Permanenta răstignire a lui Isus Hristos

Nu numai că Biserica Romană practică divinizarea Euharistiei, dar ea învaţă că messa este un sacrificiu nesângeros al lui Isus Hristos, pe care-l repetă în fiecare zi! Biserica catolică a hotărât că sacrificiul nesângeros prin Euharistie, prin messă, este la fel de eficient pentru ispăşirea păcatelor ca cel al unei răstigniri reale, în prezent, a lui Isus Hristos.
Biserica catolică afirmă că ispăşirea păcatelor, prin messă, este un sacrificiu pentru domolirea mâniei Lui Dumnezeu. Aceasta este pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu şi pentru a căpăta favoruri înaintea Lui Dumnezeu!

Cu toate acestea, Dumnezeu a fost mulţumit doar prin sacrificiul lui Isus Hristos!
Când Isus Hristos a spus “S-a isprăvit”, El ne-a explicat că, într-adevăr, S-A ISPRĂVIT! (Ioan 19:30)
A crede că este necesar să avem un sacrificiu continuu al lui Isus Hristos, înseamnă pur şi simplu să nu crezi în persoana lui Isus Hristos descris în Scriptură!

Fiindcă, acel Isus propovăduit de biserica romană este un Isus diferit, un Isus ineficient!

“Prin divinul sacrificiu şi care este celebrat prin Messă, acelaşi Hristos care s-a oferit pe sine, odată, într-o manieră sângeroasă din vechime, pe cruce, se oferă acum într-o manieră nesângeroasă!” (THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 1367, 1994 )

“După cum adesea, sacrificiul pe Cruce prin care “Hristos, mielul nostru Pascal a fost sacrificat” este celebrat în altar, munca izbăvirii noastre fiind îndeplinită!” (THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 1364, 1994)

“Noi de aceea mărturisim că sacrificiul messei estem şi ar trebui să fie considerat, unul şi acelaşi cu sacrificiul de pe cruce, victima fiind una şi aceeaşi: Hristos Domnul nostru, care s-a oferit pe Sine doar o singură dată într-un sângeros sacrificiu în vechime. Sângerosul şi nesângerosul sacrificiu se referă nu la două victime, ci la una singură, al cărei sacrificiu este reînnoit zilnic prin euharistie în ascultare de porunca Domnului nostru: “Faceţi asta pentru comemorarea mea!”” (THE CATECHISM OF THE COUNCIL OF TRENT; PETER J. ELLIOTT, CEREMONIES OF THE MODERN ROMAN RITE, Ignatius Press, 1994 p. 258)

“Sacrul şi sfântul sacrificiu al messei nu este doar un sacrificiu pentru laudă şi mulţumire, sau doar o comemorare a Sacrificiului săvârşit pe cruce, ci şi, cu adevărat, un sacrificiu pentru împăcare.” ( THE CATECHISM OF THE COUNCIL OF TRENT. PETER J. ELLIOTT, CEREMONIES OF THE MODERN ROMAN RITE, Ignatius Press, 1994 p. 258)

Sfânta Scriptură afirmă clar că, singura jertfă a lui Isus, pe cruce, a fost suficientă pentru toţi oamenii din toate timpurile:
“tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă. ” (Evrei 9:28)

“Prin această “voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:10-14)

Isus Hristos a făcut prin singurul său sacrificiu pe cruce ca oricine va crede în El să fie izbăvit, şi în consecinţă nu va mai fi nicio altă jertfire a sa pentru nici un fel de păcat, niciodată!

“El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul sfânt. Căci, după ce a zis: “Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor”,adaugă: “Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.” (Evrei 10:12-18)

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/permanenta-rastignire-lui-isus-hristos.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s