Francmasoneria și Religia Noii Ere (New Age). (2)

ÎNTOARCEREA LUI “HRISTOS”
Benjamin Creme este un lider important New Age,  un adevărat “Ioan Botezătorul” pentru Hristosul New Age, Domnul Maitreya, despre care Creme spune că, el este deja în lume, așteptând pur și simplu momentul potrivit pentru a-și manifesta prezența sa.

În cartea ”The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom” (Reapariția lui Hristos și a Stăpânilor(maeștrilor) Înțelepciunii), Creme arată că masoneria va juca un rol important în revenirea lui “Hristos”, (pe care creștinii l-ar numi “Anti-Hristos”), în special în ritualul de inițiere a religiei Noii Ere. El declară:

“Prin tradiția masonică și prin anumite grupuri ezoterice, va veni procesul de inițiere. În această epocă care se apropie, milioane de oameni vor primi prima și a doua inițiere prin aceste instituții transformate și purificate.” [Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, p. 84; The Tara Press; London, 1980].
Într-o secțiune a cărții sale, care conține transcrieri ale mai multor prelegeri ale sale – inclusiv sesiuni de întrebări și răspunsuri – după ce a vorbit despre apropiata reformare a bisericilor creștine și a budismului, el a fost întrebat dacă crede că această reformă “va afecta diverse organizații secrete, precum cele ale masonilor, rozicrucienilor și așa mai departe?” El a răspuns:
“Foarte mult… religia care vine, de fapt această eră care vine, va fi dominată de… Magie, sau de Ritual, sau de Unitate… Vărsătorul desemnează `forța de punere în aplicare a sintezei sau universalității”, și va aduce sinteză și universalitate în lume … ” [Creme, p. 86].
Rețineți tema conjuncției, care este aceasta, “sinteza sau universalitatea.” Amintiți-vă de faptul  că, Pike a spus că, acest lucru este ”Secretul Regal” al Masoneriei. Veți întâlni acest concept al “mixturii”, în mod repetat, în scrierile autorităților New Age și masonice.
Creme ne spune mai departe cum se vor manifesta noile religii sintetizate:
“Noile religii se vor manifesta, de exemplu, prin intermediul organizațiilor, cum ar fi francmasoneria. În francmasonerie este încorporat miezul inimii secrete a misterelor — oculte, învăluite în cifre, metafore și simboluri. Când acestea vor fi purificate … ele vor fi văzute ca o adevărată moștenire ocultă. Prin Ordinele Masoneriei, Calea Inițierii va fi bătătorită și Inițierea va fi înfăptuită …” [Creme, p. 87].
Deci, nu numai că va fi restabilită religia misterelor, dar aceasta va fi de fapt chiar procesul de inițiere. Creme spune, reiterând tema autorităților masonice despre care am vorbit anterior că, această nouă religie va fi universală – o legătură între Orient și Occident:
“O nouă religie mondială va fi inaugurată; ea va fi o fuziune și o sinteză a căii orientale și a căii occidentale. Hristos va reuni… creștinismul și budismul … într-o nouă religie științifică, bazată pe mistere, pe inițiere, pe invocare … Adevărata inimă și centrul noii religii mondiale va fi procesul ezoteric de inițiere … treptat, creștinismul și budismul și alte religii se vor stinge în depărtare… pe măsură ce noua religie va câștiga aderenții și exponenții săi, ea fiind construită treptat de umanitate.” [Creme, pp. 88-89].
Atât de omniprezentă este aplicarea principiului universal al dialecticii (conjuncție, echilibru, contrarii), încât Creme chiar spune că, “celelalte religii se vor stinge în depărtare” – la fel ca și în teoria marxistă în care, statul ar trebui să “dispară treptat” și să fie înlocuit de adevăratul “comunism”.
