Hristoși mincinoși

La fel cum liderii evrei de odinioară ascundeau faptul că ei chiar încălcau Legile Lui Dumnezeu prin tradiţiile lor, tot aşa şi liderii bisericii romano-catolice nu explică poporului că ei predică o altă evanghelie şi un alt Isus. Domnul Isus Hristos ne-a avertizat că vor apărea asemenea organizaţii (cum e cea catolică) care vor propovădui un Isus diferit:
“În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!” (2 Corinteni 11:4)

Preoţii romano-catolici declară că atunci când sfinţesc pîinea şi vinul, în timpul messei, ei sunt una şi aceeaşi persoană cu Domnul Isus Hristos.
“Preotul este totodată unul şi acelaşi, Hristos Domnul; pentru că preoţii care oferă sacrificiul, sfinţesc sfintele mistere, nu în propria lor persoană, ci în aceea a lui Hristos… şi prin aceasta, acţionând în persoana lui Hristos Domnul, el schimbă substanţa pîinii şi a vinului în adevăratul trup şi în sângele Lui.” (CATECHISM OF THE COUNCIL OF TRENT. ORDERED BY THE COUNCIL OF TRENT, EDITED UNDER ST. CHARLES BORROMEO, PUBLISHED BY DECREE OF POPE ST. PIUS V, 1566, TAN Books, p. 258, 1982)

Isus Hristos i-a avertizat pe ucenicii Săi să se ferească de mulţimea acelora care vor veni în numele Său, pretinzând a fi aceeaşi persoană cu Hristos. Foarte mulţii preoţi romano-catolici care declară că “acţionează în persoana lui Hristos Domnul” sunt dovada clară a împlinirii acestei profeţii.
“Drept răspuns, Isus le-a zis: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:4-5)
Isus a spus că la venirea sa va fi văzut de întreaga omenirea, pe tot cerul, şi ca atare ne-a avertizat să nu-i credem pe acei care arată către nişte hristoşi mincinoşi şi care spun: “Aici e Hristosul, aici e Hristosul!” şi apoi arată spre preoţii lor spunând “Iată Hristosul!”.

Isus a profeţit că acolo unde vor apărea aceşti hristoşi mincinoşi, ei vor face semne mari şi minuni care îi vor înşela pe mulţi. Biserica catolică a înşelat întreaga lume să creadă că preoţii ei pot face mari minuni prin transformarea pîinii şi vinului (transsubstanţierea), chiar în Domnul Isus Hristos.
Când Isus Hristos va reveni pe pământ, El nu va veni sub forma unei bucăţi de pîine în vreo cameră secretă a altarelor catolice, El va fi vizibil clar, ca un fulger:
“Atunci dacă vă va spune cineva: Iată, Hristosul este aici, sau acolo, să nu-l credeţi. Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Iată, că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: Iată-L în pustie, să nu vă duceţi acolo! ,Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.” (Matei 24:23 -26)

Din moment ce biserica catolică declară că preoţii sunt aceeaşi persoană cu Isus Hristos, nu ar trebui să ne surprindă faptul că aceeași biserică mai declară şi că are aceeaşi autoritate de a acorda iertarea păcatelor, ca aceea a Domnului. Preoţii ascultă confesiunile acelor oameni care doresc să fie absolviţi de păcatele lor. Confesionalele acestora au fost locul unde numeroase femei nemăritate au fost seduse de către preoţi. (CHINIQUY, THE PRIEST, THE WOMAN, AND THE CONFESSIONAL, Chick Publications.)

“Într-adevăr, episcopii şi preoţii, în virtutea sacramentului sfintei ordini, au puterea de a ierta păcatele.” (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 1461, 1994.)

Chiar şi scribii evrei au înţeles că doar Dumnezeu are autoritatea de ierta păcatele întrucât păcatul înseamnă încălcarea Legilor Lui Dumnezeu. (Vezi Exod 32:33, Deuteronom 9:16, Iosua 7:20, 2 Samuel 12:13, Psalm 41:4, Ieremia 3:25, Ieremia 50:14, şi Luca 15:21.)
“Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: “Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor: “Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei, şi le-a zis: “Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: “Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: “Scoală-te, ridică-ţi patul, şi umblă? Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, – “scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă.” Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul, şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi, şi slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: “Niciodată n-am văzut aşa ceva!”” (Marcu 2:5-12)

Preoţii ierarhiei catolice îşi arogă titlul de “tată”, pe care îl deţine doar Dumnezeu. Isus Hristos a avertizat asupra numirii vreunui persoane ca tată, în sensul spiritual, fiindcă acest titlu îi aparţine doar Lui Dumnezeu.
“Şi ,Tată să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.” (Matei 23:9)
“După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, şi a zis: “Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,”” (Ioan 17:1)
“Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.” (Ioan 17:5)
“Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21)

Preotul catolic declară că fiind totodată Domnul Isus el lucrează ca mediator între om şi Dumnezeu.
“Preotul se constituie într-un interpret şi mediator între Dumnezeu şi om, ceea ce trebuie considerat cu adevărat a fi principala funcţie a preoţiei.” (CATECHISM OF THE COUNCIL OF TRENT. ORDERED BY THE COUNCIL OF TRENT, EDITED UNDER ST. CHARLES BORROMEO, PUBLISHED BY DECREE OF POPE ST. PIUS V, 1566, TAN Books, p. 331, 1982.)

Dumnezeu spune altceva. Nu este decât un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi om, iar acela este Isus Hristos.
“Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2:5)

Există un singur Hristos; cu toate acestea, numărul antihriştilor este foarte mare. Toţi preoţii, episcopii, cardinali şi papii bisericii romane nu sunt aceeaşi persoană cu Hristos, ci ei sunt antihrişti!
“Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2:18)

 http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/hristosi-mincinosi.html
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s