Iisus si Mohamed-Capitolul 18. O comparație a învățăturilor practice

Acum, că aveți o bază aprofundată pentru a-i înțelege pe Iisus și Mohamed, simpla comparație verset cu verset va face limpede acest lucru pentru voi. Iată de exemplu un eșantion de opt învățături practice.
DESPRE ALIMENTE ȘI BĂUTURI INTERZISE
Mohamed
Atât vinul cât și mâncarea cărnii de porc au fost interzise pentru musulmani (printre altele).
”O, voi cei care credeți! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate [idolii] și sãgețile [pentru prezicere] sunt numai murdãrii din lucrãtura lui Șeitan. Deci feriți-vã de ele ca sã izbândiți.”
(Surah 5:90, ALI TRADUCERE)
Spune: “Eu nu gãsesc în ceea ce mi-a fost revelat mie ceva oprit de a fi mâncat de cãtre cel care mãnâncã , decât dacã este mortãciune sau sânge care s-a scurs sau carne de porc – aceasta fiind murdar.”
(Surah 6:145, ALI TRADUCERE)
Mohamed personal i-a pedepsit pe unii dintre cei care beau vin.
Anas a relatat că Apostolul lui Allah obișnuia să aplice patruzeci de lovituri cu pantofi și ramuri de palmier (în cazul băut consumului de vin) 1)
Iisus
Oare nu a evidențiat corect Iisus problema mâncării și băuturii în viața cuiva?
”El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, şi apoi este dat afară în hazna.” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.”
El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om.
Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
”Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7:18-23)
DESPRE POST
Mohamed
Mohamed le cere musulmanilor să postească între primele rugăciuni (în jur de 4 a.m.) și rugăciunea a patra (în jur de 17 p.m.) în timpul lunii sfinte a Ramadanului.
”Ramadan  este luna în care a fost trimis Coranul, drept cãlãuzã pentru oameni, și ca semne clare pentru călăuzire și judecată (între bine și rău) . Și oricare dintre voi care este prezent în această lună (la el acasă) ar trebui să o petreacă postind, dar dacă cineva este bolnav, sau într-o călătorie, perioada să fie prescrisă în zilele următoare. Allah vrea cele mai bune condiții pentru voi; El nu vrea să vă pună în dificultate. (El vrea ca voi) să îndepliniți perioada prescrisă, și să Îl glorificați că v-a călăuzit, și să puteți fi recunoscători.” (Surah 2:185,)
Iisus
Iisus nu le-a cerut ucenicilor săi să postească.
” Ucenicii lui Ioan şi fariseii obişnuiau să postească. Ei au venit şi au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?”
Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.
Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, şi atunci vor posti în ziua aceea.” (Marcu 2:18-20)
Isus a menționat rareori post, cu excepția un momentului în care a spus că anumiți demoni vor ieși  din om numai cu “rugăciune și cu post” (Matei 17:21, Marcu 9:29).
JUDECAREA ALTORA
Mohamed
Dacă musulmanii încalcă legea islamică, Mohamed le-a poruncit să facă ceva legat de acest lucru.
”L-am auzit pe Mesagerul lui Allah spunând: ”Cel care dintre voi vede ceva abominabil ar trebui să schimbe asta cu ajutorul mâinii lui; și dacă el nu are putere suficientă pentru a face acest lucru, atunci el ar trebui să-l facă cu limba lui, și dacă el are nu putere suficientă putere pentru a face asta, (chiar) atunci el trebuie să aibă (scârbă) în inima lui, și asta este credința cea mai puțină.” 2)
Iisus
Iisus le-a cerut ucenicilor săi se examineze pe ei înșiși în loc de a privi la modul de comportare al altor persoane.
”Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura.
De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?
Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.” (Matei 7:1-5)
DESPRE RĂZBUNARE
Mohamed
”Dacă o rană (și ucidere) te-a atins, asigură-te că o rană (și ucidere) similară îi va atinge pe ceilalți.” (Surah 3:140)
Iisus
”Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.”
Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.” (Matei 5:38-42)
BLESTEMAREA DUȘMANILOR
Mohamed
Uneori Mohamed blestema oameni în timpul rugăciunilor sale, Unul dintre musulmani a reltata următoarea întâmplare:
Că l-a auzit pe Profet, după ce și-a ridicat capul de la pământ, la rugăciunea de dimineață, zicând ”O Allah, Domnul nostru! Toate laudele sunt pentru tine.” și la ultima rugăciune el a spus, ”O, Allah! Blestemat să fie cutare și cutare și cutare.” 3)
Iisus
Comparați atitudinea lui Mohamed cu rugăciunea lui Iisus de pe cruce:
”Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui.
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”
Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,
mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”
Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui!
Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.” (Marcu 15:27-32)
”Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.” (Luca 23:34)
IERTAREA ACELORA CARE ȚI-AU GREȘIT
Mohamed
”Răsplata unui rău este un rău asemenea lui, însă cel care iartă şi caută împăcarea va afla răsplata sa la Dumnezeu. El nu îi iubeşte pe cei nedrepţi.
Cel care răzbună o nedreptate, nu are nici un necaz.
Necazul nu-l au decât cei care sunt nedrepţi faţă de oameni, şi pe nedrept, se răzvrătesc pe pământ. Aceştia vor avea o dureroasă osândă.
Dar, într-adevăr, dacă cineva arată răbdare și iertare, acela va fi un exemplu de voință curajoasă și de dârzenie în conducerea luptelor.” (Surah 42:40-43)
Iisus
”Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.
Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.
Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.
Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.” (Luca 6:29-35)
DESPRE SABIE
Mohamed
”O, Profetule! (Mohamed) Încurajează-ţi credincioşii în luptă! Dacă printre voi sunt douăzeci de bărbaţi răbdători, ei vor birui două sute. Dacă se află o sută, vor birui o mie din cei care tăgăduiesc, căci ei (necredincioșii) sunt un popor ce nu înţelege.” (Surah 8:65)
Iisus
”… Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins.
Şi unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.
Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.” (Matei 26:50-52)
DESPRE PRIZONIERI
Mohamed
”Un profet nu trebuie să ia prizonieri de război (și să-i elibereze cu răscumpărare) , până ce el nu a făcut un mare măcel (printre dușmanii săi) în acel ținut.” (Surah 8:67)
Iisus
”„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” (Luca 4:18, 19)
CONCLUZIE
Există mult mai multe comparații care ar putea fi făcute, dar acestea vă oferă câteva exemple bune. Dacă veți continua studiul lui Iisus si Mohamed, veți descoperi singuri și mai multe.
Cu acest capitol se încheie secțiunea ”Moștenirea lor în cuvinte și fapte” În ultima secțiune a acestei cărți, voi oferi un capitol care sintetizează toate informațiile pe care le-am citit până acum, și voi folosi capitolul final pentru a termina povestea mea personală despre întâlnirea lui Iisus și Mohamed, unul lângă celălalt.
Note
1) Cartea Virtuților Musulmanilor, bk. 17, nr. 4230; vezu și Sahih Muslim, vol.3
2) Ibid, Bukhari 1, nr. 79. Relatări sub autoritatea lui Tariq b. Shibab.
3) Cartea Virtuților Bukhari, vol. 9, bk. 92, nr. 445. Narator Ibn  ‘Umar. Vezi și Sahih al-Bukhari, vol. 4, nr. 6614
 http://jesusandmuhammad.blogspot.ro/2015/03/capitolul-18-o-comparatie-invataturilor.html

Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s