Religia lui Satan

Una dintre metodele favorite de atac ale lui Satana se bazează pe folosirea religiei. Satana iubeşte religia iar omul, tot prin religie şi inspirat de diavol, a făcut regulile lui. Dumnezeu, pe de altă parte, urăşte religia făcută de om! Isus nu a risipit cuvintele, nu a vorbit degeaba atunci când şi-a exprimat dezgustul faţă de religia liderilor timpului în Israel, care se răzvrătiseră împotriva Lui Dumnezeu şi instituiseră un sistem religios bazat pe tradiţii şi care era în direct conflict cu Legea Sfântă a Lui Dumnezeu:

“…Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: “Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”” (Matei 15:6-9)
Liderii religioşi din Israel instituiseră un întreg regim de reguli şi practici tradiţionale şi în felul acesta ei ignorau voia Lui Dumnezeu! (Matei 23:23-28)

“Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare. Fariseu orb! Curăţă întîi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.” (Matei 23:23-28)

Fariseii şi cărturarii se străduiau şi munceau să-şi câştige adepţi, dar pentru că religia lor nu era de la Dumnezeu, ci era creată de om, atât adepţii lor cât şi ei vor ajunge în Iad!

“Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.” (Matei 23:13-15)
Satana a făcut cu evreii aceleaşi lucruri pe care le face şi astăzi. Doar că azi, însă, Satana a creat o religie care este o contrafacere a creştinismului. Iar culmea acestei contrafaceri se găseşte în Biserica Romano-Catolică! Biserica Romano-Catolică a preluat torţa neascultării de la Israelul trupesc, continuând astfel conspiraţia împotriva Lui Dumnezeu! În cele ce vor urma se va stabili dincolo de orice îndoială că Biserica Romano-Catolică este un scaun al duhului lui antihrist şi că joacă un rol principal în conspiraţia împotriva Lui Cristos!
 Doctrinele Romano-Catolicismului nu sunt doar un substitut, un fals, pentru creştinism, ele sunt antiteze la creştinism, fiind împotriva învăţăturilor lui Hristos. Cu toate acestea, Satana a sedus întreaga lume să vadă în romano-catolicism, o religie a lui Hristos. Deşi, în fapt, aceasta este o religie a Antihristului.
Pavel i-a avertizat pe primii ucenici despre lupii în haine de oaie care aveau să se strecoare în biserică: ameninţarea reală la adresa bisericii lui Dumnezeu venind nu din afara acesteia ci chiar din interiorul bisericii!
“Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” (Faptele Apostolilor 20: 29-30)
Dumnezeu a desemnat un loc pentru astfel de înşelători religioşi; aceştia vor fi azvârliţi afară, în întuneric, acolo unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor!
“Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor…”
“…îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 8:12; 24:51)
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s