INIȚIEREA LUCIFERICĂ NEW AGE
O altă figură importantă a mișcării New Age, David Spangler, în Reflecții despre Hristos (Reflections of the Christ), dezvăluie adevărata identitate a acestui “Hristos” sau Domn Maitreya. El spune: “Hristos este aceeași forță ca și Lucifer… Lucifer lucrează în fiecare dintre noi pentru a ne aduce integritatea (plinătatea) ca să pășim în Noua Eră.” Apoi, el ne spune ce fel de inițiere va fi administrată prin Ordinele Masoneriei:
“Lumina care ne arată calea spre Hristos vine de la Lucifer… marele inițiator… Lucifer vine să ne ofere inițierea finală luciferică… cu care mulți oameni din zilele următoare se vor confrunta, pentru că este o invitație în Noua Eră.” [David Spangler, pp 40-44, Reflecții ale lui Hristos.; Findhorn; Scoția, 1977].
Deci, în conformitate cu liderii de top ai New Age, noua religie universală se va manifesta prin intermediul unor organizații ca masoneria, iar inițierea în Noua Eră va avea loc în templele masonice.
DOCTRINA SECRETĂ A LUI HELENA BLAVATSKY
ȘI NOUA RELIGIE MONDIALĂ
Dar alte autorități New Age au declarat, de asemenea, că masoneria este o religie universală și că este un depozit al Doctrinei Secrete Oculte a Misterelor. De fapt, una dintre cele mai oculte cărți ale lumii este încărcată cu trimiteri la masonerie.
Helena Petrovna Blavatsky, în introducerea sa la primul volum al Doctrinei Secrete, rezumă astfel natura doctrinei secrete, dezvăluind legătura intrinsecă a acestei doctrine cu masoneria:
“Doctrina secretă a fost religia universală difuză a lumii antice și preistorice. Dovezi ale difuziei sale … împreună cu învățătura tuturor marilor săi adepți, există astăzi în rafturile secrete ale bibliotecilor aparținând Ocultei Fraternități.”  [Helena P. Blavatsky, p. xxxiv, The Secret Doctrine; Theosophical University Press, 1888]
“Există mai multe documente în biblioteca imperială din St. Petersburg care arată că, chiar și atât de târziu ca în zilele când francmasoneria și societățile secrete ale misticilor au înflorit nestingherite în Rusia, nu doar un mistic rus a călătorit în Tibet prin Munții Ural, în căutarea cunoașterii și inițierii…. Dacă cineva va cerceta în Analele și Istoria Francmasoneriei deținute în arhivele metropolei Rusiei, el se va lămuri singur de acest fapt.” [H.P.B., pp. Xxxv-vi].
Am putea petrece mult timp explorând dogma anti-creștină a lui H.P.B., cea care face din Yahweh personajul negativ (creștinii aparținând “Lojii Negre”) și din Lucifer eroul ( “Loja Albă.”) Dar avem aceeași doctrină și în opera lui Pike!
DUMNEZEUL MASONERIEI NU ESTE YAHWEH
În discuția sa despre Gradul Royal Arch, în Morals and Dogma, de exemplu, Pike dezvăluie adevărata natură a dumnezeului masoneriei — și acesta nu este Yahweh (Yahveh). Citiți următorul text încet și cu atenție:
“Știm că pentru multe secole, evreilor le-a fost interzis să pronunțe numele sacru … În India a fost interzis să se pronunțe cuvântul AUM sau OM, numele sacru al Acelei Divinități, manifestate ca Brahma, Vishnu și Șiva… Prin urmare, este posibil ca numele Dumnezeirii să fi fost uitat sau pierdut. Cert este că, pronunția adevărată a numelui său nu este cea reprezentată de cuvântul Yahweh (Iahveh); și, prin urmare, nu acesta este numele adevărat al Divinității, nici inefabilul Cuvânt.” [Pike, pp. 204-05].
Pike spune că, comunicarea “adevăratei naturi a lui Dumnezeu”, în tainele antice, este prin ceea ce noi numim acum, masonerie:
