Talmudismul este comunism.

Mulți cred că sionismul se traduce prin lupta evreilor pentru o patrie. Sionismul este însă mult mai mult decât refacerea statului Israel pe pământul biblic. În spatele acestui deziderat firesc, din păcate, se ascunde un plan mult mai mare, de înrobire a omenirii. Sionismul a fost influențat și de talmudism, iar talmudismul este comunism. Revoluția comunistă din Rusia a fost planificată și realizată de evrei conform doctrinelor din Talmud. V.I. Lenin, dictator suprem, și Leon Bronstein (Troțki), comandant suprem al Armatei Roșii sovietice, ambii au fost evrei. (MICHAEL A. HOFFMAN II, JEWISH COMMUNISTS: THE DOCUMENTARY RECORD, http://www.freestatevoice.com.au/home/item/306-brilliant-documentary-by-michael-hoffman)

Revoluția bolșevică a fost evreiască aproape în întregime. Dintre cei 556 de conspiratori reprezentând liderii statului bolșevic în 1918-1919, doar 17 erau ruși, 2 ucraineni, 11 armeni, 35 letoni, 15 germani, 1 maghiar, 10 georgieni, 3 polonezi, 3 finlandezi, 1 ceh, 1 Karaim iar 457 au fost evrei. (ROBERT WILTON, THE LAST DAYS OF THE ROMANOVS (1920))

După cum a subliniat Robert Wilton în cartea sa Ultimele zile ale Romanovilor, revoluția comunistă nu a fost o insurecție condusă de ruși, ci mai degrabă o invazie secretă evreiască.

Germanii știau ce fac atunci când au trimis pachetul de revoluționari evrei cu Lenin în Rusia. Ei i-au ales tocmai în calitate de agenți ai distrugerii. De ce? Deoarece evreii nefiind ruși, distrugerea Rusiei era necesară deoarece le stătea în calea afacerilor, și îi incomoda revoluționar sau financiar. Întreaga ființare a bolșevismului în Rusia este indisolubil marcată cu ștampila unei invazii străine. Uciderea țarului, în mod deliberat planificată de evreul Yakov Sverdlov (care intrase în Rusia ca un agent plătit de Germania) și îndeplinită prin grija altor evrei, Goloschekin, Syromolotov, Safarov, Voikov și Yukovsky, este nu actul poporului rus, ci al unui invadator alien și ostil. (ROBERT WILTON, THE LAST DAYS OF THE ROMANOVS, p. 148 (1920))

Colonelul Jack Mohr afirma: “Una dintre cele mai mari dificultăți ale fariseilor talmudiști a fost de a ascunde faptul că aducerea la putere a comunismului este de sorginte talmudistă.”(COLONEL GORDON “JACK” MOHR, THE TALMUDIC EFFECT ON JUDEOCHRISTIANITY, 
https://archive.org/stream/TheTalmudicEffectOnJudeo-christianity/MicrosoftWord-Document1_djvu.txt)
Cu toate acestea, dovezile directe și indirecte care arată că, revoluția comunistă din Rusia a fost o conspirație comise de evrei talmudiști, sunt copleșitoare. Iar dovezile circumstanțiale care indică controlul evreiesc al revolutiei comuniste este că, odată ce comuniștii din Rusia a preluat puterea, prima lege pe care au promulgat-o declara antisemitismul ca fiind o crimă, a cărei pedeapsă era moartea. (Izvestia, July 27, 1918.)

În timp ce bisericile creștine au fost transformate în grajduri de animale, abatoare și săli de dans, sinagogile evreiești au rămas neatinse. (HENRY FORD, THE INTERNATIONAL JEW, vol. 1, p. 225 (1920))

