Iisus si Mohamed-Capitolul 14. Învăţăturile lor despre dragoste

Pe când trăiam ca musulman în Egipt, am fost întotdeauna nedumerit de un mic mesaj pe care creştinii obişnuiau să-l pună pe maşinile lor sau să-l afişeze în prăvăliile lor. Propoziţia era, Allah Mahabe sau Dumnezeu este dragoste. Ori pe aceste două cuvinte (Allah şi dragoste) nu sunt niciodată alăturate în Quran. Întotdeauna mă gândeam, ce anume voiau să spună aceşti oameni.
În acest capitol scopul meu este de a face o corectă caracterizare a învăţăturilor lui Iisus şi Mohamed despre dragoste.
Dragostea întotdeauna trebuie înţeleasă în contextul unei relaţii. Şi după cum privim către învăţăturile lor despre dragoste, vom descoperi natura relaţiilor importante din vieţile lui Iisus şi Mohamed. Aceste relaţii gravitează în jurul a patru puncte:
• Dumnezeu
• Mesagerul Său
• Credincioşii
• Necredincioşii
Vă rog să observaţi următoarele cuvinte care să vă ghideze; în rest, scopul acestui capitol este de a explica aceste relaţii. O atenţie specială va fi acordată căutării cuvântului dragoste între aceste diferite puncte.
Allah – Mohamed (rob) – credincioșii (robi) – necredincioșii (răi)
Dumnezeu – Iisus (Fiu) – credincioșii (copiii lui Dumnezeu) – necredincioșii (oile pierdute)
Să începem aşadar prin a privi către relaţia care le ghidează pe toate celelalte – relaţia dintre Dumnezeu şi mesagerul său.
Relaţia dintre Dumnezeu şi Mesagerul Său
Mohamed
Mohamed se descrie pe sine însuşi ca pe un sclav al lui Allah. (vezi Surah 2:23) Quranul sau Hadithul nu spun dacă Mohamed îl iubea pe Allah sau dacă Allah îl iubea pe Mohamed. Poziţia lui Mohamed era aceea a unui sclav împuternicit prin autoritatea stăpânului.
“Cine se supune Mesagerului (Mohamed),
se supune într-adevăr lui Allah.” – Surah 4:80
“Şi orice vă dă Mesagerul (Mohamed), să luaţi;
şi orice vă interzice el, să vă abţineţi (de la aceea).” – Surah 59:7
“Şi oricine îl contrazice sau se opune Mesagerului (Mohamed)
după ce calea cea dreaptă i-a fost lămurită, şi o apucă
pe alte căi decât pe aceea a credincioşilor, Noi îl vom păstra
pe acela pe calea aleasă de el, şi-l vom arde în Iad –
ca o rea răsplată !” – Surah 4:115
Iisus
Iisus descrie relaţia sa cu Dumnezeu ca pe aceea dintre tată şi fiu. Aceasta este o relaţie de dragoste reciprocă.
Când Iisus a fost botezat, scriitorii Evangheliei au consemnat că s-a auzit o voce din ceruri spunând, “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5; vezi şi Matei 12:18).
Iisus vorbea despre ascultarea şi iubirea de Dumnezeu, dar nu din frică.
“… Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl.” – Ioan 14:31
Iisus se întorcea către Dumnezeu Tatăl după alinare. În noaptea de dinaintea răstignirii el s-a rugat,
„Ava – adică: Tată – Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” – Marcu 14:36
Atunci când el s-a întors după Dumnezeu pentru alinare, Iisus l-a numit “Abba”, cuvântul aramaic folosit de un copil atunci când vorbea cu părintele său.
Care astăzi s-ar traduce prin “Tăticule”. Astfel ne este înfăţişată relaţia de iubire personală dintre Iisus şi Dumnezeu.
Relaţia dintre Mesager şi Popor
Mohamed
Deoarece Mohamed s-a numit el însuşi un sclav al lui Allah, el a spus şi că ceilalţi musulmani erau sclavi la fel de bine (Surah 50:8).
Quranul pune un mic accent pe dragostea lui Allah, chiar dacă uneori face menţiune la dragostea pentru el (Surah 2:165). În loc de asta, el cheamă la obedienţă înaintea lui Allah. Şi ce se întâmplă când un sclav nu i se supune? Atunci el este pedepsit.
“Şi cu oricine îl sfidează şi nu i se supune lui Allah
şi Mesagerului Său, atunci într-adevăr, Allah va fi necruţător
în pedepsirea aceluia.” – Surah 8:13
Revelaţiile spun că aceia care nu se supun vor fi pedepsiţi, iar Mohamed ducea la îndeplinirea sentinţa. De exemplu, revelaţiile le interzic musulmanilor consumul de alcool. De aceea, Mohamed i-a pedepsit pe acei care nu au ascultat de această poruncă.