“Printre toate națiunile antice a fost o singură credință și o singură idee despre Divinitate printre Iluminați, care erau inteligenți și educați, și o alta pentru oamenii obișnuiți. Evreii nu au făcut nicio excepție de la această regulă. Iahve, pentru marea masă a poporului evreu, a fost la fel ca dumnezeii neamurilor din jurul lor… Divinitatea primilor evrei a vorbit cu Adam și Eva în grădina Edenului… s-a luptat cu Iacov, i s-a a arătat lui Moise, deși nu și chipul lui… el a poruncit împlinirea celor mai șocante și hidoase acte de cruzime și barbarie care au împietrit inima lui Faraon… Acestea erau noțiunile cunoscute despre Divinitate; fie că preoții n-au avut niciuna mai bună la îndemână, sau au avut ceva probleme pentru a corecta aceste noțiuni, fie intelectul omului de rând nu a fost suficient de larg  pentru a le permite să judece orice concepții superioare despre Cel Atotputernic.
Dar nu acestea au fost ideile puținilor intelectuali și iluminați dintre evrei. Cert este că, ei posedau o cunoaștere a adevăratei naturi si a atributelor lui Dumnezeu, ca și oamenii din aceeași clasă, dar dintre alte națiuni — Zoroastru, Menu, Confucius, Socrate și Platon. Iar doctrinele lor despre această temă au fost ezoterice; ei nu le comunicau oamenilor în general, ci doar la câțiva favorizați; la fel cum ele au fost comunicate în Egipt și India, în Persia și Fenicia, în Grecia și Samotracia, ca mari mistere, pentru cei inițiați.
Comunicarea acestei cunoașteri și a altor secrete, dintre care unele sunt probabil pierdute, și constituite, sub alte nume, în ceea ce noi numim acum masoneria.” [Pike, pp. 206-7].
Avem noi nevoie de vreo declarație mai clară decât aceasta, a adevăratei naturi a masoneriei ca o religie universală, al cărui Dumnezeu nu este Dumnezeul creștin și care prin propria sa caracterizare comunică “adevăratul” atribut și numele al lui Dumnezeu, despre care subliniază că, nu este Iahve? Zeul Masoneriei, potrivit celei mai mari autorități masonice, nu este Yahweh (Domnul)! De fapt, Pike afirmă, în mod clar, pe cine mai degrabă îl consideră cei ”inițiați” a fi dumnezeul lor:
“Diavolul este personificarea ateismului sau idolatriei. Pentru inițiați, Diavolul nu este o persoană, ci o Forță, creată  pentru binele omului, dar care poate servi și pentru rău. Acesta este instrumentul Libertății sau al Voinței Libere — Ele reprezintă de fapt Forța, care domnește peste omenire, și care este reprezentată mitologic sub forma încornorată a zeului Pan; de acolo a venit Țapul sabatic, fratele șarpelui cel vechi, și purtătorul de lumină, sau Fosfor, pe care poeții l-au zugrăvit ca pe falsul Lucifer din legendă.” [Pike, p. 102].
Aceeași declarație de bază se găsește în Doctrina Secretă a lui Blavatsky, pe care ea i-o atribuie lui Eliphas Levi, un mare magician ocultist și după ale cărui lucrări, în conformitate cu Manley P. Hall, Albert Pike a copiat în mod copios:
“Numele adevărat al lui Satana, așa cum spun cabaliștii este acela al lui Yahveh [sic] inversat; căci Satana nu este un zeu întunecat ci el este doar negarea lui Dumnezeu….  Pentru inițiați, spune Eliphas Levi, Diavolul nu este o persoană, ci o Forță creatoare,  pentru bine cât și pentru rău. Ei (inițiații) reprezintă această Forță, care domnește peste generația prezentă, sub forma misterioasă a zeului Pan — ori Natura: de unde coarnele și copitele pe care creștinii l-au zugrăvit ca pe ”țapul” sabatului vrăjitoarelor.” [H.P.B., p. 510].

