Profetul lui Mamona și barzii săi

”Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Matei 6:24)
Un lucru iese în evidență atunci când cineva ascultă cuvintele bancherilor internaționali sau le citește cărțile. Ei cred că, banii sunt aceia care fac pământul să se învârtă. Chiar și după ce aceste familii au acumulat cu mult mai mult decât ar putea cheltui ei vreodată, ele continuă să-și vândă sufletele acestui dumnezeu fals, dar puternic. Marele poet și filozof, evreul german Heinrich Heine (fiu al unui bancher) spunea, ”Banii sunt dumnezeul timpului nostru, iar Rothschild este profetul acestui dumnezeu.” (Sampson, Anthony. The Money Lenders. Middlesex, Eng.: Penguin Books, Ltd., 1985, p.37.; http://online.wsj.com/public/resources/documents/mill-1-timeline-rothschild.htm
Inspirat de sigiliul lui Rothschild, Heine își semna numele, la rândul său, cu pecetea lui Solomon. (Encyclopaedia Judaica, p. 696.)
Este consemnat că, Mayer Amsel Rothschild spunea: ”Dați-mi controlul economiei unei țări și nu-mi pasă cine face legile ei.” (Mohr, Gordon. The Hidden Power Behind Freemasonry. Burnsville, MN: Weisman Pub., 1990) Astăzi, descendenții lui se întâlnesc de două ori pe zi, la Londra, pentru a dicta lumii prețul mondial al aurului. Ei, de asemenea, dictează politica “Federal Reserve System” în ceea ce privește finanțele Americii. Iar în zilele noastre, iată ce se poate citi chiar pe site-ul lor:
”Am fost în centrul piețelor financiare ale lumii vreme de mai mult de 200 de ani.” 
(http://www.rothschild.com/about_rothschild/our_group/)
Iată cu ce cuvinte elogioase era descrisă această măreață familie, în Niles Weekly Register, 1835-1836, ”Rothschild-zii sunt minunile sistemului bancar modern … Iată-i pe urmașii lui Iuda, după o persecuție de două mii de ani, acum îi controlează pe regi, se înalță mao presus decât împărații, și dețin un continent întreg în căușul mîinilor lor. Rothschild-zii guvernează peste o lume creștină. Niciun cabinet nu acționează fără sfatul lor. Ei întind mâna lor, cu aceeași ușurință, de la Petersburg la Viena, de la Viena la Paris, de la Paris la Londra, de la Londra la Washington. Baronul Rothschild, șeful casei, este adevăratul împărat al lui Iuda, prințul în captivitate, Mesia pe care de atât de mult timp l-a așteptat acest popor extraordinar (evreu). El deține cheile păcii și ale războiului, binecuvântarea sau blestemul… Ei sunt brokerii și consilierii regilor Europei și ai șefilor republicani din America. Ce și-ar mai putea dori?” (The House of Rothschild: Volume 1: Money’s Prophets: 1798-1848, de Niall Ferguson; TEN. The Worlds Bankers)
Câtă exaltare, pricinuită de persoana unui muritor, în cele din urmă! Câtă admirație pentru om, născut în păcat și trăind în păcat! Isus Hristos a atenționat poporul iudeu că, acesta îl va primi foarte bine pe un mesia contrafăcut, care va veni în numele lui însuși: ”Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.” (Ioan 5:43) ”El deține cheile păcii și ale războiului, binecuvântarea sau blestemul…”, această descriere își găsește echivalența pe acest pământ doar în persoana Papei de la Vatican, persecutorul secular al creștinilor și evreilor deopotrivă!”Idilica” zugrăvire făcută mai sus acelui ”prinț în captivitate” dar care ținea lumea  în căușul mâinii sale, din nefericire pentru omenire, conține un adevăr cumplit — blestemul ciumei comuniste și amenințarea anihilării credinței creștine, au fost slobozite da, ca niște dulăi, din lesa în care fuseseră ținuți tainic până atunci, de acest profet al lui Mamona, Rothschild.

Christian Von Rother (1778-1849), directorul Trezoreriei prusace, cu ocazia unei vizite la Londra, în 1817, a scris despre Nathan Rothschild următoarele: “… ce influență incredibilă asupra  tuturor afacerilor financiare de aici din Londra… el reglementează în întregime cursul de schimb. în oraș. puterea sa ca bancher este enormă”.

