Sfântul Tată

Papa îşi atribuie chiar şi numele Dumnezeului Tată. De exemplu, catehismul romano-catolic, § 10, se referă la Papa Ioan Paul II ca la “Sfântul Tată, Papa Ioan II.”
Papa râvneşte şi la alte titluri divine ca, “Sfinţia Voastră”.
Papa Ioan Paul II, însuşi, admite că astfel de titluri sunt contrare Evangheliei. El chiar citează pasajele din Scriptură care condamnă astfel de practici! Dar el explică foarte simplu lucrul acesta şi anume prin aceea că tradiţiile omeneşti ale catolicismului implică încălcare poruncilor Lui Dumnezeu:
“Să nu vă temeţi când oamenii mă numesc “Vicarul lui Hristos”, sau când ei mi se adresează cu “Tată Sfânt” sau cu “Sfinţia Ta”, sau când folosesc titulaturi similare acestora, chiar dacă acestea arată a fi potrivinice Evangheliei! Căci Hristos a declarat: “Şi ,Tată ‘să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. Să nu vă numiţi ,Dascăli’; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.” Matei 23:9-10. Aceste expresii, cu toate acestea, au evoluat printr-o lungă tradiţie, devenind parte a unui limbaj comun. Nimeni nu trebuie să se teamă, vreodată, de folosirea acestor cuvinte.” (JOHN PAUL II, CROSSING THE THRESHOLD OF HOPE, p. 6, 1994)
Termenul de “Tată Sfânt” a fost folosit o singură dată în Sfânta Scriptură, şi atunci a fost invocat de către Isus în noaptea de dinaintea crucificării sale, cu referire la Dumnezeu Tatăl. Rezultă implicit că a folosi titlul lui Dumnezeu înseamnă a pretinde şi poziţia şi autoritatea Lui. După cum Isus a spus în Ioan 14:28, Dumnezeu Tatăl este mai mare decât Isus.
Luînd titlul de “Tată Sfânt”, Papa implicit se prezintă a fi mai mare decât Isus Hristos.
“Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi.” (Ioan 17:11)
“Aţi auzit că v-am spus: ,Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ,Mă duc la Tatăl;’ căci Tatăl este mai mare decât Mine.” (Ioan 14:28)
Adevăratul cuvânt “Papa” este un cuvânt latin, un diminutiv pentru tata, “tăticul”, termen folosit de copiii mici când se referă la tatăl lor.
În chaldeeană, limbă vorbită de ctăre evrei în primele secole, “papa” se traduce literal prin “ava”. “Ava” la rândul său este folosit doar de trei ori în Sfânta Scriptură. Şi de fiecare dată, “ava” se referă la Dumnezeu Tatăl.
“El zicea: “Ava, adică: Tată, – Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”” (Marcu 14:36)
“Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: “Ava! adică: Tată!”” (Romani 8:15)
“Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: “Ava”, adică: “Tată!”” (Galateni 4:6)
Observaţi aşadar, reala umilinţă ce răzbate din versetele de mai sus.
“Dar Papa de la Roma doreşte ca supuşii săi, să i se înfăţişeze înainte ca nişte copii ai săi, credincioşi. El să fie tăticul credinţei lor. El şi-a însuşit numele Adevăratului Dumnezeu în încercarea sa de a întoarce oamenii de la Dumnezeu către sine însuşi. Papa nu numai că doreşte o supunere absolută înaintea autorităţii sale, dar nu i se pare deloc neobişnuit ca să-şi umilească supuşii când le cere să-i sărute picioarele.” (W. GRINTON BERRY, FOXE’S BOOK OF MARTYRS, p. 357)
“De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:4)
“Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!” (Marcu 10:15)
Venerarea unei sau unor persoane este un obicei păgân, şi care este străin de creştinism.
“Isus i-a chemat la El, şi le-a zis: “Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”” (Marcu 10:42-45)
“după cum este scris: “Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi de amărăciune; au picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. “Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei.” (Romani 3:10-27)
“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)
“pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: “Cine se laudă, să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1:29-31)
“Ci, oricine se laudă, să se laude în Domnul.” Pentru că nu cine se laudă singur, va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă.” (2 Corinteni 10:17-18)
Dumnezeu nu va împărţi cu nimeni gloria sa! În următorul pasaj El afirmă în primul rând că numele său este Domnul (acelaşi nume care este sfânt) şi apoi afirmă categoric că el nu va da slava sa altuia:
“Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.” (Isaia 42:8)
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s