Pururea fecioară Maria

Sfânta Scriptură arată limpede că Maria era fecioară atunci când l-a conceput pe Isus Hristos. (Luca 1:26-38)
Cu toate acestea, biserica catolică s-a îndepărtat de Biblie, prin învăţătura că Maria nu era fecioară doar când l-a conceput pe Isus Hristos ci că a rămas virgină şi după ce L-a născut. (J. NEUNER, S.J & J. DUPUIS, S.J., THE CHRISTIAN FAITH IN THE DOCTRINAL DOCUMENTS OF THE CATHOLIC CHURCH, APOSTOLIC CONSTITUTION MUNIFICENTISSIMUS DEUS (POPE PIUS XII, November 1, 1950) § 7I5 (6th ed. 1996). vezi şi, CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH §§ 499-501 (1994))
Aprofundarea credinţei într-o maternitate virginală a condus biserica să mărturisească că reala şi perpetuua virginitate a Mariei s-a manifestat chiar şi după actul naşterii Fiului lui Dumnezeu. De fapt, naşterea lui Hristos nu a prejudiciat în niciun fel integritatea virginală a mamei sale ci a sfinţit-o! Şi astfel liturghia bisericii o celebrează pe Maria ca pe o “Aeiparthenos”, “Pururea Fecioară”. (CATECHISM DE Bisericii Catolice § 499 (1994))

Isus este unicul fiu al Mariei. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH § 501 (1994))

Nu numai că această afirmaţie (catolică) nu este acceptată de către Sfânta Scriptură, aşa cum de altfel este cazul şi multor alte învăţături catolice, dar aceasta este direct contrară Bibliei.
Dacă Maria ar fi rămas fecioară după naşterea lui Isus, cum se face că Isus a mai avut şi fraţi şi surori aşa cum reiese clar din următoarele versete?
“Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?” (Marcu 6:3)
“Dar n-am văzut pe nici unul altul dintre apostoli, decât pe Iacov, fratele Domnului.” (Galateni 1:19)
“Atunci cineva I-a zis: “Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi caută să vorbească cu Tine.”” (Matei 12:47)

Instituţia catolică ştie că că doctrinele sale nu au niciun suport în Sfânta Scriptură, şi de aceea încearcă să explice acest conflict cu Biblia prin învăţătura potrivit căreia fraţii şi surorile menţionaţi în Biblie sunt fraţii şi surorile altcuiva, copiii unei alte Marii!

“Obiecţia împotriva unei astfel de doctrine este că Biblia menţionează: fraţii şi surorile lui Isus. Biserica catolică a înţeles întotdeauna că pasajele biblice nu se referă la alţi copii ai Fecioarei Maria. De fapt Iacov şi Iosif, fraţii lui Isus sunt fiii unei alte Maria, o discipolă a lui Hristos, pe care Sf. Matei o numeşte ca fiind altă Marie. Acei oameni aveau relaţii foarte bune cu Isus, conform unei expresii din Vechiul Testament.” (CATECHISM de Biserica Catolică, § 500 (1994))

În primul rând că, nu există nici un temei biblic pentru această doctrină catolică.
În al doilea rând, această doctrină catolică reprezintă o problemă pentru Instituţia Catolică. În versetul Marcu 6:3 este menţionat fără echivoc că Maria despre care se vorbeşte e chiar mama lui Isus Hristos.

Respectivul verset statuează clar că Iacov, Iuda, Iose şi Simon erau fraţii Lui Isus Hristos. Deci, Maria care era mama lui Isus era şi mama fraţilor lui Isus. Dar fiindcă totuşi biserica catolică învaţă că acolo era vorba despre o altă Marie, care era mama fraţilor lui Isus, aceasta ar însemna într-adevăr că era o altă Marie decât o Marie virgină, care era mama lui Isus (deci nu Maria virgină). Şi mai departe, asta ar însemna că acel Isus (din Marcu 3:6) nu era Hristosul, pentru că el nu ar fi fost conceput de către Sfântul Duh prin fecioara Maria, ci de către om printr-o altă Marie. El va moşteni păcatul strămoşesc chiar de la Tatăl Ceresc şi nu ar mai fi pentru noi acel sacrificiu neatins de păcat. Acesta este însă un alt Isus, despre care Dumnezeu ne-a avertizat să ne păzim: “În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!” (2 Corinteni 11:4). Dumnezeu a spus că dacă cineva va nega că Isus este Hristosul acela este mincinos şi antihrist.

“Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” (1 Ioan 2:22)

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/pururea-fecioara-maria.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s