcinile sale dincolo de bunicul său, datorită calității sale de fondator al psihologiei analitice. … Jung sugerează că de fapt el ar fi chiar descendentul dr. Carl Jung Mainz (decedat 1645), pe care îl descrie ca adept al contelui Michael Maier, un fondator al Rosicrucianismului. Ca ”paracelsian”, acest presupus strămoș al lui, se crede că se cunoștea cu Gerhard Dorn, un bărbat despre care, Jung  bănuia  că ”se luptase cu procesul de individuație” mai mult decât oricare alchimist. … Jung sugera că toate întrebările lui fără răspuns el le putea rezolva prin intermediul muncii sale terapeutice, de a se întinde înapoi până la contele Michael Maier și la alchimia paracelsiamă.” (The Quest for the Phoenix: Spiritual Alchemy and Rosicrucianism in the Work of Count Michael Maier (1569-1622), Walter de Gruyter, 2003, p. 23; http://www.bavarian-illuminati.info/2009/02/was-carl-jungs-ancestor-an-illuminatus/)
Iată deci că preocuparea lui Jung pentru arcane, pentru ezoteric, alchimie, gnosticism etc, își găsește o linie semnificativă în apartenența unor strămoși ai săi la masonerie, Illuminati, Rosicrucianism etc… Probabil că se și mândrea cu asta deoarece dacă s-ar fi rușinat de trecutul lui, nu l-ar mai fi adus în discuție ca pe un blazon și, într-un mod, cred eu, destul de obsesiv!
Așadar, Jung încerca să afle răspunsuri la unele întrebări prin consultarea unui sine colectiv, moștenit… El credea totodată în metempsihoză, reîncarnare etc…  (Carl Jung, CW 9I, pg. 200- 205)
Discuțiile sale cu spiritele Filimon și Salome, încercarea lui de a afla răspunsuri la întrebări  de la cei morți, toate acestea contravin învățăturii Bibliei care spune: ” Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?” (Isaia 8:19)
În lumina celor de mai sus devine evident faptul că el nu era creștin, deși tatăl său a fost pastor luteran. Probabil că lucrul acesta i-a produs tatălui său multă suferință… În schimb, mama sa era o adeptă a spiritismului… Din acest motiv părinții săi certându-se adesea!
Deasupra avem premize suficiente și necesare pentru a explica până la urmă, îmbrățișarea/preocuparea constantă a lui Jung pentru ocultism! Ceea ce-mi propun în continuare este însă de a arăta care a fost poziția/atitudinea lui Carl Jung față de creștinism!
Ce duh îl dirija pe Jung?
În copilărie, Jung fusese fascinat de ilustrațiile cu Brahma, Vishnu și Shiva: “Am avut un sentiment obscur privind legătura lor cu “originala mea revelație”” (Memories, Dreams, Reflections (MDR), Carl Jung, pg   17). Această “revelație originală” este înregistrată în memoriile lui Jung. Este o viziune extrem de obscenă pe care el a experimentat-o în copilărie,  o combinație demonică de obscenitate și închinare, în care un falus  este întronat:
“Pe această platformă se afla un minunat tron împodobit cu aur. Nu mai sunt sigur, dar parcă era o pernă roșie pusă pe el. Era un tron magnific, tronul unui rege adevărat dintr-un basm. Ceva stătea pe el, despre care m-am gândit mai întâi că era un trunchi de copac de doisprezece-cincisprezece metri și de aproximativ un metru și jumătate grosime, ajungând până aproape de tavan. Dar era dintr-o compoziție curioasă: era făcut din piele și carne goaăl, și în partea de sus era ceva ca un cap rotund fără niciun chip și fără păr. Pe partea superioară a capului era un singur ochi, privind nemișcat în sus.” (MDR, pg. 12)
Jung consemnează o “aură de strălucire” deasupra falusului întronat, precum și un sentiment de teroare extremă. El numește falusul “un dumnezeu subteran care nu trebuie numit “”(MDR,  pg. 13), și ca un copil a început să-l asocieze pe acest “dumnezeu” cu Domnul Isus. Din păcate, respingerea timpurie a credinței creștine a continuat să se escaladeze de-a lungul vieții sale.
Poate cea mai neplăcută dintre toate este viziunea consemnată în psihologia analitică a lui Jung și citată în cartea lui Richard Noll, The Jung Cult. În timpul unei coborâri în “inconștient”, și se presupune că în “lumea de dincolo”, iată ce vede el: “Atunci mi s-a întâmplat cel mai dezagreabil lucru. Salome a devenit foarte interesată de mine, și ea aștepta ca eu s-o vindec de orbirea ei. Ea a început să mi se închine.  Eu i-am zis: “De ce te închini mie? Ea a răspuns: “Tu ești Hristos.” În ciuda obiecțiilor mele ea a continuat în felul acesta. I-am spus, “Acest lucru este nebunie,” și ea s-a încăpățânat sceptică. Apoi am văzut șarpele că se apropie de mine. Ea a venit aproape și a început să mă înconjure și să mă strângă în colacii ei. Colacii ei au ajuns până la inima mea. Mi-am dat seama când m-am luptat că am asumat atitudinea Răstignirii. În agonia și lupta mea, am transpirat abundent astfel încât apa șiroia de pe mine, din toate părțile. Apoi Salome s-a ridicat, și ea putea să vadă. În timp ce șarpele negru mă strângea, am simțit că fața mea devenise fața unui animal de pradă, un leu sau un tigru. “(The Jung Cult, p. 213.)
Remarcă: Observați că Jun spune că, șarpele s-a apropiat de el, și că ea s-a încolăcit în jurul lui! Adică Salome era șarpele!
Este esențial să se rețină faptul că Jung a recunoscut că inspirația demonică e cea care a stat la baza teoriilor sale psihologice:
“… exista o putere demonică în mine, și de la început nu a existat nicio îndoială că trebuia să găsesc sensul fanteziilor care se petreceau în mintea mea. Când am îndurat aceste atacuri ale inconștientului, am avut o convingere neclintită că mă supusesem unei voințe superioare, și acel sentiment a continuat să mă încerce, până când am îndeplinit sarcina. “ (MDR, pg. 177)
“De la început am conceput confruntarea mea voluntară cu inconștientul ca un experiment științific care mă conducea și în al cărui rezultat eram interesat vital. Astăzi aș putea spune la fel de bine că, a fost un experiment care a fost făcut pe mine. ” (MDR, pg. 178)
“Am avut multe necazuri cu ideile mele. Era un demon în mine, și în cele din urmă și-a dovedit decisiv prezența sa. M-a copleșit, și dacă am fost uneori nemilos, am fost așa pentru că eram în strânsoarea demonului. Nu l-am putut opri niciodată. Eu trebuia să mă grăbeasc să-l prind în viziunea mea. Deoarece  contemporanii mei, e de înțeles, nu au putut percepe viziunea mea, s-au grăbit să o vadă mai degrabă o prostie.” (MDR, pg. 356)
Cel puțin un demon, Filimon, a fost identificat în mod specific: “… O altă figură  ridicându-se  din inconștient. El s-a dezvoltat din figura lui Ilie. Eu l-am numit Filimon. Filimon era un păgân și a adus cu el o atmosferă egipteano-elenistică, cu o colorație gnostică.”(MDR, pg. 182) 
Jung l-a creditat pe acest demon ca fiind cel care l-a învățat “obiectivitatea psihică, realitatea psihicului”(MDR, pag. 183). Mai exact: “Psihologic, Filimon a reprezentat revelația superioară. El a fost o figură misterioasă pentru mine. Uneori el îmi părea destul de real, ca și cum care ar fi fost un suflet viu…” (MDR, pg. 183)
“Filimon și alte figuri din fanteziile mele mi-au adus o perspectivă extrem de importantă, că există lucruri în suflet pe care nu eu le produc, dar care se produc singure și au propria lor viață. Filimon a reprezentat o forță distinctă de mine.” (MDR, pg. 183).
Jung l-a considerat pe Filimon un “guru fantomatic” sau un “spirit profesor”, așa cum i-a  fost explicat de către un bătrân indian, prieten al lui Ghandi. (MDR, pg. 184) 
În mod evident însă, trebuie să fim de acord că analiza proprie a lui Jung îl recunoaște pe Filimon ca demon.
Ocultismul lui Jung.
Având în vedere forța demonică care îl dirija pe Jung, nu este de mirare că el a fost direct implicat în ocultism. Inițial, el a descoperit o carte despre fenomenele spiritiste în biblioteca tatălui unui coleg de clasă al lui (MDR, pg. 98). Răspunsul lui a fost sceptic, dar deschis:
“Observațiile spiritiștilor, care mi s-au părut ciudate și discutabile, au fost primele relatări în care am văzut fenomene psihice obiective.” (MDR, pg. 99) Nu a durat mult și Jung  a experimentat mai multe “manifestări ciudate”, în propria lui casă, care au echivalat cu fenomene spiritiste. Curând el avea să  participe, în mod regulat, la ședințele spiritiste de sâmbătă noaptea, în casa rudelor lui (MDR, pg. 106).
Experiențele personale ale “bântuirii”, din casa lui, ca adult, cu o “atmosferă de rău augur,” sunt descrise de mai multe ori în memoriile sale (MDR, pg. 190, 229-230).
