Talmudul din Babilon. O carte rasistă, antiumană și anticreștină? (3)

”Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, aşa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui, toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma, şi locuitorii Ierusalimului, ca Gomora.” (Ieremia 23:14)


Un preot catolic vorbește despre Talmudul din Babilon

Într-un articol din Vatican Insider, La Stampa, din data de 7 oct 2012, intitulat ”Bishop Shomali’s disparaging statementes on Talmud are disturbing to friends of Christian-Jewish dialogue” (Declarațiile deranjante ale episcopului Shomali privind Talmudul sunt dăunătoare dialogului de prietenie iudeo-creștin.), este expusă o declarație care, a provocat consternarea unor rabini și oficialități din Israel:
(http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/jewish-catholic-18721/)
”Cei care îl cunosc și-l respectă pe monseniorul William Shomali, episcopul auxiliar și vicar general al Patriarhiei latine a Ierusalimului, au fost surprinși și deranjați de declarațiile sale cu privire la Talmud și la educația israeliană, făcute în data de 30 septembrie (2012) la conferința Famiglia Cristiana. Comentând asupra episoadelor recente de vandalism împotriva locurilor sfinte crestine, de către extremiști evrei, el a vorbit despre “ura împotriva creștinilor” care a fost predată în școlile israeliene și de către Talmudul în sine: ”Talmudul, cartea sfântă studiată de către ultra-ortodocși, mult mai venerat decât Biblia în sine, invită la ură religioasă, vorbește urât despre Isus, și chiar mai rău de Maria și, în general, de creștini”, a spus el, adăugând că “în școlile israeliene, nu este predată dragostea pentru aproapele, ci mai degrabă distrugerea celuilalt”.”
Iată și răspunsul, venit din partea unui învățat, Rabbi David Rosen, care are și calitatea de director al Comitetulu Evreiesc American pentru Afaceri Interreligioase:
 ”Contrar știrilor false care, de-a lungul vremii, au fost popularizate printre creștini, care au denigrat iudaismul în decursul secolelor,” a spus el, ”Talmudul nu este mai venerat decât Biblia în sine și nu este nici măcar ”o carte sfântă” pentru evrei, ci mai degrabă, un compendium de comentarii și dezbateri asupra principiilor și preceptelor din Biblie și a tradițiilor apărute mai târziu.”
Răspunsul dat de Rabbi David Rosen nu vizează acuza adusă conținutului Talmudului, ci se limitează la a afirma că, ”Talmudul nu este mai venerat decât Biblia”, el nefiind nici măcar ”o carte sfântă” pentru evrei.
În continuare, Rabbi David Rosen respinge, de data aceasta la obiect, afirmația preotului catolic despre ceea ce se învață în școlile israeliene, susținând că ”Deși mai trebuie făcut mult în ceea ce privește educația cu privire la alte religii în școlile israeliene… este o defăimare total nejustificată afirmația potrivit căreia, acolo se învață despre ”distrugerea altora.”
Preotului catolic i se poate imputa totuși că, a asimilat educația din școlile israeliene cu învățăturile Talmudului din Babilon despre Isus, Maria și creștini în general! Aceasta este concluzia mea deocamdată. Dar să vedem și o altă reacție.
Reverendul Joseph Sievers, profesor de istorie și literatură evreiescă din epoca elenistică de la Institutul Biblic Pontifical, spune că: “Această caracterizare a Talmudului cum a fost raportată în “Famiglia Cristiana” este incorectă și cu adevărat regretabilă.” Dar, reverendul își amintește totuși că, există probleme în educație — el face trimitere la o declarație recentă, mai nuanțată, emisă de Adunarea Ordinaților Catolici din Țara Sfântă, prin care se exprimă“profunda îngrijorare cu privire la educația tinerilor în unele școli unde sunt predate disprețul și intoleranța”.
Așadar, de data aceasta, un reverend infirmă declarațiile episcopului Shomali despre Talmud, dar confirmă voalat afirmațiile acestuia despre faptul că, în școlile israeliene, se predă ura pentru creștini!!!
În articolul cu pricina este relatat faptul că, Rabbi Rosen nu neagă că, ”există un prejudiciu între evrei și creștini…” dar că, ”oricum, acest prejudiciu este rezultatul unei experiențe tragice de persecuție pe care evreii au resimțit-o din partea creștinilor de-a lungul veacurilor…”; ba el merge până acolo încât să afirme că, ”profanarea simbolurilor creștine este o lipsă de respect pentru iudaism, chiar mai mult decât pentru creștinism…”!