“Abu Huraira a spus, “Un om care băuse vin
a fost adus înaintea Profetului. Profetul a spus,
“Loviţi-l!” Abu Huraira a adăugat, “Astfel că unii
dintre noi l-am lovit cu pumnii, unii cu încălţările,
şi alţii cu hainele lor împletite ca un bici. ” 1)
Pedeapsa pentru furt era tăierea mâinii drepte. Un grup de oameni i-au cerut lui Mohamed să facă o excepţie pentru o anume femeie care fusese prinsă fruând. Iată cum a răspuns Mohamed.
Usama s-a apropiat de Profet în numele femeii
(care furase). Profetul a spus, “Poporul dinaintea
ta a fost nimict din cauză că ei obişnuiau să aplice
pedepsele legale asupra săracilor şi să-i ierte
pe cei bogaţi. Pe Acela în a cărui mână îmi este sufletul!
Dacă Fatima (fiica Profetului) ar face una ca asta (să fure),
eu i-aş tăia mâna ei.” 2)
Dacă îl vei întreba pe un musulman, “Ştii tu cât de mult te iubeşte Allah?” el va răspunde, “Eu nu ştiu cât de mult mă iubeşte el. Doar Allah ştie asta.” Musulmanii trebuie să aştepte Ziua Judecăţii pentru a afla cât de mult îi iubeşte Allah şi dacă el îi va invita în paradis.
Vedem deci că Allah are o relaţie rigidă cu credincioşii.
Dar ce crede Allah despre necredincioşi?
“Cu adevărat, Allah nu îi ghidează pe acei pe care El
i-a făcut să o ia pe căi rătăcite… . Şi ei nu vor avea
parte de niciun ajutor.” – Surah 16:37
Scopul lui Allah pentru unii oameni este de a fi conduşi în rătăcire pentru ca aceştia să populeze iadul pe care el l-a creat.
“Dacă Noi am fi dorit asta, atunci Noi chiar am fi putut
aduce fiecare suflet pe calea cea dreaptă: dar Cuvântul
care vine de la Mine se va împlini, “Eu voi umple Iadul
cu Gini şi oameni laolaltă.”” – Surah 32:13, Ali Translation
Allah nu îi iubeşte pe necredincioşi.
Iisus
Relaţia plină de iubire dintre Iisus şi Dumnezeu Tatăl s-a reflectat şi în relaţia lui Iisus cu ucenicii săi. Iisus le-a spus discipolilor săi că Dumnezeu îi iubeşte:
“Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.”
– Ioan 16:27
Iisus le-a mai spus deasemenea ucenicilor că şi el îi iubeşte.
“Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi.” – Ioan 15:9
Iisus a spus că el avea grijă de credincioşi la fel cum are grijă un păstor de oile sale.
“Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.” – Ioan 10:14-15
Iisus i-a iubit pe discipolii săi, dar i-a iubit el şi pe necredincioşi?
În conformitate cu acţiunile sale, răspunsul este DA.
• El a mâncat cu vameşii şi cu păcătoşii. (Luca 15:1-2)
• El a împărtăşit mesajul său unei femei samaritence care trăia cu un bărbat care nu îi era soţ. (Ioan 4:1-26)
• El i-a permis unei femei, cunoscută pentru că era o păcătoasă, să-i spele picioarele în timp ce el cina cu liderii religioşi. (Luca 7:36-50)
• El a acceptat remuşcările unui “ucigaş” care atârna pe crucea de lângă el în timpul răstignirii sale. (Luca 23:39-43)
Iisus s-a comportat ca unul care a fost trimis să-i ajute pe păcătoşi.
Iisus le-a zis:
“Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” – Marcu 2:17
Iisus a spus că Dumnezeu l-a trimis în lume pentru că Dumnezeu iubeşte lumea – pe toţi acei care încă nu au crezut în el. (Vezi Romani 5:8)
Iisus a spus că Cel PreaÎnalt este “bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.” (Luca 6:35)
Relaţiile dintre credincioşi şi necredincioşi
Până acum noi am privit la relaţia principală – dintre Dumnezeu şi mesagerul său – şi cum aceasta se reflectă în relaţiile dintre mesager şi discipolii săi. Ne-am concentrat atenţia pe evidenţa dragostei. Acum să ne întoarcem către instrucţiunile pe care Mohamed şi Iisus le-au dat discipolilor lor, cu privire la iubirea aproapelui şi la iubirea necredincioşilor.
Mohamed
Similar lui Iisus, Mohamed a predicat că musulmanii trebuie să ţină un standard înalt în ceea ce priveşte comportamentul unuia faţă de celălalt:
“Şi ţineţi-vă strâns, împreună cu toţii, de
funia lui Allah (care este Quranul), şi nu vă
dezbinaţi între voi, şi aduceţi-vă aminte că
Favoarea lui Allah e cu voi, pentru că odată
eraţi duşmani unul altuia dar El v-a adunat
împreună inimile voastre, aşa că, prin Harul Său,
voi aţi devenit fraţi (în credinţa islamică).” – Surah 3:103
“Mohamed este mesagerul lui Allah. Şi aceia
care sunt cu el sunt neînduplecaţi împotriva
necredincioşilor, şi milostivi între ei.” – Surah 48:29
“Credincioşii nu sunt altceva decât fraţi
(în credinţa islamică). Aşa că împăcaţi-vă
între voi fraţilor, şi temeţi-vă de Allah, de la care
şi voi puteţi primi milă.” – Surah 49:10
Însă Mohamed le-a cerut musulmanilor să aibă o atitudine complet diferită faţă de necredincioşi.
