Iisus si Mohamed-Capitolul 11. Mărturia fiecăruia despre celălalt

Majoritatea occidentalilor ar putea fi surprinși să afle că Mohamed și Quranul și-au exprimat un mare respect pentru Iisus. În prima parte a acestui capitol vom privi la învățăturile pe care le-a dat Mohamed despre Iisus. Iisus, de cealaltă parte, nu a vorbit niciodată direct despre Mohamed pentru faptul că Iisus a trăit cu aproape șase sute de ani înainte ca Mohamed să se fi născut. Chiar și așa însă, eu cred că putem deduce un răspuns logic cu privire la ce ar fi spus Iisus despre Mohamed, pe baza învățăturilor lui Iisus pe care deja le cunoaștem. A doua jumătate a acestui capitol va prezenta aceste idei.
Respectul lui Mohamed pentru Iisus
Mohamed se descrie pe sine însuși și pe Iisus ca pe niște ”frați de credință”.
”Mesagerul lui Allah a spus: Eu sunt cel mai aproape
de Iisus, fiul Mariei, din toții oamenii acestei lumi, din
viața de azi și din viața viitoare. Și ei au spus: și cum
este Mesagerul lui Allah? Pentru care el a zis: Profeții
sunt frați de credință, care au mame diferite. Totuși, religia
lor este una, și nu există niciun Apostol între noi (între
mine și Iisus Hristos). 1)
Așadar Mohamed a declarat că el și Iisus au practicat aceeași religie. Cum se poate una ca asta? Pentru ca să înțelegem asta și celelalte învățături ale lui Mohamed despre Iisus, trebuie să fiți conștienți de felul în care Mohamed a descris relația dintre Islam, Creștinism și Iudaism.
Islam, Iudaism și Creștinism
Aduceți-vă aminte că Mohamed a trăit într-o societate care includea evrei, creștini, și închinători la idoli. Din cauză că Mohamed a proclamat existența unui singur Dumnezeu, la fel cum spuneau și evreii și creștinii, el a simțit nevoia să explice dacă acest unic Dumnezeu era același cu Dumnezeul evreilor și al creștinilor.
Explicația sa a fost că Islamul a fost mai întâi, și că Avraam a practicat Islamul înaintea apariției Iudaismului sau Creștinismului.
”Ibrahim (Avraam) nu a fost nici evreu și nici creștin, ci el a fost un adevărat musulman… Într-adevăr, dintre toți oamenii care au cea mai bună îndreptățire la Ibrahim (Avraam) sunt aceia care l-au urmat, și acest Profet (Mohamed) și aceia care au crezut (musulmanii).” (Surah 3:67-68)
Conform lui Mohamed, întrucât Avraam a practicat Islamul și i s-a închinat lui Allah, toți profeții care au descins din el au practicat deasemenea Islamul. Quranul înșiră mulți dintre acești prooroci biblici după nume incluzându-i pe Issac, Ișmael, Iacov, Noe, David, Solomon și Moise. Ba mai mult, Quranul spune chiar că Ioan (Botezătorul) și Iisus au fost și ei, la fel de bine, profeți ai lui Allah (Surah 4:163; 6:84-86; vezi deasemenea și 2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161). Mohamed se referă la toți proorocii ca la ”frații” săi, exceptându-l doar pe Avraam la care se referă ca la un tată.
Întrebarea este: dacă toți acești profeți au urmat Islamul, atunci de unde provin Iudaismul și Creștinismul? Quranul învață că evreii și creștinii au deformat mesajul profeților, și rezultatul acestei distorsionări a fost Iudaismul și Creștinismul (Surah 2:75; cf. verses 76-79; Surah 5:13). De aceea, Scripturile Iudaice și Creștine sunt invalide.
Mohamed a spus că revelațiile sale anulează Creștinismul și Iudaismul și readuce oamenii către singura religie adevărată pe care Avraam a înțeles-o și a practicat-o (Islamul).
Prin urmare, când Mohamed vorbea despre Iisus, el se referea la el ca la un profet al lui Allah care predica Islamul.
Haide să ne uităm la câteva dintre învățăturile tipice ale lui Mohamed despre Iisus. Vom vedea că el este de acord cu unele dintre evenimentele din viața lui Iisus, redate de Biblie. Dar deasemenea tot Mohamed contrazice cele mai importante învățături ale Bibliei.
Mărturia lui Mohamed despre Iisus
Mohamed a făcut mai multe declarații pozitive despre Iisus, mai cu seamă prin revelațiile Quranului. Am pregătit o listă completă de versete din Quran care descriu atribute ale lui Iisus și care sunt menționate în Biblie. Citiți vă rog lista aceasta în Apendixul D.
