Ellen G. White, adventiștii de ziua a șaptea și Antihristul!

Deci, cine este “dumnezeul” lui Ellen G. White și al credincioșilor ei adepți, adventiștii  de  ziua a șaptea? Aceasta este întrebarea, iar răspunsul poate fi găsit la pagina 41 din cartea Early Writings, de Ellen G. White:
“Nori grei și  întunecați s-au apropiat și s-au ciocnit unul împotriva celuilalt. Atmosfera s-a despărțit  și  s-a strâns; apoi am putut să privim în sus, prin spațiul deschis din Orion,  de unde venea glasul lui Dumnezeu. Orașul cel Sfânt va coborî prin acel spațiu deschis. “
Ceea ce tocmai ați citit, este un fragment din Ellen G. White, Shaking of the Powers of Heaven /Clătinarea Puterilor Cerului, și vine prin aceeași “voce profetică” cu care ne putem lua la trântă, cu privire la ceea ce “a crezut”  Ellen G. White și la ceea ce biserica adventistă afirmă prin învățăturile ei.
Ellen G. White a declarat că Dumnezeu va “vorbi” și va “aduce jos Orașul Sfânt”, prin “spațiul deschis în Orion”. Cu toate acestea, în Biblie numai  trei versete menționează constelația Orion, și iată contextul:

”Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei sau să dezlegi frânghiile Orionului?” (Iov 38:31)

”Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina.” (Isaia 13:10)
”El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul este numele Lui.” (Amos 5:8)
Deci, ce înseamnă toate acestea? Care este, cu adevărat, spiritul din spatele acestei constelații numită Orion?
Echivalentul ebraic pentru Orion este Kesil și se traduce prin “necugetat, nesăbuit”.  În legendele vechi această constelație este reprezentată ca un erou, care a îndrăznit să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, și de aceea a fost un nesăbuit, un prost, și a fost încătușat pe cer drept pedeapsă; întrucât ascendentul acestei constelații este în perioada furtunoasă a anului.  El este cunoscut  ca Nimrod (rebelul extrem de nelegiuit) pentru asirieni și ca Orion pentru greci.
Sabaismul (închinarea la oștirile cerești) și cultul eroului  au fost amestecate în persoana lui Nimrod. El a răsturnat în primul rând ordinea patriarhală a societății substituind-o prin  conducerea unei uniuni, bazate pe cuceriri (Geneza 10: 9-12). (Jamieson, Fausset And Brown Commentary)
Giovanni Virginio Schiaparelli (1835 – 1910), astronomul italian și istoric al științei, directorul observatorului Brera din Milano, a tras concluzia că evreii, încă din timpul lui Iov, au legat oarecum imaginea constelației Kesil de aceea a unui om înlănțuit pentru nebunia lui. (Schiaparelli, G., Astronomy in the Old Testament, Clarendon Press, Oxford, p. 60, 1905. )
Schiaparelli a considerat că numai Orionul ar putea fi considerat candidatul potrivit pentru ilustrarea unui om prin stele. Iar suportul pentru această noțiune, că  kesil se referă la un om care este legat se găsește în chiar Enciclopedia Evreiască:
“Numele aramaic și siriac pentru  Orion au fost legate de tradiția antică orientală potrivit căreia,  Nimrod, care este numit în Biblie ”viteaz vânător” și ”puternic”  [Geneza 10: 8-10; 1 Cronici  1:10; Mica 5: 6], a fost încătușat de Dumnezeu pentru pentru încăpățânarea lui de a  construi turnul Babel, și a fost țintuit pe cer (Winer, “BR”, ii. 157). Este posibil ca evreii antici să fi văzut în această constelație figura unui om care a fost considerat, în mod firesc, ca extraordinar de înalt și de puternic …. “ (Orion, Jewish Encyclopaedia, Blau L. (Ed.), Wynnewood, PA, 2002, 11 February 2006. Winer, “B.R.” ii. 157 refers to: Winer, G.B., Biblisches Realwörterbuch, 2 vols., Leipzig, 1820, 1833, 1847)
Acum, cu asta în minte, nimănui n-ar trebui să-i fie prea greu să-și dea seama că spiritul lui Nimrod / Orion a fost unul rău. Ați putea considera acest spirit, fără să greșiți, ca fiind predecesorul lui Antihrist!
Prima cetate/oraș care a fost construită după potop a fost Babilonul. Satana și-a stabilit aici cartierul său general. Semiramis era regina Babilonului, și Nimrod conducea oamenii în rebeliune, împotriva lui Dumnezeu.
Satana a decis atunci să dezvolte un sistem ocult religios care să controleze întreaga omenire – un sistem în care oamenii să creadă, și pentru care chiar să și ucidă. Pentru a introduce acest sistem satanic în lume, el s-a folosit de doi oameni: Semiramis (Semiramida) și Nimrod (Orion). Semiramis s-a măritat cu Nimrod.
După moartea lui Nimrod, mama și soția lui, Semiramis a pretins că, el a devenit zeul soare, Baal. Alte nume date lui au fost Sol, Tamuz etc… Sistemul religios respectiv a transformat-o și pe ea într-o zeiță. Ea a căpătat multe nume de-a lungul secolelor, ca Isis (în Egipt), Venus, Astarteea și Împărăteasa Cerurilor (Ieremia 7:18, 17:2).
Poporul evreu, încă de la începuturile sale, a avut contact cu acest sistem religios păgân al închinării la Baal (Nimrod) și Astarteea (Semiramis), vezi Judecători 2:13.
Și exact cum atunci sistemul religios s-a legat cu sistemul politic, la fel se întâmplă și în zilele noastre.
O expresie a acestei continuități păgâne sunt obeliscurile, care au fost ridicate în vechime pentru a-l onora pe zeul soare (Baal, Nimrod sau Orion). Obeliscul fiind totodată reprezentarea organului genital masculin în religia antică păgână.
”Encyclopedia Of Religions” (Vol. 3, p. 264) prevede că regina Semiramida a ridicat în Babilon un obelisc  de o sută treizeci de metri (130) în memoria lui Nimrod … și acesta a fost doar  începutul!
Nu la prea mult timp după aceea Egiptul, Grecia, precum și alte națiuni din Orientul Mijlociu și din zona Mării Mediterane au început construirea de obeliscuri în fața templelor lor. Religia Babilonului se răspândea cu iuțime, iar falusul a fost simbolul de asociere a celorllate religii cu cultul fertilității lui Nimrod (Baal, Orion).

