Imaculata înșelăciune

Biserica catolică învaţă că Maria a fost concepută imaculat, şi că ea s-a născut şi a trăit fără păcat.

“Fecioara Maria a fost cea mai binecuvântată, din primul moment al concepţiei sale, de o unică graţie şi privilegiu a atotputernicului Dumnezeu, având în vedere meritele lui Isus Hristos, mântuitorul rasei umane, aceasta conferindu-i imunitate faţă de orice atingere a păcatului originar.” (Papa PIUS IX, Bulla NEFFABILIS DEUS, 8 December 1854)

Dacă Maria a fost concepută imaculat şi a fost liberă de păcat, de ce a fost necesar ca ea să aducă un sacrificiu la templu? Ea a făcut acest lucru pentru că şi ea era o păcătoasă care a adus o jertfă pentru păcatul ei. Maria însăşi ştia că era o păcătoasă şi că avea nevoie de un Mântuitor.
“Şi Maria a zis: “Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,” (Luca 1:46-47)
“Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: “Orice întâi născut de partea bărbătească va fi închinat Domnului”, şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în Legea Domnului.” (Luca 2:22-24)

“Când se vor împlini zilele curăţirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot, şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire. Preotul să le jertfească înaintea Domnului, şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel, ea va fi curăţită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.” (Leviticul 12:6-8)

Sfânta Scriptură lămureşte fără echivoc faptul că nimeni nu este fără păcat. Nici Maria şi nici altcineva! Singurul om perfect care a păşit vreodată pe pământ a fost Domnul Isus Hristos:
“după cum este scris: “Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; gura le este plină de blestem şi de amărăciune; au picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.” (Romani 3:10-18)
“Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Steve Wohlberg explică modul în care doctrina catolică a imaculatei concepţii a Mariei, îndeplineşte profeţia biblică care spune că antichrist va nega că Isus Hristos a venit în trup:
Biblia spune că a refuza faptul că Isus Hristos a venit în trup este un semn definitoriu al antihristului.
“Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” (1 Ioan 4:2-3)

Încă odată citim, în Ioan 1:7 “Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! ”
Acest refuz vine de la aceia care sunt “înşelători”, astfel că ar trebui să nu aşteptăm ca lucrul acesta să fie mereu vizibil şi evident.

Adevăratul Duh al Lui Dumnezeu, care este, de asemenea, numit “duhul adevărului” (1 Ioan 4:6) , va “mărturisi” întotdeauna că Isus Hristos a venit în trup. Şi această mărturisire este mai mult decât pur şi simplu o credinţă şi declaraţie că Isus Hristos este o persoană reală, care a venit pe lume acum 2000 de ani, a trăit o viaţă perfectă, şi a murit pe cruce pentru păcatele noastre.

Surprinzător, dar o persoană poate mărturisi despre aceste lucruri şi totuşi să fie un amăgitor şi un antichrist. “Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!” (2 Ioan 1:7)

În acord cu Scriptura, mărturisirea reală trebuie să specifice că Isus Hristos a venit în trup. Şi această mărturisire trebuie să fie autentică. Ce înseamnă că “Isus Hristos a venit în trup?”
Biblia spune despre Mântuitorul nostru în Ioan 1:14 “Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi.” Când Fiul Lui Dumnezeu s-a “făcut trup”, El a îmbrăcat Dumnezeirea Sa cu natura umană.
Totuşi, cu ce fel de trup s-a îmbrăcat El însuşi?
Observaţi cu atenţie, Evrei 2:14 “Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele,”.
Acest lucru ne spune clar că Isus Hristos nu a venit în trupul lui Adam şi Eva de dinainte de păcat, ci că dimpotrivă a venit în trupul “copiilor” lui Adam şi Eva, adică al întregii umanităţi.

Citiţi din nou, Evrei 2:14 “Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele,”.
Astfel, Biblia spune că Isus Hristos s-a întrupat El însuşi cu acelaşi trup pe care şi noi îl avem. Respingerea acestui lucru este pecetea lui antihrist. De ce este acest lucru atât de important?
Iată motivul. Mai întîi de toate, în Evrei 2:14, 15 venirea lui Isus Hristos în trup este într-adevăr legată de înalta Sa preoţie şi de prezenta sa capacitate de a ne salva de la păcat.
Pentru că Isus a venit în acelaşi trup ca al nostru, oamenii, lucrul acesta a făcut posibil ca El să fie ” unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” ( Evrei 4:15)
Isus Hristos a îmbrăcat el Însuşi trupul omenesc, totuşi El nu a păcătuit niciodată. Aceasta înseamnă că el a biruit trupul omenesc în numele nostru! Apoi, El a urcat la ceruri să devină Marele Nostru preot!

“Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:14-16)

În Evrei 2:16, 17 de asemenea venirea lui Isus Hristos este legată ferm de natura umană şi de aici de capacitatea Lui de Mare Preot al nostru, care să ne scape de la păcat.
(“Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” -Evrei 2:16,17)

Încă odată, adevărul este stabilit. Deoarece Isus Hristos a venit în acelaşi trup şi aceeaşi natură ca cele ale noastre, oamenii, El ar fi putut fi ispitit în toate modurile în care şi noi suntem ispitiţi, şi totuşi El nu a păcătuit niciodată.
Ca Mare Preot al nostru, El este pe deplin capabil să ne înţeleagă slăbiciunile noastre, să ne ajute atunci când noi suntem ispitiţi, şi să ne ofere suficient har pentru ca noi de asemenea să putem birui păcatul. Pentru că Isus Hristos a venit în trup, El ne aşteaptă şi pe noi la tron. Braţele sale sunt larg deschise. Chiar dacă suntem nişte păcătoşi nedemni, acum putem “veni cu curaj la tronul harului”, pentru milă, iertare şi tărie.
Noi nu avem nevoie de nici-un alt mijlocitor. Acest lucru face parte din mărturisirea noastră.