Așadar, sursa demonică a învățăturilor lui Jung nu poate fi negată sau bagatelizată.
Psihiatria.
Jung a recunoscut în mod clar natura religioasă a căii alese pentru cariera sa, lucru pe care l-a exprimat prin propriile sale cuvinte: “Aici a fost domeniul empiric comun biologiei și  lucrurilor spirituale pe care l-am căutat peste tot și nicăieri nu l-am găsit. Aici, în sfârșit, locul unde natura și spiritul se ciocnesc, a devenit realitate. “(MDR, pg. 109)
Cunoașterea lui Dumnezeu.
Nu este de mirare că Jung, alături de mișcarea New Age, urmărește cunoașterea lui Dumnezeu în om:
“Orientalii  atribuie indiscutabil semnificația divină sinelui și în conformitate cu  viziunea vechilor creștini, auto-cunoașterea este drumul spre cunoașterea lui Dumnezeu. (MDR, p. 325)
Aici, Jung denaturează grosolan viziunea creștină: este vorba despre revelație de la Dumnezeu și nu despre auto-cunoaștere, ca cea care duce la cunoașterea lui Dumnezeu de către om.
Alți dumnezei.
Uneori, Jung recunoaște alți “dumnezei” în locul adevăratului Dumnezeu al Scripturii:
“În vremurile clasice, atunci când astfel de lucruri erau înțelese corect, Eros era considerat un zeu a cărui divinitate depășea limitele noastre umane și care, prin urmare, nu ar putea fi nici înțelese și nici reprezentate în vreun fel …. Eros este un kosmogonos, un creator și tată-mamă a tuturor conștiințelor înalte.”(MDR, pg. 353)
Acest lucru este idolatrie și nu își are locul în doctrina creștină. Pe pagina următoare,  Jung afirmă că omul ar trebui să-l cheme pe ”Dumnezeul” “necunoscut”.
În alte scrieri însă, Jung îl divinizează pe om în locul lui Dumnezeu. Jung afirmă autonomia omului, independența lui față de adevăratul Dumnezeu și supunerea lui Dumnezeu față de  statutul omului.
Trinitate sau Cuaternitate?
Jung consideră că “simbolismul creștin central” este Treimea în timp ce “formula minții inconștiente este o cuaternitate” (Psychology and Religion, (PR) pag 73):
“Aspectul dogmatic al principiului răului este absent din Trinitate.” (PR, pg. 73)
“… Inconștientul este adesea personificat de anima, o figură feminină … ea ar fi matricea cuaternității… femeia, la fel ca și răul, este exclusă de la Divinitate în dogma Sfintei Treimi. “(PR, pg. 77)
Chiar Jung înțelege, în mod evident, implicațiile diabolice prezente în expansiunea pe care o face Sfintei Treimi spre “Cuaternitate”, care include atât răul cât și “principiul feminin”, dar el face aluzie numai la concluzia evidentă:
“Nu este nevoie de niciun efort deosebit de imaginație pentru a ghici consecința spirituală de anvergură a unei astfel de evoluții.”(P. 77, PR)
Probabil, Jung știa că printr-o astfel de afirmație el a echivalat răul cu sexul feminin! Dar în schimb, el ne spune că  răul  este echivalentul lui Dumnezeu și al omului: “Cuaternitatea, așa cum este înțeles de mintea modernă, sugerează direct nu numai Dumnezeu din tine, dar, de asemenea, identitatea lui Dumnezeu și a omului” (PR, pg. 73,74)
În cele din urmă, Jung este un ateu, văzându-l pe “Dumnezeu”  ca proiecție a minții “inconștiente” a omului: “Dacă vrem să știm ce se va întâmpla în cazul în care ideea de Dumnezeu nu mai este proiectată ca o entitate autonomă, iată răspunsul minții inconștiente a omului: inconștientul produce o nouă idee a omului ”in loco dei”, de om divinizat sau divin, întemnițat, ascuns, protejat, de obicei, dezumanizat și exprimat prin simbolism abstract “. (PR, pg. 106)
(Helen Schucman, autoarea de mai târziu a Cursului de Miracole, preia de la Jung ideea că Dumnezeul creștin este o proiecție a minții.)
Spre deosebire de atei mai evidenți, cum ar fi Freud, Jung se pare că atribuie un scop util pentru o astfel de “proiecție”. De exemplu, examinând viața filozofului ateu Nietzsche pe care l-a admirat atât de mult, el spune că:
“Pentru un astfel de om, pare să fie periculos a face afirmația că Dumnezeu este mort … odată că, el ar trebui să afle unde a dispărut o energie considerabil, care a fost odată investită  într-o existență la fel de mare ca Dumnezeu. Aceasta ar putea reapărea sub un alt nume …. Din moment ce este o chestiune de o energie extraordinară, rezultatul va fi similar cu acela al unei perturbări psihologice, sub forma unei disocieri de personalitate. Perturbarea poate produce o dublă sau o personalitate multiplă. “(PR, pg. 104)
Jung, prin urmare, ar putea lua în considerare credința în Dumnezeu ca fiind un “mit util”.
Ostilitatea lui Jung față de creștinism.
După moartea mamei sale, în urma unui vis, el a scris că:
“A fost Wotan, zeul strămoșilor mei alemanici, cel care a dus-o pe mama la strămoșii ei ….  Dar  misionarii creștini au făcut din Wotan un diavol. Însă el însuși este un zeu important … un spirit al naturii care revine la viață …. Astfel, visul meu îmi spune că sufletul mamei mele a fost dus în cel mai mare teritoriu al sinelui care se află dincolo de segmentul moralei creștine,  dus  în acea integritate a naturii și a spiritului în care conflictele și contradicțiile sunt rezolvate. “ (MDR, pg. 313-4)
Necesitatea unui altfel de Hristos.
Aberațiile lui Jung sunt deosebit de respingătoare când viziunea sa mitologică neagă realitatea istorică a vieții lui Hristos:
“Întruparea lui Dumnezeu în Hristos necesită continuare și finalizare, deoarece Hristos, datorită nașterii sale din fecioară, și lipsei sale de păcat, nu a fost deloc o ființă umană empirică, cu adevărat.” (Answer to Job, pg. 52 (ATJ))
“… Cele mai vechi scrieri, cele ale Sf. Pavel, nu par să aibă nici cel mai mic interes față de existența lui Hristos ca o ființă umană concretă. Evangheliile sinoptice sunt la fel de nesatisfăcătoare, deoarece acestea au mai mult un caracter de propagandă decât de biografie. ” (ATJ, p. 45)
Jung este dezinformat, rău de tot, cu privire la acest punct crucial. Apostolul Pavel este extrem de preocupat de existența concretă a lui Isus Hristos, în special de evenimentele morții Lui, ale îngropării și învierii: ”V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi… Și, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. …  Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică…” (1 Corinteni 1:3-4,14,17)
Apostolul Ioan, în epistolele sale, demonstrează o egală preocupare pentru realitatea vieții pământești a lui Hristos:
”Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;  şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” (1 Ioan 4:2,3)
Învățătura lui Jung, conform Scripturii, este asociată cu spiritul lui Antihrist! Jung respinge “încercările raționaliste” de a-l vedea pe Domnul nostru Isus ca o persoană reală care a trăit în istorie, pentru că orice astfel de încercări “… ar absorbi tot misterul din personalitatea lui, iar ceea ce ar rămâne nu ar mai fi nașterea și destinul tragic al unui Dumnezeu în timp, ci doar, istoric vorbind, un profesor religios neconfirmat , un reformator evreu care a fost interpretat  în mod elenistic și neînțeles. “(ATJ, pg. 46)
Jung abordează “problema persoanei istorice a omului Isus”, dar el face acest lucru prin luarea în considerare a “mentalității colective a timpului său … arhetipul care era deja star, imaginea primordială a anthropos-ului”, care a fost ” condensat în el, un profet evreu aproape necunoscut” (MDR, pg. 211).
Jung impune categoriile sale psihologice proprii asupra lui Isus Hristos, iar ceea ce rezultă este o mutilare a adevărului biblic. Respingerea realității istorice nu este percepută de Jung ca o problemă, pentru că “spiritul și înțelesul lui Hristos sunt prezente și perceptibile în noi chiar și fără ajutorul minunilor… în contrast cu percepția fizică, spiritul este autonom” (MDR, p. xii).
Dar apostolul Ioan, către încheierea Evangheliei sale, a spus că aceste minuni au fost făcute tocmai pentru ca oamenii să creadă:
”Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20:30,31)
Unele dintre declarațiile lui Jung sunt remarcabil de similare cu criticismul adus evangheliilor, o serie de încercări din ultimii două sute de ani de a nega viața lui Isus Hristos, care este revelată  în cele patru Evanghelii ale Scripturii. Un sondaj cu privire la criticsimul adus evangheliilor este deja o discuție pe o altă temă,  dar cititorul trebuie atenționat asupra faptului că mulți doresc, astăzi, să respingă Scriptura  și să creeze un alt (fals) “Hristos.”
Referințe (cu excepția introducerii): 

