Curva îmbătată de sângele sfinților

Un teren mlăștinos.


Potrivit Catholic Encyclopedia online:
” Teritoriul de pe malul drept al Tibrului dintre Monte Mario și Gianicolo (Janiculum) a fost cunoscut din antichitate ca Ager Vaticanus, și, datorită aspectului său mlăștinos, partea cea mai joasă a acestui cartier s-a bucurat de o reputație bolnavă. Originea numelui Vaticanus este incertă, unii susțin că numele vine de la un oraș etrusc dispărut, numit Vaticum “. [Ager în latină înseamnă teren]
Însă, potrivit unui curator al Vaticanului:
“Dealul Vaticanului și-a luat numele de la cuvântul latin Vaticanus, pornind de la vaticiniis ferendis, aluzie la oracolele de aici, sau Vaticinia, care au fost descoperite încă din vechime.”
[Sursele: ”Compendious Description of the Museums of Ancient Sculpture, Greek and Roman, in the Vatican Palace: de Cav. H.J. Massi”, primul curator al Muzeelor și Galeriilor Vaticanului, paleograf și profesor de italiană și franceză, Roma, ediția a treia, 1889, pagina 7 și la pagina 5 a ediției din 1901]
Aulus Gellius, într-o scriere din secolul al doilea, a spus că cuvântul Vatican a fost derivat din cuvântul Vaticinia, sau Profeții; vezi lucrarea sa, Nopțille Atticii, cartea 16, capitolul 17. [Tradusă în limba engleză, ”The Attic Nights of Aulus Gellius”, de Rev. William Beloe, Volumul III, Londra, 1795, pag. 247,  pag. 248.]
La o cercetare a cuvântului Vatican în mai multe dicționare Latin – Englez / Englez – Latin, sau enciclopedii, veți putea găsi că Vaticanul și Bazilica Sf. Petru a Bisericii Romano-Catolice au fost construite pe ceea ce a fost numit ”Vaticanus Mons” sau ”Vaticanus Collis”. Cuvintele Mons si Collis înseamnă deal sau munte. Veți găsi, de asemenea, în aceste dicționare că, cuvintele VATIC / vates / vatis toate se referă la profeție așa cum se arată aici:
vat-es sau vat-is: I subst. masculin – clar-văzător, profet, bard, poet; II feminin – profetesă, poetesă
Vatican-us-a-um: adj Vatican; munte (sau colină) dealul Vaticanului în Roma pe malul drept al râului Tibru;
vaticinati-o -onis: feminin – proorocie, citit în cenușă, profeție;
vaticinat-or -oris: masculin – profet, clar-văzător;
vaticin-or -ari -atus sum:  I verb tranzitiv, a prezice o profeție; a cânta mereu același lucru; II verb intranzitiv, a profeți, a face mare gălăgie, a vorbi nebunește;
vaticin-us -a -um: adj., profetic
vatilI-um -i: subst. neutru, mangal, coș pentru jar;
vatis vezi vates
[”The New College Latin and English Dictionary”, de John C. Traupman, Ph.D., publicat și copyright, de Bantam Books, 1995, ISBN 0-553-57301-2, pagina 437.]
Rețineți că există cinci cuvinte enumerate mai sus care conțin particula ”VATIC”, și toate se referă la profeție. Cuvântul VATIC și asocierea sa cu profeția, poate fi găsit chiar și într-un dicționar standard de limbă engleză:
vatic: adj., profetic, oracular
Vatican: subst neutru. 1. Rezidența oficială papală. 2. Guvernul papal.
Cetatea Vaticanului: Statul Independent Papal din Roma, Italia.
[Webster’s II New Riverside Dictionary, Home and Office Edition, publicat în 1995 de Longmeadow Press, Copyright 1988, Houghton Mifflin Company, ISBN 0-681-20227-0, page 458.]
Și iată ce am putut găsi despre cuvântul ”anus” într-un dicționar Latin Englez online:
anus: substantiv feminin, femeie bătrână
[The New College Latin and English Dictionary, de John C. Traupman, Ph.D., publicat și copyright de Bantam Books, 1995,   ISBN 0-553-57301-2,  pagina 60; vezi și aici]
Prin urmare, Vaticanus este o combinație între  VATIC + ANUS, la fel cum și Romanus este o combinație între Roma + ”Anus„. Cuvântul Vatican este doar o formă prescurtată a cuvântului Vaticanus, la fel cum Claudian este o formă prescurtată de la Claudianus.  Această asociere a Vaticanului cu profeția este chiar confirmată de o carte catolică recentă, scrisă de Nino Lo Bello:
 
De unde provine cuvântul Vatican și ce înseamnă el?

