Iisus si Mohamed-Capitolul 5. Începutul Revelațiilor

Mohamed: Vârsta 40 de ani
Iisus: Vârsta 32 de ani
În acest capitol veți vedea ce au făcut Iisus și Mohamed când ei erau tineri bărbați și ce s-a întâmplat când ei au început să propovăduiască o nouă cale a înțelegerii lui Dumnezeu.
Îndeletnicirile și Căsătoriile lui Mohamed
Așa cum este și astăzi, Arabia era un deșert și pe vremea lui Mohamed. Aceasta însemna că pentru a supraviețui, oamenii trebuiau să facă comerț cu alte localități pentru a obține hrana pentru că ei nu puteau cultiva prea multe. Tribul lui Mohamed, Quraysh, era ”un popor care se îndeletnicea cu comerțul”1). Negustorii din Mecca trimiteau caravene cu cămile în Siria și Yemen încărcare cu mărfuri de vânzare. Când ei ajungeau la destinația dorită, liderii caravanelor vindeau produselor, și cu banii obținuți cumpărau hrană și alte lucruri de care era nevoie, încărcau cămilele, și se întorceau la Mecca.
Una dintre cele mai mari caravane aparținea celei mai bogate și puternice femei din Mecca, o doamnă pe nume Khadija. Istoria islamică spune că atunci când ea a văzut caracterul sincer și onest al lui Mohamed, ea l-a angajat să conducă o caravană spre Siria. Când el s-a întors, mărfurile fuseseră vândute la un preț dublu față de investiție (sau aproximativ). Khadija a fost impresionată. Și deși ea avea peste 40 de ani, și fusese divorțată de 4 ori, și avea și copii, ea i-a propus lui Mohamed, liderul ei de caravană în vârstă de 25 de ani, să se mărite cu el.
Oamenii sunt adeseori sceptici atunci când ei aud de povestea propunerii Khadijei pentru Mohamed. Și totuși, exact așa este înregistrată povestea în istoria islamică. Familiile lui Mohamed și Khadija s-au opus acestui lucru.
Unchiul lui Mohamed care îl crescuse (Abu Talib) și tatăl lui Khadija s-au opus mariajului. Aici vedem prima menționare istorică a unei figuri importante din viața lui Mohamed – vărul primar al Khadijei. Acest văr era cunoscut ca Waraqa bin Neufal (Wuh-RA-ka bin NO-ful). El a fost unul dintre cei mai importanți lideri religioși din Meca, pentru că el era păstorul celei mai mari biserici.
Poate că veți fi surprinși să auziți că exista o biserică în Arabia în vremea lui Mohamed. Toate scrierile istorice islamice, în special acelea care sunt relevante pentru statutul religios al Meccăi în acea vreme, vorbesc despre sosirea creștinismului de la Vest (Siria, Egipt, Etiopia, Yemen). Multe triburi din Arabia îl îmbrățișaseră ca religie a lor. Însă, această formă de creștinism era diferită de tipul de creștinism descris în Noul Testament. Existau două mari ramuri, Ebioniții și Nestorienii. Ambele aceste două grupuri negau că Iisus era Fiul lui Dumnezeu sau că era de natură divină.
O mare Biserică Ebionită fusese fondată în Mecca de către Otman Bin Al-Huweirith. Următorul păstor al acestei biserici era vărul Khadijei, Waraqa bin Neufel.
Când Khadija și Mohamed doreau să se căsătorească, Waraqa i-a susținut. El a convins ambele familii să-i lase să se căsătorească, și el personal a oficiat ceremonia de căsătorie. 2)
Așa că este foarte posibil că Mohamed a avut un tip de nuntă creștină, și că soția sa, la fel de bine, era probabil o practicantă a credinței ebionite.
Mohamed a continuat să conducă caravana pentru Khadija. Chiar dacă ea avea 40 de ani, istoria islamică spune că ei au avut împreună șase copii – doi fii care au murit de mici și patru fete.