http://www.christiandiscernment.com/Christian%20Discernment/CD%20PDF/Roots%20pdf/07%20Jung.pdf

Încheiere
Așa cum am arătat mai sus, Jung a admis că ”psihologia” sa este de inspirație demonică, iar șarpele i-a apărut în viziunile sale cele mai diabolice!
Jung credea în reîncarnare, în karma și considera moartea ca pe un fenomen de alăturare în integritatea universală!
Extrem de ciudat, dar între această ”psihologie” umanistă/religioasă a lui Jung și o altă ”psihologie”, aceea a masonului de grad 33, luciferianul Manly P. Hall există o asemănare punctuală:
– credința în reîncarnare și simpatia pentru ezoterismul oriental;
– șarpele îl conduce pe om spre auto-cunoaștere;
– credința (creștină) este o boală, la care trebuie ca omul să renunțe pentru a fi liber, prin experimentarea personală a dumnezeirii;
– omul este singura amenințare la dresa integrității universale;
– un lucru este sigur, o mare schimbare de atitudine psihologică este iminentă șamd.
Jung nu s-a căit niciodată de mizeriile sale diavolești! Ba mai degrabă, el, un îndrăcit care a patentat o formă de psihologie/religie antihristică – extrem de întâlnită în punctele sale esențiale la mișcările human potential/New Age din ziua de azi – declara cu emfază, insistând că: ”… Un lucru este cert, o mare schimbare de atitudine psihologică este iminentă… singurul mare pericol care există este omulEl este marele pericol, și noi cunoaștem prea puțin despre acest lucru! (The Origin of Evil, Carl Jung; – https://www.youtube.com/watch?v=VNKvbT_3b0s)
Nu contest faptul că, omul poate face foarte mult rău, de fapt Biblia spune că omul este supus păcatului! Dar observ un fapt, bătrânul Carl Jung  nu spune nimic despre Satana, dar satanizează omul! Pentru acel ”noi”, o elită din care evident a făcut parte și Jung, „omul este singurul pericol.” — bineînțeles că se înțelege că este vorba despre omul care nu-și va însuși noua ”atitudine psihologică.”
Prin urmare, el insistă asupra pericolului reprezentat de omul din categoria ”ceilalți” și nu din categoria ”noi”.
” Marele Model nu poate fi ignorat și oricine sau orice încearcă să-l ignore va avea mari necazuri în cele din urmă” (Psychology and Self-Improvement; Integrity, the Endangered Virtue), spunea Manly P Hall, cu privire la asta – adică modelul general al integrității, la care și Jung face trimitere în lucrările sale!
Carl Jung a dat o lovitură puternică religiei creștine, mascând vechea religie a răzvrătirii luciferice sub numele de știință, evident din ce motiv: pentru a nu trezi suspiciuni în rândul bisericii creștine, că vechea/noua religie luciferică a pășit în templul ei, ca să prade turma lui Hristos!
Posted in Carl Jung, Masonerie, Psihiatria | Tagged , , | Leave a comment

Cine minte în legătură cu acoperirea cazurilor de pedofilie?

Sursa:
Who Is Lying?

Vezi și:
http://aawa.co/blog/how-the-watchtower-justifies-its-crimes/
http://aawa.co/blog/watchtower-caught-in-a-lie/

http://martoriimincinosi.blogspot.ro/2015/04/cine-minte-in-legatura-cu-musamalizarea.html

 

Posted in Erezia iehovistă, martorii lui Iehova | Tagged , | Leave a comment

Traducerea Noului Testament al Martorilor lui Iehova, opera unui spiritist!

The Watchtower Observer © 1999 – All rights reserved
If you want to use any of (the content on) these pages, you will have to use the pages unaltered, and make a link from your page to the original page. I have seen my pages being used and altered for purposes in which I do not agree, and I will demand such pages removed from the web.

WHO IS JOHANNES GREBER?

http://www.observer.org/greber/greber.asp

CINE ESTE JOHANNES GREBER? (traducere)

       Societatea Watchtower Bible & Tract society a căutat mereu un suport academic pentru teologia ei. Necazul este că adesea ei au dificultăți în găsirea unui astfel de suport. În mai multe publicații ale Turnului de Veghe, societatea citează o lucrare a lui Johannes Greber, în sprijinul teologiei ei. (Vezi mai jos) Standul doctrinar al lui Greber, în chestiunile principale, este identic cu cel al societății Watchtower. El nu crede în Sfânta Treime și neagă că Isus este Dumnezeu.
În propria sa traducere a Noului Testament, Greber traduce Ioan 1:1 într-un mod izbitor de asemănător cu Traducerea Lumii Noi, a societății. El îl numește pe Isus, Cuvântul,  un zeu, în loc de Dumnezeu.
Ambele publicații ale Turnului de Veghe: ”MAKE SURE OF ALL THINGS” 1) la pagina 489 și ”The Word – Who Is He? Accordin to John” 2) la pagina 5, citează traducerea lui Greber pentru a sprijini propria redare a acelui verset din Ioan 1:1.
În acest context, pentru edificare este importantă cunoașterea background-ului lui Greber. În 1923, Greber, un preot romano-catolic, a devenit interesat de comunicarea cu ființele spirituale. Aceste spirite i-au vorbit de multe ori prin intermediul soției sale, care era un medium spiritist, și i-au spus că Biblia era plină de erori.
Biblia interzice clar orice contact cu demonii care pretind că aduc mesaje de la Dumnezeu. Știind acest lucru despre preotul german, Societatea Turnul de Veghe a încercat chiar să împiedice cercetarea despre Greber, prin informarea investigatorilor în scris,  în 1981,  că ei nu cunoșteau de unde ar putea fi obținut Noul Testament tradus de Greber. 3)
Cu toate acestea, noi avem o copie a unei scrisori oficiale trimisă de Watchtower către Fundația Greber, la data de 20 decembrie 1980, în care (fundației) i se aduc mulțumiri (de către Turnul de Veghe) pentru trimiterea Noului Testament și a unei cărți intitulată,  COMMUNICATION WITH THE SPIRIT WORLD OF GOD (Comunicarea cu lumea spiritului lui Dumnezeu).
Societatea Turnul de Veghe a început face trimitere la traducerea lui Greber de la  Ioan 1: 1, cu începere din 1962. Ca dovadă a profunzimii  înșelătoriei lor și a faptului că știau prea bine ce făceau, am aflat că, doar cu șase ani mai devreme, în 1956, Turnul de Veghe, la pagina 111, îl menționează pe Greber și avertizează cititorii împotriva traducerii lui inspirate de demoni!
Noi am dori să adăugăm propria noastră avertizare pentru Martorii lui Iehova și credincioși ai Bibliei. Feriți-vă de Traducerea Lumii Noi a Societății Turnul de Veghe, pentru că aceasta a fost atinsă de învățăturile demonilor.
1 – THE WORD, WHO IS HE? — ACCORDING TO JOHN, 1962, p. 5;
2 – AID TO BIBLE UNDERSTANDING, 1971, pp. 1134, 1669;
3 – MAKE SURE OF ALL THINGS, 1965, p. 489;
4 – WATCHTOWER, September 15, 1962, p. 554,
5 – WATCHTOWER, October 15, 1975, p. 640;
6 – WATCHTOWER, April 15, 1976, p. 231.
Turnul de Veghe minte în mod deliberat! 
Priviți numai la data celor două scrisori de mai jos:
Așadar, în 1981 Societatea Turnului de Veghere nu știa de unde ar putea fi obținută traducerea lui Greber? E o minciună sfruntată! Priviți mai jos la scrisoarea pe care  Societatea Turnul de Veghe i-a trimis-o Fundației JOHANNES Greber cu aproximativ un an înainte – la data de 20 decembrie 1980:

Sursa:
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/who_is_greber.htm

Posted in BIBLIA, Erezia iehovistă, martorii lui Iehova | Tagged , , | Leave a comment

Pedofilie: Martorii lui Iehova condamnați la plata a 28 de milioane de dolari

După un articol de blog din iunie 2012, intitulat,
PÉDOPHILIE : LES TÉMOINS DE JÉHOVAH CONDAMNÉS À VERSER 28 MILLIONS DE DOLLARS

În 2012, un fapt dramatic a dezvăluit o realitate necunoscută până atunci publicului și nici membrilor organizației Martorii lui Iehova.
Pentru prima dată în istoria sa, Societatea Turnul de Veghe a pierdut o bătălie juridică implicând rolul său în cazurile de abuz sexual asupra copiilor.
În data de 13 și 14 iunie 2012, Societatea Turnul de Veghe a fost condamnată de către Curtea Superioară din Alameda County, California, să plătească despăgubiri de câteva milioane de dolari: 21 de milioane de dolari daune punitive și 2,8 milioane dolari daune compensatorii.
De unde a pornit totul?
Între 1995 și 1996, Candace CONTI, astăzi în vârstă de 26 de ani, a fost abuzată în mod repetat de către un membru botezat al congregației din Freemont, North California. Candace avea doar 9 ani, la momentul respectiv.
Dar atacatorul său, Jonathan Kendrick, nu a fost la prima lui victimă. La sfârșitul anului 1993, Kendrick a fost convocat de către ”bătrâni” pentru două fapte similare și a fost pedepsit prin pierderea postului său servitor ministerial. Cu toate acestea, nici membrii congregației locale, nici poliția a fost informată cu privire la acțiunile sale.
Beneficiind de confidențialitate strictă pentru crimele sale, Kendrick a fost capabil să-și păstreze încrederea familiilor din adunarea și de a câștiga prietenia părințiilor  tinerei Candace, înainte de a a abuza de ea.
Prin urmare, bătrânii adunării din Freemont au fost condamnați de către instanța din California să plătească 910 de mii de dolari pentru neglijență.
Dar, poate că vă veți întreba, de ce Justiția a atribuit o pondere mai mare de responsabilitate pentru Societatea Turnul de Veghe  în această chestiune, și ea a condamnat organizația la plata de 24 milioane dolari pentru prejudiciul adus?
Motivele
Juriul Instanței a constatat că politica dusă de Martorii lui Iehova în tratamentul cazurilor de pedofilie este ilegală.
Și acest lucru este ilegal, în primul rând, din două motive.
În primul rând, regula celor “doi martori”, stabilită de către Societatea Turnul de Veghe.
În conformitate cu această regulă, în cazul în care agresorul unui copil neagă acuzațiile, așa cum se întâmplă adesea, atunci ”bătrânii” vor dovedi că abuzul a avut loc numai în cazul  în care o altă persoană decât copilul poate atesta asta.
În caz contrar, manualul bătrânilor recomandă lăsarea problemei în ”mâinile Domnului”.  Cu alte cuvinte, ei nu fac nimic.
“În cazul în care acuzatorul sau inculpatului refuză să participe la acest interviu cu bătrânii, sau în cazul în care acuzatul continuă să nege faptele imputate lui de un martor, astfel realitatea vinei nefiind stabilită, bătrânii vor  prezenta problema în mâinile Domnului.” (Paște turma lui Dumnezeu, pagina 73 § 39)
Exact asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Jonathan Kendrick.
“Dacă acuzația este negată, bătrânii ar trebui să-i explice  reclamantului că ei nu pot face nimic mai mult în sistemul lor de judecată. Și adunarea va continua să-l trateze pe cel acuzat ca fiind acuzat. Biblia specifică faptul că trebuie să existe doi sau trei martori pentru ca un proces de judecatre să fie întreprins ” (Turnul de Veghe, 1 noiembrie 1995, Pagina 28)
În general, bătrânii încurajează victimele și familiile lor să nu dezvăluie incidentul  celorlalți membri ai congregației. Sute de rude ale victimelor au fost excomunicate din motive de  calomnie, pentru că au divulgat aceste lucruri.
În al doilea rând, bătrânii au instrucțiuni stricte pentru a contacta sistematic biroul filialei Societății Watchtower, imediat ce li s-a raportat o acuzație de abuz asupra vreunui copil.
“Când sunteți anunțat de o acuzație de abuz sexual asupra unui copil, trebuie să apelați imediat la biroul filialei pentru sfaturi, indiferent de vârsta victimei, în prezent sau la momentul faptelor imputate, și, chiar dacă aceste fapte ar fi și anterioare botezului acuzatului. Biroul filialei vă va oferi apoi îndrumare ținând cont de circumstanțele specifice ale fiecărei situații. ” (Paște turma lui Dumnezeu, pagina 132 §18)
Dar acest lucru este contrar legii. Autoritățile statului ar trebui să fie întotdeauna înștiințate cu prioritate atunci când o crimă a fost comisă.
”Bătrânii” nu sunt calificați pentru a investiga astfel de chestiuni sensibile precum abuzurile asupra copilului. Doar poliția este împuternicită și instruită pentru a gestiona o astfel de situație.
Dar Societatea Turnul de Veghe își urmează politica sa: filiala țării este prima care trebuie să știe pentru a putea face față situației și să le comunice bătrânilor instrucțiunile pentru a  efectua propria lor investigație.
De ce condamnarea este atât de importantă condamnarea Turnului de Veghe, obținută  prin Candice CONTI?
Conform estimărilor disponibile, mii de copii au fost abuzați sexual, timp de mai mulți ani, din cauza politicii ilegale a Societății Turnul de Veghe.
Și până în prezent, de fiecare dată când Societatea Turnul de Veghe a fost implicată într-un proces cu privire la pedofilie, ea a reușit să negocieze o cale de ieșire din instanțele de judecată.
Cu alte cuvinte, victimele pedofiliei au primit bani provenind din ofrandele mondiale ale congregației,  în schimbul tăcerii lor.
Astfel de acorduri au fost făcute de nenumărate ori. Dar de astăzi, s-a schimbat foaia…
Candace CONTI nu a fost interesată de bani. Ea a dorit doar ca adevărul să iasă la iveală, și pentru ca justiția să-și spună cuvântul.
De aceea ea a fost hotărâtă să nu accepte niciun aranjament financiar, indiferent de sumă,  și să aducă în fața justiției Turnul de Veghe, oricât de mult o va fi costat emoțional.
Datorită determinării ei, compensația financiară obținută  în cele din urmă va fi cu  mult dincolo de ceea ce ar fi primit de la Turnul de Veghe, pentru acceptarea mușamalizării.
Dar acest lucru nu a fost cel mai important pentru Candace. Ea a declarat:
“Eu am vrut să fiu o martoră a lui Iehova, exemplară. Acum, cred că fac mai bine ajutându-i pe alții copii ai Martoriilor  lui Iehova, decât să fac ce n-am făcut niciodată, să bat de la  ușă  la ușă pentru a răspândi “vestea cea bună”. “
Poate veți crede că, toate acestea nu pot fi adevărate!
Nu ezitați să faceți propriile cercetări proprii pe Google și veți descoperi că acest caz a fost publicat în mai multe ziare de renume, cum ar fi New York Times, Washington Post, USA Today, US News, CBS News, Daily Mail și în presa străină (Anglia, Olanda, Spania, Portugalia, China …). Toate cele expuse aici s-au întâmplat într-adevăr. Și chiar dacă astfel de cazuri, nu apar în publicațiile Societății Turnul de Veghe, nimeni nu le mai poate nega de acum.
Desigur, Turnul de Veghe a contestat condamnarea instanței din California.  Cu toate acestea, indiferent de rezultatul procesului între timp, dacă sunteți martori ai lui Iehova, ar trebui să vă puneți aceste două întrebări:
1. Ești mulțumit de ideea că ofrandele tale voluntare au servit și continuă să fie utilizate pentru a plăti milioane de dolari în despăgubiri, deoarece Colegiul Central a încălcat legea Cezarului?
 