Iar secretarul austriac, Prințul Mettemich scria despre Rothschild, încă din 1818, că: “… ei sunt cei mai bogați oameni din Europa.” 
(http://www.rense.com/general79/tril.htm)
Heinrich Heine credea că, Sistemul Rothschild de acordare de împrumuturi cu bani pentru finanțarea războaielor ar contribui la pacea întregii lumi — Astăzi, noi avem un alt răspuns pentru asta. Heine, în lucrarea sa, Die Bäder von Lucca, Reisebilder gelesen von Westphal, spune următoarele: ”Revoluțiile sunt, în general, declanșate de deficitul de bani; prin prevenirea unor astfel de deficiențe, sistemul Rothschild poate servi la menținerea păcii în Europa. Acest sistem, sau mai degrabă, Nathan Rothschild, inventatorul său, vrea să ofere fundațiile solide pentru o astfel de pace: ea nu inhibă ca un stat să facă război în același fel ca mai înainte, dar face mult mai dificilă pentru oameni, răsturnarea autorității stabilite…” (The House of Rothschild: Volume 1: Money’s Prophets: 1798-1848, Niall Ferguson)
În anul 1849, soția lui Mayer Amschel Rothschild, spunea: ”Dacă fiii mei nu doresc război, atunci nu va fi niciunul.” (The History Of The House Of Rothschild, By Andrew Hitchcock, 10-31-9; http://www.rense.com/general88/hist.htm)
Heinrich Heine, merge și mai departe cu delirul său admirativ la adresa Rothschild-zilor și vorbește despre religia creștină, ca despre ceva care ar trebui să aducă anumite garanții guvernelor: ”Religia nu mai este în măsură să le garanteze guvernelor că,  oamenii vor rămâne liniștiți. Sistemul Rothchild de credite, însă, poate îndeplini această sarcină mult mai bine … Acest sistem de credite posedă forța morală sau puterea pe care religia le-a pierdut. Acest sistem poate acționa ca un surogat pentru religie.
Într-adevăr, aceasta este o nouă religie și când, în cele din urmă, vechea religia va dispărea, acest sistem va furniza înlocuitori (ai religiei) prin binecuvântările sale practice. Este destul de ciudat că, încă odată, evreii sunt cei care au inventat această nouă religie” (Băile de Lucca, 1830; The House of Rothschild: Volume 1: Money’s Prophets: 1798-1848, de Niall Ferguson)
O afirmație ca cea de mai sus, destul de îndrăzneață, cu siguranță că, la vremea aceea nu se putea bucura de popularitate… Ca un arc peste timp însă, trebuie spus că, în zilele noastre lucrurile încep să semene tot mai mult, în această privință, a subistuirii credinței creștine printr-o ”filozofie” a banului care satisface orice nevoie (sic!). Ca un exemplu elocvent în acest sens, binecunoscutul ”autor și speaker motivațional” cu mare priză la publicul american, Brian Tracy, învață o nouă credință; el spune că ”factorul esențial” în obținerea păcii interioare, a sănătății și iubirii,  este acela al banilor el identificând lipsa banilor ca fiind ”rădăcina răului”!  (Maximum Achievement: Strategies and Skills That Will Unlock Your Hidden Powers to Succeed; capit. 1 Transformați-vă viața într-o capodoperă.) La rândul ei, luciferiana Alice Bailey este mai concisă:  ”…Amintiți-vă că banii înseamnă consolidarea iubirii, energia vie a divinității…” (The Externalization of the Hierarchy,  de Alice Bailey; lucrare dictată ei de un ”spirit” astral, Djwhal Khul;
https://innerlandmarkeducation.wordpress.com/2014/02/19/brian-tracy-si-broasca-sa-noua-gandire/)
Iată-l pe Heinrich Heine într-o postură necunoscută, aceea de apologet al unei noi religii, a banilor, și identificate prin sistemul de credite al ”profetului” Rothschild! Frenezia sa pentru această ”religie” rothschild-iană, avea totuși o cauză întunecată. Heine era un adorator al Diavolului. El scria într-una din poeziile sale: ”Am chemat Diavolul și el a venit, Trebuie să-i examinez fața cu uimire; nu este hidos, nu șchioapătă. Este un bărbat atrăgător, fermecător” (Marx și Satan, de Richard Wurmbrand, pg 14). Iar în altă parte, el mai spunea: ”Aș vrea să am câțiva copaci frumoși în fața ușii și dacă bunul Dumnezeu vrea sa mă fericească pe deplin, atunci îmi va acorda bucuria de a vedea șase sau șapte din dușmanii mei spânzurați de acești copaci. După moartea lor, cu o inimă plină de compasiune, le voi ierta tot răul pe care mi l-au facut în timpul vieții. Da, trebuie să-i iertăm pe dușmanii noștri, dar nu înainte de a-i vedea spânzurați. Nu sunt răzbunător. Aș vrea să-mi iubesc dușmanii. Dar nu-i pot iubi înainte de a mă fi răzbunat. Abia atunci inima mea se deschide pentru ei. Atâta vreme cât nu te răzbuni, amărăciunea persistă în inimă.” (Marx și Satan, de Richard Wurmbrand, pg 14)
Așadar acestea erau convingerile acestui ilustru ”apostol” al profetului Rothschild!
Biblia spune însă cu totul altceva despre iubirea de bani și despre consecințele acesteia:
” Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie” (2 Timotei 3: 1,2)
 ”Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” (1 Timotei 6:10)
La ora actuală, Rothschild este singurul trilionar din lume (averea sa măsoară peste 1000 de miliarde)! Cum s-a putut ajunge aici? Este cu putință una ca asta la un om, fie el cât de inteligent și ”norocos” să zicem? O astfel de întrebare și-au pus-o însă mulți contemporani ai ascensiunii acestei case în secolul 19. Un nobil german, Prințul Ludwig Heinrich von Puckler-Muskau (1785-1871), observa acest fapt prin următoarele cuvinte: ”Rothschild, al cărui tată vindea panglici, iar astăzi, fără el, nicio putere din Europa nu pare capabilă să poarte un război.” (The Imperial Magazine And, Monthly Record Of Religious, Philosophical, Historical, Biographical, Topographical, And General Knowledge, Edited by Samuel Drew, VOL II., Second Series, 1832, pg. 426)
Scriitorul german Friedrich Edlen von Scherb scria în anul 1983, în lucrarea sa intitulată  ”Geschichte des Hauses Rothschild” (Istoria Casei Rotschild) că: ”Casa de Rothschild s-a născut din certurile dintre state, a devenit mare și puternică din războaie. Nenorocirea statelor și popoarelor a fost norocul ei.” (http://www.economywatch.com/economy-business-and-finance-news/the-worlds-richest-family-you-didnt-know-about.01-06.html?page=full)