Cuvântul provine din latinescul ”vates”, care înseamnă “scrutători în viitor.” Acest nume a fost numele dat unui deal de pe malul de vest al râului Tibru din Roma, din cauza grupurilor de ghicitori care le vindeau pe stradă trecătorilor,  prezicerile lor. În secolul al XIV-lea, când papalitatea s-a întors la Roma, de la Avignon (Franța), Vaticanul a devenit reședința papilor, și cuvântul a ajuns să se refere la enclava aflată în mijlocul Romei, care a devenit sediul Bisericii Romano-Catolice.” [”Incredible Book of Vatican, Facts and Papal Curiosities” , de Nino Lo Bello, Liguori Publications, Copyright 1998, ISBN 0-7648-0171-6, pagina 135]
Iată un verset din Biblia latină Vulgata și din Biblia Cornilescu, ca un exemplu de utilizare a cuvântului VATIC (vezi sublinierea):
”12 et intellexi quod Deus non misisset eum sed quasi vaticinans locutus esset ad me et Tobia et Sanaballat conduxissent eum”
”Şi am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Ci a prorocit aşa pentru mine, fiindcă Sanbalat şi Tobia îi dăduseră argint.” (Neemia 6:12)
Iată reversul unei monede bătute în Vatican în 1963. Pe acesta se citește în limba italiană “Cetatea Vaticanului”, care, după cum putem vedea acum, înseamnă Cetatea Profeției.
La picioarele femeii este titlul, FIDES, ceea ce înseamnă credință. Această femeie este un simbol al credinței romano-catolice, sau Biserica Romano-Catolică.
Interesant este că, cuvântul ”anus” în limba latină înseamnă, “femeie bătrână“, așa că Vaticanus este o combinație de două cuvinte care se traduc prin ”Bătrâna profeției”, această femeie fiind simbolică pentru Biserica Catolică.
Este important să rețineți că în mâna femeii simbolice, este o cupă, un potir, așa cum este ilustrat pe monede. Reprezentarea credinței catolice (FIDES), ca o femeie care ține o cupă este una destul de comună, și totuși ea apare doar la Biserica Catolică.
Există o corelație remarcabilă și directă a acestei reprezentări a credinței catolice, printr-o femeie, și femeia descrisă în Apocalipsa 17.
În Profeție, o femeie simbolizează o Biserică.
În Scriptură femeia este folosită simbolic pentru a descrie biserica, iar biserica credincioasă a sfinților este descrisă ca mireasa lui Hristos:
”Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.” (2 Corinteni 11:2)
”Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit” (Apocalipsa 19:7)
”şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)” (Apocalipsa 19:8)
 
Biserica Apostată

Dar femeia descrisă în Apocalipsa 17 reprezintă biserica apostată, opusul direct al bisericii adevărat și credincioase. În timp ce Biserica Romano-Catolică se auto-identifică ea însăși ca fiind femeia din Apocalipsa 12 – mireasa lui Hristos -, ea este descrisă de fapt precis, și grafic, în Apocalipsa 17, după cum vom vedea.
”Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.” (Apocalipsa 17:1)
” Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” (Apocalipsa 17:2)
Biserică și Stat
”Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.” (Apocalipsa 17:3)
Femeia din Apocalipsa 17 călărește o fiară simbolică. O fiară, în Scriptură, este simbolul pentru un imperiu sau stat. Exemple de acest tip sunt explicate în Daniel 7, în care un leu a reprezentat Babilonul, un urs a reprezentat Medo-Persia, și un leopard reprezentat Grecia. Prin urmare, femeia din Apocalipsa 17, călărește un animal simbolic al combinării puterii ecleziastice a bisericii (femeia) și puterea politică a statului (fiara), adică o biserică care controlează puterea unui stat.
” Şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului.” (Apocalipsa 17:18)
Cetatea Vaticanului este sediul Bisericii Romano-Catolice, iar de la Concordatul de la Lateran din 1929, este, de asemenea, o țară independentă, simbol al Bisericii combinate cu Statul. Titlul diplomatic oficial complet în limba italiană este STATO DELLA CITTÁ DEL VATICANO, așa cum se arată pe moneda de mai jos, bătută sub pontificatul Papei Pius al 12-lea,
O femeie (biserică) îmbrăcată în purpură și stacojiu
 
”Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.” (Apocalipsa 17:4)  Mai jos îl puteți vedea pe papă care poartă stacojiu și pe rhiepiscop care poartă roșu-purpuriu.
Curva din Apocalipsa:
 ”Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.”
 
O femeie îmbătată de sângele sfinților și mucenicilor lui Isus

(arderea pe rug a ereticului Jan Hus)

Advertisements
This entry was posted in APOCALIPSA, BIBLIA, IEZUITI, Păgânismul catolic. and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s