2. Dacă ai copii, ai fi bucuros să știi că ar putea suferi abuzuri din mâinile unuia dintre membrii congregației și dacă acea persoană nu recunoaște, cazul va fi clasificat de bătrâni? Atacatorii copiilor voștri vor avea libertatea deplină de a-i abuza și pe alții.
Fă-ți timp și gândește-te serios la aceste două aspecte și la implicațiile lor în ceea ce privește credința voastră! Amintește-ți de cuvintele Bibliei:
”Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.” (Romani 13:1,2)
Din cauza politicii sale interne, care se plasează deasupra legilor Cezarului, Societatea Turnul de Veghe este trasă la răspundere de autorități pentru responsabilitatea sa pentru crimele comise asupra miilor de copii … și, indirect, cu sprijinul vostru financiar și moral.
Sursa
 http://martoriimincinosi.blogspot.ro/2015/04/pedofilie-martorii-lui-iehova.html

Posted in Erezia iehovistă, martorii lui Iehova | Tagged , | 2 Comments

Martorii lui Iehova o sectă pedo-satanistă fondată de un francmason sionist.

Reporter:
Laurent Glauzy ați scris numeroase articole în paginile săptămânalului internațional, Valeurs Actuelles (Valorile Actuale). Vorbiți șase limbi străine și la  44 de ani, sunteți autorul a șapte cărți. Ați tradus în limba franceză cartea ”Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan” (Martorii lui Iehova, misionarii lui Satan) după cartea scriitorului olandez Robin de  Ruiter, autorul cel mai tradus și cunoscut în Franța pentru bestseller-ul lui,  Les 13 lignées sataniques. (De 13 Satanische Bloedlijnen / Cele 13 descendențe satanice)
Care este motivația dumneavoastră?
Laurent Glauzy:
Obiectivul principal este de a opri răspândirea acestei secte, ale cărei fundații sunt în mod deliberat ignorate.  Organizația Martorilor lui Iehova a fost fondată în 1870 de către Charles Taze Russell, un om de afaceri necinstit, pastor și apologet al sionismului anilor 1880. El era un apropiat al familiilor de bancheri Morgan, Rockefeller, Warburg și Rothschild. La acea vreme, secta se numea Studenții Bibliei.
Această carte a fost scrisă de Robin de Ruiter, scriitorul olandez cel mai tradus în prezent, care s-a infiltrat în Societatea Turnul de Veghe, numele oficial al sectei.
Există anumite fapte care probează natura satanică a Martorilor lui Iehova:
– Biblia lor, numită Traducerea Lumii Noi care a fost făcută în anul 1920 de către germanul Johannes Greber, un preot foarte ciudat, care a tradus Scripturile cu ajutorul unui medium spiritist. El a fost excomunicat din acest motiv.
– În publicațiile sale, ierarhia sectei utilizează tehnici de desene subliminale pentru a ascunde chipul lui Satan sub pletele lui Hristos (Veți trăi veșnic pe pământ, care va deveni un paradis,  pg. 17). Noi am expus mai multe cazuri care prezintă alte simboluri satanice explicite.
Pastorul american Fritz Springmeier, un fost ofițer în armata SUA, spune că ierarhia iehovistă vorbește în limba ezoterică, numită limba lui Enoh. O limbă care provine din Egiptul antic,  acesta fiind folosită și de sataniștii de nivel înalt. Magia lui Enoh a fost dezvoltată de către Sir William Sinclair, în secolul al XVI-lea,  în Scoția.
Reporter:
Ați identificat mai multe legături între secta martorilor și francmasonerie.
Laurent Glauzy:
Într-o declarație, Russell a pretins că avea acces la marile loje. Nu există nicio îndoială  că el a fost un francmason de grad înalt și membru al rozicrucienilor. Ceremoniile care au însoțit arderea corpului său și înmormântarea lui au avut loc în conformitate cu ritualurile rozicrucienilor.
Carnetul său de membru al ordinului masonic al Cavalerilor Templieri, în care a fost înscris, și având numele său înscris pe el, a  fost găsit în loja mamă: Loja albastră din Dublin. Totul probează că el a fost un templier. Turnul de Veghe se traduce în limba ebraică prin  Mizpah (Mițpa) cuvânt specific de asemenea în magia enochiană. Am remarcat că trei loje ale templierilor, toate numite ”Mițpa”, erau active în regiunea în care predica  Russell, cum ar fi Pennsylvania. În plus, francmasonii au pus la dispoziția martorilor lui Iehova spațiile lor pentru ca aceștia să se poată aduna în ele.
Existența unei scrisori din 27 decembrie 1922, scrisă de un francmason de grad 33 al Lojii din Boston, și adresată unui “frate” elvețian, a fost înaintată în ianuarie 1924, Tribunalului  Districtual din Saint-Gall: “Întrebarea dumneavoastră se referă la Asociația Studenților  Bibliei, cu sediul în Brooklyn, orașul New York. Cert este faptul că acești oameni sunt foarte utili  pentru noi. Prin mijloace indirecte, le vom oferi un  capital semnificativ. (…) Principiul de a invada o țară, este de a folosi slăbiciunile și de a submina pilonii ei. În Europa, dușmanii noștri sunt protestanții și catolicii. Dogmele lor merg  împotriva planurilor noastre, așa că trebuie să facem totul pentru a reduce numărul adepților lor și pentru a-i ridiculiza.”  În Bavaria, de exemplu, această ură anticreștină i-a împins pe Martorii lui Iehova să facă prozelitism chiar la ieșirea  dintr-un cimitir, după o înmormântare.
În această perioadă, critici ai francmasoneriei precum Edith Starr Miller (Lady Queenborough – vezi foto),  au crezut că secta a fost finanțată de către Loja Masonică evreiescă, B’nai B’rith. Russell  a  fost prietenul lui  Stephen Wise, un rabin celebru, francmason și lider al B’nai B’rith.
Reporter:
Această sectă este recunoscută ca religie oficială în Italia, Norvegia și Bulgaria. Credeți că acest proces de normalizare va avea loc și în Franța?
Laurent Glauzy:
Desigur, și va fi foarte ușor, pentru că nimeni nu știe ce este cu adevărat această sectă.  În Franța, legea de separare a Bisericii de Stat din anul 1905 stipulează că, cultul este organizat  prin statutul juridic al asociațiilor religioase. Secta a obținut această recunoaștere în anul 2002. Acesta este un prim pas pe care-l constatăm în întreaga Europă, în special în Germania.
La 9 martie 1998, între Guvernul bulgar și sectă a fost realizat un compromis, cu scopul de a recunoaște Martorii lui Iehova ca o asociație religioasă. Comisia Europeană a Drepturilor Omului a aprobat acordul. La rândul său, pentru a-și atinge obiectivele, secta s-a prefăcut că nu are obiecții cu privire la transfuziile de sânge. Această exprimare de poziție a fost înșelătoare, pentru a păcăli publicul. În “Spațiile Regatului” nimic nu s-a schimbat. Și mulți dintre Martorii lui Iehova încă mor datorită refuzului transfuziei de sânge. Dar, de fațadă, populația bulgară a fost asigurată oficial de consimțământul sectei în această privință. Aș adăuga că interdicția de a beneficia de transfuzii de sânge a fost decretată în Brooklyn,  în anul 1945.
Reporter:
Aceste contradicții sunt relevante când vine vorba de serviciul militar.
Laurent Glauzy:
Da. Secta încearcă să ascundă că discipolii săi au fost implicați în Primul Război Mondial,  pentru că în 1904, în Studiile Scripturilor, la al șaselea volum numit, Noua Creație, Russell a susținut că Biblia nu le interzice creștinilor lupta pe front. El a spus că ucenicii lui Isus erau înarmați. El a susținut că soldatul roman Corneliu, după botezul său, și-a satisfăcut serviciul militar.
Reporter:
Puteți explica relația Martorilor lui Iehova cu cel de-al treilea Reich? 1)
Laurent Glauzy:
Înainte de interzicerea activităților sectei, la sfârșitul lunii iunie 1935, al doilea președinte al martorilor, Rutherford, azvârlea cu declarații antisemite pentru a-l seduce pe Hitler. O parte dintre afirmațiile sale au fost consemnate în Declarația de adeziune din iunie 1935.  Rutherford  a anunțat că Iehova și Isus Hristos erau de partea naziștilor.
La sfârșitul anului 1942, Himmler a transmis personal instrucțiunea ca Martorii lui Iehova din lagărele de concentrare să beneficieze de cele mai bune condiții:  Ministerul de Interne  și  Poliția Reich-ului planificaseră deja guvernarea Rusiei în cazul în care regimul sovietic avea să fie învins de al Treilea Reich.  În această perspectivă victorioasă, Himmler plănuise pacificarea populației sovietice prin implantarea Societății Turnulu de Veghe.  Astfel, la Auschwitz și la Ravensbruck, adepții sectei au primit acte de identitate care le acordau drepturi largi inclusiv  dreptul de ieșire, și reducerea orelor de lucru. Iar administrația lagărelor de concentrare închidea ochii atunci când Studenții Bibliei se angajau să-i convertească pe rușii ortodocși.
Până la sfârșitul războiului, rușii propagau deja mesajul Turnului de Veghe în Uniunea Sovietică. În 1957, 40% dintre credincioși proveneau din lagărele de concentrare din Siberia, în care sate întregi au fost câștigate de învățăturile sectei.
În lagărele de concentrare, Martorii lui Iehova aveau reputația de a fi atât de flexibili încât ei au obținut poziții de kapos și de maiștri.
Reporter:
Ați denunțat scandalurile de pedofile ale ierarhiei din Brooklyn. Puteți da câteva amănunte?
Laurent Glauzy:
Președintele fondator, Russell, și succesorul său, Rutherford, erau deja cunoscuți pentru lipsa lor de scrupule, și ca maniaci sexuali.  Între 1995 și 1996, Candace Conti a fost abuzată sexual în mod repetat de către un membru al Martorilor lui Iehova, al congregației din Freemont, California, atunci când ea avea doar nouă ani.
În 14 iulie 2002, un documentar BBC, care a fost reluat doar în Statele Unite de către CBS, CNN, a dovedit  – pe baza mărturiei lui Bill Bowen, care a petrecut douăzeci de ani în sectă – existența unor rapoarte privind dosarele secrete a 23720 de cazuri de pedofilie înregistrate în sânul Societății Turnul de Veghe. Bill Bowen a spus că, “pedofilii au fost protejați de sistem.”
Reporter:
Cu toate acestea, Martorii lui Iehova au fost afiliați la Organizația Națiunilor Unite, în intervalul 1992-2001, ca o organizație non-guvernamentală (ONG).
Laurent Glauzy:
Într-Adevăr. Acest lucru nu este surprinzător din partea ONU:  mișcarea pentru o lume fericită (World Goodwill), fondată în anul 1932, este una dintre cele mai importante activități ale organizației Lucifer  Trust (care pentru a câștiga mai multă simpatie și-a schimbat numele în Lucis Trust în 1923), al cărui scop declarat este distrugerea umanității.  ”World Goodwill” a fost recunoscută de ONU ca un ONG, fiind prezentă  în sesiunile din Geneva și New York, ca  membru al Consiliului Economic și Social al acestui corp supranațional, ONU.
Secta Martorilor lui Iehova, de asemenea, este susținută de Departamentul de Stat al SUA.
 