Zeul încornorat Pan, sau Țapul lui Mendes, Țapul “Sabatului Vrăjitoarelor” — toate  numele pentru aceeași entitate satanică — este reprezentat prin Pentagramă, steaua cu cinci colțuri a vrăjitoriei. Această stea este folosită cu susul în jos, pentru a reprezenta coarnele, urechile și barba țapului. Pentagrama este însemnul nu doar pentru vrăjitoarele și sataniștii din întreaga lume, dar și pentru Masonerie și sora ei, organizația, Eastern Star! Acest țap este, de asemenea, numit Baphomet și este zeul Cavalerilor Templieri din secolul al 12-lea, strămoșii organizației masonice din zilele noastre.

În mod evident, adevăratul dumnezeu al religiei ordinului masonic nu este Domnul Dumnezeu, ci Lucifer. Masoneria este una dintre cele mai importante vehicule prin care el (Lucifer) își manifestă tentativa sa din vremuri imemoriale de a-i lua locul lui Dumnezeu în Univers. Într-adevăr, în conformitate cu Alice A. Bailey, Lucifer de fapt a oficiat fondarea Masoneriei! În lucrarea sa, ”Initiation, Human and Solar”, Alice Bailey scrie:
“Toată organizarea din planul fizic – guvernamentală, religioasă sau culturală – este rezultatul lucrării forțelor interioare și cauzelor, și, înainte ca acestea să apară în manifestare fizică, o focalizare … a acestor influențe și energii are loc eteric la nivelurile [spirituale]. Organizarea francmasonilor este un exemplu în acest sens … Domnul Lumii a fost agentul care oficiază, așa cum a fost dintotdeauna cazul, la fondarea marilor și importantelor mișcări.”  [Alice A. Bailey, pp. 131-132, Initiation, Human and Solar; Lucis Publishing Co., New York, 1970].
Să ne întrebăm din nou: cum este posibil ca militanți și francmasoni – din care mulți pretinzând că sunt creștini – să ia parte la o astfel de religie luciferică? Cum ar putea unii pastori creștini să aparțină unei astfel de organizații?
După cum Pike și Hall au recunoscut, masoneria este în realitate formată din două organizații, o fraternitate exterioară pentru naivi, induși în mod deliberat în eroare cu privire la simbolurile și dogmele masoneriei, și o fraternitate interioară ocultă pentru adepții versați în magie, vrăjitorie și religiile misterelor ale lumii antice. Religiile ale căror principii centrale sunt reînviate azi de religia New Age.
Acesta este abominabilul sistemul universal religios pe care Domnul Isus Hristos îl va distruge când se va întoarce pe pământ! (Vezi Apocalipsa, în special capitolele 17-19).
INIȚIERILE ANTICE
Ce înseamnă că, precursorii masoneriei moderne au aparținut acestor religii ale misterelor națiunilor păgâne antice, așa cum Clausen, Pike, Hall, Mackey și numeroase alte autorități masonice au spus despre aceștia? Să vedem dacă putem intui ce se întâmplă în riturile păgâne de inițiere. Opriți-vă puțin și, pentru un moment, lăsați frâu liber imaginației; închipuiți-vă scena următoare, la aproximativ anul 1350 înainte de Hristos (î.e.n.) .:
O lumină slabă pâlpîie pe pereții și tavanul boltit al unei peșteri imense. Lumina torței împrăștie o vrajă fascinantă asupra celor adunați pentru inițiere. Atenția lor se concentrează asupra candidatului, care stă în picioare lângă buza unei prăpăstii peste care trece un pod basculant din frânghie. Dar el se află la mai mulți metri de pod, și nu la intrarea pe pod.
Chipul lui este acoperit de umbră, dar postura rigidă a corpului său descrie concentrarea sa intensă. Se aude gâfîiala sacadată din pieptul lui. Dintr-o dată el își încrucișează brațele pe piept, ținându-și pumnii strânși. Trăgând cu putere aer în piept, el pășeșete dincolo de marginea hăului în întuneric. Toți cei strânși acolo privesc cu atenție, în tăcere, cum candidatul levitează peste prăpastie și apoi pașii lui se aud pășind de cealaltă parte.
Poate că ați crede că acest lucru este mai degrabă doar un exercițiu de science-fiction,  decât o părticică din ceea ce se înțelegea printr-o inițiere în Religiile Misterelor din zilele antice. Dar ascultați la “ilustrul” Manley P. Hall, cum îl descrie el pe neofitului din acele vremuri. El spune că inițiatul în vechile mistere era un om de mare caracter și învățătură, pentru a cărui inițiere în Mistere erau necesare încercări fizice mari și capacități oculte:
