Săptămâna de rugăciune pentru conversia tuturor creștinilor într-o singură biserică “apostolică”

Papa Benedict al XVI-lea declara (la 18 ian 2012, Vatican) că realizarea unității creștine necesită mai mult decât “cordialitate și cooperare”, și că aceasta trebuie să fie însoțită de o conversie din interior.
“Credința în Hristos și conversia din interior, atât individuală cât și publică, trebuie să însoțească în mod constant rugăciunea noastră pentru unitatea creștinilor”, le-a spus Papa celor peste 8.000 de pelerini, adunați în Aula Paul VI de la Vatican, pe 18 ianuarie.

Aceste comentarii ale Papei marcau începutul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din anul 2012,  desfășurată până la data de 25 ianuarie, eveniment la care au participat peste 300 de biserici creștine și comunități ecleziale din întreaga lume.

Papa i-a cerut “Domnului în mod special să consolideze credința tuturor creștinilor, și să schimbe inimile acestora pentru a le permite astfel o mărturisire unită cu Evanghelia.”

În acest fel, a spus el, ei “vor contribui la noua evanghelizare și vor răspunde tot mai mult la foamea spirituală a bărbaților și femeilor din timpul nostru.”

Papa a explicat că, noțiunea de o săptămână a rugăciunii pentru unitatea creștinilor a fost inițiată în anul 1908 de către Paul Wattson, un preot episcopalian din Maryland care, un an mai târziu, a devenit catolic și, ulterior, a fost hirotonit preot.

Papa Benedict a amintit că inițiativa a fost susținută de predecesorii săi Papa Pius X și Papa Benedict XV. Aceasta a fost apoi ” dezvoltată și perfecționată” în anii 1930 de către un abate, francezul Paul Couturier, care a promovat rugăciunea “pentru unitatea Bisericii după cum Hristos dorește asta și în funcție de mijloacele agreate de El.”

Mandatul pentru săptămâna de rugăciune, a subliniat Papa, vine de la dorința lui Hristos însuși exprimată la Cina cea de Taină, “ca ei să fie una”. El a observat că, această misiune a primit un impuls distinct odată cu Conciliul Vatican II (1962-1965), dar a adăugat că “unitatea spre care noi ne străduim nu poate rezulta numai din propriile noastre eforturi.” Mai degrabă, “acesta este un dar pe care-l vom primi și de aceea, noi trebuie să-l invocăm în mod constant Cerului.”

Tema pentru Săptămâna de Rugăciune din 2012 – anume că, “Toate vor fi schimbate prin victoria lui Isus Hristos, Domnul nostru” – a fost concepută de Conciliul Ecumenic Polonez. Papa Benedict a spus că tema reflectă “propria lor experiență ca națiune”, care a rămas credincioasă lui Hristos “în mijlocul încercărilor și revoltelor,” inclusiv în anii de ocupație de sub naziști și mai târziu de sub comuniști.

Papa a legat victoria experimentată de poporul polonez față de asupritorii lui prin depășirea lipsei de unitate care marchează creștinătatea.
El a spus că “unitatea pentru care noi ne rugăm necesită conversie din interior, atât în societate cât și individual”, iar aceasta nu poate fi “limitată la cordialitate și cooperare.” Ci în schimb, creștinii trebuie să accepte “toate elementele de unitate pe care Dumnezeu le-a conservat pentru noi.”

Ecumenismul, a declarat Papa, nu constituie o opțiune suplimentară pentru catolici, ci este “responsabilitatea întregii Biserici și a tuturor celor botezați.” Creștinii, a spus el, trebuie să facă din rugăciunea pentru unitate o “parte integrantă” din viața lor de rugăciune, “mai ales atunci când oamenii din diferite tradiții se reunesc pentru a lucra pentru victoria în Hristos asupra păcatului, răului, nedreptății și încălcării demnității umane. ”

Papa Benedict s-a referit apoi la lipsa de unitate în comunitatea creștină, despre care el a spus că, “împiedică mesajul efectiv al Evangheliei și pune în pericol credibilitatea noastră.” Evanghelizarea fostelor țări creștine (?) și răspândirea Evangheliei în locuri noi va fi “mai fructuoasă dacă toți creștinii vor declara împreună adevărul Evangheliei și pe Isus Hristos, și dând astfel un răspuns comun pentru setea de spiritualitate a timpurilor noastre “, a explicat el.

Papa a încheiat observațiile sale cu speranța că Săptămâna de Rugăciune din 2012, pentru Unitatea Creștinilor, va duce la “creșterea publică a mărturiei, a solidarității și colaborării între creștini, în așteptarea acelei zile glorioase, când împreună vom fi capabili să sărbătorim Sacramentele și să profesăm credința transmisă prin Apostoli. ”

Audiența generală s-a încheiat cînd Papa Benedict li s-a adresat pelerinilor în mai multe limbi, salutând inclusiv un grup de bărbați și femei din US Navy și Marine Corps și conducând apoi mulțimea în rugăciunea Tatăl nostru și dându-i acesteia binecuvântarea sa apostolică.

Sursa:
Pope says uniting Christianity requires conversion, de David Kerr
Advertisements
This entry was posted in IEZUITI, Păgânismul catolic. and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s