Despre acest lucru am vorbit și eu, în primele două capitole ale studiului meu: despre reacția de ostilitate a evreilor ca urmare a persecuției suferite de pe urma creștinilor catolici! Întrebarea mea este totuși, atunci când evreii Leiba Bronstein, Alexander Parvus, Moisei Uritski, Gleb Boky, Lazar Kaganovich Moiseevich, Beria și alți ucigași scelerați ca ei, au măcelărit poporul ortodox rus (la o scară care depășește cu mult demența criminală a lui Adolf Hitler), atunci rușii de ce nu au simțit nevoia să-i ”fiarbă” pe prorocii Vechiului Testament în cazane cu rahat? Sau au acuzat ei poporul evreu pentru crimele unor indivizi posedați? Ideea este că, o astfel de justificare poate fi înțeleasă până la un punct… pentru a se merge mai departe cu înțelegerea sunt necesare însă argumente și nu scuze prin acuze!
Dar totuși, la finalul articolului, aflăm că, Rabbi Rosen a subliniat faptul că, ”Există diferențe de opinie printre savanți în ceea ce privește referirile la Isus din Talmud, și că adevărul este următorul — Talmudul nu a fost scris sub guvernare creștină ci sub stăpânire babiloniană…” Ceea ce nu reiese din articol este faptul dacă Rabbi Rosen este un cunoscător sau nu al Talmudului din Babilon, fiindcă afirmațile sale par mai mult niște eschive, deaorece el plasează disputa pe terenul diversității de opinie (sic!). Prin urmare fiecare înțelege ce vrea! Așa să fie oare?
La rândul său, reverendul Sivers, referindu-se la tezele lui Peter Schaefer, ”Isus în Talmud”, a spus că aceste pasaje ”au făcu obiectul cenzurii creștine și că, ele ar putea fi explicate cel mai bine în contextul polemicilor dintre evrei și creștini, ale antichității târzii.” Prin urmare, cum rămâne cu afirmația lui Rabbi Rosen care a subliniat că, Talmudul a fost scris sub guvernare babiloniană? Antichitatea târzie, reprezintă perioada de tranzit dintre antichitate și Evul Mediu timpuriu, având o periodizare relativă între secolele II-VII după Hristos, ba uneori exstinsă la secolele II-VIII. (vezi Henri-Irénée Marrou, Biserica în antichitatea târzie (303-604) și Patrick J. Geary: Merovingienii. Europa înainte de Carol cel Mare)
Deși este evident că reverendul Sivers, se situează pe o poziție de mediere, în care el dorește să încline totuși cumpăna spre poziția lui Rabbi Rosen, aproape de fiecare dată, afirmațiile acestora doi, nu se suprapun, ba chiar uneori sunt în contradicție. (sic!) Din acest motiv, eu aș cataologa reacțiile apărute la declarația fără echivoc, cu privire la Talmud, a episcopului Shomali, ca fiind mai degrabă unele diplomatice!
Poporul evreu l-a dat lumii pe Moise și pe Hristos! Da, poporul evreu l-a dat și pe Marx, Jacob Schif, pe Trotski, Kaganovich și pe Beria… dar după aceea, toată această rușine a fost spălată cu numele lui Richard Wurmbrand, evreul creștin supranumit Pavel al Cortinei de Fier!  Cartea lui, ”Cu Dumnezeu în Subterană” este o lecție vie despre iubirea lui Dumnezeu și despre însemnătatea unui gest unic, sacrificiul plin de iubire al lui Hristos! Pentru ca noi să avem viața veșnică!
Creștinii adevărați, și nu falși, au crezut în Hristos și nu l-au respins! Dar cum au ajuns creștinii să creadă, în Hristos? Iată ce spune Biblia despre credință și despre cine le dă oamenilor, credința, fiindcă ea nu este un dat al omului sau un merit cu care te naști:
”Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)
”Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Ioan 12:44)
”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1)
Apostolul Iuda (nu iscarioteanul) îi îndeamnă astfel pe cei care au auzit și au primit Cuvântul: ”…luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.” (Iuda 3:3).
Cine este Acela care le-a dat sfinților credința? Acela este doar Dumnezeu! Cine este Acela care le dă oamenilor credința, prin auzirea Cuvântului? Acela este doar Dumnezeu!
Acum, datoria noastră, a creștinilor este ca să ne rugăm pentru poporul evreu și să vorbim, așa încât ei să audă Cuvântul, iar mai departe de asta nu mai este lucrarea noastră ci a lui Dumnezeu!
Talmudul apărat de Francmasoneria din Canada

