Pedeapsa veșnică pentru falsificarea cuvântului lui Dumnezeu.

Dumnezeu ia foarte în serios abuzarea de Numele Său, însă mult mai grav este să se modifice Cuvântul lui Dumnezeu.

Numele lui Dumnezeu este atât de solemn încât ar trebui folosit doar atunci când vorbim despre El sau când ne rugăm Lui.
“Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.” (Exodul 20:7)

Numele lui Dumnezeu este atât de preţios încât pedeapsa biblică pentru blasfemia numelui său este moartea.
“Cine va blestema Numele Domnului, va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.” (Leviticul 24:16)
“Mă închin în Templul Tău cel sfânt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.” (Psalmii 138:2)

Dumnezeu ne-a avertizat să nu falsificăm Cuvântul său Sfânt.
“Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.” (Deuteronomul 4:2)
“Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi nimic la ele, şi să nu scoateţi nimic din ele.” (Deuteronomul 12:32)
“Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos.” (Proverbele 30:5-6)

Dacă blasfemia numelui lui Dumnezeu este moartea, care crezi că ar trebui să fie pedeapsa pentru modificarea Cuvântului Său? Biblia ne spune că pedeapsa pentru aşa ceva este osânda veşnică.
“Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.” Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” (Apocalipsa 22:18-19)

Scriitorii şi promotorii de noi versiuni ale Bibliei (vezi capitolul, Contrafacerea satanică a Bibliei) ar trebui să reflecteze la ceea ce a spus Dumnezeu în versetele de mai sus, fiindcă este în joc chiar veşnicia sufletelor lor.

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/pedeapsa-vesnica-pentru-falsificarea.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s