Preoții și pastorii creștini au fost eliberați de sarcinile pastorale și au fost trimiși să lucreze la drumuri și în lagăre de muncă de sclavi, dar rabinilor evrei li s-a permis să-și continue sarcinile clericale. (HENRY FORD, THE INTERNATIONAL JEW, vol. 1, p. 225 (1920))
“Circa 200.000 de clerici creștini, au murit răstigniți, scalpați sau torturați în multe alte feluri, în aproximativ 60 de ani de guvernare comunistă din fosta Uniune Sovietică, lucru care a fost stabilit de o comisie rusească și făcut cunoscut publicului, luni 27 noiembrie 1995 … 40.000 de biserici au fost distruse în perioada 1922-1980 … ” (MICHAEL A. HOFFMAN II, JEWISH COMMUNISTS: THE DOCUMENTARY RECORD, 
http://www.revisionisthistory.org/communist.html (quoting The Christian News, Jan. 8, 1996, p. 2))
Bunicul matern al lui Lenin, Israel Blank, era evreu. Cercetătorul Wayne McGuire de la Universitatea Harvard a scris: “Lenin a fost un evreu potrivit standardelor Legii de Întoarcere în Israel: el avea un bunic evreu.” (MICHAEL A. HOFFMAN II, JEWISH COMMUNISTS: THE DOCUMENTARY RECORD, http://www.revisionisthistory.org/communist.html)
Lenin, cu aparentă referire la el, a spus: “Rusul inteligent este aproape întotdeauna un evreu sau are sânge evreiesc în el.” (MICHAEL A. HOFFMAN II, JEWISH COMMUNISTS: THE DOCUMENTARY RECORD, http://www.revisionisthistory.org/communist.html (quoting Dmitri Volkogonov, Lenin: A New Biography, p. 112).
Istoricul Michael Hoffman II expune secretul conduitei unora dintre propagandiștii comuniști, însetați de sânge:
”Lenin a declarat: “Suntem pe calse să exterminăm burghezia ca clasă socială.” Partenerul său în ale crimei, Apfelbaum (Zinoviev) a declarat: “Interesele revoluției necesită anihilarea fizică a clasei burgheziei.” Dar cine erau acești burghezi? Desigur, nu evreii. Troțki a dat un indiciu pentru identitatea lor într-un interviu din 1937 într-un ziar evreiesc din New York, Daily Forward: “Trăirea antisemită cea mai barbară, de pretutindeni, purcede de la purulenta societate burgheză.”
”Burghezia” era cuvântul de cod, bolșevic, pentru ”neamuri” (neevrei). Prima lege dată de comuniștii care, au preluat puterea în Rusia a făcut din anti-semitism o crimă care trebuia pedepsită cu moartea. (Izvestia, 27 iulie 1918).”
* * *
Evreii bolșevici au privit politica ca pe o ramură dăunătoare de control din partea celorlalte popoare. Ura pentru creștini, și mai mai ales pentru țăranii “burghezi” (chiaburi) a fost prima lor motivație. Distrugerea sistematică a țărănimii creștine din Rusia, începând cu atacul lui Lenin asupra ei din vara anului 1918 și apoi foametea forțată din 1921, sunt aproape complet ignorate în istoria occidentală.” (MICHAEL A. HOFFMAN II, JEWISH COMMUNISTS: THE DOCUMENTARY RECORD, http://www.revisionisthistory.org/communist.html)
Evreul Chaim Hirschel Mordechai, alias Karl Marx, a fost un satanist, și un membru al “Ligii celor Drepți”, o ramură a Illuminati. (DES GRIFFIN, FOURTH REICH OF THE RICH, p. 62 (1976).)
În 1847, Marx a fost însărcinat de către Illuminati să scrie ”Manifestul Comunist”, care nu este altceva decât o schiță a planurilor acestei organizații de dominare a lumii. (Id.)
Cum au știut Illuminati talmudiști că planul lor de subjugare a unei țări, așa cum este prezentat în Manifestul Comunist, va funcționa? Ei știau că va funcționa pentru că, iezuiții și-au rafinat metodele lor în 150 de ani. Între anii 1600 și 1750 iezuiții au controlat peste un sfert de milion de nativi ignoranți din Paraguay, în peste 30 de comune, pe care ei le-au numit “reduceri”. (ERIC JON PHELPS, VATICAN ASSASSINS: “WOUNDED IN THE HOUSE OF MY FRIENDS,” p. 167-77 (2001))
Iezuitii au fost stăpânii acestor sclavi săraci, a căror muncă le-a adus iezuiților averi imense. Lecțiile învățate în “reduceri” au fost transpuse în Manifestul Comunist.

