Învățăturile dracilor.

Să examinăm împreună câteva din învăţăturile presupuse a fi infailibile, ale Bisericii Romano-Catolice şi să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură despre acestea!
Odată ce un romano-catolic primeşte sacramentul “Preoţia” el devine preot catolic, fiindu-i interzis să se căsătorească. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, §§ 1579-1580 (1994).
În plus, postul catolic interzice a se consuma carne vinerea! (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, §§ 540, 1438, 2043 (1994).

Dumnezeu identifică lămurit aceste două doctrine catolice ca fiind “învăţăturile dracilor “:
Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.” (Timotei 4:1-5)

“Pentru ce?… Pentru că nu vă iubesc?… Ştie Dumnezeu! Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.” (Corinteni 11:11-15)

Mai departe, nu ar trebui să fie surprinzător dacă diavolul a decis să se arate ca o apariţie a Fecioarei Maria! În 1846, anul în care Papa Pius IX a fost ales papă, un demon prefăcându-se a fi Fecioara Maria s-a arătat la doi copii, în La Salette, Franţa! Acea apariţie avea un mesaj secret pentru Papa.
Conţinutul mesajului nu fost făcut public niciodată, dar la sfârşitul textului mesajului unul dintre copii a întrebat cum se scriu corect cuvintele “infailibilitate” şi “Antihrist”. (DAVE HUNT, A WOMAN RIDES THE BEAST, Harvest House Publishers, p. 168 (1994)

Care ar fi putut fi mesajul secret? Cei care ştiu, nu vorbesc.
Noi ştim însă, oricum, că pe 8 Decembrie, 1854 Papa Pius IX a emis bula papală, Ineffabilis Deus, prin care declară că: concepţia Mariei, mama lui Isus, în pântecul mamei ei este fără păcatul originar şi că a dus o viaţă lipsită de păcat.
Doar un demon ar putea veni cu o astfel de învăţătură diabolică.

Biserica Catolică este Babilonul spiritual; ea nu este Biserica lui Isus Hristos, ea este biserica satanei şi habitatul diavolilor:
“El a strigat cu glas tare, şi a zis: “A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte…” (Apocalipsa 18:2)

La fel cum au făcut liderii religioşi înainte de prima venire a lui Isus Cristos, la fel şi astăzi liderii religioşi au stabilit un sistem făcut de om, şi în care diavolul a inspirat reguli care intră în conflict direct cu învăţătura Lui Dumnezeu. Ei pretind că sunt creştini dar, de fapt, sunt cruzii slujitori ai Satanei, înşelând şi fiind înşelaţi! Isus Cristos ne-a avertizat cu privire la ei:
“Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.” (Matei 7:15)

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/invataturile-dracilor.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s