Potrivit lui Alexander Hislop, The Two Babylons,  aceste “obeliscuri”, sau “idoli ridicați”,  așa cum au fost denumite în ebraică, sunt menționate în cărțile 1 Regi și 2 Regi ca o parte a închinării la Baal … și Baal este doar unul dintre numele pentru Nimrod. De fapt, tipul acesta de idolatrie babiloniană, rea și satanică,  l-a ispitit  Izabela pe Israel să-l îmbrățișeze … și împotriva căruia Isaia a proorocit cu curaj:

” În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare şi tare leviatanul, Babilonul, şarpele fugar (Asur) şi leviatanul, şarpele inelat (Babel), şi va ucide balaurul de lângă mare (Egiptul)… Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită; şi iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteii şi stâlpii soarelui nu se vor mai ridica.” (Isaia 27:1,9)
În cartea Babylon In the Church (Babilonul în Biserică), Noah Hutchings expune un adevăr uimitor despre obeliscul (simbol falic) ridicat în fața Bazilicii papale Sfântul Petru  – ca un mesaj că un tip de Nimrod, Antihristul vine curând! Adică, la urma urmei, spiritul lui Nimrod este spiritul sistemului religios romano-catolic:

Templele zeiței Diana, echivalentul din Efes al soției lui Nimrod, regina cerului, era întreținut de prostituatele templului. Potrivit lui Ezechiel 8: 1-6, acest simbol abominabil fusese ridicat în fața templului de la poarta de nord. Ezechiel face referire la el ca la “idolul geloziei.” Putem fi siguri că a fost simbolul babilonian al lui Nimrod pentru că,  în versetul paisprezece citim că profetul a văzut niște femei care-l plângeau pe Tamuz, fiul lui Nimrod.

