Francmasoneria și Religia Noii Ere (New Age). (3)

EVOLUȚIA RASELOR
O altă revelație se referă la “evoluția” raselor, așa cum este explicată de Foster Bailey începând cu pagina 31, dar detaliată pe larg de H.P.B. și Alice Bailey în cărțile lor. Foster expune ceea ce el numește o ipoteză de bază în analiza întrebării: “Este masoneria depozitara moștenirii vaste a antichității unui trecut întunecat și îndepărtat?”
Această ipoteză este mult mai mult decât o evidență pentru adepții New Age, atunci când, mai încolo, el spune că dacă această ipoteză nu poate fi acceptată atunci trebuie doar o mai mare deschidere intuitivă — trimitere voalată către acordarea unei atenții sporite demonilor care încearcă să-și exercite influența asupra oamenilor. Foster Bailey vorbește despre ipoteza bazată pe un studiu al ritualurilor și simbolurilor și pe alegoria inițierii, după cum urmează:

Masoneria este descendenta unei religii sau este fondată pe o religie divin împărtășită care antedatează cu mult înainte de data primei creații, așa cum figurează în Biblia noastră. Ea este tot ce a rămas din prima religie mondială care a înflorit într-o antichitate așa veche, pentru care este imposibilă o datare, fiind vorba despre prima religie mondială unificată. Apoi i-a urmat  epoca de separare în mai multe religii, epoca sectarismului. Astăzi lucrăm din nou pentru o religie mondială universală. Abia atunci, masoneria se va încadra firesc într-o formă sau alta.” [F. Bailey, pp. 30-31].

Bailey spune că, această veche religie este atestată de “de unele simboluri ca piramidele, atât din Egipt cât și din America de Sud… care au mai rămas din misterele antice.” [ibid., p. 32].
El spune că, aceste mistere “erau custozii temporari ai adevărului vechi și că [sunt] strâns legate de activitatea masonică de astăzi… iar firul de aur al continuității lui vii  poate fi urmărit prin intermediul lor, până la masoneria modernă de azi.” [ibid.].
Apoi, Bailey spune că putem merge cu căutarea noastră înapoi, chiar mai departe decât sursa moștenirii masonice:
“Masoneria poate fi, prin urmare, la fel de veche ca și omenirea însăși, iar religia la fel de veche ca masoneria… perioada când a apărut pe pământ este aceea a copilăriei omenirii. Probabil că în această, de altfel, a fost înființate … ritualul nostru masonic și lucrarea masoneriei…
Oamenii de știință fac aluzie la două civilizații care au precedat-o pe a noastră și pe care ei le-au denumit — Civilizația Lemuria și Civilizația Atlantidei. Prima ființă umană care a pășit pe pământ, a fost în civilizația Lemuriei. Atunci, omul era doar cu puțin mai mult decât un animal… “[ibid., P. 35].
Foster face o declarație cu privire la această creatură pre-umană, care ar trebui să-l imobilizeze pe fiecare mason de scaunul pe care șade:
“El era un suflet captiv într-o închisoare profundă și întunecată, lumina fiind ascunsă în fiecare formă umană,  pierdută și acoperită… El a fost un biet candidat orb și sărac pentru lumină, bătând orbește la ușa Templului (luminii). Orb și ignorant el rătăcea de colo colo, căutând lumina și fiindu-i imposibil să-și răspundă la propriile lui întrebări.” [ibid., pp.35-36].
Deci, vedem că Bailey spune despre această creatură pre-umană că, “a fost un biet candidat orb și sărac pentru lumină, bătând orbește la ușa Templului.” Aceasta este o descriere textuală a inițiatului din timpul ceremoniei pentru primul grad al Masoneriei! Dar pentru aceia dintre voi care nu sunteți masoni, nu trebuie să luați cuvântul meu ca suficient, pentru că în următoarea propoziție, Foster însuși spune care este sensul acestei expresii:
“Acest lucru este atât de frumos predat în [Introducerea în Ucenicie], inițierea unde tot ce se poate face – până când darul de lumină este conferit ucenicului – este ca, acesta să-și exprime disponibilitatea de a căuta. Orice altă întrebare, atunci când i se pune acestuia, își are răspunsul doar la escorta lui.” [ibid., pp. 35-36].
Acum putem pricepe mai bine ceea ce înțelegea Albert Mackey prin descrierea pe care o făcea simbolisticii gradul I al masoneriei. Scriind în a sa ” Encyclopedia of Freemasonry”, el afirmă: “Gradul de intrare în ucenicie simbolizează crearea omului și prima sa percepție a luminii.” [Mackey, p. 14].