Sursa
Témoins de Jéhovah : une secte pédo-sataniste fondée par un sioniste franc-maçon, par Laurent Glauzy; 30 iulie 2014
http://www.lelibrepenseur.org/2014/07/30/temoins-de-jehovah-une-secte-pedo-sataniste-fonde-par-un-juif-franc-macon-par-laurent-glauzy/Referințe:

1) The Watchtower’s Letter to Hitler
Iată conținutul acestei scrisori:

Stimate Reich Cancelar,

Sediul din Brooklyn al Societății Turnul de Veghe este pro german într-un mod exemplar, și a fost așa de mulți ani. Din acest motiv, în 1918, președintele Societății și șapte membri ai consiliului de administrație au fost condamnați la 80 ani de închisoare, pentru că președintele a refuzat să folosească două din revistele publicate de el în America pentru propaganda de război împotriva Germaniei. Aceste două reviste, “Turnul de Veghe” și “Studenții Bibliei” au fost singurele reviste din America, care au refuzat să se implice în propaganda anti-germană și din acest motiv au fost interzise și suprimate în America, în timpul războiului.
 
Într-un mod foarte asemănător, în decursul ultimelor luni, consiliul de administrație al Societății noastre nu numai că a refuzat să se angajeze în propagandă împotriva Germaniei, dar a luat chiar și poziție împotriva acestei propagande. Declarația anexat subliniază acest fapt și subliniază că oamenii antrenați într-o astfel de propagandă (oameni de afaceri evrei și catolici), de asemenea, sunt persecutorii cei mai zeloși ai activității societății noastre și a  consiliului său de administrație. 
Aceasta precum și alte pasaje ale declarației au menirea de a respinge acuzația calomnioasă, că Studenții Bibliei sunt susținuți de evrei.

La Conferința noastră de cinci mii de delegați, de asemenea, s-a menționat  – așa cum este exprimat în declarație – că, Studenții Bibliei din Germania luptă pentru aceleași obiective și idealuri etice înalte pe care, de asemenea, le susține și guvernul național al Reich-ului german, care a proclamat că respectă relația omului cu Dumnezeu , și anume: onestitatea ființei create față de creatorul său.

Conferința a ajuns la concluzia că nu există contradicții atunci când vine vorba de relația dintre Studenții Bibliei din Germania și guvernul național al Reich-ului german. Dimpotrivă, referindu-ne la obiectivele pur religioase și apolitice și la eforturile Studenților Bibliei, se poate spune că acestea sunt în deplin acord cu obiectivele identice ale guvernului național al Reich-ului german.
Sperând în manifestarea bunăvoinței dumneavoastră, de care credem că ne vom bucura în curând, doresc să vă asigur de cel mai mare respect pentru dvs, onorabile domn Reich Cancelar.

Cu stimă,

Watch Tower Bible și Societatea de Tracturi  Magdeburg

Charles T. Russell, primul președinte al Turnului de Veghe, a fost un simpatizant al evreilor și un sionist. El credea că evreii vor avea un mare rol în împlinirea profeției biblice. Succesorul lui Russell, Rutherford, a continuat să sprijine în continuare această opinie până la intrarea în scena politică a lui Hitler, când și-a schimbat radical modul de gândire. La sfârșitul anilor 1920, Turnul de Veghe a făcut o întoarcere la 180 de grade, adoptând o atitudine antisemită.

“Să se știe odată pentru totdeauna că acești speculanți, oameni fără scrupule, egoiști, care se numesc evrei, și care controlează cea mai mare parte a finanțelor și afacerilor lumii, nu vor fi niciodată conducătorii acestui pământ nou. Dumnezeu nu ar risca să pună astfel de oameni egoiști, într-o poziție atât de importantă “ (The Golden Age 1927 Feb 23 p.343/Epoca de aur 1927 23 februarie p.343)
“Evreii nu mai sunt importanți pentru Dumnezeu. … Declarația Balfour, sponsorizată de organizațiile satanice ale guvernelor păgâne, i-a recunoscut pe evrei, dăruindu-le mari favoruri. Evreii au primit mai multă atenție decât li se cuvenea cu adevărat. “ ( Vindication – Book II (1932) pp.257,258/Justificarea -. Cartea II (1932) pp.257,258)

Vezi și: 
http://mmoutreachinc.com/jehovahs_witnesses/wt_nazi.html
http://poweredbychrist.homestead.com/Hitler_Brooklyn.html
Posted in Erezia iehovistă, martorii lui Iehova | Tagged , | 1 Comment

