Catehismul Romano-Catolic vs. Biblia (2)

STATUILE/IMAGINILE/CHIPURILE
O Comparație între “Catehismul Bisericii Catolice” (publicat în 1995, Doubleday Religion, 1540 Broadway, New York, New York 10036) și învățătura Bibliei în ceea ce privește STATUILE/IMAGINILE/CHIPURILE.

 

Catehismul Romano-Catolic
Biblia
 
Imaginile sporesc credința!
 
Credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu!
Imagini sacre din biserici și din casele noastre sunt menite să trezească și să hrănească credința noastră în misterul lui Hristos. Prin icoana lui Hristos noi îl adorăm pe El și lucrările sale de mântuire. Prin imaginile sacre ale Maicii Domnului, îngerilor și sfinților, noi cinstim persoanele reprezentate.” (Pag. 337, # 1192)
Nimic din ce nu vine din auzirea și înfăptuirea Cuvântului lui Dumnezeu nu ne va crește credința noastră.
Astfel, credinta vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)
 
Păstrarea de imagini în casa și biserica voastră
 
Nu vă faceți chipuri/imagini
“Prin urmarea învățăturii de inspirație divină de la a sfinții noștri Părinți și tradiția Bisericii Catolice (pentru că știm că această tradiție vine de la Duhul Sfânt care locuiește în ea) noi definim în mod corect, în deplină certitudine și corectitudine că, prețioasa cruce dătătoare de viață, imaginile venerabile și sfinte ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului, Isus Hristos, ale imaculatei noastre Doamne, Maica sfântă a lui Dumnezeu, și ale îngerilor venerați, ale tuturor sfințillor și celor drepți, pictate sau făcute din mozaic ori dintr-un alt material adecvat, vor fi expuse în sfintele biserici ale lui Dumnezeu, pe vasele și veșmintele sacre, pe pereți si panouri, în case și pe străzi.” (Pag. 328, # 1161)
(a) Un catolic va răspunde repede că, “Noi nu ne închinăm la statui!” Vă rugăm să rețineți cu atenție că se afirmă că, nimic nu are de-a face cu închinarea la statui , ci este vorba doar de a FACE ȘI A PĂSTRA CHIPURI CIOPLITE. Biserica Catolică susține că prin aceste imagini/chipuri și  cioplite/pictate “intenționează să trezească și să hrănească credința noastră în misterul/taina lui Hristos”, dar asta este o încălcare a poruncii a doua:

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. ” (Exod 20:4)

Dumnezeu urăște asta și a poruncit în continuare:

Vegheaţi asupra voastră, ca să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare pe care ţi-a oprit Domnul Dumnezeul tău, s-o faci. ” (Deuteronom 4:23)

Dumnezeu poruncește încă:

Să nu ridici nici stâlpi idoleşti, care sunt urâţi de Domnul Dumnezeul tău. ” (Deuteronom 16:22)

(b) Biblia ne spune că am fost “stricați” atunci când ne făceam chipuri cioplite:

… vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei.” (Deuteronom 4:15, 16)

(c) Dumnezeu interzice plecăciunea înaintea statuilor, care este o practică comună în Biserica Catolică. Când eram la mănăstire mi-am petrecut multe zile spunând novene (o recitare de rugăciuni și acte devoționale pentru un scop special timp de nouă zile consecutive), și închinându-mă înaintea unei anumite statui spuneam rozariul meu. Data viitoare, când vă veți închina în fața unei statui, amintiți-vă următoarele:

Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc” (Exod 20:5) 
(d) Închinarea înaintea unei statui nu va trezi și hrăni credința în misterul/taina lui Hristos. Ci mai degrabă, în spatele fiecărui chip cioplit este un diavol:

Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. ” (1 Corinteni 10:19, 20) 
(e) Dumnezeu spune să stăm departe de idoli pentru binele nostru. De fiecare dată când vă veți închina la unul, atunci să știți că vă aplecați înaintea împărăției lui Satan. Aceasta nu este o poruncă pe care a dat-o Domnul și El disprețuiește o astfel de practică. El nu va împărți slava Lui cu chipurile cioplite, cu închinarea la Maria sau cu închinarea la “sfinți”.

Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. ” (Levitic 19:4)
Tradiția cere expunerea de imagini
Duhul Sfânt poruncește să nu facem imagini/chipuri
“Prin urmarea învățăturii de inspirație divină de la a sfinții noștri Părinți și tradiția Bisericii Catolice (pentru că știm că această tradiție vine de la Duhul Sfânt care locuiește în ea) noi definim în mod corect, în deplină certitudine și corectitudine că, prețioasa cruce dătătoare de viață, imaginile venerabile și sfinte ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului, Isus Hristos, ale imaculatei noastre Doamne, Maica sfântă a lui Dumnezeu, și ale îngerilor venerați, ale tuturor sfințillor și celor drepți, pictate sau făcute din mozaic ori dintr-un alt material adecvat, vor fi expuse în sfintele biserici ale lui Dumnezeu, pe vasele și veșmintele sacre, pe pereți si panouri, în case și pe străzi.” (Pag. 328, # 1161)
(a) Oarea această doctrină provine de la Biblie? Nicidecum! Biblia afirmă clar: “NICIO IMAGINE/ÎNFĂȚIȘARE/CHIP!” Încă odată, Biserica Romano-Catolică admite că aceasta este o altă TRADIȚIE. Dacă Biserica Romano-Catolică a primit, de asemenea, această tradiție de la un spirit/duh, acesta cu sigurață nu este Duhul Sfânt care vorbește în Biblie. Acesta este Satana care corupe ÎNTOTDEAUNA și schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Spiritele romanismului sfidează ceea ce Dumnezeu a poruncit!
Este semnificativ faptul că religia catolică spune că Duhul Sfânt a ghidat această practică a imaginilor/chipurilor/statuilor. Însă ori de câte ori cineva atribuie lucrarea lui Satana ca fiind lucrarea Duhului Sfânt, asta se traduce prin blasfemie. Citește Matei 12: 22-24 și 31-32 — în acest pasaj, fariseii i-au spus lui Isus că scoate dracii cu ajutorul lui Beelzebul domnul dracilor, când în realitate el a izgonit demonii afară prin Duhul Sfânt. El le-a spus: 
De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. ” (Matei 12:31)
Nu există nicio învățătură în Scriptură care să sprijine tradiția bisericii catolice. Intrebați-vă voi înșivă, cum vor putea acești idoli să vă trezească și hrănească credința în taina lui Hristos, din moment ce vă este interzis să-i faceți și vă este interzis să vă închinați/aplecați înaintea lor?Singura concluzie este că acești “BĂRBAȚI” (așa-numiții “Sfinți Părinți”), “TRADIȚIA” și un alt “spirit” și-au propus să încalce Cuvântul lui Dumnezeu. Idolii lor sunt nimic. Ei nu vorbesc, nu aud, nu văd și nu respiră. Ei nu sunt nimic și nu aduc niciun beneficiu. 
Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei. ” (Psalm 135:15-18)
Isus spune că oamenii resping porunca lui Dumnezeu, ca să păzească propria lor tradiție:
“Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră…” (Marcu 7:9)

Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră.” (Marcu 7:13)
V-ați mai putea închina, într-adevăr, înaintea unei statui sau să o aduceți în casa voastră după ce Dumnezeu v-a avertizat prin Cuvântul Său: 
Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. ” (Levitic 26:1)