Unul dintre cele pasaje este Surah 3:33-63.
Elevii Islamului spun că Mohamed a expus aceste versete atunci când el a fost vizitat, în A.H. 9, de 10 episcopi creștini din Najrari, o zonă din apropierea graniței de nord a Yemenului modern. Episcopii au venit la Mohamed ca să vorbească cu el despre Islam.
Mohamed le-a spus acestora, ”Fiți musulmani.”
Ei au spus, ”Noi suntem musulmani.”, explicând, ”Încă înainte de a te întâlni, noi ne-am închinat singurului Dumnezeu.” Atunci Mohamed a început să le explice lor diferențele dintre Islam și Creștinism. Mai întâi el a prezentat niște istorii despre nașterea Mariei, mama lui Iisus, și despre nașterea lui Ioan Botezătorul. (Aceste istorii includ detalii biblice dar prezintă de asemenea și multe detalii care nu se regăsesc în Biblie.) Apoi el l-a descris pe Iisus în felul acesta:
Iisus s-a născut dintr-o fecioară.
(Amintiți-vă) când îngerii au spus: ”Oh, Miriam (Maria)! Într-adevăr, Allah îți dă Vestea bună a Cuvântului… despre El, numele său va fi Mesia Isa (Iisus), fiul lui Miriam (Maria), onorat în lumea aceasta și în cea de apoi, și va fi unul dintre aceia care sunt lângă Allah… Ea a spus: ”Oh, Domnul meu! Cum aș putea să am un fiu când niciun bărbat nu m-a atins?” El a spus: ”Așa (să fie) pentru că Allah creează ceea ce voiește El. Când El a decretat ceva, El spune doar atât: ”Să fie!” – și este.” – Surah 3:45,47; vezi și 4:171
Mohamed nu numai că a afirmat înaintea creștinilor din Najran că Maria a rămas însărcinată, virgină fiind, dar el a mai spus că Iisus era Mesia. Mohamed a continuat să afirme că Iisus a înfăptuit miracole.
Iisus a făcut minuni
”Și voi face din Isa (Iisus) un Mesager pentru copiii lui Israel (care spune): ”Am venit la voi cu un semn de la Domnul vostru, pe care l-am făcut din lut pentru voi, chipul unei păsări, și am suflat în ea, și ea a devenit o pasăre cu viață de la Allah; și am vindecat pe aceia care s-au născut orbi, și pe leproși, și am înviat morții cu Voia lui Allah.” – Surah 3:49
Deși povestea păsări de lut nu este în Evanghelii, sfârșitul versetului seamănă surprinzător cu cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei:
”Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.” Matei 11:4-5
Cu alte cuvinte, Mohamed este de acord cu creștinii că Iisus a făcut mari minuni, chiar și că a înviat morții. (Aceasta este doar o mică parte din multele referiri pozitive din Quran la adresa lui Iisus. Vezi te rog Apendixul D pentru o listă completă.) Chiar și aici, Mohamed are păreri diferite de scrierile biblice în multe căi. De exemplu, el a spus grupului de episcopi creștini că Iisus se închina la Allah.
Iisus s-a închinat lui Allah
”Cu adevărat! Allah este Domnul meu și Domnul vostru, așa că închinați-vă (numai) Lui. Aceasta este Calea cea Dreaptă.” 2) – Surah 3:51
Mohamed a spus că ucenicii lui Iisus au declarat: ”Noi suntem musulmani (v. 52) și că au refuzat să se închine altcuiva în afară de Allah (v. 53). Cu alte cuvinte, Mohamed a spus că ucenicii au refuzat să i se închine lui Iisus ca Dumnezeu. Și totuși, Evangheliile menționează mai multe exemple în care ucenicii i se închină lui Iisus. (Matei 14:33; 28:9; Luca 24:51-52).
Mohamed a concluzionat spunându-le musafirilor creștini , ”Aceasta este adevărata istorisire…” (Surah 3:62). Chiar și așa, delegația a respins mesajul lui Mohamed.
În timp ce discursul lui Mohamed le oferă episcopilor o imagine de ansamblu bună, haide să vedem mai multe alte declarații din Quran care arată perspectiva lui Mohamed despre Iisus.
Mohamed a spus că Iisus a profețit despre venirea sa.