Să continuăm a merge pe firul adevăratei semnificații a inițierilor în Loja Albastră, pe măsură ce Foster continuă să arate că, nu numai gradul întâi are ca scop să povestească despre acea vreme din preistorie când ”animalul-om” ar fi devenit om, dar și că al doilea și al treilea grad vorbesc, de asemenea, despre această poveste:

“Mai târziu, civilizația Atlantidei reușește și rasa oamenilor ajunge la un punct în care ei pot incepe `să-și supună pasiunile lor` și cultivă acele arte și științe care, îi vor ridica la un standard de viață mai înalt… Aceasta este lecția FC [Fellow Craft – Meșteșugarilor, sau a doua inițiere].
Astăzi, în rasa noastră ariană, umanitatea… este deja gata pentru o altă revelație. Lui (ucenicului) îi poate fi permis să primească gradul sublim de MM [Maestru Mason] și de a obține Master’s Word (Cuvântul Maestrului) pe care de atât de mult timp l-a căutat … Toată această istorie rasială este indicată în activitatea celor trei grade ale Lojii Albastre… precum și ritmul întreitei lucrări a trecutului, relevarea minciunilor prezente și a celor viitoare.” [F. Bailey, p. 36].
Dacă ești un mason, îți sugerez să recitești paginile anterioare și să iei în considerare modul în care cei din masonerie, în care te-ai încrezut, te-au mințit de fapt, de la bun început, cu privire la sensul real a ceea ce a însemnat inițierea ta. Dacă ai fost și ești, de asemenea, creștin,  până la acest moment, și-l ai ca Domn pe Hristos, Lumina lumii, “în care nu există niciun întuneric”, poți oare accepta cu adevărat descrierea stării tale de ucenic inițiat, ca unul care era în întuneric, un suflet orb și sărac, căutând lumina?
Așadar, iată cum stau lucrurile. Adepții New Age spun că, masoneria este religia originală nu doar a lumii, ci, de asemenea, a acelei părți de univers care este condusă de Lucifer, și că aceasta este un cult de închinare realizat în Marea Lojă de pe Sirius, precum și în lojile masonice de pretutindeni.
”WORK GROUP”-ul MASONIC ESTE MAGIE
Anterior, am citit că, adevărata “operă (lucrare)” a masoneriei este vrăjitoria și magia. Foster Bailey abordează, de asemenea, acest aspect al masoneriei în cartea sa, The spirit of Masonry (Spiritul Masoneriei). El spune că, “chiar și cei mai avansați ezoteriști din fraternitate” sunt încă doar vag conștienți de adevărata natură “creatoare” a lucrării masonice. El compară această lucrare creatoare cu ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când a dat naștere lumilor prin “Cuvântul vorbit ca un factor de creare.” El spune:
“Hindusul exprimă astfel acest lucru: ”Dumnezeu gândește. Dumnezeu vizualizează. Dumnezeu vorbește. Lumile iau ființă “…. În spatele constituirii unei Loje se află acest adevăr de bază, precum și opera unei Loje, constând din ritualurile și ceremoniile sale; Loja se dorește a fi o școală de instruire pentru munca de creație.” [F. Bailey, pp. 95-96].
Această lucrare creatoare se realizează atunci când “o Lojă de masoni” devine unificată și este activată “să lucreze împreună ca un singur trup care funcționează coerent.” Masonii învață din “participarea la un astfel de ritual, să lucreze, să spună și să gândească același lucru simultan.” [F. Bailey, p. 96].
Am citat deja în acest sens, ceva mai devreme, într-un alt context. Dar acum, trebuie să subliniem că, oricine care este cel puțin familiarizat cu magia și vrăjitoria va recunoaște acest lucru (toți lucrează, vorbesc și gândesc la fel) ca o descriere a lucrării acoperite cu grijă a  sabatului “vrăjitoarelor”,  fiind numită ca “operă de creație.”
Bailey insistă asupra necesității pentru “o gândire formulată uniform”, astfel încât fiecare mișcare, fiecare acțiune “poate avea loc în spatele ei, și să susțină concentrată atenția  și puterea gândirii masonilor laolaltă.” Puterea acestei gândiri unite “ar fi potențial hipnotică… Masoneria în adevăratul ei sens, și în cea mai mare parte a ei este o operă (lucrarea) magică.” [F. Bailey, p. 97].
La pagina următoare, el amplifică această “lucrare magică.” El spune că o Lojă Masonică va “lucra” apui ca un grup pentru umanitatea ca întreg:
“Ei (masonii) vor crea un punct focal pentru lumina spirituală, și se vor organiza într-un corp de custozi conștienți ai tainelor, acționând ca o agenție de distribuție a cunoașterii… eficacitatea acestei posibile lucrări va merge în paralel cu sensibilitatea crescândă a breslei pentru impresia telepatică… Ei vor coopera conștient cu Loja celui Înalt… Ei vor acționa ca o lentilă dedicată prin care lumina poate străluci în întuneric… și misterele inițierii nu vor mai fi doar simbolice, dar vor constitui o formă definită de activitate, desfășurată pe pământ. “[F. Bailey, p. 98].
Bailey susține că această cooperare cu loja de Sus “va integra mintea multora într-un singur scop regizat” și va contribui la capacitarea candidaților pentru inițiere, de a satisface testele acelei inițieri. Apoi el spune:
“În spatele lucrării magice a ritualurilor trebuie să existe influența ritmului stabilit … Materializarea pe pământ a viziunii mistice… trebuie să fie realizată prin lucrarea înțeleaptă a acestei legi a ritmului și ritualului.” [F. Bailey, p. 99]

