Iisus si Mohamed-Capitolul 4. Destinele copilăriei

Mohamed: s-a născut în anul 570 e.n.
Iisus: s-a născut în anul 5 sau 6 e.n.

Pentru prima dată am citit despre viața lui Iisus în Biblie, am fost uimit de cât de multe evenimente din viața lui Iisus aveau o paralelă cu viața lui Mohamed. În acest capitol vom face o incursiune în copilăriile celor doi bărbați și vom descoperi câteva similitudini suprinzătoare. Să începem cu faptul că amândoi erau întîii născuți.

Nașterile
Mohamed s-a născut la Mecca, Arabia, pe 2 august A.D. 570 (ziua a 12 a a lunii Rabiya după Calendarul Lunar).

Tatăl lui Mohamed a murit înainte ca el să se nască, și Mohamed a fost primul și singurul copil născut de mama sa. Istoria islamică înregistrează alte câteva detalii, dar există o povestire legată de noaptea nașterii sale. Istoria este relatată de către unul dintre primii adepți ai lui Mohamed, care spune: ”Mama mi-a spus că ea a asistat în noaptea când Aminah Bint Wahab, mama mesagerului lui Allah, l-a născut pe Mohamed, și ea (mama lui Mohamed) a spus, ”Nimic la care priveam în noaptea aceea nu era neluminat. Am văzut stelele apropiindu-se de mine, până când au coborât cu adevărat pe mine.” 1)
Cu alte cuvinte, când s-a născut Mohamed, mama sa a declarat că noaptea era atât de luminată încât părea că stele au coborât jos pe pământ.
Acum să ne întoarcem la istoria nașterii lui Iisus. Cu aproape 600 de ani mai devreme, o tânără fecioară evreică, pe nume Maria, a spus că îngerul Gabriel a vizitat-o spunându-i că va da naștere unui copil care va fi numit ”Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35). Și așa cum a spus îngerul, Maria a rămas însărcinată prin Duhul Sfânt. În timpul sarcinii sale, Maria a vizitat-o pe vara sa Elisabeta și i-a povestit ce se întâmplase. Biblia înregistrează astfel cântecul ei de laudă:
”Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt,” (Luca 1:46-49)

Elisabeta era de asemenea însărcinată cu un băiat – Ioan Botezătorul – care va juca un rol important în viața fiului Mariei.

Maria a rămas la Elisabeta aproape trei luni și apoi s-a întors acasă la ea și la Iosif.
Pe la sfârșitul sarcinii, Maria și Iosif au trebuit să meargă din orașul lor Nazaret în orașul Betleem pentru recensământul efectuat de romani. În Betleem l-a născut Maria pe Iisus, primul său fiu. Biblia povestește cu multe detalii despre circumstanțele nașterii.

Profețiile despre Pruncul Iisus
Istoriile despre Iisus și Mohamed, includ deopotrivă profeții încă din copilăria amândorura. Profeții despre Iisus s-au rostit și când era încă un prunc. Evanghelia după Luca ne spune că ” Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţarea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului – … şi ca să aducă jertfă …” (Luca 2:22,24)

Un prooroc pe nume Simeon la văzut pe Iisus în templu. El l-a luat în brațe și a spus, ”„Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze Neamurile şi slava poporului Tău, Israel.” (Luca 2:29-32)
O femeie pe nume Ana a venit la el în același moment, dându-i mulțumiri lui Dumnezeu, și ” şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.” (Luca 2:38).
Mai departe vom citi despre profeții similare care au fost rostite despre Mohamed pe când era un adolescent.

Faimoasa Istorie a Curățirii Interioare a lui Mohamed
În timp ce nu există nicio istorie legată de Mohamed ca prunc, există o istorie faimoasă despre copilăria sa. Dacă ești un musulman care locuiește în Orientul Mijlociu, atunci tu ai auzit istoria aceasta constant. Eu am estimat că aceasta este menșionată în procent de 25 la sută în toate predicile!

