Hristos nu a înviat fizic din morți?

Conform Martorilor lui Iehova, El nu a înviat în trupul său fizic. Biblia vorbește despre o înviere literală și fizică dar, Societatea Turnul de Veghe învață că Isus s-a ridicat din mormânt doar spiritual. Literatura lor vorbește de la sine:
“… Deci Regele Isus Hristos a fost dat morții când se afla în trup și a fost înviat ca o creatură spirituală invizibilă.” (Let God Be True, pg. 138)
“Prin urmare, trupurile prin care Isus însuși li s-a înfățișat ucenicilor Săi, după întoarcerea sa la viață, nu au fost același cu trupul în care el fost răstignit  în  cuie de un copac. Ci acestea au fost pur și simplu materializări  pentru această ocazie, asemănându-se într-una sau două ocazii cu trupul  în care a murit … ” (The Kingdom Is At Hand, pg. 259)
“Corpul uman al Domnului nostru… nu s-a descompus sau degradat… Sau că acesta a fost dizolvat în gaze sau dacă este încă păstrat undeva… nimeni nu știe.” (Studies In The Scriptures, Vol. 2, pg. 129)
Însă în conformitate cu cuvintele lui Isus Hristos Însuși, El nu este doar o ființă spirituală.  El este Mântuitorul care a înviat  fizic, literal. În Luca capitolul douăzeci și patru, începând de la versetul treizeci și șase, ucenicii l-au văzut pe Hristos cel înviat și au presupus că au văzut un duh/spirit:
“Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?  Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”” (Luca 24:37-39)
Apoi, El le-a arătat mâinile și picioarele Sale, și ucenicii au crezut. Ce credeau ucenicii? Ei credeau că Isus este o ființă literală și fizic într-un corp literal și fizic.
Când Isus i s-a arătat lui Toma, El a spus: “Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” (Ioan 20:27) Hristos cel înviat avea pe corpul său cicatricile rămase după crucificare, pentru a dovedi că el a înviat fizic din morți.
Dacă Isus nu s-a ridicat fizic  din mormânt, atunci a mințit, în Ioan 2: 18-22, când a spus că  în trei zile va ridica trupul Său.  El nu a spus că spiritul lui se va ridica. El a spus că trupul său va fi înviat.  “Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.” (Ioan 2:22)  Păcat că martorii lui Iehova nu pot face același lucru.
Martorii afirmă că Isus a apărut în diferite trupuri după așa-numita  Lui “înviere spirituală.” “Dovada” lor pentru aceasta este faptul că, în  Emaus, ucenicii nu L-au recunoscut în trupul Său de după înviere, așa că nu putea fi vorba de același trup. Aceasta este un nonsens, deoarece în  Luca 24:16, ni se spune de ce nu L-au recunoscut ucenicii pe Isus. Lucrul acesta nu a avut nimic de-a face cu un așa-zis trup spiritual. Problema a ținut mai degrabă de vederea lor: ” Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.”
Învierea trupească a lui Hristos este o doctrină fundamentală a Bibliei. Mântuirea sufletului unei persoane se bazează pe această doctrină pentru că, dacă Isus nu s-a ridicat fizic din morți așa cum a spus El că o va face, atunci suntem cu toții pierduți și mergem spre iad. (1 Corinteni 15: 12-19 )
Sursa:
Observații
Această doctrină a învierii spirituale întreține vecinătăți cu doctrine la fel de periculoase  cum  ar fi cele tipice spiritualității New Age care neagă învierea trupească, literală, de ex:
1. în Cursul de Miracole al lui Helen Schucman, “Învierea este trezirea din visul morții. O totală schimbare mentală ce depășește eul și percepțiile lui asupra lumii.” (Un curs de Miracole, cap. 4);
2. Spiritismul precum și o seamă de învățături orientale, susțin deopotrivă învierea spirituală și nu cea trupească… etc.
Însă, mesajul Bibliei este însă unul fără echivoc: “Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” (Romani 8:11);  deoarece arată că învierea din morți presupune indiscutabil învierea trupurilor fizice! Dacă trupurile noastre muritoare vor fi înviate este pentru că trupul de carne al lui Hristos a fost înviat!
Un lucru extrem de curios aici este faptul că, aceeași teorie, fără susținere biblică, despre neînvierea fizică a trupului lui Hristos am putut-o auzi, acum 24 de ani de la un pastor adventist, și asta pe lângă alte chestiuni comune celor două organizații (adventistă și iehovistă) — printre care cea mai flagrantă este afirmația că, Hristos este arhanghelul Mihail.
Spre risipirea acestor îndrăznețe presupuneri, privind dizolvarea în gaze a trupului fizic al lui Hristos (care tot putrezire se cheamă până la urmă), iată ce spune apostolul Pavel:
“Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire.” (1 Corinteni 15:42)

Este vorba așadar de o schimbare și nu de o substituire, prin care se capătă atributul neputrezirii:

“Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi… Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.” (1 Corinteni 15:51, 53, 54)
Așadar schimbarea despre care vorbește Pavel este o “îmbrăcare” a trupului și nu o înlocuire a trupului – diferența este una sensibilă, care impune însă o distincție!
Iată cum interpretările omenești și presupunerile unora pe seama învățăturii Evangheliei, din păcate, nu fac decât să sprijine periculoasa propagandă catolică care impune faptul că, omul obișnuit nu poate avea o relație personală cu Hristos, nemijlocită, după cum nici nu poate citi personal Biblia, fără a avea la dispoziție și “normele de interpetare” ale Bisericii (catolice)  sau mijlocirea acesteia.
În Turnul de Veghe din 1 martie 1972, la pagina 197, se arată clar că, “Organizația Martorilor  este prorocul lui Iehova.” Acest proroc este însă unul mincinos, ale cărui profeții de atâtea ori nu s-au împlinit și care vorbește din îndrăzneală! Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, are un singur verdict pentru o astfel de ipostază:
“Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.” (Deuteronom 18:22)
Advertisements
This entry was posted in Erezia iehovistă, martorii lui Iehova and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s