Evreii talmudiști au reușit să prevină orice revelare a implicării lor în stabilirea unei noi ordini mondiale comuniste, etichetând pe oricine le expunea eforturile lor, ca antisemit. Ceea mulți nu înțeleg este că mare parte dintre cei care pretind a fi ținta antisemitismului, nu sunt semiți deloc! Semiți sunt cei care se trag din Sem, fiul cel mai mare al lui Noe. Cei mai mulți evrei care trăiesc în Israel și în întreaga lume de azi sunt convertiți din Europa de Est la o religie pe care ei o numesc iudaism, dar, de fapt este Talmudismul babilonian. Europenii care mai târziu s-au convertit la această formă babiloniană a iudaismului sunt cunoscuți ca Ashkenazi sau evrei khazari.
Dr. Benjamin H. Freedman (vezi foto), un fost evreu care, prin harul lui Dumnezeu s-a convertit la creștinism, afirma că, khazarii au fost un popor păgân al cărui cult religios era un amestec de cult falic și alte forme de idolatrie. În secolul al 7-lea, regele lor Bulkan a ales Talmudismul, care mulți îl numesc de acum iudaism, ca religie de stat. (DONN DE GRAND PRE, BARBARIANS INSIDE THE GATES, THE BLACK BOOK OF BOLSHEVISM, p. 209 (2000) (quoting BEJAMIN FREEDMAN, FACTS ARE FACTS (1954))

Astăzi, evreii khazari sunt numiți “idiș.” În Apocalipsa, Dumnezeu se referă la acești evrei Ashkenazi, talmudiști, ca fiind evrei care spun că sunt evrei, dar care nu sunt, ci mai degrabă aceștia sunt “sinagoga lui Satan”:
” Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.” (Apocalipsa 2:9)
” Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.” (Apocalipsa 3:9)
Acești evrei Ashkenazi sunt persoane fără nicio credință față de orice națiune. Scopul lor esențial este acela de a deține întreaga lume. Pentru a avea o idee despre obiectivul nefast al acestor talmudiști, haide să citim o scrisoare din anul 1879, adresată de Baruch Levy lui Karl Marx:
”Poporul evreu, în întregime, va fi propriul său Mesia. Acesta va obține stăpânirea lumii prin dizolvarea altor rase, prin abolirea frontierelor, prin anihilarea monarhiei, precum și prin stabilirea unei republici mondiale în care evreii de pretutindeni vor beneficia de privilegiul de cetățenie. În această nouă ordine mondială, copiii lui Israel vor furniza toți liderii, fără a întâlni vreo opoziție. Guvernele diferitelor popoare care vor forma republica mondială, vor cădea fără dificultate în mâinile evreilor. Acest lucru va fi posibil, pentru conducătorii evrei, prin desființarea proprietății private, aa că peste tot ei să utilizeze resursele statelor. Astfel, se va împlini promisiunea Talmudului, în care se spune că, atunci când va veni timpul mesianic, evreii vor deține toate bunurile din întreaga lume în mâinile lor.” (Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928. http://www4.stormfront.org/posterity/ci/tjg.html (current as of September 9, 2001). See also DON DE GRAND PRE, BARBARIANS INSIDE THE GATES, p. 64 (2000))

Mulți cred că, comunismul nu poate fi opera talmudiștilor evrei pentru că, Rusia este aliată cu țările arabe. Lucrurile, însă, nu sunt ceea ce par. Jack Bernstein, un evreu american Ashkenazi, care s-a mutat în Israel la scurt timp după înființarea acestui stat în 1948, a revenit dezgustat în Statele Unite, după ce a fost martor la duplicitatea Israelului. El a arătat că, evreii băștinași din Palestina, care sunt numiți evrei sefarzi, sunt discriminați în Israelul modern. Aceștia sunt cetățeni inferiori, de la straturile de jos ale societății în Israel, împreună cu creștinii și musulmanii. În cartea sa, ”The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel” (Viața unui evreu american în rasistul Israel marxist), explică strategia machiavelică a celor care conduc acest stat. (DONN DE GRAND PRE, BARBARIANS INSIDE THE GATES, THE BLACK BOOK OF BOLSHEVISM, p. 313-14 (2000) (citing JACK BERNSTEIN, THE LIFE OF AN AMERICAN JEW IN RACIST MARXIST ISRAEL (1984)))