O orgie a crimei inspirată divin

Doi membrii ai sectei Martorii lui Iehova au fost acuzați de uciderea a 13 persoane într-o  nebunească “misiune de la Dumnezeu”.
S-a relatat că, Vladimir Gurianov, 44 de ani și Elvira Egorycheva, 46 de ani, au furat, ciomăgit  și le-au împușcat pe victimele lor nevinovate, vreme de nouă luni,  într-o adevărată orgie a crimei.
De asemenea, ei le-au jefuit pe victimele lor la “ordinele lui Dumnezeu”. Gurianov  le-a spus detectivilor, după arestarea sa, că: “Dumnezeu ne-a spus să meargem și să luăm banii. Dumnezeu a spus: ‘Duceți-vă acolo și luați oricât de mult aveți nevoie.’ Și așa am am făcut…”
Poliția a declarat că uciderile au început după momentul în care Egorycheva i-a spus lui Gurianov că, Dumnezeu a vorbit cu ea într-o viziune și i-a dat instrucțiuni cu privire la asta.
Misiunea lor i-a purtat într-un oraș din regiunea Volgăi, din Rusia. Egorycheva a spus: “Dumnezeu vrea ca noi să mergem la Nizhniy Novgorod și să curățăm lumea de păcătoși”.
Un vecin își amintește că: “Cei doi erau ciudați. El o numea pe ea, ‘mama’ sau ‘Prințesa Elena’. Iar ea îl numea pe el, ‘fiul meu, prințul Mihail’… “
Prima victimă a fost ghicitoarea Ludmila Kostina, 51 de ani.
A doua zi ei au ucis o altă ghicitoare, Nina Mashtakova, 66 de ani, căreia i-au furat și toate obiectele de valoare.
Gurianov, un fost condamnat pentru viol, “cuprins de nebunie”, și partenera lui s-au gândit apoi să oprească o fată de 17 ani.
Egorycheva i-a spus: “Oprește-te, păcătoaso! Eu, Principesa Elena și fiul meu Prințul Mihail, am fost trimiși de Dumnezeu să te pedepsim!”.
Gurianov violat fata, după care a ucis-o cu un ciocan.
Mai târziu, el a spus poliției că: “Mama mi-a explicat că fiecare femeie ucisă sau violată de mine va deveni soția mea în viața de apoi.”
Mai târziu, Gurianov s-a lăudat cu o altă crimă. El a spus: “Am împușcat-o  în frunte pe acea femeie, dar ea era încă în viață și am mai tras a doua oară; abia după aceea a căzut..
“Dar pe când îi săpam un mormânt, mi-am dat seama că ea era încă în viață și că tocmai mă privea. Deci, veți înțelege că a trebuit să o înjunghi.”
Cuplul este, de asemenea, suspectat de uciderea elevei în vârstă de 18 ani, Masha Maslennikova, al cărui trup nu a fost găsit încă.
Alte victime ar putea fi Ludmila Kotelnikova, 45 de ani, și Elena Lomteva, 37 de ani, – ambele au descoperite moarte aproape de casele lor de vacanță.
O victimă și-a atras moartea când Gurianov a răspuns anunțului ei pentru vânzarea unui cățel. Victima a strigat către fiul lui în vârstă de 17 ani, care tocmai venea acasă: “Fugi, băiete!”
Portetele criminalilor realizate de poliție au fost puse în circulație și astfel cei doi au putut fi reperați  într-un magazin și prinși.

Egorycheva avea deasupra ei un revolver, două topoare, un dispozitiv cu șoc electric și o frânghie. În jacheta lui Gurianov au fost găsite un pistol și un cuțit.

Unul dintre detectivi a spus: “Inimile noastre sângerează. Lor le place să vorbească  despre  ceea ce au făcut. Ce înseamnă închisoarea pentru unii ca ei? Dacă ar fi existat vreodată un caz care să necesite pedeapsa capitală, acesta este!”

Sursa:

Jehovah’s Witnesses caught by police after killing spree in Russia
Mirror, UK/September 26, 2008
By Will Stewart
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/jehovahs-witnesses-caught-by-police-after-341490
Posted in Erezia iehovistă, martorii lui Iehova | Tagged , | Leave a comment

C.T. Russell, fondatorul Martorilor lui Iehova și francmasoneria

”Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut.” (Luca 12:2)
 
 
Este surprinzător faptul că cele mai multe dintre primele reuniuni ale Martorilor lui Iehova au avut loc în temple ale francmasoneriei  sau ale societăților secrete aferente. Iată câteva exemple, din propriile lor publicații:
8 martie 1903, Fort Wayne
O reuniune pentru prietenii interesați va avea loc la Amfiteatrul “Macabeilor” *, 917  St. Calhoun, de la ora 10. Reuniunile după-amiezii … se vor ține la Templul Masonic, ”Wayne and Clinton Sts” (Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 96)
1903 Convenția generală din Atlanta
Toate celelalte întâlniri se vor ține la amfiteatrul “Knights of Pythias” * cor. Pryor și Unter Sts.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 96)
1904 Convenția de la Washington
Convenția de la Washington se va ține în Sala “Odd Fellows” *.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 240)
9 februarie 1908, Paterson
Sesiunea de dimineață va avea loc la Aula Masonică.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 383)
11 octombrie 1908, Chicago
Reuniunea de dimineață va avea loc la Drill Hall, Templul Masonic, la orele 10.
(Speakers Itinaries, Watchtower Bible & Tract Society 1901-1916, page 320)
* Maccabées, Knights of Pythias, Odd Fellows: societăți masonice.
Și putem da nenumărate exemple, de-a lungul anilor. În general, cadrul adunărilor pentru cei  “interesați” se desfășura într-un templu masonic,  în timp ce reuniunile deschise erau ținute într-un loc neutru (Teatru, Operă etc).
Este deosebit de interesant faptul că, aceste organizații masonice, deși de obicei discrete, au pus la dispoziție sediile lor, pentru întrevederile  confidențiale ale elitei Studențiilor Bibliei (numele inițial al Martorilor).
Un cimitir masonic?
Cimitirul unde este îngropat Russell și primii responsabili ai organizației  Martorilor lui Iehova, este parte, acum, dintr-un complex imens masonic din Pittsburgh. Ce se poate deduce din asta? De ce s-au ales aceste simboluri dacă Russell nu a avut nicio legătură cu masoneria? Dacă francmasoneria ar fi vrut să-i onoreze, ea n-ar fi găsit un loc mai bun pentru a expune monumentul funerar al lui CT Russell. O piramidă (cu două dintre principalele embleme masonice) de aproape trei metri înălțime este ridicată  în acel cimitir,  în memoria lui Charles Taze Russell.
Piramida memoriei lui Charles Taze Russell.
În fundal se poate vedea “marele Centru Masonic din Pittsburgh.”
Apropiindu-ne de piramida lui Russell, descoperim numele organizației Martorilor lui Iehova (societatea Turnul de Veghe), dar mai presus de toate un simbol ciudat a cărui prezență este inexplicabilă: Crucea în Coroană este simbolul Cavalerilor Templieri: cel mai înalt grad din francmasonerie.
Notă: francmasonii nu au exclusivitate în a utiliza acest simbol templier, el fiind folosit de asemenea de către alte organizații mistice (după cum nici zvastica nu este apanajul lui Hitler. Însă, folosirea simbolurilor oculte trebuie să ridice un semn de întrebare.)
Simboluri francmasonice  în publicațiile lor:
Același simbol se găsește în unele publicații ale societății.
Iată, deasupra, un exemplu de utilizare aceluiași simbol în literatura francmasonică: imagine de pe site-ului masonic de rit York (http://www.yorkrite.com/KTlinks.htm)
Discul solar înaripat
Pe mai multe cărți ale Martorilor lui Iehova apare un alt simbol ocult, prezența lui fiind inexplicabilă: “discul soarelui cu aripi”.
Originea acestui simbol provine din magia Egiptului antic. Albert Churchward, în cartea sa “Signs and Symbols of Primordial Man, the Evolution of Religious Doctrines from the Eschatology of Anciant Egyptians/Semne și simboluri ale omului primordial, evoluția doctrinelor religioase din escatologia egiptenilor antici” ne spune că “discul soarelui cu aripi” este utilizat de  către masonii de grad 33 (cel mai înalt nivel), și că numai ei singuri cunosc adevărata sa semnificație.
În volumul “Pratical Egyptian Magic”, la pagina 107,  este oferită următoarea descriere. “Emblema elementului aerului constă dintr-un cerc solar, tip disc, între două aripi.  Într-un ritual de magie, acesta este suspendat deasupra altarului, spre răsărit, și este folosit pentru a invoca Silful (geniul aerului  în mitologia galică și germanică), pentru a-i cere protecția și cooperarea. “
Noi nu putem decât să ne întrebăm cu privire la prezența acestui simbol masonic “magic” de pe cărțile destinate “creștinilor.”
Funeraliile pastorului Russell
La înmormântarea pastorului Russell au fost prezente mai multe simboluri oculte și masonice, cele de aici fiind descrise în detaliu (dar, probabil, fără motive ascunse), în Watchtower (WT) din 1 decembrie 1916, versiunea din limba engleză:
Pastorul Russell a murit înfășurat într-o “togă romană” (așa cum el însuși a cerut), în ziua de Halloween, 31 octombrie 1916.
La poalele sicriului [lui Russell] a fost plasat un pilon rupt … al cărui cap conținea o “cruce și o coroană”
(Vol XXXVII Turnul de Veghe, 1 decembrie nr 23 AD 1916 – 6045 AM)
Iată cum este definit “pilonul rupt” în ritul masonic de York:
Maeștrii masoni știu că, coloana ruptă marchează mormântul ..  cuiva care a fost un responsabil al masoneriei.
Locul de înhumare al unui maestru mason: o fecioară plânge deasupra unei coloane sparte … Pilonul rupt simbolizează pe unul dintre principalii protectori ai masoneriei. Memoria lui este păstrată în inima fiecărui mason. (Illustrated History and Cyclopedia of Freemasonry, Robert Macoy. Masonic Publishing Co. New York: 1896. page 445)
Rețineți: este vorba despre un alt simbol masonic mult mai înalt, “crucea într-o coroană”.
Derularea  înmormântării  lui Charles Taze Russell nu a fost un hazard:  în testamentul său, publicat în Turnul de Veghe din 1 decembrie 1916,  Charles Taze Russell le-a dat surorii sale, M.M. Land și fiicelor lui, Alice și May, toate instrucțiunile pe care le-a dorit a fi puse în aplicare la îndmormântarea sa.
Familia Russell
Charles Taze Russell pare să nu fie singurul din familia sa, care a avut legături cu Cavalerii Templieri (KT) și cu francmasoneria. Este posibil ca familia lui C.T. Russell să includă și alți membri proeminenți ai francmasoneriei și societăților secrete … Mai jos, voi furniza câteva exemple, preluate din cartea, “10,000 Famous Freemasons.” (10.000 de Francmasoni faimoși)
Numele de familie “Russell” este relativ comun iar gradul de rudenie nu este indicat în această listă de nume pe care le reproduc, așa că trebuie să fim precauți cu privire la utilizarea acestuia.
William Huntington Russell – fondator al Ordinului Skull & Bones (1) (societate secretă ocultă  al cărui nume legal este … “Russell Trust”.  Această societate masonică a ieșit din anonimat, după ce a devenit public  faptul că, cei 2 președinți George Bush au fost membri ai Skull and Bones).
John Russell – fondator al frăției a Surorilor Isabella (DOI) mai 1897 New Haven, Connecticut. (2)
Harvey D. Russell – lider francmason și cavaler templier, conducător al lojei din Pittsburgh, PA Beaver Valley Lodge No. 8412
William H. Russell – francmason, acționar la Pony Express (3)
George William Russell (1869-1935) – un membru de frunte al Lojei Teozofice (New Age) de Dublin. El a scris articole în revista teozofică, “The Irish Theosophist”. Inițiat în Loja lui Isis (cu rituri sexuale). Prieten cu William Butler Yeats, lider al “Golden Dawn” (4)
Archibald D. Russell (1811-1871) – francmason absolvent al Universității Edinburgh (Scoția). El a fost activ in crearea unor diverse organizații din Statele Unite ale Americii.
Benjamin Russell (1761-1845) – Jurnalist și francmason. (5)
Charles H. Russell – Guvernator de Nevada 1950-1958, 32º francmason, membru al Ritului York  și Shriner. (3)
J. Stuart Russell – mason, redactor de ziar, “vicepreședinte” al Fed. Reserve Bank din  Chicago.  (5)
Lee M. Russell (1875-1943) – francmason și locotenent-guvernator de Mississippi. 1916-1920. (5)
Louis A. Russell (1854-1925) – Mason, organist al Bisericii Presbiteriene, Newark,  NJ. (5)
Richard B. Russell (1861-1938) – Mason, Judecător, editor si om de afaceri. (5)
Richard B. Russell, Jr. – francmason și guvernator de Georgia, 1931-1933 și senator de Georgia din 1933. (5)
Note
1. Sutton, Antony. America’s Secret Establishment. Billings, MT: Liberty House Press, 1986, pp. 5,6,8,35, 86-67, 100, 212, 253.
2. Schmidt, Greenwood. Encyclopedia of American Institutional Fraternal Organizations. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1980, p. 84.)
3. Denslow, 10,000 Famous Freemasons, Vol.4, p.82. et New Age Magazine (June, 1963) p. 45
4. Boylan, Henry. A Dictionary of Irish Biography. NY: St. Martins Press, 1988, p. 345; a se vedea și Ancient Wisdom and Secret Sects, Time-Life, 1989, p. 154.
5. Denslow, 10,000 Famous Freemasons, p. 80
Posted in Erezia iehovistă, martorii lui Iehova | Tagged , | Leave a comment