“Niciun francmason dintr-o mie nu ar fi putut supraviețui inițierilor din ritualurile păgâne, pentru bărbații care participau la testele date în acele zile intense, erau bărbați, iar moartea era premiul lor în caz de eșec. Neofitul misterelor druide era lăsat într-o mică barcă, în derivă, să se lupte cu marea furtunoasă, ci doar având cunoștințele necesare despre legile naturii el putea să potolească furtuna așa cum a făcut Isus pe Marea Galileii, altfel el nu se mai întorcea. În riturile egiptene ale lui Serapis, neofitului i se cerea să traverseze o prăpastie fără punte, înspre podeaua templului. Cu alte cuvinte, dacă el nu putea ca prin magie să se susțină în aer, fără sprijin vizibil, el ar fi căzut cu capul înainte într-o crăpătură vulcanică, unde ar fi murit de căldură și sufocare. Într-o parte a riturilor lui Mithra, candidatul care solicita admiterea în sanctuarul interior era obligat să treacă printr-o ușă închisă, prin dematerializare … ” [Hall, pp. 414-15].
Hall îl citează apoi pe Pike, din  “Legenda for the Twenty-eighth Degree” (Legenda Gradului 28) în care declară că, “știința Hierofanților Misterelor producea efecte care pentru inițiați păreau a fi produse în mod misterios și supranatural.” [Hall, p. 415].
Cred că am putea fi cu toții de acord cu Pike, că levitarea peste prăpăstii, potolirea furtunilor și trecerea prin ziduri ar putea calificate drept “misterioase și supranaturale.” “Un francmason dintr-o mie” este, probabil, aproape de procentul acelora din fraternitățile de astăzi care sunt inițiați în secretele Frăției Interioare,  care înțeleg cu adevărat sensul și scopul masoneriei și care practică astfel de magii și vrăjitorii.
Așa cum am văzut, magia și vrăjitoria își au originea în păgânele mistere oculte ale vremurilor antice. Am punctat, de asemenea, pe scurt, convingerea adepților New Age că, toate acestea au fost date de “Stăpânii (maeștrii) înțelepciunii” sau “Ierarhia”. Haide să deprindem o mai bună înțelegere a acestei așa-numite Ierarhii și a rolului ei în realizarea religiei mondiale a Noii Ere.
IERARHIA
Potrivit sistemului de credință New Age, Maeștrii (Stăpânii) Înțelepciunii au decis evoluția pământului timp de milenii. Ei sunt denumiți “Ierarhia”, care este compusă din ființe avansate, dintre care unele locuiesc într-un oraș eteric (sau spiritual) din deșertul Gobi, numit Shamballa. Ierarhia conține o serie de ființe de tot felul până la “Domnul lumii” însuși.
Desigur, ceea ce este descris aici este ceea ce Biblia numește clar ca forțele spirituale ale regatului lui Satan cu care ne luptăm: “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” [Efes. 6:12].
Biblia îl numește pe Satana “domnul puterii văzduhului” (Efeseni 2:2) și “dumnezeul veacului acestuia.” (2 Corinteni 4:4)  În 1 Ioan 5: 19 citim că “Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.” În cartea sa, Initiation, Human and Solar,  Alice Bailey spune în esență același lucru:
“Această Ierarhie a Fraților Luminii încă mai există, iar lucrarea ei înaintează constant. Ei toți există fizic, fie în corpuri fizice dense, ca mulți dintre maeștrii angajați în lucrare, sau în corpuri eterice, cum ar fi ajutoarele mai înalte și Domnul lumii … Ei există pe această planetă cu noi, ne controlează destinele, ne direcționează evoluția, și conduc întreaga omenire către perfecțiunea ultimă… ” [A. Bailey, IHS, p. 32].
Apostolul Pavel a subliniat că, există ființe spirituale nevăzute organizate într-o ierarhie: “Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El…” [Col. 1:16]
În 2 Corinteni 12: 7, el se referă la un înger satanic a cărui misiune a fost să-l atace în mod repetat (ale cărui atacuri sunt cuprinse în capitolul precedent): “… mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască….”
Deci, vedem că Biblia afirmă clar că, există ființe spirituale nevăzute în domeniul ceresc, iar ele sunt organizate într-o ierarhie. Alice Bailey, de asemenea, ne spune ceva despre sediul “Domnului lumii”, în Shambala, marele oraș din cer:
“Locuința centrală a acestei ierarhii este Shambala, un centru în deșertul Gobi, numit în vechile cărți ca ”Insula Albă”. Ea există ca substanță eterică … Câțiva dintre maeștrii, în corpuri fizice, locuiesc în munți Himalaya… dar numărul cel mai mare al lor este împrăștiat peste tot în lume, locuind în locuri diferite, în diferite națiuni, nerecunoscuți și neștiuți, dar care formează, fiecare în locul său, un punct focal pentru energia Domnului lumii… ” [A. Bailey, IHS, p. 33].

