666, Numărul Fiarei

Biblia vorbeşte despre o fiară al cărui număr este un număr de om. Numărul este 666. Biblia afirmă că 666 nu este doar un număr de om dar şi numărul numelui fiarei. De aici ştim că fiara este un om al cărui nume însumează 666.
Literele romane (latine) sunt de asemenea şi numere romane. Latina, limba oficială a Romei şi a Bisericii Romano Catolice, este, logic, primul loc unde pentru a căuta numărul fiarei.
Iar numărul acesta nu trebuie să fie privit ca simplu şir de trei cifre de 6: numărul fiarei este numărul “şase sute şaizeci şi şase”
Potrivit “Our Sunday Visitor”, o publicaţie oficială catolică, ” literele înscripţionate pe mitra papală sunt acestea: Vicarius Filii Dei, care este latinescul pentru Vicarul Fiului lui Dumnezeu.” (Our Sunday Visitor, April 18, 1915. The publication is still being published today: 200 Noll Plaza, Huntington, Indiana, 46750, (800) 348-2440.)
Când un nou papă este încoronat, se face prin cuvintele: “Vicarius Filii Dei.” Titlul oficial al Papei scris în latina clasică este VICARIVS FILII DEI. Observaţi că în latina clasică se află litera V înainte de litera S în vicarius, şi nu litera U.
Asta se datorează faptului că în alfabetul clasic latin există doar 23 de litere, el neavând literele U, J sau W ca în alfabetul modern. (D.P. SIMPSON, CASSELL’S LATIN DICTIONARY, p. 621, 1968.)
Litera V era folosită în alfabetul clasic latin pentru reprezentarea grafică a sunetului U. (COLLIER’S ENCYCLOPEDIA, volume 1, p. 592-96; 1991)
Valorile numerice romane sunt: D = 500, C = 100, L = 50, V =5, I = 1. Echivalentele numerice ale literelor romane regăsite în titlul Papei, însumate, adună împreună echivalentul numărului 666 “şasesute şaizeci şi şase”.
V (folosit de două ori, 5 x 2 = 10) + C (100) + I (folosit de 6 ori, 1 x 6 = 6) + L (50) + D (500) = 666.
Citiţi următoarele versete biblice şi veţi vedea că Pontiful Roman, pretinsul vicar al Fiului Lui Dumnezeu, este descris cu acurateţe. El apare ca un miel umil, dar pe dinlăuntru el este un lup, care vorbeşte ca un balaur. El îi înşeală pe mulţi de pe cuprinsul întregului pământ prin presupusele miracole ale transsubstanţierii pîinii şi vinului în Dumnezeu în timpul messei catolice. Toţi aceia care nu venerează şi nu se supun autorităţii pontifului roman se află sub o anatemă catolică. În timpul inchiziţiei Evului Mediu, oamenii aflaţi sub anatema erau executaţi. Eu cred că zilele acelea vor reveni.
“Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.  “Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: “Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. Cine are urechi, să audă! Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.” (Apocalipsa 13:1-18)
Isus i-a avertizat pe ucenicii săi de multe ori despre mulţi care vor veni în numele său:
“Drept răspuns, Isus le-a zis: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:4-5)
Papa Ioan Paul II a făcut o afirmaţie incredibilă: că papa este împlinirea promisiunii lui Hristos că El va fi cu noi pînă la sfârşitul lumii. Ioan Paul II a spus că Isus este prezent personal în biserica catolică, sugerând că Isus este prezent acolo prin persoana Papei.
După cum se poate vedea în versetele din Ioan 14:25-26 şi 16:7, împlinirea profeţiei din Matei este prin prezenţa Duhului Sfânt, care locuieşte în toţi credincioşii. Papa susţine efectiv că el este deopotrivă Duhul Sfânt şi Isus.
“Încă odată, cu privire la nume: papa este numit “Vicarul lui Hristos”. Acest titlu trebuie analizat în întregul context al Evangheliei. Înainte de a urca la ceruri Isus le-a spus apostolilor: ” Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20). Deşi invizibil, El este prezent în Biserica Sa. ” Papa Ioan Paul II (JOHN PAUL II, CROSSING THE THRESHOLD OF HOPE, p. 12, 1994)

Note ale traducătorului:
1. Titlul Vicarius Filii Dei, apare pentru prima dată în Donația lui Constantin I către papa Silvestru I (secolul 4).
“It et cuncto populo Romanae gloriae imperij subiacenti, ut sicut in terris vicarius filii Dei esse videtur constitutus etiam et pontifices,”
(http://www.thelatinlibrary.com/donation.html; 
http://web.archive.org/web/20110507013626/http://asv.vatican.va/en/visit/p_nob/doc_don_costantino.htm)

2. Dar pretenția papei că el este Dumnezeu, unde-și are originile?
Ar crede astăzi un creștin ortodox că, “sfântul” Constantin, “marele” erou al creștinătății, este acela care, de fapt, i-a dat “nas” papei?
Papa Nicolae I a declarat că, “denumirea de Dumnezeu, dată papei, a fost confirmată de Constantin, și deci papa fiind Dumnezeu, el nu poate fi judecat de niciun om.” (Labb IX Dist .: 96 Can 7 Satis Evidentur Decretul Gratian Primer Para; http://www.geoffhorton.com/PapalClaims.html)
În următorul text, papa Nicolae I, arată că “piosul prinț Constantin” l-a numit pe papă, Dumnezeu!
“Satis evidenter ostenditur a saeculari potestate nec solvi prosus nec ligari pontificem, quem constat a pio principe Constantio Deum appellatum, cum nec posse Deum ab hominibus judicari manifestum est.” (http://www.geoffhorton.com/PapalClaims.html)
 http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/666-numarul-fiarei.html
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s