Un membru al Gărzii Elvețiene susține că un oficial al Vaticanului i-a făcut avansuri sexuale

Cardinali, episcopi și alți clerici i-au făcut avansuri sexuale unui membru al Gărzii Elvețiene, după cum a susținut acesta.
Un fost gardian elvețian a susținut că a primit avansuri sexuale de la cardinali, episcopi și alți clerici în timp ce servea în corpul de elită, garda de corp personală a Papei.
Ex-soldatul a declarat că a primit în jur de 20, 25 de avansuri sexuale explicite, inclusiv într-o ocazie în care un cardinal l-a invitat în camere sale din Vatican.
Fostul membru al Gărzii Elvețiene, care a insistat să rămână anonim, a făcut acuzațiile printr-un ziar elvețian, Schweiz am Sonntag, care le-a publicat pe prima pagină de duminică.
Soldatul a servit în Garda Elvețiană în timpul papalității lui Ioan Paul al II-lea, care a durat din 1978 până în 2005, și nu a fost clar de ce a decis abia acum să prezinte revendicările: “Într-o noapte, la ceva timp după miezul nopții, am primit un apel pe telefonul meu mobil. Persoana de la celălalt capăt a spus că era un cardinal și mi-a cerut să vin în camera lui”, a spus el.
Fostul membru al Gărzii a susținut de asemenea  că el a primit avansuri de la un membru al Secretariatului de Stat, unul dintre departamentele cele mai puternice ale Vaticanului.
Cleric care l-a abordat, mai târziu a fost transferat din postul său, a declarat fostul soldat.
El a spus că le-a raportat superiorilor săi despre atenția nesolicitată, dar a fost acuzat de neînțelegerea conversației, datorită faptului că nu stăpânea bine limba italiană.
Urs Moser, un purtător de cuvânt al corpului, a declarat ziarului elvețian: “Zvonurile despre o  rețea gay din interiorul Vaticanului nu sunt problema noastră. Oamenii noștri sunt preocupați doar de chestiunile religioase și militare.”
Există de multă vreme suspiciuni că mulți clerici catolici de la Vatican sunt homosexuali,  în  ciuda învățăturii stricte a Bisericii că actul de sex homosexual este un păcat și că a fi homosexual este o “deviere.”
În timpul zborului de întoarcere de după o vizită de o săptămână în Brazilia, din vara trecută, Papa Francisc a fost întrebat despre presupusa existență a unui “lobby gay”  la Vatican.
Papa argentinian a spus că orice lobby este o problemă pentru Curia, organul secret al Sfântului Scaun, indiferent de caracterul acestuia.
“Nu am văzut pe nimeni de la Vatican, care este înregistrat ca homosexual pe cartea de identitate. Dar recunoaștem că există (homosexuali) “, a spus el.
El a fost chestionat în special cu privire la afirmațiile cum că unul dintre oamenii de încredere  ai săi, un preot numit pentru a supraveghea rezolvarea scandalului iscat la Banca Vaticanului, a avut o serie de întâlniri homosexuale în timp ce a servit în calitate de diplomat al Vaticanului,  în Uruguay și Elveția, cu un deceniu în urmă.
Monseniorul în vârstă de 57 de ani, care a avut o carieră de 15 ani ca diplomat al Vaticanului, este acuzat că i-ar fi șocat pe colegii preoți și călugărițe de la ambasada Sfântului Scaun, în Montevideo, datorită unei aventuri cu un căpitan din armata elvețiană, cu care s-a întâlnit în urma unui anunț publicat la Berna.
Papa a spus că a dispus efectuarea unei anchete în ce privește acuzațiile, dar că nu a găsit nimic care să le confirme.
Nu este prima dată când au existat acuzații de intrigi gay în cadrul Gărzii Elvețiene, cea mai mică armată din lume, care i-a protejat pe pontifi timp de cinci secole.
Cel mai mare scandal care a lovit ilustrul corp, s-a produs  în 1998 când caporalul Cedric Tornay, un tânăr străjer, l-a împușcat mortal pe comandantul unității și pe soția comandantului înainte de a se împușca pe el însuși.
După o investigație oficială a crimei, Vaticanul a concluzionat că ea s-a produs datorită  unui  acces de furie, după ce a fost omis de la o promovare.
Dar au existat acuzații de lungă durată privind mușamalizarea oficială  de către Biserica Catolică, cu numeroase teorii ale conspirației invocate pentru vreun motiv anume.
S-a susținut că Tornay s-a simțit disprețuit de comandantul său, Alois Estermann, după ce cei doi au avut o aventură homosexuală.
Mama lui Caporalului Tornay a contestat mereu versiunea evenimentelor prezentate de Vatican și a solicitat în repetate rânduri ca ancheta să fie redeschisă.
Sursa

Swiss Guard claims Vatican official made sexual advances to him

The Telegraph, 6 ianuarie 2014, Nick Squires, Roma 
Posted in Păgânismul catolic. | Tagged | Leave a comment