Revenind la subiect, m-a mirat să aflu că, Talmudul are totuși un prieten puternic (în lumea aceasta), francmasoneria! Este vorba mai precisa despre o Lojă din Canada, probabil că nu și singura Lojă… Pe site-ul acesteia, la adresa http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/van_hyning.html , există un întreg articol, cu titlul ”Falisificatorii Talmudului”, iar primul paragraf sună așa: ”Antisemiții, cum ar fi Van Hyning(?), Nesta Webster(?), Benjamin H. Freedman(?) și Wesley Swift(?) au susținut că, Talmudul a fost sistematic ascuns de non-evrei și că, aceasta este autoritatea supremă a legii iudaice, în filozofie și etică. Într-adevăr, acesta este disponibil în majoritatea bibliotecilor publice de calitate iar cei mai mulți evrei consideră că, este pur și simplu o ramură a teologiei evreiești, de interes limitat, în afară de seminariile rabinice.” (semnele de întrebare îmi aparțin)

Prezența masoneriei în această dispută mi se pare una nefericită (pentru învățați talmudiști), căci ce are Lucifer sau Jah-Bul-ON în comun cu Dumnezeu Tatăl?
Și totuși, nu se spune nimic despre savantul Peter Schaefer! Iar evreul Benjamin H. Freedman, de ce este declarat antisemit? Pentru că, a devenit creștin? Acesta este argumentul? Sau pentru că, a vorbit despre falșii iudei? Aceia din Sinagoga Satanei? Sau pentru faptul că, el a expus credința talmudistă potrivit căreia: ”Poporul evreu, în întregime, va fi propriul său Mesia. Acesta va obține stăpânirea lumii prin dizolvarea altor rase, prin abolirea frontierelor, prin anihilarea monarhiei, precum și prin stabilirea unei republici mondiale în care evreii de pretutindeni vor beneficia de privilegiul de cetățenie. În această nouă ordine mondială, copiii lui Israel vor furniza toți liderii, fără a întâlni vreo opoziție. Guvernele diferitelor popoare care vor forma republica mondială, vor cădea fără dificultate în mâinile evreilor. Acest lucru va fi posibil, pentru conducătorii evrei, prin desființarea proprietății private, aa că peste tot ei să utilizeze resursele statelor. Astfel, se va împlini promisiunea Talmudului, în care se spune că, atunci când va veni timpul mesianic, evreii vor deține toate bunurile din întreaga lume în mâinile lor.” (Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928. http://www4.stormfront.org/posterity/ci/tjg.html (current as of September 9, 2001). vezi și DON DE GRAND PRE, BARBARIANS INSIDE THE GATES, p. 64 (2000))
În ceea ce privește argumentarea francmasonilor, de o pagină, la o chestiune atât de serioasă, tocmai prin scurtimea ei, ea nu probează nici măcar seriozitate sau rigurozitate științifică! Cât despre generalizarea unei practici iraționale, aceea de a-i acuza de antisemtism pe creștinii care critică talmudismul, prin aceeași logică a iraționalului, nu se poate ajunge decât la reciproca, că evreii talmudiști, dacă nu sunt anticreștini ei sunt doar antiHristos! Iar dacă evreii talmudiști ar fi doar anticreștini și nu antiHristos (ceea ce este o aberație) de ce s-ar mira ei atunci dacă, creștinii sunt antisemiți?

Hesronot Ha-SHAs 

”În anul 1994, rabinul Tzvi Marx, director de Studii Aplicate la Shalon Hartman Institute din Ierusalim, a făcut o remarcabilă admitere asupra faptului că, în trecut, rabinii au tipărit două seturi de texte: 
– textele autentice ale Talmudului pentru instruirea propriului tineret în școlile de Talmud (yeshiviot) și,
– versiunea textelor ”cenzurate și amendate” ale Talmudului, destinate publicului cititor credul-nonevreu.

Cartea evreiască, Hesronot Ha-SHAs (care se traduce prin ”ceea ce a fost scos din Talmud”), este o carte importantă în această privință (vezi William Popper, The Censorship of Hebrew Books pp. 58-59). 
Hesronot Ha-SHAs a fost republicată în anul 1989 de către Editura Sinai din Tel Aviv. Hesronot Ha-SHAs este o cartea valoroasă deoarece, ea enumeră atât textele originale din Talmud, care au fost mai târziu schimbate sau omise, precum și textele falsificate citate în versiunea pentru uzul neevreilor, ca fiind autentice.
Istoricul William Popper afirmă: ”Nu întotdeauna au fost cenzurate pasaje lungi …  dar, de multe ori au fost omise doar unele cuvinte  …  ” (William Popper, The Censorship of Hebrew Books pp. 58-59). 