A existat învăţătura, printre reformatorii protestanţi de seamă că Roma Papală este acel “corn mic” (Daniel 7:8), “fiara” (Apocalipsa 13:11), şi “omul fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2:3) – marele antihrist al profeţiilor biblice.

Oare mărturiseşte cu adevărat biserica romană că “Isus Hristos a venit în trup”? La suprafaţă ea poate pretinde că face acest lucru, dar să privim mai îndeaproape.

Una dintre doctrinele oficiale, sau “mărturii” ale bisericii romano-catolice este “Imaculata Concepţie”, care de fapt se referă la concepţia Mariei cu mult înainte de naşterea lui Isus Hristos. Această doctrină declară că atunci când Maria a fost concepută în pântecul mamei sale, ea a fost în mod miraculos neîntinată de niciun păcat. Prin urmare natura ei a fost “imaculată”, sau fără păcat, şi astfel diferită de natura umană. Cu alte cuvinte, Maria nu a venit în acelaşi trup şi natură ca ale noastre.
În conformitate cu declaraţiile oficiale ale Romei Papale, atunci când Isus Hristos s-a născut, El a luat natura Mariei şi nicidecum pe a noastră, a omenirii!
Şi astfel, în realitate, biserica romană neagă că “Isus Hristos a venit în trup” (1 Ioan 4: 2, 3)

Dovada:
Iată ce mărturiseşte dogma Concepţiei Imaculate (acestea sunt cuvintele lor), aşa cum a proclamat Papa Pius IX în anul 1854: “Fecioara Maria, cea mai Binecuvântată, a fost, din primul moment al concepţiei sale, în harul unic şi în privilegiul atotputernicului Dumnezeu, şi pe baza meritelor lui Isus Hristos, Mântuitorul rasei umane, ea a fost neîntinată de nicio pată a păcatului originar. ” (Catehismul Bisericii Catolice, p. 124, an. 1994)
Prin urmare, în conformitate cu biserica romană, când Isus Hristos s-a născut, El a luat trupul Mariei (imaculat) şi natura ei (imaculată), nu pe ale noastre.

Faimosul cardinal Gibbons scria: “Cu alte cuvinte, noi afirmăm că a doua persoană a binecuvântatei Trinităţi … fiind născut dintr-o Fecioară, a luat El însuşi, din pîntecul matern, o natură umană cu aceeaşi substanţă ca a ei… o natură umană având cu adevărat aceeaşi substanţă cu a ei însăşi (Maria)”. (Credinţa Părinţilor Noştri, de Cardinal Gibbons, pag. 167. Citat în “Credinţa Milioanelor”: Crezul Bisericii Catolice, de Rev. John A. O’Brien, pag. 441, 1995).

Această doctrină a Imaculatei Concepţii şi a preluării de către Isus Hristos a naturii Mariei, şi nu a naturii noastre, de fapt îl îndepărtează pe Mântuitor de noi. Ca urmare a acestei învăţături, şi a altora, biserica romană învaţă că păcătoşii nu pot fi salvaţi dacă merg direct la Tatăl nostru Ceresc prin Fiul Său, Isus Hristos. În schimb, păcătoşii trebuie să vină la Isus Hristos prin Maria, papi, preoţi şi sfinţi – prin intermedierea Bisericii Romano-Catolice. În temeiul Imaculatei Concepţii a Mariei, “biroul salvării”, şi “galeria de mijlocire”, ea este acum “Avocatul, ajutorul, binefăcătorul şi mediatorul (Mediatrix)” care poate spera să “ne aducă nouă cadourile mântuirii veşnice” şi “să salveze de la moarte sufletele noastre”. (Catehismul Bisericii Catolice, p. 252, 1994)

Astfel, în învăţătura ei oficială, în ciuda aparenţelor, Biserica Romană de fapt neagă că “Isus Hristos a venit în trup” (1 Ioan 4:3), aceasta înseamnă, trup “tot aşa” (Evrei 2:14) cum avem şi noi toţi ceilalţi, omenirea întreagă. Nu contează ce pretinde Roma papală, declaraţia că Maria este “avocatul” nostru şi “mijlocitorul” nostru, de fapt “tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul”. (”Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.”- 1 Ioan 2:22)

Cuvântul Lui Dumnezeu spune:
“Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” (1 Ioan 4:2-3)

Dragă prietene, te lupţi cu păcatul şi cu ispitele propriului tău trup? Am veşti bune pentru tine. Nu numai că Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru toate păcatele tale (1 Corinteni 15:3), dar “Isus Hristos a venit în trup” (1 Ioan 4:2). El a îmbrăcat carnea omenească şi a biruit-o. Iar acum, ca Mare Preot al nostru, “De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7:25)

Deoarece Isus Hristos a venit în trup, El singur este Mântuitorul nostru şi Mijlocitorul nostru:
“Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2:5). A tăgădui că Isus Hristos a venit în trup, cum spune Biblia, este pecetea specifică a lui Antihrist.” (Steve Wohlberg, The Antichrist Chronicles, What Prophecy Teachers Have Left Behind! (Part 11), http://www.endtimeinsights.com/AntichristFlesh.html (website address current as of August 14, 2003).)

 http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/imaculata-inselaciune.html
Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s