New Age-rii cred de asemenea că și alte planete sunt locuite și că steaua Sirius este casa pentru Marea Lojă Albă care controlează totul în acest sector al universului. Am văzut mai devreme că, în conformitate cu Bailey, acesta este Sursa Misterelor. Aceste mistere, spune Bailey, furnizează competențele secrete pentru practicarea magiei și vrăjitoriei de către Ierarhie:

“Misterele sunt, în realitate, adevărata sursă a revelației… Ele privesc acele capacități care le permit membriilor Ierarhiei să lucreze conștient cu energiile planetei și ale sistemului solar, și de a controla forțele în cadrul planetei.. Când misterele vor fi restaurate, acestea vor face adevărata … natură a religiei, în scopul științei, precum și în scopul educației. Acestea nu sunt ceea ce credeți voi astăzi că sunt.” [ibid.]
Bailey spune că aceste mistere conțin mai mult decât ceea ce se găsește în masonerie, iar ele vor fi restaurate mai pe deplin atunci când Ierarhia (care este, Regatul Țărilor Anti-Hristos) va deveni vizibilă pe pământ:
“Misterele vor fi restaurate în diferite alte moduri, întrucât ele contin mult mai mult decât pot dezvălui ritualurile masonice, sau alte ritualuri religioase și ceremonii… și numai atunci când Ierarhia va fi prezentă vizibil pe pământ, și Misterele (Tainele) ai căror custozi sunt maeștrii, vor fi date în mod deschis fiecărui om, va fi dezvăluit adevăratul secret și natura fenomenelor electrice.” [Alice A. Bailey, p. 511, Ucenicia în New Age, vol II; Lucis Publishing Co., New York, 1955; Gândiți, pp. 15-16].
Mai departe, spune Bailey, bisericile și masoneria nu au reușit să facă o treabă bună în pregătirea căii pentru restaurarea misterelor. Ea spune,
“În acest moment, terenul este în curs de pregătire pentru această mare restaurare. Bisericile și Masoneria sunt astăzi în fața scaunului de judecată al minții critice a omenirii [deoarece] ambele au eșuat în sarcinile încredințate lor de Dumnezeu.”  [A. Bailey, p. 511, Discipleship-II, ; Ponder, pp. 15-16]
Deci, vedem că, misterele vor fi restabilite prin intermediul bisericilor liberale, cum ar fi Unitatea, Știința Creștină, Mind Science, Mormonismul și altele, precum și prin masonerie.
FOSTER BAILEY DEZVĂLUIE SPIRITUL MASONERIEI
Am citat deja dintr-o carte remarcabilă,  The Spirit of Masonry (Spiritul Masoneriei), scrisă de soțul lui Alice A. Bailey, Foster Bailey. În această carte, am luat cunoștință despre moștenirea spirituală reală a Masoneriei, care este custodele. Masonul tipic, citind această carte — într-adevăr, oricare mason sau nu — va trece prea repede peste pasaje de mare interes, ca cineva familiarizat cu lucrările oculte, cum ar fi Doctrina Secretă sau cărțile lui Alice Bailey, în special  Initiation, Human and Solar.

Este de mare importanță faptul că, în introducerea sa la partea întâi, la pagina nouă din carte, Foster Bailey afirma: “Cuvintele folosite în textul acestei cărți sunt cuvintele altcuiva.” În opinia mea, aceasta este o referire directă la originea acestei cărți, ca fiind aceeași sursă pentru cea mai mare parte a cărților soției sale, Alice — la fel ca și pentru cărțile lui Helena Petrovena Blavatsky– acea sursă fiind tibetanul, Djwhal Khul, unul dintre maeștrii înțelepciunii, care a scris toate aceste lucrări prin transmitere telepatică. Cu alte cuvinte, sursa lor este, în realitate, un spirit demonic care este un actor talentat.