Bernstein a aflat că, nu este adevărat că, rușii sovietici susțin țările arabe. Acest subterfugiu al sprijinului dat de către sovietici pentru arabi a fost pur și simplu un truc care a fost instituit de către Israel, atât intern cât și extern,  în jurul anului 1949. La acea vreme, Golda Meir a fost primul ambasador al Israelului în Uniunea Sovietică. Ca ambasador în Uniunea Sovietică, ea s-a întâlnit cu Iosif Stalin. Atunci a fost încheiat un acord secret, între Israel și URSS în care (1) Israelul nu ar permite Statelor Unite sau altor țări vestice să construiască baze militare pe teritoriul israelian; (2) Israelul ar permite prezența unui partid comunist oficial în Israel; (3) Israelul nu ar face nicio înțelegere pentru a rezolva problemele palestiniene (filistene); (4) Israel ar lucra cu evreimea mondială de a influența guvernele occidentale, în a favoriza Israelul în detrimentul arabilor; (5) Israelul va continua politicile economice marxiste.(DONN DE GRAND PRE, BARBARIANS INSIDE THE GATES, THE BLACK BOOK OF BOLSHEVISM, p. 313-14 (2000) (citing JACK BERNSTEIN, THE LIFE OF AN AMERICAN JEW IN RACIST MARXIST ISRAEL (1984)))
În schimbul acestor concesii, Uniunea Sovietică (1) le va furniza ajutor militar arabilor și Egiptului, dar niciodată suficient ajutor pentru a le permite să distrugă Israelul; (2) să încurajeze imigrația evreiască în Israel, din țările-satelit sovietice și dacă asta nu eeste suficient, să le permite imigrația și din Rusia Sovietica; și (3) să garanteze securitatea Israelului, în acest scop autorizând schimbul liber de rapoarte de informații între Israel și Uniunea Sovietică. (DONN DE GRAND PRE, BARBARIANS INSIDE THE GATES, THE BLACK BOOK OF BOLSHEVISM, p. 313-14 (2000) (citing JACK BERNSTEIN, THE LIFE OF AN AMERICAN JEW IN RACIST MARXIST ISRAEL (1984))) Bernstein a obținut informațiile acestea direct din gura secretarului trezorier trezorier al Partidului Comunist, în nordul Tel Aviv-ului. (JACK BERNSTEIN, MY FAREWELL TO ISRAEL THE THORN IN THE MIDEAST)
Bernstein a subliniat că, Israelul se prezintă ca o democrație, dar, de fapt, Israelul, în miezul său, este o țară comunistă. El a afirmat că, sionismul și comunismul sunt unul și același lucru. Forma cea mai pură de comunism se găsește în kibbutzurile evreiești din Israel. Unii au afirmat că, Bernstein a fost asasinat de Mossad-ul israelian pentru dezvăluirea adevărului despre Israel. Dar probabil că, chiar și așa, afirmația nu are acoperire reală. Acest autor a corespondat cu Michael Collins Piper, care a fost un prieten personal al lui Jack Bernstein. Piper a declarat că, Bernstein a murit din cauza unei boli pe care a contactat-o în timp ce călătorea în Filipine. El a afirmat că, însuși Bernstein nu a crezut că boala a fost opera Mossad-ului. Piper, la rândul său, este un jurnalist de investigație extrem de respectat. Piper a dezvăluit în cartea sa, ”Final Judgment” (Judecata Finală) că, legăturile comuniste ale Israelului nu se limitează la fosta Uniune Sovietică. Există o lungă istorie, deși secretă, a cooperării reciproce dintre China comunistă și Israel, în dezvoltarea de arme militare nucleare și altele. De fapt, Israel a fost citat ca una dintre ”conductele” principale pentru fluxul de tehnologii occidentale, din SUA înspre China comunistă.
Advertisements
This entry was posted in Paganism semit, Talmudul and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s