Indulgențele

Biserica romano-catolică iubeşte banii. Biserica romano-catolică este cea mai bogată organizaţie din lume. (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, Chick Publications, 1983)
Averea Bisericii Catolice a fost acumulată de-a lungul mai multor secole. În timpul Revoluţiei din Mexic, Biserica Catolică deţinea între o treime şi aproape jumătate din pământurile Mexicului. (DAVE HUNT, A WOMAN RIDES THE BEAST, p. 240, 1994)

“D. Antonio Gavin a fost preot catolic în Spania anilor 1600. El a fost obligat să fugă din Spania în Anglia, în timpul Inchiziţiei Spaniole, spre a-şi salva viaţa. Acolo a scris o carte intitulată “Un Şperaclu pentru Papistăşie”, în care el a expus doar o mică parte din averea deţinută de Vatican. De exemplu, Catedrala St. Salvator, dintr-un mic orăşel Zaragoza, conţinea zece mii uncii de argint, 84 potire (20 dintre acestea fiind făcute din aur masiv). Pentru o procesiune de masă, “Custodia” a fost de 500 de kilograme de aur masiv, diamante, smaralde şi alte pietre preţioase.
Custodia a fost atât de valoroasă încât mai mulţi aurari au încercat să o estimeze fără a reuşi lucrul acesta.” (DAVE HUNT, A WOMAN RIDES THE BEAST, p. 239, 1994)

“Madona din Pillar, o altă biserică din Zaragoza, purta o coroană de aur, în greutate de 25 de kilograme, încrustată cu atât de multe diamante încât aurul nu se mai putea vedea printre ele. Oamenii care au văzut coroana aceea au crezut că ea este realizată în întregime din diamant. Idolul Maria catolică, avea deasemenea şi alte şase coroane din aur masiv, încrustate cu diamante şi smaralde. Respectiva statuie mai avea şi 365 de coliere din perle şi diamante, câte unul pentru fiecare zi a anului, şi de asemenea nenumărate giuvaeruri în formă de trandafiri, realizate din pietre preţioase; de fapt erau atât de multe seturi de astfel de trandafiri realizaţi din diamant încât numărul lor ajungea pentru ca timp de trei ani de zile, zilnic, idolul să fie ornat mereu cu alt set din astfel de trandafiri. Statuia Mariei catolice avea câte o rochie diferită pentru fiecare zi a anului – rochia era brodată în aur, diamante şi alte pietre preţioase! Şi acesta nu era singurul idol din respectiva biserică: acolo trona şi o altă statuie, de cca cinci picioare înălţime, realizată în întregime din argint, ornată cu pietre preţioase şi purtând o coroană din aur masiv şi cu încrustaţii de diamante.” (DAVE HUNT, A WOMAN RIDES THE BEAST, p. 239, 1994)

Când generalul armatelor engleze, Lordul Stanhope, a văzut comorile aflate la catedrala St. Salvator, el a exclamat cu uimire că dacă toţi regii Europei şi-ar aduna laolaltă trezoreriile lor, ei tot nu ar putea să cumpere nici măcar jumătate din bogăţiile catedralei St. Salvator. (DAVE HUNT, A WOMAN RIDES THE BEAST, p. 240, 1994) Şi asta se întâmpla doar într-o singură catedrală, a unui mic orăşel din Spania, cu 300 de ani în urmă.

Averea Vaticanului continuă să-şi sporească resursele. Avro Manhattan, cea mai faimoasă autoritate în politicile Vaticanului, a dezvăluit în cartea sa, “Miliardele Vaticanului”, că începând din anul 1983 ordinul iezuiţilor catolici s-a bucurat de scutiri din impozitul pe venit de nu mai puţin de 250 milioane dolari anual! (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 184, 1983)
Avro Manhattan a dezvăluit că Iezuiţii deţin 51% titluri de proprietate la Bank of America (bancă, care în anul 1998 a fuzionat cu Banca Naţională pentru a forma Bank America), şi că iezuiţii catolici sunt de asemenea mari acţionari în companiile cu importanţă strategică militară ale SUA, cum ar fi Boeing şi Lockeed. (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 184, 1983)
Iar aceste holdinguri nu reprezintă decât o mică parte a averii iezuiţilor. Averea iezuiţilor, în schimb, reprezintă doar o mică parte din uriaşa avere a Vaticanului. Există sute de alte ordine catolice preoţeşti, incluzând 125 ordine ale călugărilor şi 414 ordine de maici, operând pe teritoriul Statelor Unite ale Americii! (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 184, 1983)

Un ordin catolic de maici, “Micile Surori ale celor Săraci”, deţine active evaluate la peste un miliard de dolari. (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 185, 1983)

“Într-o declaraţie publică în legătură cu un prospect de obligaţiuni, arhidioceza din Boston a enumerat activele sale în valoare de 635,891,004 dolari, ceea ce însemnează de 9,9 ori pasivele (datoriile) sale. De aici rezultând un profit net de 571,704,953 de dolari. Nu este greu să descoperi cu adevărat uimitoarea avere a bisericii, după ce vom aduna bogăţiile a încă 28 de arhidioceze şi a încă 122 de dioceze de pe teritoriul USA, unele dintre acestea fiind şi mai bogate decât aceea din Boston.” (Jack Chick, SMOKESCREENS; http://www.acts2.com/thebibletruth/Online%20Books/SMOKESCREENS.pdf (addresa web în septembrie 23, 2003)

Averea Bisericii Catolice, doar în USA, a fost estimată fără exagerări la peste 100 de miliarde dolari. (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 187, 1983).
Cifrele de mai sus sunt cele din 1983. Fără îndoială că sumele au crescut exponenţial din 1983, având în vedere că biserica nu plăteşte impozite imobiliare, impozit pe venit, impozite pe moşteniri, sau impozite pentru donaţii. (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 188, 1983).