Lucrul interesant pe care îl găsim citind cartea lui Foster, carte scrisă de un mason pentru alți masoni, este faptul că referințele oarecum voalate pe care el le face la diferitele aspecte ale masoneriei sunt în mod clar expuse sau “dezvăluite”, în cărțile soției sale, Alice și în cele ale lui H.P. Blavatsky. Prin compararea conținutui cărții lui Foster cu acela al cărților celorlalte două autoare, putem vedea clar rolul cheie pe care masoneria l-a jucat în Regatul lui Satan — în toate zonele din univers.
De exemplu, la pagina 16, discutând despre al Treilea Grad, când el se referă la călătoria maestrului mason care se termină în învierea din mormânt unde, “el intră în frumoasa tovărășie a maeștrilor masoni, care reprezintă expresia pe pământ a divinei părtășii existente în Loja Celui Preaînalt”, nu mai e nevoie să privim mai departe decât soția lui Foster, Alice, pentru adevărata explicație.

În cartea sa,  Initiation, Human and Solar, Alice vorbește despre Loja Celui Prea Înalt și  nu vorbește despre Rai! Ea vorbește despre Loja Masonică de pe Sirius. Comentariile ei ne dau o idee despre un alt aspect al relației strânse dintre Mișcarea New Age și Francmasonerie:

“Un lucru important trebuie păstrat în minte anume că, inițierile de pe pământ sau ale sistemului solar sunt doar inițieri pregătitoare pentru admiterea în cea mai mare lojă de pe Sirius. Noi avem simbolismul acesta foarte bine păstrat în masonerie, și prin combinarea metodei masonice cu ceea ce ni se spune când pășim pe Calea Sfințeniei avem o imagine aproximativă. [După primele patru inițieri solare, ajungem la a cincea inițiere, care este] prima inițiere cosmică. A cincea inițiere corespunde primei inițieri cosmice, ca aceea a `uceniciei” în masonerie, și face un maestru dintr-un `ucenic acceptat” de Loja de pe Sirius. A șasea inițiere este analogă gradului al doilea în masonerie, în timp ce a șaptea inițiere face dintr-un maestru mason un adept al Frăției de pe Sirius.” [A. Bailey, IHS, pp. 17-18].
Vedem așadar că, masoneria este o rețea dincolo de nivelul planetar. Când se spune că este o religie universala, ea este exact ceea ce se spune că este! Putem vedea, limpede, că masoneria cerurilor sau “Marea Lojă de deasupra” nu este locuința lui Dumnezeu Tatăl și nici a Fiului Său, Domnul Isus Hristos. Ci, (cosmic vorbind) este sediul central pentru Frăția Cosmică a Marii Loji Albe a Masoneriei.

Alice spune la pagina 98 din această carte că, Loja de pe Sirius își obține energia sa de la o Lojă din Pleiade, o constelație îndepărtată formată din șapte stele. (Maya, prietena lui guru David — al lui Shirley MacLaine – se presupune că a venit din Pleiade) Bailey enumeră unele dintre influențele cosmice care, spune ea, afectează conștiința oamenilor, în special în timpul procesului de inițiere:

“Mai întîi este energia sau forța care provine de la soarele Sirius. Dacă se poate spune așa, este energia gândirii, sau forța minții, în totalitatea sa, care ajunge la sistemul solar dintr-un centru cosmic îndepărtat de pe Sirius. Sirius acționează ca transmițător, sau centru de focalizare, de unde emană acele influențe care produc conștiința de sine în om ….
Un alt tip de energie ajunge la om din Pleiade, care trece prin sistemul venusian până la noi, la fel cum energia Siriană trece prin planeta Saturn…. Aceste fapte implică secretele misterelor…” [A. Bailey, IHS, pp. 98-99].
Ea spune că, dacă am fi știut toate misterele împachetate în aceste fapte, am fi înțeles tainele universului: “În misterul acestei influențe, și în secretul soarelui Sirius, sunt ascunse faptele evoluției noastre cosmice, și întâmplător, prin urmare, ale sistemului solar.” [A. Bailey, IHS, p. 188].
S-ar putea adăuga că, în toate aceste prostii este dezvăluit faptul real al asocierii francmasoneriei precum și rețeaua de sârmă ghimpată a acestor demoni deghizați ca “Ierarhia” și siluirea cu toate aceste hocus-pocus-uri a milioane de oameni din Mișcarea New Age și din religiile orientale care cred sincer în aceste idei nebune! Dar, citiți în continuare! Acestea devin și mai incredibile pe măsură ce aprofundăm scrierile reginei New Age și ale soțului ei, Foster!
MAEȘTRII MASONI AI UNIVERSULUI
La pagina 21 din The Spirit of Masonry (Duhul Masoneriei), Foster Bailey vorbește despre “maeștrii masoni ai Universului,” care au vegheat asupra progresului omenirii pe drumul cel lung al evoluției și, el dezvăluie care este povestea descrisă în primele trei grade de masoneriei:
“Tot astfel, simbolic, este progresul și modul de realizare pentru fiecare suflet omenesc; La fel cum a fost bătătorit drumul de toți liberatorii rasei umane, de la întuneric la lumină, așa trebuie să decurgă toate… Trebuie dobândită experiența… aceasta este singurul lucru care îi pot permite cuiva să se alăture în rândurile maeștrilor masoni ai Universului, și a continua căutarea eternă acompaniat de toți frații.
Aceasta este revelația transmisă candidatului în trecerea prin toate gradele… indicațiile subtile și iluzorii sunt date, de asemenea, de faptul că activitatea organizată și inteligentă, care este realizată de acea Marea Lojă a maeștrilor masoni care veghează de secole asupra omenirii și ghidează oamenii, în mod constant, spre lumină … întreaga structură a masoneriei poate fi considerată ca externalizarea acestui grup spiritual interior ai cărui membri, de-a lungul veacurilor, au fost custozi ai Planului.” [F. Bailey, pp. 21 -22].
Mai departe, el scrie că, acești maeștrii masoni sunt chemați după mai multe nume, cum ar fi “Hristos și Biserica Sa … Care pot fi cunoscuți de alții ca Maeștrii ai Înțelepciunii … Dozatoarele de Lumină.” Apoi adaugă:
“Prin urmare, aceștia sunt uneori cunoscuți sub numele de Illuminatti… Ei sunt Rishi ai filosofiei orientale, constructorii tradiției oculte… Etapă cu etapă, ei asistă la desfășurarea conștiinței candidatului până când vine timpul în care el poate `intra în lumină” și apoi, la rândul său, să devină un purtător de lumină, unul dintre Illuminatti care pot ajuta Loja celui Înalt în aducerea omenirii la lumină.” [F. Bailey, pp. 22-23].
După cum orice mason poate ști, “intrarea în lumină” este termenul folosit în realizarea “căutării sale după lumină”, în gradele masoneriei. Bailey tocmai a declarat că această ”intrare” îl transformă pe un mason în Illuminatti! Unul dintre acei “iluminați” care pot ajuta Marea Lojă Masonică de pe Sirius să “aducă omenirea în lumină.” (Asta este, să aducă omenirea sub control demonic.)
Foster Bailey spune că, participarea la această mare lucrare, ca parte a unei mare inițieri — Inițierea Luciferică despre care Creme spune că va avea loc în Loja Masonică — va însemna realizarea propriei dumnezeiri a omului:
“Ritualurile, ceremoniile și inițierile masoneriei pot fi considerate (cum de altfel sunt considerate de mulți) ca fiind reprezentări slabe și repetiții simbolice ale acestor inițieri spirituale majore, prin care fiecare ființă umană trebuie să treacă înainte de atingerea obiectivului său, de divinitate manifestată și a putea intra, în cele din urmă, dincolo de perdeaua dinlăuntru.” [F. Bailey, p. 23].

Așadar, vedem că, la fel ca oricare bun ocultist New Age, scopul unui mason este acela de a deveni dumnezeu, el însuși.

Sursa: 
FREEMASONRY AND THE NEW AGE WORLD RELIGION, de Dick Smith, 10 sept. 2009.
(http://www.saintsalive.com/resourcelibrary/freemasonry/freemasonry-and-the-new-age-religion)

Advertisements
This entry was posted in Masonerie, new age and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s