Iisus si Mohamed-Capitolul 17. Coincidențe interesante

Pe când studiam viața lui Iisus, am avut una dintre cele mai interesante experiențe, în sensul că am descoperit niște întâmplări unice în viața lui Iisus și la a căror încercare Mohamed a eșuat. În acest capitol veți vedea cum au răspuns în acele situații atât Iisus cât și Mohamed.
• Femeia prinsă în adulter
• Un orb care cere ajutor
• Ucenicii abandonându-l la vreme de necaz
• Oameni flămânzi în pustieFEMEIA VINOVATĂ DE ADULTER ESTE JUDECATĂ

Mohamed

O femeie vinovată de adulter a venit la Mohamed și i-a spus, ”Am comis adulter, purifică-mă.” Ea dorea ca Mohamed să o pedeapscă și prin aceasta Allah să-i ierte păcatul și să îi permită accesul în Paradis. Mohamed i-a spus, Du-te până vei da naștere copilului.”
După ce a născut femeia, ea s-a întors împreună cu copilul ei și a spus, ”Iată pruncul pe care l-am născut.” Mohamed i-a răspuns, ”Du-te și hrănește-l până când îl vei înțărca.”
După ce l-a înțărcat pe copil, femeia s-a întors la Mohamed cu copilul care, ținea în mână o bucată de pâine. Copilul era probabil în vârstă de vreo doi ani întrucât în Quran se spune că, copilul trebuie alăptat vreme de doi ani. Femeia a spus, ”Apostolule al lui Allah, iată copilul după ce l-am înțărcat, el mănîncă singur de acum.”
Mohamed a luat copilul și l-a dat unuia dintre musulmani după care, a pronunțat pedeapsa. Femeia a fost îngropată într-un șanț, până la piept, iar oamenii au ucis-o cu pietre. 1)
Această întâmplare este povestită des în predicile islamice ca un exemplu al milosteniei lui Mohamed.Iisus

”Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului
şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.
Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”
Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.
Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”
Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.
Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.
Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”
„Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”) (Ioan 8:3-11)UN ORB CARE CERE AJUTOR

Mohamed
Unul dintre cei mai importanți lideri din Mecca venise la una din adunările lui Mohamed, iar Mohamed se implicase serios în a-l convinge pe acesta să accepte Islamul. În acele momente, un orb s-a apropiat de el și i-a cerut o explicație la anumite chestiuni privind Islamul. Lui Mohamed nu i-a plăcut că a fost întrerupt și l-a ignorat pe orbul acela. 2)
După acest incident, Mohamed a relatat că a fost certat de Allah pentru atitudinea pe care o avusese față de acel orb. (Surah 80:1-5)
Profetul s-a încruntat şi a întors spatele,
pentru că orbul venise la el.
Și cum poți știi tu dacă el nu ar fi fost purificat de păcatele sale?
Sau poate că el ar fi primit mustrarea și mustrarea aceasta i-ar fi făcut un bine? (Surah 80:1-4)
Esența acestei întâmplări este de a vedea că Mohamed l-a ignorat pe acel orb în loc să-l ajute, așa cum el i-o ceruse.Iisus

” Pe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea.
Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este.
I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.”
și el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”
Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă; dar el ţipa şi mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!”
Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat:
„Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.”
Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.”
Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.” (Luca 18: 35-43)
Orbul acesta aflase că Iisus vindecă oamenii, și el l-a i-a cerut să-l ajute. Iisus i-a dat acestuia ceea ce îi ceruse.ADEPȚII FUG LA VREME DE NECAZ

Mohamed
După ce Mohamed a cucerit Mecca, unele dintre triburile rămase libere s-au unit, în încercarea de a-l învinge. Mahomed a pornit împotriva lor, călare pe catârul lui alb, în fruntea unei armate de doisprezece mii de oameni. Însă adversarii i-au pregătit o ambuscadă, înainte de zorii zilei; soldații lui Mohamed au rupt rândurile și au fugit cuprinși de groază. Mohamed retrăgându-se la dreapta le-a strigat, ”Încotro vă duceți oamenilor? Veniți la mine. Eu sunt apostolul lui Dumnezeu. Eu sunt Mohamed, fiul lui Abdullah.” Doar câțiva au rămas cu el, dar majoritatea au luat-o la sănătoasa. Mohamed i-a cerut unuia de lângă el, un bărbat cu o ”voce puternică” să-i cheme pe oameni. Doar circa o sută de luptători s-au întors înapoi, pentru a-i fi alături lui Mohamed. Dar în cele din urmă, uriașa armată musulmană, regrupată, i-a învins pe inamicii ei în acea zi. Lupta aceasta este cunoscută ca Bătălia de la Hunayn. 3)
Morala aici este că Mohamed le-a cerut adepților săi să-l protejeze.Iisus

”Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului.
Isus i-a zis: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins.
Şi unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.
Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.
Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.” (Matei 26:47,50-54,56)
Morala este că, Iisus nu le-a permis ucenicilor săi să lupte pentru el, și nici nu i-a chemat înapoi pe când aceștia fugeau.ÎNFOMETAREA DIN DEȘERT

Mohamed
Poporul din Mecca semnase o înțelegere de boicotare a lui Mohamed și a musulmanilor săi, refuzând să le vândă hrană acestora.4) Acest lucru a durat de la doi până la trei ani. În cele din urmă, Mohamed și adepții săi au părăsit orașul și au mers să locuiască în valea deșertică din apropierea orașului. Oamenii care-l urmaseră au fost cuprinși de disperare. Istoria islamică spune că oamenii erau atât de înfometați încât ajunseseră să mănânce balega animalelor și frunzele palmierilor. Această perioadă a devenit cunoscută sub numele de Anul Foamei.
Mohamed și cei apropiați ai lui au supraviețuit cu proviziile aduse lor în secret de către simpatizanți și prieteni. După un timp, liderii din Mecca au decis în mod voluntar să ridice boicotul . Mohamed nu a putut să-i hrănească pe oamenii săi, într-un mod supranatural, de-a lungul acestei perioade.
Iisus
Iisus de asemenea a înfruntat un astfel de moment, în care cei care-l urmau flămânziseră. Până la cinci mii de oameni îl urmaseră pe Iisus în afara ținutului pentru a asculta învățăturile sale. Ei au rămas cu el atât de mult încât după ce și-au epuizat merindele, au flămânzit. Un băiat a adus înaintea lui Iisus ceea ce mai rămăsese: cinci coșuri cu firimituri și doi pești. Iisus s-a rugat deasupra acelor resturi de mâncare și le-a cerut ucenicilor săi să meargă și să împartă hrana tuturor celor cinci mii de oameni. A fost destulă hrană pentru cinci mii de oameni. (Vezi Ioan 6:1-14)
CONCLUZII

Aceste coincidențe probează încă o altă manieră de a vedea diferențele dintre Iisus și Mohamed. În următorul capitol vă voi prezenta unele învățături paralele. Cu alte cuvinte, voi veți putea compara direct cuvintele lui Iisus și Mohamed, în mod direct, pe teme ca: judecarea altora, răzbunare, iertare și multe altele.

Note
1) Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 17, nr. 4206, parafraza autor
2) Abu Mawdui, Introducere la Surah 80
3) Ibn Ishaq, pp. 569-570. Vezi și Surah 9:25-26
4) Ibn Hisham, vol. 1, pt. 2, p. 222

Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s