Multele cărți ale lui Alice A. Bailey despre New Age, ne dau, de asemenea, o cheie pentru a înțelege mai multe despre acest grup de lucru (Work Group), care este regizat de demoni din locuri cerești și care se pretind a fi “Maeștrii Înțelepciunii (Masters Wisdom) ” din Shambala. În cartea sa, The Rays and the Initiations (Razele și Inițieri), ea afirmă:

“Grupul poate fi, și adesea este, receptiv la `centrul luminos`, Shambala… Iată cheia importanței lucrului în grup. Una dintre funcțiile sale principale, ezoteric vorbind, este de a absorbi, de a împărtăși, de a circula și apoi de a distribui energie.”  [A. Bailey, Rays, p.68; quoted in Serving Humanity, a compilation of selections from the works of Alice A. Bailey, p. 473; Lucis Publishing Co., New York; 1977].
Ea vorbește, de asemenea, despre “nevoia de senzitivitate (sensibilitate) telepatică în fiecare grup format din ucenici… Cultivarea unei inter-relații de natură telepatică în planul mental este esențială.” [A. Bailey, Discipleship-2, p. 63; SH, p. 467].

Spiritul demonic care el însuși se numește, Tibetanul, Djwhal Khul, vorbind prin ea, subliniază importanța acestei vrăjitorii, sau lucru în grup, în “formularea gândirii și crearea unei forme a gândirii.” El spune:

“Atunci o formă clară de gândire va putea fi construită cu certitudine și va putea fi direcționată pozitiv… lucrând asupra nivelelor mentale cu frații tăi de grup, astfel încât forma ta de gândire să fie o parte a formei lor de gândire și astfel uniți să puteți produce o formă vie, întrupată care să poată fi direcționată după cum o vom putea determina.”  [A. Bailey, p. 65, Discipleship in the New Age, Vol. I, Lucis Pub. Co., New York; 1944; SH- p. 469].
Capacitatea acestui grup de lucru (work group) nu exista încă, cel puțin pe vremea când au fost scrise aceste cuvinte, dar ea va deveni disponibilă datorită Ierarhiei, ni se promite, atunci când frații vor fi fost mai bine pregătiți pentru rigorile sale de concentrare, de gândire și vizualizare propuse. Între timp, ni se spune că,
“Gândirea spirituală, rezultând în opera magică a unui frate de bună intenție, are un mult mai mare potențial decât aceea a multor frați care urmează tendințele personalității.”  [A. Bailey, A Treatise on White Magic, p. 260, Lucis Pub. Co., New York, 1967; SH- p.460]
Și care sunt cerințele pentru ca un frate să fie apt să ia parte la acestă vrăjitorie? Bailey spune,
“Magul alb este cel care folosește toată puterea și cunoștințele în slujba breslei… tehnica Marii Opere (Lucrări) … Magicianul alb lucrează cu forțele naturii și le supune înapoi, controlului umanității avansate.”  [A. Bailey, p. 359, Esoteric Psychology I, Lucis Pub. Co., New York, 1967; SH- p 501].
Scopul acestui work-group este de a grăbi materializarea pe pământ a Ierarhiei, marcate de revenirea  lui “Hristos.”
EXTERNALIZAREA IERARHIEI ÎL ADUCE PE ANTIHRIST
Acest Hristos New Age nu este Isus Hristos al creștinilor. Maestrul Isus este, după cum adepții New Age spun, pur și simplu un inițiat la un alt nivel. Dar scopul Noii Ere este de a conduce la o religie mondială și la un guvern mondial condus de “Hristosul” New Age, așa cum Alice Bailey explică în The Rays and the Initiations:
“Externalizarea Ierarhiei, prin urmare, și refacerea Tainelor (Misterelor), … sunt o expresie a impulsului spiritual inerent… Ierarhia are propria sa viață, și propriile sale scopuri și obiective [care] vor deveni mai familiare pentru oamenii gânditori pe măsură ce Ierarhia se apropie tot mai aproape de planul fizic.” [A. Bailey, Rays, pp. 333-35; Ponder, pp. 170-71].
În cartea sa, The Externalization of the Hierarchye (Externalizarea Ierarhiei), Bailey vorbește în termeni atât de clari, încât chiar și un creștin novice poate înțelege că ceea ce se citește în aceste cărți New Age sunt planurile de luptă ale împărăției lui Satan:
“Nu Membrii Seniori ai Ierarhiei vor fi cei care vor face prima abordare necesară. Sub conducerea lor și supravegherea lor îndeaproape, această abordare va fi făcută — în etape timpurii — de inițiați… și, de asemenea, prin acei ucenici care vor … lucra sub conducerea lor. De abia în etapele ulterioare, când va veni timpul pentru revenirea în expresie fizică recunoscută a lui Hristos, se va produce restaurarea definitivă a Misterelor, când unii dintre membrii seniori ai Ierarhiei vor apărea și vor prelua controlul fizic asupra lumii afacerilor.” [A. Bailey, EH, p. 570].
Aceasta este o declarație clară despre Anti-Hristos și înființarea guvernului său mondial și a unei singure religii mondiale universale, bazată pe Religia Misterelor Babilonului antic, încât chiar și cineva cu noțiuni vagi despre Apocalipsa ar trebui să poată discerne că, mișcarea New Age este planul lui Satana pentru a aduce domnia lui Antihrist pe pământ. În aceeași carte, Bailey arată că această preluare va avea printre obiectivele sale:
“1. Crearea și vitalizarea noii religii mondiale. 2. Reorganizarea treptată a ordinii sociale … 3. Inaugurarea publică a sistemului de inițiere. Aceasta va implica creșterea și înțelegerea simbolismului. 4. Training-ul (Formarea) ezoteric de ucenici și al umanității în acest nou ciclu “. [A. Bailey, EH, p. 700].
În Esoteric Psychology II,  ea aruncă mai multă lumină asupra acestui eveniment:
“Un alt obiectiv important al Planului … este apariția în planul fizic de activitate, a grupului de suflete ai Acelora care din Noul Grup de Servitori mondiali sunt reprezentativi pentru exterior. Acest aspect poate fi numit (în frazeologie creștină) a doua venire a lui Hristos cu ucenicii Săi, sau poate fi numit manifestarea Ierarhiei planetare, sau apariția Maeștrilor Înțelepciunii, care vor restabili pe pământ misterele antice și vor institutui din nou ordinul Inițierii.” [A. Bailey, EP-2, p. 649; Ponder, p. 315].
MASONERIA ESTE NUCLEUL RELIGIEI MONDIALE A NOII ERE
În cele din urmă, Alice Bailey dă pe față marele secret:
“Hristos și maeștrii sunt ocupați cu sarcina de a pregăti restaurarea Tainelor. Această restaurare va decurge în trei etape și va acoperi și include în simbolismul său toate fazele de desfășurăre omenești.