”Gabriel a venit la Mesagerul lui Allah în timp ce
el se juca cu tovarășii săi de joacă. El l-a apucat
strâns și l-a întins la pământ și i-a despicat pieptul și
i-a scos afară inima din el și apoi i-a scos un cheag de
sânge din ea și a spus: Aceasta a fost partea lui Satana
în tine. Și apoi a spălat-o în apa Zamzamului într-un bazin
de aur apoi i-a fost așezată în locul ei. Băieții au fugit repede
la mama lui, adică la doica lui, și au spus: Mohamed a fost
ucis. Apoi s-au grăbit către el (și l-au aflat teafăr). Culoarea
i s-a schimbat, a spus Anas. ” 2)
Istoria aceasta este relatată pentru a stabili locul special al lui Mohamed în credința islamică.

Copilăria lui Mohamed
Împrejurul AL-KA’ BA
Întrucât soțul ei murise, mama lui Mohamed și-a luat băiatul și a mers la familia ei să locuiască acolo. Ei au fost împreună șase ani până când a ea s-a îmbolnăvit de febră și a murit. Familia tatălui lui făcea parte din tribul Quraysh, cel mai puternic trib din Mecca. Acest trib controla locul principal de închinare din întreaga Arabie, un templu plin de idoli cunoscut sub numele de Al-Ka’ Ba.

Bunicul lui Mohamed avea onoarea de a servi ca îngrijitor la Al-Ka’ Ba. (Epresia Al-Ka’ Ba se traduce literal prin ”Cubul.”). El era însărcinat cu reparațiile și curățenia. Masivul monument era de formă rectangulară și învelit cu cele mai scumpe țesături ale vremii. Chiar înaintea zorilor Islamului oamenii credeau că însuși Avraam l-a construit. Acest monument mai era numit și Piatra Neagră, din cauză că se credea că ascundea în el o piatră căzută din cer și care era inclusă în interiorul structurii. Odată pe an bunicul lui Mohamed trebuia să dea la o parte draperiile, să spele structura și să pună țesături noi peste acesta.
Toate triburile credeau într-un zeu suprem, dar ei nu erau siguri cine este acest zeu suprem. Ei căutau un mediator care să-i pună în legătură cu acest zeu suprem. Așa că ei au construit tot felul de idoli. Quranul spune cu referire la acei idoli:
” Dar aceia care au alți ocrotitori decât Allah (spun): ”Noi doar le slujim lor pentru ca ei să ne aducă mai aproape de Allah.” (Surah 39:3, Traducerea Ali)
Chiar dacă fiecare trib avea propriul său idol la care să se închine, oricare dintre aceștia pășeau de asemenea de jur împrejurul Pietrei Negre, ca parte a ritualului lor de închinare. Și oricum ei nu credeau că Piatra Neagră îl reprezenta pe dumnezeul suprem.
Fiecare trib avea de asemenea și propriile tradiții cu privire la pelerinajele anuale. Astfel că întotdeauna erau diferite triburi care vizitau Al-Ka’ Ba. La sosirea lor, triburile ofereau daruri și bani, mâncare, sau animale, și pe care îngrijitorii le încredințau spre păstrare tribului Quraysh.
Pe când era băiat, Mohamed vizitase deja adeseori Al-Ka’ Ba, împreună cu bunicul său sau cu alți membri ai familiei. Îngrijirea templului aparținuse familiei sale de generații. Pe când Mohamed era încă un băiețandru, bunicul său a murit, iar îngrijirea templului i-a revenit unuia dintre fiii săi, Abu Talib. Îngrijirea lui Mohamed i-a revenit tot lui Abu Talib, așa că Mohamed a venit să locuiască împreună cu unchiul său și cu verii săi.
Când a crescut mai mare Mohamed a continuat să petreacă timpul împrejurul Al-Ka’ Ba, și vedea oamenii cum se închinau înaintea idolilor și negustorii care făcuseră un mod de viață din producerea și vânzarea statuilor. Experiența aceasta a avut un mare efect asupra lui Mohamed pe când el era un bărbat tânăr.
El a jurat că atunci când va crește el nu se va închina niciodată vreunui idol existent la Mecca sau în Arabia. 3) Putem vedea deci influența religiei timpului asupra lui Mohamed. Haide să vedem și cum l-a afectat pe Iisus religia poporului său.