Iisus Trăiește în Liniște
Noi nu avem multe detalii specifice despre ceea ce a făcut Iisus ca adolescent sau ca tânăr. Dacă a avut o educație obișnuită pentru un băiat evreu, el ar fi început să învețe să scrie și să citească la vârsta de 5 ani. La vârsta de 10 ani, el ar fi început să învețe Legea Iudaică, sau Tora. Educația sa formală ar fi fost încheiată la vârsta de 18 ani. Pentru că Iosif era tâmplar, probabil că Iisus a învățat de la el și a început să practice această meserie. 3) (El este pomenit ca fiul unui tâmplar – Marcu 6:3)
La ceva timp după ce Iisus a început să predice public, Iosif trebuie să fi murit pentru că doar mama lui Iisus și frații săi sunt pomeniți de câteva ori în Evanghelii, dar Iosif nu. Iisus simțea responsabilitate pentru îngrijirea mamei sale (Ioan 19:26-27).
Nu avem nicio înregistrare că Iisus a fost căsătorit vreodată.
Putem face unele deducții despre viața sa religioasă. De exemplu, când el a mers la sinagoga din Nazaret, el a primit oportunitatea de a citi din Scripturi. El era familiarizat cu priveliștea din jurul sinagogii, participând la închinare împreună cu evreii din zona sa. (Luca 4:16)
După ce el a început să predice în public, Evangheliile spun că Iisus se retrăgea și să se roage singur, așa că putem presupune că, la fel de bine, el făcea acest lucru și înainte de predicile sale în public.
Acesta este portretul general asupra vieții religioase a lui Iisus.
Și Mohamed participa de asmenea în zilele vieții sale religioase la Al-Ka’ba în Mecca.
Dar să aruncăm o privire îndeaproape asupra a cum este descoperit acest lucru în prima revelație a Islamului.
Revelația Vine la Mohamed
Ca tânăr de 20 de ani, Mohamed a început să călătorească regulat la o mică peșteră din unul dintre munții din jurul orașului Mecca pentru a-și petrece un timp cu rugăciuni pentru dumnezeul nevăzut, căutând să vadă chipul Dumnezeui Creator. El ar fi petrecut una, două sau trei zile la un moment dat în rugăciunile sale. Soția sa Khadija îi aducea apă și hrană. 4)
Mohamed căuta oameni cu care să discute punctele lor de vedere despre Dumnezeu. El a început să fie foarte mult influențat de către Ebioniți prin soția sa, Khadija, și vărul său Waraqa bin Neufal.5) Waraqa a devenit mentorul lui Mohamed, învățându-l despre creștinism. Un hadith spune că Waraqa obișnuia să scrie părți ale Evangheliilor în arabică. 6)
Unele înregistrări istorice spun că doar Evanghelia după Matei a fost tradusă în arabică în vremea aceea, așa că este posibil ca Mohamed să fi învățat doar din cartea lui Matei. El de asemenea este probabil să fi învățat despre credința evreilor. Învățarea din Vechiul Testament era probabil limitată la Tora (primele 5 cărți ale Vechiului Testament scrise de Moise) și Psalmii, care erau numiți Cântecele lui David.
În același timp, Mohamed posibil că continua să se ducă și la Al-Ka’ba. Putem presupune asta pentru că una dintre menționările nestoriene arată că odată Mohamed s-a întâlnit cu Waraqa în timp ce mergea în cerc împrejurul Pietrei Negre din centrul Al-Ka’ba. 7)
Astfel în acea perioadă din viața sa, Mohamed era căsătorit, conducea caravane, învăța de la vărul său ebionit, și practica propriile sale meditații în peșterile din împrejurimile Meccăi.
El a continuat în felul acesta pentru mai mult de 15 ani.
Apoi, la vârsta de 40 de ani (A.D. 610) el a avut o experiență care l-a îngrozit.
Mohamed era în meditație în timpul lunii sfinte a Ramadanului în Peștera Hira când, a dezvăluit el mai târziu,
”Adevărul a coborât peste mine!”
Îngerul Gabriel s-a arătat lui și i-a spus, ”Citește!”
Mohamed a răspuns, ”Eu nu știu să citesc.”
Atunci îngerul Gabriel l-a prins și l-a ”apăsat” atât de tare încât
Mohamed credea că nu va mai putea suporta mai mult. Apoi
îngerul i-a cerut din nou, ”Citește!”
Mohamed a răspuns, ”Eu nu știu cum.”