” Și (amintiți-vă) când Isa (Iisus), fiul lui Miriam (Maria), a spus: ”O copii ai lui Israel! Eu sunt Mesagerul lui Allah către voi care adeverește Tauratul (Tora) care a venit înaintea mea, și a dăruit vestea bună a unui Mesager care va veni după mine, și al cărui nume va fi Ahmad.” – Surah 61:6
Ahmad este unul dintre numele lui Mohamed, deci Mohamed spune că Iisus a profețit despre venirea sa. Cu toate acestea, Mohamed spune de asemenea că creștinii au scos cele mai multe dintre referirile la el din Scripturi. Învățații moderni musulmani au susținut că unele dintre spusele lui Iisus, din Evanghelia după Ioan, vorbesc despre Mohamed, chiar dacă creștinii interpretează aceste versete ca fiind referiri la Sfântul Duh. (Ioan 14:16-17, 24; 16:7; vezi și Apendixul D).
Dumnezeu nu are niciun fiu
Un creștin care citește din Quran ar fi surprins să vadă cât de des și semnificativ Quranul neagă că Dumnezeu ar putea avea un fiu. De exemplu:
”Niciun fiu (sau urmaș) nu a zămislit Allah, și nici nu există vreun ilah (dumnezeu) împreună cu El.” – Surah 23:91
”Ascultă (Oh, Mohamed): ”Dacă (Allah) Milostivul a avut un fiu, eu aș fi primul care să i se închine.” – Surah 43:81, Ali Traducere
”Nu mai zice: ”Trei (trinitate)!” Renunță! (este) mai bine pentru tine. Pentru că Allah este (singurul) Unul Ilah (Dumnezeu), Slăvit fie El (mult prea Înalt) pentru a avea un fiu.”3) – Surah 4:171
Nu ar trebui să i se aducă închinare lui Iisus
Potrivit Quranului, Allah îl va întreba pe Iisus în Ziua Învierii, ”Le-ai spus tu oamenilor, ”Închinați-vă mie și mamei mele ca unor doi dumnezei alături de Allah?””
Iisus va răspunde, ”Niciodată nu le-am spus așa ceva cu excepția a ceea ce mi-ai sporuncit Tu (Allah) să spun, ”Închinați-vă lui Allah, Domnul meu și Domnul vostru.”” (Surah 5:116-117; vezi și v.72)
Mohamed a spus că creștinii greșesc că se închină lui Iisus.
”L-am auzit pe Profet spunând, ”Nu exagerați în rugăciuni către mine la fel cum creștinii se roagă la fiul Mariei, pentru că eu sunt doar un Sclav. Așa că, numiți-mă Sclavul lui Allah și Apostolul Său.” 4)
Iisus nu a înviat din morți
Vorbind despre aceia care l-au crucificat pe Iisus, Mohamed a declarat:
”Ei nu l-au ucis, nici nu l-au răstignit, dar așa li s-a părut lor… Căci cu siguranță, ei nu l-au
ucis… Dar Allah l-a ridicat la El.” – Surah 4:157-158
Cu alte cuvinte, Mohamed spune că în loc să fie răstignit, Iisus a fost ridicat direct la Allah.
Concluzii
Învățăturile lui Mohamed despre Iisus, mai ales acelea din Quran, erau constant pozitive și afirmau și ceva relatări biblice. Totuși, revelațiile Quranului deasemenea resping repetat una dintre cele mai importante afirmații pe care le-a făcut Iisus: și anume că el este fiul lui Dumnezeu. Cultele nestorienilor și ebioniților din Arabia, din vremea lui Mohamed, deasemenea afirmă că a fost un profet dar neagă divinitatea sa. Islamul susține că Iisus este doar unul dintre profeți, și că Mohamed declară că Iisus a profețit despre venirea sa.
Acum, haide să vedem și ce ar fi spus Iisus despre Mohamed.
Mărturia lui Iisus despre Mohamed
Dați-mi voie să precizez încă de la început că această secțiune despre Iisus poate fi scrisă ca o opinie. Iisus nu a predicat în mod direct despre Mohamed pentru că el a trăit cu șase sute de ani înaintea lui Mohamed. Prin urmare, noi trebuie să apelăm la ceea ce știm din învățăturile lui Iisus din care am putea ști despre Mohamed. Este părerea mea că Iisus ar fi contestat profeția lui Mohamed în trei arii: 1. Felul în care Mohamed îi trata pe alți oameni, 2. Cerințele descrise de Mohamed pentru a-l mulțumi pe Dumnezeu, 3/ Descrierea pe care o face Mohamed firii lui Dumnezeu.