Iisus Vizitează Templul încă de Copil
Iisus si Maria nu se puteau întoarce în orașul lor Nazaret după ce ei terminau înscrierea la recensământ. Asta pentru că niște înțelepți de la Răsărit văzuseră o stea nouă și interpretaseră aceasta ca pe un semn că regele evreilor, pe care ei îl așteptau, se născuse. Ei au mers la regele Irod în Ierusalim și l-au întrebat unde ar putea fi acest rege. Regele Irod, care nu era evreu și fusese numit ca guvernator de către Roma, nu a agreat ideea că un alt rege se naște. El i-a chemat pe învățătorii evrei ai legii și le-a cerut să-i arate profețiile. Ei i-au spus că regele se va naște în Betleem (Matei 2:5). Regele Irod le-a spus înțelepților să afle unde este copilul și apoi să se întoarcă la el și să-i spună unde este. Înțelepții l-au găsit pe pruncul Iisus, dar ei nu i-am spus nimic lui Irod despre asta.

Când Irod înțelege a înțeles că a fost păcălit de către înțelepți, s-a înfuriat și a poruncit ca toți băieții cu vârsta de sub doi ani din Betleem și din vecinătate să fie uciși. Iisus ar fi fost ucis și el în vremea aceea; însă un înger i-a spus lui Iosif să-și ducă familia în Egipt. După moartea lui Irod, Iosif, Maria și Iisus s-au întors la Nazaret.
În fiecare an Iosif și Maria și copiii lor călătoreau la Ierusalim pentru Sărbătoarea Paștelui. (Biblia spune că Iisus avea frați mai tineri). Acolo ei puteau vizita magnificul templu, care fusese construit de Irod cu scopul de a câștiga favoarea poporului evreu. Acesta era o uimitoare structură construită din blocuri de piatră albă, împrejmuită de o masivă întindere cu colonade pe toate laturile.
În fiecare an, Iisus s-a întors la Nazaret cu grupul său.
Iar când el avea deja 12 ani, el stătea jos și asculta învățătorii. Familia sa și prietenii au plecat la o anumită oră, dar el nu se putea mișca de acolo. El a rămas până la ultimele cuvinte ale învățătorilor și le punea întrebări care-i uluiau.
După o zi de călătorie, mama sa și tatăl său au văzut că Iisus nu era cu ei. Ei erau îngrijorați, și următoarea dimineață s-au întors pe urmele lor înapoi la Ierusalim. Vreme de încă două zile l-au căutat prin oraș, întrebând pe oricine întâlneau dacă l-a văzut pe fiul lor. Atunci când l-au găsit la templu, mama sa a spus, ”pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi?”. Iisus a răspuns, ”Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” (Luca 2:48,49)
Astfel Iisus se simțea atras de templu în timp ce Mohamed începea să fie deziluzionat de
Al-Ka’ Ba. Și acum să vedem care preot creștin a profețit despre Mohamed.

Un Preot Creștin Profețește despre Mohamed
Unchiul lui Mohamed, Abu Talib, călătorea uneori cu caravanele de negustori din Mecca. Când Mohamed avea 12 ani, el l-a însoțit pe unchiul său într-o călătorie în Siria. Când caravana a ajuns în Siria, ei au trecut pe lângă ”cămăruța” unui călugăr pe nume Bahira. Bahira făcea parte din Secta Nestorienilor, ceea ce se traducea prin aceea că susținea că este creștin dar el respingea faptul că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor din Arabia care pretindeau că sunt creștini erau ori Nestorieni ori Ebioniți, ambele secte respingând că Iisus era Fiul Lui Dumnezeu.

