Cuvântul Lui Dumnezeu

Cum poţi şti dacă un lider religios este un om al lui Dumnezeu sau un om al păcatului? O modalitate este de a-l privi după fructele sale: bune sau rele! Ce se înţelege prin fructe? Dumnezeu ne spune următoarele, în Sfânta Biblie, despre fructul unei persoane: “Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.”
Fără cuvântul lui Dumnezeu nu este posibilă distincţia fructelor bune de fructele rele. Pentru a se putea face distincţii morale între bine şi rău, este necesar să se citească Cartea scrisă de Creatorul tuturor lucrurilor.
“De ce-Mi ziceţi: Doamne, Doamne! şi nu faceţi ce spun Eu?” (Luca 6:45-46)

Pentru a face ceea ce spune Isus, trebuie mai întîi să cunoaştem cuvintele Sale, din Sfânta Scriptură! După care ar trebui să urmăm exemplul celor din Bereea, comparând orice doctrină religioasă cu cuvântul Lui Dumnezeu!
Dumnezeu i-a apreciat pe bereeni mai mult decât pe alţi credincioşi pentru că ei căutau în Scripturi pentru a verifica dacă Pavel şi Sila aveau o doctrină corectă!

Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga Iudeilor. Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” (Fapte 17:10-11)

Cuvântul lui Dumnezeu este Unic pentru că este revelaţia lui Dumnezeu descoperită omului. Sfânta Biblie afirmă că:
” La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1-3)

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:13-17)

Evanghelia după Ioan afirmă că Dumnezeu (Cuvântul, Creatorul) a venit pe pământ în carne şi oase: în persoana Lui Isus Hristos:
” Și Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14)

În Sfânta Biblie, Dumnezeu Tatăl arată în mod clar că Fiul său, Isus, este Dumnezeu:
“…pe când Fiului I-a zis: “Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate.” (Evrei 1:8)

Sfânta Biblie nu este ca orice altă carte, ci este unică; ea a fost scrisă de către Dumnezeu prin oameni.
“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,” (2 Timotei 3:16)

“Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:20-21)

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.” (1 Corinteni 2:12-14)

http://paganismulcatolic.blogspot.ro/2015/03/cuvantul-lui-dumnezeu.html

 

Advertisements
This entry was posted in Păgânismul catolic. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s