Tratamentul aplicat celorlalți oameni
Iisus a învățat mulțimile: ”Păziţi-vă de prorocii mincinoşi… Îi veţi cunoaşte după roadele lor…
orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.” (Matei 7:15-17)
Fructele din viața unei persoane sunt acțiunile sale, așa că să privim la fructele lui Mohamed. Prin război priceput, polemici și intimidare, Mohamed a supus toată Arabia sub autoritatea islamică. În acest proces, soldații săi au ucis zeci de mii de oameni. Mohamed și armata sa le-au luat averile și le-au vândut femeile și copiii ca sclavi.
Puteți argumenta că Mohamed lupta pentru supraviețuirea sa și pentru supraviețuirea Islamului. Totuși, acest argument ar ține doar pentru o scurtă perioadă de timp. După ce a câștigat puterea, Mohamed a început o hăituire agresivă a oamenilor care nu reprezentau deloc nicio amenințare pentru el.
Ca unul care am studiat istoria Islamului în profunzime, eu nu pot ocoli acțiunile din viața lui Mohamed. Viața lui Mohamed îmi aduce aminte de descrierea pe care a făcut-o Iisus hoțului care vine la stână.
” Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească.” (Ioan 10:10). Acesta este fructul din viața lui Mohamed.
Judecând după standardele sale, eu cred că dacă Iisus l-ar fi întâlnit pe Mohamed, el l-ar fi numit pe acesta un fals prooroc.
Cerințele pentru a-l mulțumi pe Dumnezeu
Ambele evanghelii, ale lui Matei și Luca, consemnează cuvintele dure de mustrare pentru învățătorii legii și pentru șefii preoților.
Una dintre reclamațiile lui Iisus a fost că ei împovărau poporul cu legea fără a-i aduce mai aproape de Dumnezeu.
Iisus i-a numit pe aceștia ”călăuze oarbe”. De ce erau ei niște călăuze oarbe?
„Vai şi de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele.” – Luca 11:46
Experții legii le cereau oamenilor să urmeze reguli dificile în viața de zi cu zi și în închinare. În același fel Mohamed a cerut oamenilor să urmeze legile islamice stringente (postul, plata taxelor, să se roage de cinci ori pe zi, să facă un pelerinaj la Mecca, să țină alte legi islamice) pentru a-l mulțumi pe Allah.
Legile au pus o grea povară asupra oamenilor și erau axate pe acțiunile exterioare. Iisus i-a contestat pe toți aceia care erau axați asupra legilor.
”Voi… curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire şi de răutate.” (Luca 11:39) Iisus a strigat împotriva pioșilor lideri evrei care făceau un spectacol din lungile lor rugăciuni în timp ce ei mâncau casele văduvelor.
Eu cred că Iisus ar fi lansat aceeași contestație și lui Mohamed, care îi învăța pe musulmani să se spele de cinci ori pe zi înainte de rugăciuni, dar în același timp el chema să lupte pentru el tot poporul Arabiei și s-a folosit de lăcomia lor pentru prăzi de război pentru a motiva astfel riscul de a-și pierde viețile. (Vezi și Matei 15)
Iisus a spus că mila lui Dumnezeu era mai puternică decât legea.
El i-a mustrat pe liderii religioși pentru că urmăreau doar legea și uitau de mila lui Dumnezeu. De exemplu, Iisus a făcut o breșă printr-o lucrare într-o zi de Sabat, când a vindecat o femeie gârbovă. (Luca 13:10-17)
Eu cred că Iisus l-ar fi mustrat pe Mohamed pentru axarea pe niște false cerințe de mulțumire a lui Dumnezeu.
Firea lui Dumnezeu
Eu cred că Iisus i-ar fi spus lui Mohamed, ”Cine este acest Allah al tău? dumnezeul pe care tu îl descrii este total diferit de acela pe care eu îl cunosc.” Quranul spune spune că dumnezeul Islamului lucrează împreună cu Satana și demonii pentru a conduce oamenii pe căi greșite (Surah 6:39, 126; 43:36-37). Biblia spune că Dumnezeu iubește lumea și nu vrea ca nimeni să fie condus pe căi greșite (Ioan 3:16-17).
Iisus descrie un Dumnezeu al iubirii. Mohamed (prin revelațiile quranice) descrie un Dumnezeu al pedepsei. Dacă veți căuta în Noul Testament cuvintele ”pedeapsă/a pedepsi/pedepsit” veți afla până la 15 exemple referitoare la cei care nu au crezut și pedeapsa lor din iad. (Vechiul Testament are 159 de exemple cu aceste cuvinte).