Cercetătorul Michael A. Hoffman II, în lucrarea sa, 
”The Truth About The Talmud, A Documented Exposé Of Supremacist Rabbinic Hate Literature, 
12-18-7; (http://rense.com/general79/talmud.htm), arată că: ”Cartea care conține pasajale autentice din Talmud (Hesronot Ha-SHAs), și care au fost cenzurate, scrisă de evrei înșiși, observă că, unele texte din Talmud folosesc expresii universaliste… și nu cele inițiale.”

Remarcă:
Aceste informații sunt extrem de valoroase, și constituie argumente mai mult în favoarea acelora care declară că, Talmud Bavli este o carte din care emană doar ură, rasism și anticreștinism.
Michael A. Hoffman II, autorul acestui studiu, este caracterizat pe pagina de wikipedia ca unul care” neagă Holocaustul!”. Parcurgând integral textul, puțin mai departe, reiese de fapt că, Hoffman nu contestă atrocitățile suportate de poporul evreu ci doar numărul, acela de 6 milioane! Ori dacă acest cercetător contestă numărul, asta nu înseamnă că, automat, el contestă și Holocaustul! A contesta numărul nu constituie o premiză necesară sau suficientă pentru concluzia, dată de unii, ”Hoffman neagă Holocaustul”! Aici nu este altceva decât o încercare grosolană de manipulare a opiniei publice, lucru care nu face cinste nimănui care ar putea credea că, prin astfel de practici, vocea criticii creștine cu privire la Talmud Bavli poate fi redusă la tăcere! O atfel de practică este defăimare și o crimă morală!

Sârbii au suferit și ei, la rându-le, Holocaustul din Croația lui Ante Pavelich, perioadă în care 750.000 de sârbi au fost schingiuiți și uciși în moduri care i-au îngrozit de multe ori și pe naziști, care, nu de puține ori, au intervenit și i-au apărat pe ortodocși de demența sanguinară a teroriștilor catolici Ustasha (vezi Avro Manhattan, Vatican Holocaust; http://holocaustulvaticanului.blogspot.ro/). Și dacă au fost uciși doar 750.000 de sârbi, să înțelegem că, acela nu a fost Holocaust? Care este plafonul minim de victime, de la care purced unii în definirea Holocaustului? Cumva 6 milioane?
Un astfel de ”argument” este evident că, are ca țină denigrarea cercetătorului americano-german! Pentru oamenii care discern însă, el nu are nicio valoare!

De ce mint rabinii talmudiști?

Nu am dorit să expun în întregime acele pasaje din Talmudul Babilonian, care emană, așa cum afirmam la începutul acestei serii, o bestialitate și un rasism inimaginabil. Căutând totuși să aflu mai mult despre acest lucru, și nedorind să expun niște pasaje atât de controversate, pe principiul că pentru orice afirmație în acest sens trebuie să existe cât mai multe argumente, din păcate, trebuie să spun că, argumentele nu s-au lăsat căutate prea mult — Talmud Bavli conține multe învățături, pe care talmudiștii le ascund de goyim! Mai exact, este vorba despre un proiect – un documentar video -, alcătuit din mai multe serii, și în care un număr ales la întâmplare dintre cetățenii Israelului, au fost supuși unui chestionar.
Seria care m-a interesat mai cu seamă, dar nu singura, se numește: ”Israelis: Who is Jesus to you?” (https://www.youtube.com/watch?v=UCUxTFt8pB0), și publicată la data de 18 mai 2014. Majoritatea evreilor intervievați și-au declarat atât respectul pentru creștinism cât și convingerile lor religioase – unele chiar panteiste – , însă, la de la minutul 2.37, reporterul poartă o discuție, elocventă pentru subiectul ales de mine, cu un bărbat care potrivit ținutei este un personaj religios, probabil chiar un învățat talmudist! Iată cum au decurs întrebările și răspunsurile:

Reporter: Cine este Yeshu în viziunea iudaismului? Ce statut are el în iudaism?
Yakir din Tel Aviv: Yeshu (Isus) s-a născut dintr-o mamă evreică. Deci, în principiu, el a fost evreu și… (zâmbind) creștinii au făcut din el liderul lor… Ei pretind că el nu a avut un tată, aici! Ei spun că, Dumnezeu este Tatăl lui… Dar noi știm că el a avut un tată…
Reporter: OK! De unde știi asta?
Yakir din Tel Aviv: Se vorbește despre asta în Talmudul Babilonian
Reporter: Da? Și ce scrie în Talmud despre asta?
Yakir din Tel Aviv: Că ea (Maria) a umblat cu cineva, nu-mi amintesc numele. Este scris că ea a umblat cu cineva (așadar Isus este fiul lui Pandera!)
Reporter: Pe soțul ei îl chema Iosif.
Yakir din Tel Aviv: Nu-mi amintesc numele, nu sunt un expert…
Reporter: OK. Dar Yeshu are un statut specific în iudaism? Pentru că, în Islam el are statutul unui profet…
Yakir din Tel Aviv: Nu cunosc Quranul. Nu știu care este statutul său în iudaism…
Reporter. OK. Spun asta întrucât ei (musulmanii) vor să știe de ce noi (evreii) nu credem că Isus este Mesia. Poți să spui ceva despre asta?
Yakir din Tel Aviv: De ce nu credem ce?
Reporter: Că Isus este Mesia!
Yakir din Tel Aviv: Dar pentru ce am crede una ca asta? Care este argumentul că, el este Mesia?  
Reporter: Nu știu. Eu nu sunt un creștin. Nu pot să-ți spun. Sunt sigur că ei au motivele lor. Dar chiar așa, de ce credem noi că el nu este Mesia?
Yakir din Tel Aviv: OK. Eu pot să-ți răspund dacă îmi spui care este părerea ta…
Reporter: Nu, nu am nicio idee. Trebuia să mă documentez mai bine. Îmi pare rău pentru creștini, dar nu am nicio idee. Dar care sunt totuși motivele pentru care Isus nu poate fi MEsia? Ce trebuia să se întâmple în legătură cu el, pentru a fi Mesia? 
Yakir din Tel Aviv: El nu este Mesia. Ei (creștinii) spun că este Mesia, probabil din cauza faptului că, cred că el nu are un tată și că vine direct de la Dumnezeu, nu știu…
Reporter: Eu știu că, Yehsu vine din Bethlehem, din casa lui Isai (familia regelui David)… Dar mai multe nu știu…
Yakir din Tel Aviv: Dar pentru iudaism, el nu este Mesia…
Reporter: Atunci, cine ar putea fi Mesia?
Yakir din Tel Aviv: Nimeni din cei pe care-i cunoaștem. Cine poate ști, nu se știe, nu se poate spune …
Reporter: Dar totuși, ca iudeu, trebuie să existe anumite semne, că a făcut așa și pe dincolo…
Yakir din Tel Aviv: Nu. Nimeni nu știe….

apoi, de la min. 9:54 – în cadrul aceleiași serii -, putem urmări o altă relevare interesantă a faptului că, talmudiștii învață multe lucruri pe cale orală, despre Isus:
Reporter: Cine este Yeshu pentru voi?
Un tânăr: Yeshu a încetat să mai creadă în legea iudaică…
Reporter: Yeshu, al creștinilor…
Un tânăr: Yeshu a fost un evreu care a încetat să mai creadă legea iudaică… Rabinul Yoshua… Yeshu a fost elevul acelui rabin care a făcut un gest cu mâna, pe care Yeshu l-a înțeles ca ”pleacă!”, dar Rabbi a vrut să spună ”stai puțin” (prin acel gest) până la terminarea rugăciunii; dar Yeshu nu a înțeles și a crezut că a fost respins. Așa că el a renunțat la tot și a creat o nouă religie.
Reporter: Asta ai învățat tu despre el?
Un tânăr: Este din Ghemara (Talmud), este conform tradiției orale, care din păcate  (sic!) nu poate fi spusă celor mai mulți oameni!

O națiune cu drepturi date de Dumnezeu pe care celelalte popoare nu le au.(Rasismul divin)

Alături cu seria youtube expusă deasupra, extrem de importantă pentru înțelegerea unor convingeri care decurg din învățăturile religioase talmudiste, mi se pare și cea intitulată, ”Israelis: What do you think of Goyim (non-Jews)?” (https://www.youtube.com/watch?v=ILfmmawu4mQ) – publicată în 17 iulie 2014 — vezi de la min. 1:53, chestionarul adresat unui anume Bnai Barak:
Reporter: Ce crezi despre Goyim (ne evrei)?
Bnai Barak: O întrebare bună. Oameni ca și noi. … dar care nu au responsabilitîțile pe care noi le-am primit de la Dumnezeu, așa că ei (goyim) nu au drepturile pe care le avem noi, pe care ni le-a dat Dumnezeu.