Din nou îngerul l-a apăsat, apoi l-a eliberat și i-a spus
lui Mohamed cum să citească: “Citește! În numele Domnului Tău care a creat totul,
Care l-a creat pe om din sânge înghegat!
Citește! Domnul tău este cel mai Nobil,”
Acestea sunt primele versete din Quran care i-au fost revelate. Ele sunt înregistrare în Surah 96:1-3
Cum a răspuns Mohamed acestei experiențe? El a spus că inima sa inima a început să-i palpite sau ”inima sa era tulburată.” ”Mușchii gâtului său tremurau spasmodic de groază.” El a alergat înapoi la soția sa strigând, ”Acoperă-mă! Acoperă-mă!” Ei l-au acoperit ”până când groaza sa a trecut.”
Apoi el i-a spus soției sale, ”O Khadija, ce nu este în regulă cu mine? Ce mi s-a întâmplat? Mi-e frică de mine.” El i-a povestit ei întreaga poveste. Soția sa a înțeles că avea nevoie de niște sfaturi.” 8)
Un Preot Creștin Aprobă Revelația lui Mohamed
Aici vărul Khadijei intră din nouă în scenă. Khadija s-a dus la el și i-a spus, ce a văzut Mohamed și ce a auzit. În vremea aceea vărul ei era deja bătrân și-și pierdusea vederea. Waraqa a răspuns, ”Sfânt, Sfânt, Sfânt – Mă jur în numele lui Dumnezeu în ale cărui mâini se află viața mea, eu jur, Khadija, că acesta este cel mai mare semn pe care l-a primit Moise, iar Mohamed este profetul națiunii arabe. Rezistă și fii tare.” Khadija s-a întors înapoi la Mohamed și i-a spus ce a zis Waraqa. 9)
În ziua următoare Mohamed s-a întâlnit cu Waraqa în Al-Ka’ba, iar Waraqa a jurat din nou, ”În numele lui Dumnezeu care îmi conduce viața, tu ești profetul acestei națiuni arabe și tu ai primit marile semne de la Dumnezeu care a venit și la Moise în vremurile îndepărtate. Oamenii nu te vor crede și te vor persecuta și te vor azvârli din orașul tău și vor lupta cu tine, și dacă eu voi fi în viață în vremile (de persecuție) care vor veni, eu îl voi apăra pe Allah într-un fel în care nimeni nu poate ști decât Allah însuși.” Și apoi și-a plecat capul înaintea lui Mohamed și l-a sărutat pe Mohamed pe obraz, iar Mohamed s-a întors apoi la casa sa. 10)
Deși Waraqa a promis să-l susțină pe Mohamed, el nu a putut să-și țină promisiunea. La nici ”câteva zile mai târziu” sau ”la scurt timp mai târziu”, Waraqa a murit. 11)
Vedem așadar că Mohamed a avut o experiență într-o peșteră, nesigur de semnificația sa, dar soția sa și vărul său, amândoi susțin ideea că el fusese ales ca profet al Dumnezeului adevărat. Să urmărim ce s-a întâmplat când Iisus s-a prezentat el însuși ca un prooroc.
Iisus și Ioan Botezătorul
Iisus și Ioan Botezătorul erau legați între ei de dinainte de nașterea lor. Când mama lui Iisus a rămas însărcinată, ea a mers la mama lui Ioan (vara sa) să-i spună ce i s-a întâmplat (Luca 1:39-45).
Când Iisus și Ioan erau amândoi de 30 de ani, Ioan a fost primul care a intrat în atenția publicului. El a mers în Deșertul Iudeii și a început să predice că oamenii trebuiau să se pocăiască pentru păcatele lor. Oamenii veneau din Ierusalim și din toate regiunile din Iudeea ca să-l vadă. Atunci când ei își mărturiseau păcatele, el îi boteza pe aceștia în Râul Iordanului.
Evreii credeau că Ioan ar putea fi Hristosul pe care ei îl așteptau. Dar Ioan le-a spus, ”Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Luca 3:16)
Apoi Iisus a ieșit din Nazaret și a venit la Ioan ca să fie botezat.
Iată ce spun Evangheliile:
”Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.
Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1:10-11)
De atunci încolo, Ioan a înțeles că Iisus era proorocul (Mesia) despre care se vorbea în Scripturile evreilor.
”Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”
Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” (Ioan 1:32-34)
Ioan a continuat să predice și să boteze, dar oamenii au început să-l părăsească și să vină la Iisus să-l asculte. Când unul dintre ucenicii lui Ioan s-a plâns de acest lucru, Ioan i-a spus:
”Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.”
Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3:28-30)
Mesajul de pocăință a continuat printre oamenii de rând. El îl critica deschis pe Regele Irod pentru că se măritase cu nevasta fratelui său. Ca rezultat, Irod l-a închis pe Ioan în temniță și la un eveniment l-a decapitat (Marcu 6:14-29)
Astfel vedem aici câteva similarități izbitoare. Ambii, Iisus și Mohamed, au fost recunoscuți ca profeți de verii lor, și apoi verii lor au murit la scurtă vreme după aceea.
Pauză pentru Revelații
După ce Waraqa a murit, revelațiile lui Mohamed au făcut o pauză. El nu a mai primit vizite de la îngerul Gabriel. Mohamed a spus mai târziu că el devenise …
”așa de trist … încât intenționase de câteva ori să
se arunce de pe vârful celui mai înalt munte și ori
de câte ori el urcase pe vârful muntelui pentru a se
arunca de acolo, Gabriel îi apărea înaintea sa și îi
spunea, ”O Mohamed! Tu ești cu adevărat Apostolul lui Allah.”
După care inima sa se liniștea și cobora calm și se
întorcea acasă.” 12)
Mohamed a petrecut o lună de zile în Peștera Hira, căutând mai multe revelații, apoi a coborât jos în vale. Pe când mergea el așa, Mohamed a relatat că a auzit pe cineva chemându-l cu voce tare:
”M-am uitat înaintea mea, înapoia mea, la dreapta și la stânga mea,
dar nu am văzut pe nimeni. Am fost strigat din nou și am privit
în jurul meu dar nu am văzut nimic. Am fost chemat din nou și
am ridicat capul, și în cerul deschis era un tron pe care ședea
îngerul Gabriel. Am început să tremur și m-am umplut de groază.
Am venit la Khadija și am spus: Acoperă-mă. Și ei m-au acoperit
și au aruncat cu apă peste mine și Allah, Mărețul și Gloriosul,
a trimis jos acestea: O tu, cel care ești acoperit! Ridică-te și
rostește avertizări, căci Domnul tău Atotputernicul, a curățit
straiele tale.” 13)
Aceste versete sunt traduse în Quran, Surah 74:1-5.
După asta, revelațiile au început să vină din nou ”cu putere, frecvent și cu regularitate.” 14)
Așadar acesta ar putea fi considerat a fi primul test al lui Mohamed ca profet. Iisus de asemenea a fost supus unei încercări imediat după ce Ioan Botezătorul l-a prezentat ca pe un prooroc și ”Mielul lui Dumnezeu.” Acum să aruncăm o privire la asta.
Ispitirea lui Iisus în Deșert
După ce a fost botezat de către Ioan, Iisus a mers în deșert și a postit acolo pentru patruzeci de zile. La sfârșitul acestui timp, Evanghelia după Matei spune că Satana l-a ispitit de trei ori.
Prima dată Satana a zis:
”Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
Isus i-a răspuns, ”Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
„De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” –Matei 4:3-10
”După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.
El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” –Marcu 1:14-15
Aici putem vedea că Iisus era consecvent scopului său și identității sale încă de la început. El nu era tulburat de vremile sale de încercări. În contrast, Mohamed a devenit suicidal atunci când revelațiile sale încetaseră să mai vină. Acum să vedem cum au răspuns oamenii noilor mesaje prezentate de Mohamed și de Iisus.
Note
1 . Ibn Ishaq , p. . 82 .