Oricum, dacă veți căuta în Quran (care este puțin mai scurt decât Noul Testament) cuvintele pedeapsă/a pedepsi/pedepsit, veți găsi 379 de exemple. 5) Aceste versete descriu cum pedepsește Allah diferitele tipuri de oameni și de păcate.
Puteți de asemenea să căutați și cuvântul ”iubire” în Quran și veți găsi 82 de exemple. Acesta este cu adevărat un număr prețios. Dar dacă vei citi aceste cuvinte în context vei găsi repetat descrierile a ceea ce Allah NU iubește. (Capitolul 14 explică mai mult despre învățăturile Quranului cu privire la iubire.)
Dacă vei face o căutare computerizată a cuvântului ”dragoste(iubire)” în Noul Testament, vei afla 260 de versete. Cam o treime din aceste versete vorbește despre dragostea lui Dumnezeu pentru fiul său sau pentru oameni. Aproape jumătate dintre ele descriu dragostea oamenilor pentru Dumnezeu sau pentru semeni. Iar ceea ce mai rămâne din aceste versete folosește cuvântul iubire în contextul învățăturilor, de exemplu, ”Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1 Timotei 6:10)
Doar un singur verset vorbește despre când nu iubește Dumnezeu ceva sau pe cineva. (Romani 9:13)
Bineînțeles că se poate concluziona că, noțiunea de iubire a fost mai mult folosită în societatea lui Iisus decât în societatea lui Mohamed.
Eu cred că Iisus ar fi contestat descrierea pe care a făcut-o Mohamed lui Dumnezeu.
Răspunsul lui Iisus către demoni
În fine, să aruncăm o privire la o poveste mai puțin cunoscută din viața lui Mohamed și care demonstrează umanitatea sa. În Creștinism este o imensă insultă să spui că o persoană credincioasă a experimentat influențe demonice. Dar punctul de vedere al Islamului este diferit. Și anume că pentru un musulman nu se consideră o pierdere a credinței experimentarea unor influențe demonice. De fapt, potrivit unei istorii din Hadith, Mohamed i-a spus Aishei că el a fost tulburat de o ”vrajă”.
”Aisha a relatat că un evreu dintre acei evrei ai tribului Banu Zuraiq care se numea Labib bin al-Asam a aruncat o vrajă asupra Mesagerului lui Allah cu rezultatul că el (sub influența vrăjii) simțea că ar fi făcut ceva când de fapt el nu făcuse acel lucru. (Această stare de lucruri a durat) aproape o zi sau o noapte în care Mesagerul lui Allah a implorat (să dispară efectele acesteia). El a mai făcut o implorare din nou și din nou.” 6)
Acest fapt a dus la revelația din Surah 7:200
” Și dacă vine la tine o șoaptă de la Șeitan (Satana), atunci caută scăparea la Allah.”
Dacă Mohamed era într-adevăr posedat de demoni și ar fi venit la Iisus pentru ajutor, noi putem ghici ce ar fi făcut Iisus. Iisus ar fi scos afară demonii din el, așa cum a făcut-o cu mulți alții.
Concluzii
Iisus a avertizat că vor veni prooroci mincinoși, și el le-a spus ucenicilor săi cum să-i identifice pe aceștia, dacă acțiunile lor au fost bune sau rele. Când Iisus s-a întâlnit cu liderii religioși care oprimau poporul, el i-a mustrat. Eu cred că această informație ne oferă o idee despre cum i-ar fi răspuns direct lui Mohamed.
Acum am văzut ce au predicat Iisus și Mohamed, cine a susținut fiecare că este, și ce ar fi spus unul despre celălalt. Să ne întoarcem către un subiect specific de predică, vindecări și miracole.
Note
1. Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 30, nr. 5836. A se vedea, de asemenea Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 4, bk. 55, nr. 652. Relatat de Abu Haraira.
2. A se vedea, de asemenea Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 4, bk. 55, nr. 644, în care Mohamed îl descrie pe Iisus ca pe un sclav lui Allah.
3. A se vedea, de asemenea Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 6, BK. 60, nr. 105.
4. Cărțile Virtuților Bukhari, vol.. 4, bk. 55, nr. 654. Narat de Umar.
5. Aceste căutări au fost efectuate la pe site-ul web al Universității din California de Sud. Motorul de căutare a încorporat trei versiuni populare de Coran.
6. Cărțile Virtuților Musulmanilor, bk. 26, nr. 5428.
Advertisements
This entry was posted in Iisus si Mohamed and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s