De gândit…

Poporul lui Dumnezeu, inclusiv Maria, Iosif, ucenicii, care erau evrei, au fost învățați încă din copilărie să aibă oroare de statui. Ei au fost instruiți în căile lui Dumnezeu, și cele Zece Porunci au fost cu preponderență incluse.
Ce-ar face Isus dacă El ar intra într-o biserică romano-catolică de astăzi cu toate statuile ei? Citiți Biblia. Nu există nicio dovadă în Biblie că oricare dintre apostoli, sau chiar Maria, ar fi făcut vreo rgăciune pentru cei morți. Nu există nicio dovadă în Biblie că trebuie să vă închinați înaintea statuilor astfel încât acestea vă vor hrăni credința în Hristos. Ele doar vă vor corupe credința. Nu există nicio dovadă în Biblie că rugăciunile voastre sau rugăciunile morților pot schimba destinul etern al unei persoane. Dimpotrivă, în Biblie exista o mulțime de dovezi contrare tuturor acestor doctrine romaniste.
Fiecare persoană trebuie să fie mântuită prin încrederea personală în lucrarea terminată a lui Hristos pe cruce și în învierea Sa din morți, nimic altceva. Și cu această decizie,noi trebuie să ne înfățișăm doar la Domnul Isus Hristos Însuși. Destinul  nostru etern este stabilit împreună cu El, și nu prin rugăciunile aduse sfinților înaintea chipurilor cioplite/zugrăvite.

” Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. ” (Romani 10:9)

Sursa:
Catechism and Statues/Images, By Sis. Sandy w/Tracy
http://www.spreadhisword.org/jil/catechis/statues.htm

IDOLI

 

Cuvântul  nostru idol este derivat din grecescul eidolon (εἴδωλον). Homer a folosit ”eidolon” cu referire la fantome și apariții. Ulterior, în greaca clasică târzie, el a căpătat și alte sensuri nereligioase, însemnând o imagine, o copie sau orice formă fără substanță, o imagine reflectată în oglindă sau în apă, o imagine sau o idee în minte.” (Brown, vol II, pg. 284)

Însă, în Septuaginta, eidolon este utilizat pentru a traduce circa cincisprezece cuvinte din ebraică, întotdeauna cu referire la chipurile zeilor păgâni și la zeii înșiși. A doua poruncă a lui Dumnezeu din Lege,de exemplu, interzicea crearea oricărui ”chip cioplit” (Exod 20:4; Deuteronom 5:8).
(Nota mea: Nu există nicio referire în Vechiul Testament din care să reiasă că, evreii care respectau legile primite de la Dumnezeu trăind conform lor, ar fi făcut vreodată statui.chipuri  vreunui proroc sau arhanghel și cu atât mai mult lui Dumnezeu)

După multe recăderi în păcat ul idolatriei , Ezechiel a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune: ”Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voştri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi şi voi face ca morţii voştri să cadă înaintea idolilor voştri.  Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor şi vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.” (Ezechiel 6:4:5)

Revenind la Noul Testament, observăm că modul în care Septuaginta a utilizat ”eidolon” a fiost preluat, deoarece descoperim multe referiri la aversiunea față de idoli.. Atât corintenilor, cât și tesalonicenilor, de exemplu, Pavel le reamintește în mod special modul în care obișnuiau să se închine la idoli și cum s-au întors apoi la Dumnezeu. El i-a lăudat pe tesaloniceni pentru că ”… de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat.” (1 Tesaloniceni 1:9) În mod asemănător, în introducerea sa la învățătura privind ”darurile spirituale”, el le-a reamintit corintenilor de starea lor de la început: ”vă duceaţi la idolii cei muţi” (1 Corinteni 12:2), iar în cea de-a doua sa epistolă el menționează contradicția totală care există între ”Templul lui Dumnezeu” și ”idoli”: ”Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: “Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”” (2 Corinteni 6:16)

Citim apoi despre porunca foarte clară a lui Ioan adresată ”copilașilor”: ”Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.” (1 Ioan 5:21)

Sursa:
Un cuvânt pe zi, Cuvinte-cheie din Noul Testament, J.D. Watson,
(traducere în limba română Adriana Ioana Nacu, 2010, Casa Cărții, Oradea; pg. 383)
 

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/catehismul-romano-catolic-vs-biblia-2.html

 

Advertisements
This entry was posted in BIBLIA, IEZUITI, Păgânismul catolic. and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s