Povestea omenirii va fi consemnată. Aceste trei faze corespund în mare măsură și într-un sens general, cu cele trei grade ale Lojei Albastre în Masonerie. Analogia nu este în întregime corectă, din cauza degenerării inevitabile a masoneriei, dar prin restaurarea Misterelor (Tainelor), masoneria va opera pe cont propriu. .. [Ritualul gradului de Maestru Mason] va fi pus în scenă în mod obiectiv și publicul larg îl va recunoaște ca ritual major și ritualul noii instituții religioase a vremii. Aceasta este etapa în care forțele de înviere sunt active, atunci când Domnul este cu poporul Său și Hristos a revenit pe pământ.” (Alice A. Bailey, EH, pp. 574-5).

Nu mai e nevoie de nicio explicație. Nu știu ce ar putea fi mai clar. Am privit în detaliu la religiile misterelor din zilele antice. Am auzit de la autoritățile masonice și de la vârfurile New Age, care au fost de acord că francmasoneria este depozitul misterelor și că o religie mondială New Age este forjată pe aceste mistere.
Am auzit declarația direct de la Alice Bailey / Djwahl Khul că, Gradele Lojii Albastre vor forma nucleul acestei noi religii, și că misterul celui de-al treilea grad va fi pus în scenă ca “rit major și ritual” al ei.
Deci, vedem că Francmasoneria este mai mult decât inima sau miezul Religiei Mondiale New Age a lui Anticrist — Francmasoneria este Religia Mondială a Noii Ere!

Sursa: FREEMASONRY AND THE NEW AGE WORLD RELIGION, de Dick Smith, 10 sept. 2009.
(http://www.saintsalive.com/resourcelibrary/freemasonry/freemasonry-and-the-new-age-religion)

EPILOG
DE LA WORK-GROUP LA WORKSHOP
(sau MÂNA INVIZIBILĂ A FRANCMASONERIEI)

Nu știu dacă francmasoneria chiar va fi întocmai noua religie mondială! Însă citatele expuse de Dick Smith sunt reale, iar analizele lui sunt decente – și cel puțin până la momentul de față, implementarea noii Paradigme Shift, în procesul educației mondiale – diriguit de la ONU -,  pare să confirme că așa vor sta lucrurile; rămâne de văzut însă ce rol va juca în continuare și Vaticanul, care în momentul de față este un jucător cel puțin la fel de puternic ca și masoneria, – iar unele ordine masonice sunt apropiate Papei în timp ce altele, sunt infiltrate de iezuiți.

Lecturând în întregime materialul acestui autor, material pe care l-am tradus și prezentat în trei serii pe acest blog, am remarcat totuși un adevăr cutremurător:

Ceea ce Alice Bailey (1880-1949) numea noua formă de gândire, este o temă asupra căreia a insistat – și marxistul transformațional Kurt Lewin (1890-1947; contemporan cu Bailey)  părintele Dinamicii de Grup – a cărui ”operă” a fost continuată de Fritz Perls, Carl Rogers și în zilele noastre de, Werner Erhard! Așadar, Foster Bailey vorbea despre Work Group-ul masonic, în care, membrii frăției, aidoma vrăjitoarelor, să vorbească, lucreze și să gândească la același lucru simultan! Dacă în cazul masoneriei, gândirea  participanților la acest Work Group este direcționată de Masters Wisdom (Maeștii, Stăpâni ai Înțelepciunii) în cazul  grupurilor Human Potential apărute de prin anii 1960, această dirijare/reformare a gândirii (prin seminarii de training), prin tot felul de WORKSHOP-uri, este condusă de niște Master Coach – indvizi care acționează și au acționat într-un spirit total anticreștin și foarte favorabil misticismului oriental, ocultismului! Mulți dintre aceștia din urmă, fiind și autori, fie mai celebri fie mai puțin cunoscuți, chiar fac trimitere în cărțile lor la religiile misterelor sau printr-un termen sinonim – ”înțelepciunea umanității” (de ex. Brian Tracy – acest veritabil spărgător de fronturi pentru secta metafizică Landmark Education – , vezi cartea sa Maximum Achievement), atacând însă de fiecare dată creștinismul biblic și promovând în locul acestuia forme de ”filozofii” care converg, invariabil, către învățătura masoneriei. Iată ce spune și teologul german Lothar Gasman despre dinamica de grup: Dinamica de grup ar putea fi un instrument hotărâtor în pregătirea religiei anticreștine unitare mondiale.” (New Age, Lothar Gasman, Editura Stephanus 1997)

