Necromanția

O altă tradiţie care este direct contrară poruncilor Lui Dumnezeu este practica catolică a rugăciunilor către sfinţi.

Vaticanul impune ca toţi episcopii şi cei cu alte ranguri bisericesti importante privind predarea doctrinei catolice să-i instruiască pe enoriaşi că sfinţii mijlocesc şi se roagă alături de Isus Hristos, înaintea Lui Dumnezeu, pentru bărbaţi şi femei; că este bine şi de asemenea folositor ca sfinţii să fie invocaţi cu smerenie şi umilinţă pentru a obţine rugăciunile acestora către Dumnezeu pentru a fi ajutaţi şi asistaţi, în scopul obţinerii unor favoruri divine prin Isus Hristos, unicul nostru Mântuitor şi Răscumpărător.

“Acei care resping ideea că sfinţii care se bucură de fericirea veşnică din cer şi trebuiesc invocaţi, sau care declară că sfinţii nu mijlocesc prin rugăciuni pentru oameni înaintea Lui Dumnezeu, numesc această practică idolatrie sau o contradicţie faţă de cuvântul Lui Dumnezeu prin care este prejudiciată onoarea lui Isus Hristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi omenire; sau cei care spun că este o nebunie practica implorării orale sau mentale a tuturor acelor care domnesc în ceruri; toţi aceştia provoacă amuzament pentru minţile profanilor. ” (Conciliul General din Trent, sesiunea 25, Decretul privind Invocaţiile, Veneraţia şi Relicvele sfinţilor şi Apariţiile sacre, 1560)
*Sfinţii* … mijlocirea este cel mai intens serviciu în planul lui Dumnezeu. Putem şi ar trebui să îi rugăm să intervină pentru noi şi pentru întreaga lume. (Catehismul Bisericii Catolice, § 2683, 1994)

De ce ar fi nevoie şi de o rugăciune către sfinţi? Dumnezeu nu va asculta sfatul lor pentru că Dumnezeu nu are nevoie de sfaturi!

“În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,” (Efeseni 1:11)
“Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinţii Săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui,” (Iov 15:15)

Ţineţi minte că sfinţii despre care vorbeşte biserica catolică sunt, toţi, oameni care au murit. Dumnezeu ne-a poruncit în mod expres să nu încercăm să comunicăm cu morţii! Comunicarea cu morţii este păcatul cunoscut sub numele de necromanţie! Există doar un singur Mijlocitor între om şi Dumnezeu, la care să ne rugăm şi Acela este Isus Hristos.

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.” (Deuteronomul 18:10-12)

“Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5)

Nota traducătorului
Observați ce spune Biblia! Ea nu lasă loc de înțeles că Isus Hristos ar fi un mijlocitor între Dumnezeu și… alți mijlocitori care mijlocesc pentru oameni! 

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/necromantia.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s