Înainte ca să fie instituit Jihadul, el i-a avertizat pe musulmani să respingă prietenia non-musulmanilor.
“O voi care credeţi! Nu vă împrieteniţi cu duşmanii Mei şi ai voştri
(adică necredincioşii şi politeiştii), nu le arătaţi afecţiune lor,
în timp ce ei nu au crezut în adevărul care a venit la voi…
şi care l-au alungat pe Mesager şi pe voi înşivă
(din patria voastră) pentru că aţi crezut în Allah,
Domnul vostru!” – Surah 60:1
După ce a început jihadul, el i-a chemat pe musulmani la războiul sfânt împotriva necredincioşilor, ucigându-i dacă trebuia, pentru a-i face să se supună Islamului.
Iisus
Ultimele cuvinte pe care Iisus le-a adresat către ucenicii săi, înainte de moartea sa, au fost:
“Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” – Ioan 13:34-35
Oare urmează creştinii această poruncă întocmai? Uneori nu cred că au făcut asta. Dar acesta este standardul pe care l-a instituit Iisus. Iisus a spus că pentru a beneficia de viaţa veşnică voi trebuie să “iubeşti pe Domnul Dumnezeul… şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:27). Unui lider religios care dorea să îşi justifice atitudinea sa faţă de popor nu i-a plăcut asta şi l-a întrebat pe Iisus “Care este aproapele meu?”.
Iisus a răspuns:
“Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.
Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.
Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.
A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”
Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
„Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.”
– Luca 10:30-37
Prin această parabolă Iisus a spus că: aproapele tău nu este doar cineva din ţara ta sau cineva care să-ţi împărtăşească credinţa. Aproapele tău poate fi oricine din jurul tău.
Şi cum anume le-a cerut Iisus ucenicilor săi să-i ubească pe necredincioşi?
El le-a spus să meargă afară să predice pentru ei vestea cea bună, să le vindece bolile, să scoată demonii afară, şi să învie morţii.
Concluzie
Cel mai important aspect al acestui capitol este că Iisus şi Mohamed descriu natura lui Dumnezeu în maniere foarte diferite – pentru Iisus, Dumnezeu este un Tată Iubitor; pentru Mohamed, Allah este un Stăpân Poruncitor. Această descriere dă tonul cu privire la dragoste în toate celelalte relaţii. Pentru a lămuri acest punct, haide să ne imaginăm că un credincios şi-a părăsit credinţa. Cum a spus Mohamed că ar fi procedat Allah? Dar Iisus, ce ar fi spus el că ar fi făcut Dumnezeu? Quranul spune:
“Oh, voi cei care credeţi! Dacă unul dintre voi
îşi părăseşte religia lui (Islamul), Allah îşi va
aduce un popor pe care El îl va iubi şi ei îl
vor iubi pe El; blând cu credincioşii, necruţător cu
necredincioşii, luptând după Voia lui Allah, şi niciodată
temându-se de vreo învinuire sau acuzatori. Acesta
este Harul lui Allah pe care El îl revarsă asupra
cui doreşte El.” – Surah 5:54
Acest verset explică, că dacă o persoană părăsește Islamul, atunci Allah își va atrage alți oameni care sunt mai buni. Allah nu jelește după aceia care îl părăsesc și nici nu caută să îi aducă înapoi. El se alege cu oameni mai buni.
Surah 39:7 deasemenea spune: ”Dacă tu îl respingi (pe Allah), într-adevăr că Allah nu are nevoie de tine.” (Ali Translation)
Acum, priviți la istoria povestită de Iisus despre un păstor care avea o sută de oi și a pierdut una dintre ele.
“Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte?
După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri;
şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.”
Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.”
– Luca 15:4-7; vezi şi versetele 8-10
Pe când Allah îşi găseşte noi credincioşi care îl vor servi mai bine pe el. În contrast cu el, Dumnezeu Tatăl o caută pe oaia pierdută pândă când el o găseşte şi o aduce înapoi acasă, bucurându-se. Aceasta este diferenţa între Allah şi Dumnezeu.
Iisus şi Mohamed au descris natura lui Dumnezeu foarte diferit, dar ambii i-au instruit pe discipoli să se roage. În următorul capitol îi vom compara pe Iisus şi pe Mohamed în ceea ce priveşte învăţăturile lor cu privire la rugăciune. Veţi putea vedea că credinţa lor diferită cu privire la natura lui Dumnezeu i-a influenţat major pe apropiaţii lor în felul de a se ruga şi în felul de a aştepta un răspuns de la Dumnezeu.
Note
1. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 8, bk. 81, nr. 768. Relatat de Abu Salama.
2. Ibidem, vol. 8, bk. 81, nr. 778. Relatat de Aisha.
Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s