În acest context, al grupurilor de potențial uman – cunoscute în special pentru ceea ce se numește astăzi, dezvoltare personală – Dr. Michael York, o autoritate în sociologia noilor mișcări religioase – , în lucrarea sa, ”The Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neo-pagan Movements”, la pagina 59, vorbind despre ”psihoTehnologia” celui mai reprezentativ dintre aceste grupuri human potential – vezi Forum și ulterior Landmark Education al lui Werner Erhard – o numește a fi coloana vertebrală New Age!
 (https://innerlandmarkeducation.wordpress.com/2013/12/20/contracultura-new-age-hpm-dezvoltare-personala-est-forum-experienta-personala-vrajitorie/)

Autorul cărții însă nu a abordat și chestiunea francmasoneriei și a religiilor misterelor, limitându-se la o analiză exclusiv laică, dintr-un unghi redus deși valabil asupra subiectului  în discuție, nebănuind probabil că există o incredibilă legătură între psiho”Tehnologia” lui Werner Erhard, un inițiat în rozicrucianism, și psihologia ezoterică a înaintașei sale, Alice Bailey.

Eu, intuind anumite întrepătrunderi între francmasonerie și mișcarea potențialui uman, am redactat o expunere documentată a acestora în articolul meu, intitulat, Francmasonerie Humanist Manifesto Mișcarea Potențialului Uman. , la data de 29 mai 2014. La aceasta se mai poate adăuga și faptul că, shriner-ul, francmasonul de grad 32 și ”arhiepiscopul” Larry Jensen a fost consilierul WEA (Werner Erhard și Asociații.) Larry Jensen este co-fondator al mișcării human potential, Lifespring (o mișcare foarte asemănătoare cu  Landmark Education) și fondator al organizației ASCENT care, alături de Landmark Education (a lui Werner Erhard) a pătruns și în țara noastră, oferind seminarii de ”dezvoltare personală”.

Revenind la analiza exhaustivă a lui Dick Smith, pentru un plus de acuratețe, trebuie spus că, el a omis totuși ceva. Alice Bailey  vorbește și de un alt instrument în restaurarea religiilor misterelor și anume ”Biserica”:
Misterele vor fi restaurate la adevărata lor expresie prin intermediul Bisericii [apostate – nota mea] și Fraternității masonice … Când Cel Măreț va veni cu discipolii și inițiații săi, atunci Misterele vor fi restaurate.”
”Fraternitatea masonică … este … casa Misterelor, și scaunul inițierii  … Masoneria este o organizație mult mai ocultă decât poate fi realizat și este destinată să fie școala de training (formare) pentru ocultiștii avansați care vor veni … ” (The Externalization of the Hierarchy, Alice Bailey, pag. 511)
Dar la care biserică se referea Alice Bailey? Cea creștină? Răspunsul nu va fi greu de dat dacă, avem în vedere,  de ex., că primii trei lideri ai bisericii mormone au fost și masoni! Iar dacă dorim o imagine mai largă de atât, este suficient să amintim că, la porunca papei Sixtus IV (1471-1484), teologia iudaică a Kabbalah a fost tradusă în limba latină și oferită studenților; misticii acelui secol (15) ”imaginându-și” că, doctrinele creștinismului provin din Kabbalah. (http://web.archive.org/web/20021005055527/http://www.plausiblefutures.com/text/SS.html)
(Mai multe despre misticismul catolic păgân, în articolul intitulat: Hristosul mistic sau duhul lui antihrist.)

Voi încheia cu un lucru extrem de curios, care atrage atenția; este vorba mai exact despre numele ghidului spiritual al lui Alice Bailey, Djwal Khul! În scrierile traditionale islamice, Hadith, falsul mesia care va veni, antihristul, este numit Dajjal și se pronunță Al Dajal . Observați rădăcina comună, DJAL“, a cuvintelor Djwal și Dajjal.

Advertisements
This entry was posted in Masonerie, new age and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s