O bună ilustrare a acestei familii se găsește în cartea lui John Reeves, ”The Rothschilds: The Financial Rulers of Nations”, Chicago, 1887, ”Rothschild-zii nu aparțin niciunei naționalități… ei nu au aparținut niciunui partid, ei au fost înttodeauna gata să-și crească bogățiile în detrimentul prietenilor și dușmanilor deopotrivă.” (pg. 86)

Fascinația exercitată de această familie, l-a încercat și pe Lord Byron, acel aventurier romantic și erou pentru greci, care a luptat în războiul de independență al Greciei împotriva turcilor. Iată o strofă din Cântul al 12 lea, din Don Juan, în care el îl zugrăvește pe acest om ca pe un zeu:
”Cine-i acela ce ține o lume în echilibru? Cine domnește
Peste congres, indiferent dacă e regalist sau liberal?
Cine reînvie pieptul golit al  patrioților bravi spanioli?
Cine lumea păstrează, și nouă și veche, în dureri
Sau plăceri? Cine face politici atât de ușor și firesc?
să îndrăznească măcar, umbra lui Buonaparte? –
Evreul Rothschild, și camaradu-i, creștinul Baring!”
Dacă frenezia lui Heine, pentru această nouă religie și pentru profetul ei, Rothschild, ar putea fi înțeleasă întrucâtva, deoarece marele poet a și lucrat o vreme pentru unchiul său, un bancher de succes din Hamburg, atunci motivația lui Byron cu siguranță că, nu are nimic de-a face cu asta ci mai degrabă cu o viziune din câte se pare destul de răspândită în epocă, despre mesianismul inspirat de bancherul Rothschild…
Prin urmare, cine-i acela care ”ține lumea în echilibru?”, Rothschild! Oare astăzi, în secolul 21, lucrurile stau la fel, sau aproape la fel? Mai are profetul lui Mamona barzi așa celebri care să-i ridice astffel de ode?Dar Heine, când descria întâlnirea sa cu Diavolul, în strofa citată mai sus, despre care spune că era nespus de frumos, să se fi referit de fapt la Rothschild? Este foarte posibil… sau poate nu! Însă duhul care a imbogățit această familie, este duhul lui antihrist! Acel duh care s-a manifestat prima dată în persoanele marilor farisei, Ana și Caiafa, cei care au decis moartea Fiului lui Dumnezeu! La ei și la alții ca ei a făcut trimitere Isus când a spus: ” Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat; dar acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: „M-au urât fără temei.””

Căci nu Duhul Sfânt este acela care l-a îmbogățit pe Rothschild, ci celălalt duh, cel care cu 2000 de ani în urmă, i-a cerut și lui Isus să i se închine lui, adică Diavolul!

Iată ce spune Biblia despre felul în care a răspuns Isus la oferta ”noii religii”(sic!) a lui Mamona:
”Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”” (Matei 4:8,9,10)

Referințe:
“The Secret History of the 19th century International Bearer Bond Market – A Historical Case Study For Digital Bearer Bonds In the 21st Century”,
https://www.youtube.com/watch?v=5rtRL0vvUBQ

Advertisements
This entry was posted in Masonerie and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s