Astfel că istoria islamică spune că, caravana a ajuns la acest preot, care le-a cerut să se oprească și să mănânce cu el. Preotul era foarte interesat de Mohamed și i-a pus acestuia câteva întrebări. El a spus apoi că răspunsurile lui Mohamed se potriveau întrutotul cu ceea ce spuneau cărțile sale despre profetul care trebuia să vină. Apoi el l-a cercetat după un semn între umerii săi. Când l-a găsit, el i-a spus unchiului lui Mohamed, ”Iată, copilul va deveni în curând ultimul profet al lumii noastre. Aceasta este pecetea Profeției.” Apoi el i-a avertizat: ”Să nu lăsați ca evreii să afle ceva despre semnul de pe umărul său. Dacă ei îl vor găsi, atunci vor încerca să îl ucidă.” 4)
Ceea ce v-am relatat vouă, este înregistrarea fidelă a ceea ce, istoria islamică spune despre acest eveniment. Chiar și așa, există o nepotrivire aici din punct de vedere istoric. Există înregistrări ale crezului Nestorienilor și Ebioniților. Dar nu avem nicio evidență cum că, ei erau în căutarea unui alt profet.
Concluzii

Ce putem vedea din copilăria lui Iisus și din aceea a lui Mohamed? Ambii au fost influențați de religia vremii lor și au petrecut timp la centrele de închinare din regiunile lor.

Ambii aveau reputația proorocirilor despre ei încă din copilărie.

În timp ce Iisus a îmbrățișat credințele poporului său, Mohamed a început să pună în discuție închinarea la idolii din vremea sa. Acestea pregătesc scena pentru începutul vieților lor publice.

Note
1. Ibn Hisham, The Life of Muhammad, 3rd ed., Vol.1, pt.1 ( Beirut , Liban : Dar – al- Jil, 1998), p. 295 . Povestită de Othman Ibn Abi El-Aas. A se vedea și Ibn Kathir, The Beginning and the End [Începutul și sfârșitul], vol. 1, pt. 2 ( Beruit, Liban: The Revival of the Arabic Tradition Publishing House, 2001), p. 289 . Am menționat această istorie despre mama lui Mohamed, pentru că ea este familiară pentru majoritatea musulmanilor, cu toate acestea există o întrebare cu privire la autentienticitatea sa. Mohamed însuși nu a spus aceasta poveste. Acesta s-a petrecut la treizeci de ani după moartea lui Mohamed, când Othman a raportat că auzise această poveste de la mama lui Mohamed. Așadar acest lucru ridică probabilitatea că Othman a prezentat povestea pentru a-i ajuta pe oameni să se convingă că Mohamed a fost un profet adevărat. Comentariul lui Othman despre stele se prea poate să îi fi fost inspirat de evocarea Coranului cu privire la povestea lui Iosif [din Vechiul Testament], în care Iosif i-a spus tatălui său că a văzut soarele , luna și stelele închinându-se în fața lui ( Surah 12 ).
2. Sahih Muslim (Cărțile Corecte–Virtuților Musulmanilor), traducere în engleză de Abdul Hamid Siddiqui. (New Delhi, India: Kitab Bhaven, 2000, Chicago, IL: Kazi Editura 1976), bk. 1, nr. 311. Materialul a fost accesat de la Universitatea din California de Sud pe site-ul acesteia, 2003. Relatat de Anas ibn Malik. Alte hadith înregistrează, de asemenea, această poveste cu cea mai populară versiune, aceea care descrie doi îngeri la locul faptei.
3. Dr. A. Shalaby, Enciclopedia de Istorie islamice (Cairo, Egipt: Dar al-Nahadah, 1973).
4. Ibn Kathir, Începutul și Sfârșitul, vol. 1, pt. 2, p. 297. De asemenea, a se vedea Ibn Hisham, vol. 1, pt.1, p. 321, și Ibn Ishaq, Viața lui Mohamed: o traducere a lui Ibn Ishaq Sirat Rasul Allah, A. Guillaume, ediția16 (Karachi, Pakistan: Oxford University Press, 2003), pp. 79-81.

Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s