2 . Abu Musa al- Hariri , Priest and Prophet: Research on the Rise of Islam Preotul și Profetul, ed 13  [Preotul și Profestul: Cercetări privind ridicarea Islamului]. ( Liban: House for the Advancement of Scholarship, 1991), 231 p.37. Al-Hariri înșiră mai multe surse pentru informațiile sale despre Waraqa, incluzând: Tabakat ibn Saad, vol.1, pp. 19, 129, 131, 156, 168; Sirah al Halabiyah, vol.1, pp. 147, 152-153; Al Sirah Al Mecciyah, vol. 1, p. 188; Istoria Profetului și a Regilor, cunoscută sub numele de Tarif Al-Tabari, vol. 2, p. 281, Ibn Hisham, vol. 1, p. 174. Am descoperit această carte după ce am devenit creștin, pe atunci locuind în Africa de Sud. Abu Musa este un pseudonim pentru un călugăr marionit din Liban, care a scris despre relația dintre islam și creștinism. Acest călugăr și-a petrecut viața într-o mănăstire, căutând legături între Biblie și Coran, și între creștinism și revelația lui Mohamed. Cartea este bine cunoscută în cercurile creștine vorbitoare de arabă – din Orientul Mijlociu. Ceea ce m-a șocat a fost că acest călugăr a scris într-o limbă casică arabă completă. Nu credeam că vreun creștin a avut capacitatea de a utiliza această limbă. Acest călugăr a folosit foarte abil Coranul, hadith, și alte surse istorice. De exemplu, știam despre Waraqa de la studiile mele de la Al-Azhar, dar nu știam prea multe despre convingerile sectei sale, Ebioniții. La Al-Azhar, nu am primit nici o informație sau un indiciu că Mohamed a fost influențat de surse externe. Această carte mi-a fost dăruită de către un misionar din Liban care luase parte la niște cursuri despre acest autor, la un seminar catolic din Liban. Așa că ori de câte ori călugărul cita informații din Coran sau Hadith, îl verificam de două ori, și el a relatat corect. Nu am putut verifica unele din sursele sale doar pentru că cărțile nu au fost disponibile pentru mine. Această carte nu a fost tradus în limba engleză încă [în română nici atât — nota mea].
3 . Jesus-Institute.org, History and Timeline of Jesus [Istoria și cronologia lui Isus], “First Century Context of Palestine (Israel)” [Contextul din Primul Secol în Palestina ( Israel )], material didactic, www.jesus-institute.org ( accesat 02 ianuarie 2004 ).
4 . Sahih al-Bukhari ( The Correct Books of Bukhari–Cărțile Virtuților Bukhari), vol. 9, bk . 93, nr. 588, traducere în engleză de dr. Muhammad Muhasin Khan. Materialul a fost accesat pe site-ul Universității din California de Sud, 2003.
5 . Al Hariri, Priest and Profet [preot și profet].
6 . Cărțile Virtuților Bukhari, vol. 6, bk. 60, nr. 478 și vol. 4, bk, 55, nr. 605. Acest hadith este, de asemenea, înregistrat cu o ușoară variație, spunând că Waraqa a scris în ebraică mai degrabă decât în arabă. (A se vedea Cărțile Virtuților Bukhari, vol. 1, bk. 1, nr. 3.)
7 . Ibn Kathir, The Beginning and the End [Începutul și Sfârșitul.]
8 . Aceasta poveste a fost relatată de către Aisha, a doua soție a lui Mohamed, care a spus că ea a auzit-o la rându-i de la Mohamed. Ambele Cărțile ale Virtuților Musulmanilor și Cărțile Virtuților Bukhari raportează povestea în colecțiile lor cu diferențe minore între ele. Vezi Cărțile Corecte Bukhari, vol. 9, bk. 87, nr. III, și vol.1, bk. 1, nr. 3; Cărțile [corecte] Virtuților Musulmanilor, bk. 1, nr. 301.
9 . Acest aspect al poveștii a fost relatat de către Abdullah bin Al Zubair, fiul unuia dintre cei mai apropiați prieteni lui Mohamed. Acesta este înregistrat în Ibn Hisham, vol. 1, pt. 2, p. 73.
10. Ibn Hisham, vol. 1, pt. 2, p. 73.
11. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.1, bk. 1, nr. 3, și vol. 6, bk. 60, nr. 478.
12. Ibid., Vol. 9, bk. 87, nr. 111. Relatat de Aisha.
13. Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 1, nr. 307. Narat de Jabir.
14. Cărțile Virtuților Bukhari, vol. 1, bk. 1, nr. 3.
Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s