De remarcat însă faptul că în cea mai mare măsură, israelienii obișnuiți, nu împărtășesc vederile acestor învățați religioși! Iar lucrul acesta reiese clar din ancheta socială respectivă.
Concluzie

Această anchetă – realizată de niște tineri evrei -, a relevat un fapt indiscutabil, anume că, învățațtii religioși din Israel recunosc direct faptul că, acel Isus (Yeshu) fiul lui Pandira se referă de fapt la Mesia al creștinilor. De asemenea este relevat și rasismul de sorginte ”divină”. Prin urmare, interpelarea lui Rabbi David Rosen la afirmațiile episcopului Shomali – din articolul de presă  citat la început –  , nu a fost decât una exclusiv diplomatică! Aceste anchete, video, sunt dovezi solide, care nu fac decât să confirme, în mod direct, munca unor savanți ai domeniului, printre care și pe cea a eruditului profesor de religie, Peter Schäfer care, din anul 1983 până în 2008 a deținut catedra de Studii Iudaice de la Freie Universität Berlin(http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sch%C3%A4fer).

Cititorul nu trebuie să înțeleagă că, talmudiștii au obligația de a crede în Isus sau că, ar trebui să vorbească frumos despre Isus: nicio instanță omenească nu are dreptul de a impune învățaților talmudiști – sau evreilor în general – o atitudine de credință favorabilă acceptării lui Isus și/sau oricărei alte religii! Cu atât mai mult fie și pentru motivul că, Isus nu forțează pe nimeni!

Aceste învățături însă sunt o premiză necesară și suficientă pentru a explica, până la un punct, ostilitatea multora dintre creștini (vezi aversiunea și disprețul), de-a lungul secolelor, ca fiind una provocată, de fapt și nu una maladivă! În termeni lumești, nu-i poți cere cuiva, la a cărei credință faci referire în termenii cei mai injurioși cu putință, să te iubească, să-ți fie prieten! Iată de ce, cred eu, învățații talmudiști bavli, ar face bine să nu mai joace rolul ”fecioarei” agresate fără motiv, în contextul în care atitudinea lor alunecoasă este mai degrabă tipică pentru aceea a unei ”curve”- care provoacă! Dar, la fel de adevărat este faptul că, un creștin autentic nu poate nutri niciun sentiment urât la adresa acestor hahami talmudiști!  Iată ce spune Biblia:
”Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,” (Matei 5:44)

A doua minciună, a lui Rabbi Rosen este aceea că, Talmud Bavli ar fi doar un compendiu la Torah (Vechiul Testament) și că, nu este nici pe departe o carte sfântă!
Atunci de ce finanțatorul monstruoasei revoluții iudeo-bolșevice, Jacob H. Schiff, s-a implicat atât de activ în școlile de Talmud-Torah din America (Shul with a Pool: The “synagogue-center” in American Jewish History; pg. 147, de David Kaufman)? Și de ce, dacă Talmudul este de importanță secundară pe lângă Torah, totuși este numit primul, în titulatura acestor școli evreiești din America?

În lumina analizelor istorice documentate și nu la urmă, și datorită ambiguității răspunsurilor lui Rabbi Rosen, citate mai sus în publicația respectivă -, se impune acordarea unei serioase atenții acelor pasaje talmudiste, expuse pe larg în cartea savantului Paulescu, ”Spitalul, Coranul, Talmudul, Kahalul și Francmasoneria”. Scopul interogărilor mele nu este unul de incitare la ură religioasă și antisemtism, ci unul de promovare a respectului pentru adevăr și de cunoaștere a istoriei așa cum este ea, și nu în felul în care cred unii farisei că, ar putea prosti  întreaga omenire. Fiindcă nu-i așa, din minciună nu poate ieși nimic bun, oricât de bine intenționată ar fi ea, minciuna!

Cuvânt de încheire. 
Poticinirea iudeilor, mântuirea neamurilor!
”Întreb, dar: „S-au poticnit ei (evreii) ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?
V-o spun vouă, Neamurilor: „Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea
şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi.” (Romani 11:11-23
 http://misticismulsemit.blogspot.ro/2015/03/talmudul-din-babilon-o-carte-rasista_40.html

Advertisements
This entry was posted in Paganism semit, Talmudul and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s