Biserica catolică a acumulat o avere atât de vastă încât în anul 1965 ea deţinea 25% din proprietatea imobiliară privată din Statele Unite ale Americii! (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 188, 1983).

Biserica catolică este un beneficiar a sute de milioane de dolari din subvenţii federale şi concesiuni de stat pentru construcţia de spitale şi a altor proiecte privind construcţiile. (AVRO MANHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, p. 178-179, 1983).
Nino Lo Bello, fost corespondent la Roma al Business Week, a numit Vaticanul ca pe “Magnatul de pe Tibru”. Cercetările lui indică faptul că, Vaticanul deţine o treime din proprietăţile imobiliare ale Romei şi că de asemenea este cel mai mare deţinător de titluri şi obligaţiuni de stat din întreaga lume. (DAVE HUNT, A WOMAN RIDES THE BEAST, p.241 (1994))

Cu toate acestea, cultul roman, nu este satisfăcut de imensa sa avere, vrea mai mult. În fapt, Papa Inocenţiu II a revendicat dreptul de proprietate asupra întregului univers, în calitatea sa de “Suveran Temporar al Universului”. (AVRO MANAHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, Chick Publications, p.41, 1983)

Chiar şi astăzi Papa poartă tripla sa coroană, pentru că el pretinde a fi rege peste Rai, Iad şi Pământ. Doctrinele Vaticanului sunt în aşa fel elaborate încât să poată a câştiga cât mai mulţi bani de la propria turmă. Acest jaf asupra enoriaşilor săi datează de la încă începuturile sale şi continuă şi astăzi. Una dintre doctrinele folosite de către prostituata Romei pentru propria îmbogăţire este aceea a indulgenţelor. În conformitate cu doctrina catolică, indulgenţa este înlăturarea pedepsei temporale pentru păcate.

Biserica catolică susţine că chiar dacă păcatul a fost iertat, prin sacramentul catolic, persoana vinovată trebuie să fie pedepsită pentru asta fie pe pământ sau după moarte, un timp nespecificat în purgatoriu. Şi totuşi, pedeapsa aceasta poate fi înlăturată plin plata unei indulgenţe, un privilegiu acordat de Biserica Catolică. (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 1471-73, 1994)

Indulgenţa poate fi totală (pentru întreaga pedeapsă) sau doar parţială (pentru o parte a pedepsei). (CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, § 1471 (1994))
Un membru al Bisericii Catolice poate de asemenea să obţină o indulgenţă de la biserică în numele unei alte persoane, oricum ar fi beneficiarul acesteia – viu sau mort.

“S-a rânduit de asemenea, că, pentru toţi acei penitenţi care au plecat cu adevărat în dragostea lui Dumnezeu, înainte de a fi demni de fructele penitenţei lor pentru păcatele comise şi omise, sufletele lor să fie curăţate prin pedepsele purgatoriului; şi că totuşi ei pot fi scutiţi de aceste pedepse prin sacrificiile messei, rugăciuni, pomeni şi alte lucrări de pietate, şi care de obicei sunt săvârşite de către credincioşi pentru alţi credincioşi, cu acceptul instituţiilor Bisericii.” (COUNCIL OF FLORENCE, 1439) (AVRO MANAHATTAN, THE VATICAN BILLIONS, Chick Publications, p.183, 1983)

În Evul Mediu, biserica romană a fost sfidătoare pe faţă, prin directa vânzare de indulgenţe. Şi în ziua de astăzi biserica romană încă vinde indulgenţe, numai că nu o face la fel de direct precum odinioară. Şi către cine credeţi că sunt plătite aceste pomeni? Către biserica catolică, bineînţeles. Cine spune să asculţi de messe? Preotul catolic, bineînţeles. Cu alte cuvinte, pentru a salva persoana iubită din torturile Purgatoriului este necesar să plăteşti o sumă de bani. Sunt două tipuri de messă în biserica catolică, messa extraordinară (înaltă) şi messa ordinară (obișnuită, comună).
Messa înaltă este mult mai scumpă decât messa comună.

“Orice preot care celebrează messa poate primi un dar sau un stipendiu pentru messă, funcţie de care să se ţină o messă pentru o anume intenţie. Acest lucru, specific bisericii, este reglementat în Codul de Drept Canonic şi de legile episcopiilor.” (PETER J. ELLIOTT, CEREMONIES OF THE MODERN ROMAN RITE, Ignatius Press, § p. 135, 1994).

Irlandezii au o zicală: “Bani mulţi: o Messă extraordinară! Bani puțini: o messă comună! Fără bani, nicio messă!” (RALPH E. WOODROW, BABYLON MYSTERY RELIGION, p. 61, 1966)

Evanghelia declară solemn că nici mântuirea şi nici un alt dar de la Dumnezeu nu pot fi cumpărate cu aur, argint, sau cu orice altceva. Mântuirea a fost deja cumpărată cu sângele preţios al lui Isus Hristos:
“căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, care, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentru ca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.” (1 Petru 1:18-21)

“Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani, şi a zis: “Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt.” Dar Petru i-a zis: “Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!”” (Faptele apostolilor 8:18-20)

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/indulgentele.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s