Împăratul Caligula a fost unul  dintre cei mai cruzi și degenerați cezari ai Romei. Potrivit cărții Babylon Mystery Religion, a lui Ralph Woodrow,  Caligula a transportat un obelisc din Heliopolis, Egipt la Roma, pe locul care a fost numit Circul lui. Acest deal este locul unde mai târziu a fost construit Vaticanul. Obeliscul a rămas în Vatican până la 1586, când Papa Sixtus V l-a  mutat în fața bisericii Sfântul  Petru,  unde este și astăzi. Papa a decretat atunci pedeapsa cu moartea în cazul în care, în timpul mutării, ar fi fost rupt sau deteriorat.  Cel care l-a mutat a fost un om, pe nume Domenico Fontana. Au fost folosite patruzeci și cinci de vinciuri (trolii), 160 de cai și un echipaj de opt sute de oameni  pentru ca să se mute obeliscul la noua locație. Când sarcina a fost finalizată, papa a binecuvântat obeliscul și muncitorii care îl mutaseră, amenințați de o sancțiune extremă în caz de eșec.

O inscripție din templul păgân din Heliopolis, locul de unde a fost adus acest obelisc, spune: “Eu, Dionysos, dedic acest falus lui Hera, mama mea vitregă.” Istoria privind deplasarea obeliscului poate fi găsită în lucrarea lui James Hastings,  ”Encyclopedia Of Religion and Ethics”, la secțiunea “phallicism.”

“Obeliscul” îl reprezintă pe Nimrod/Orion (zeul soare Baal), și este un simbol demonic! Prin urmare, ce caută acest simbol pe mormântul lui James și Ellen White?

Fotografia aceasta – din stânga -, a obeliscului lui James White, fost luată la 24 iulie 1915 – la opt zile după moartea lui. Obeliscul apare ca un memorial pentru James White și a fost ridicat în timpul vieții lui Ellen White. Fotografia din dreapta este obeliscul care s-a adăugat la o dată ulterioară ca un memorial pentru Ellen G. White.

“Obeliscul” este o parte dintre multele sisteme religioase păgâne, și este, de asemenea, un simbol puternic ocult pentru iezuiți (Biserica romano-catolică), masoni (Francmasoneria) și pentru societățile secrete Illuminati. Nu este nicio coincidență în faptul că soții White  au ridicate la mormintele lor o pereche de obeliscuri.  Mai există vreo îndoială despre ce “duh” se află în spatele religiei lui Ellen G. White?

În cartea ”Symbols of Freemasonry”, tradusă din cartea franceză, ”Les Symboles des Francs-Macons”, Daniel Beresniak notează:
”Un text masonic cunoscut ca Manuscrisul Thistle, din 1756, spune că Nimrod  a “creat masonii”  și că “le-a dat însemnele și termenii lor, astfel încât aceștia să se poată distinge de alte persoane … a fost pentru prima dată când masonii s-au organizat ca o breaslă. “
 Encyclopedia of Freemasonry (Enciclopedia Francmasoneriei) identifică caracterul lui Nimrod cu această legendă a Frăției, în Vechile Constituții, unde el este identificat ca fondator al Masoneriei:
“Astfel, în ritul de York, No. 1, citim: ‘La ridicarea de către voi a turnului Babel, masoneria era cea mai respectată, și regele Babilonului pe care-l numiți Nimrod era el însuși un mason foarte iubit de ceilalți masoni.‘. ” (http://wiki.eanswers.com/en/Nimrod?ext=t&cid=5062) 

Alte autorități nu numai că-l asimilează pe fondatorul masonic Hiram Abiff cu Osiris și Nimrod, dar explică faptul că Nimrod plus construirea Turnului Babel, a fost adevărata origine a cosmologiei masonice și nu construirea templului lui Solomon.

Vă puteți imagina asta? Nimrod – rebelul total, nelegiuit, împotriva lui Dumnezeu – reprezintă  adevărata origine a cosmologiei masonice.

Lucifer este dumnezeul masonilor (francmasonilor), iar Nimrod a fost fondatorul masonilor (francmasonilor). Și cu asta în minte, permiteți-mi să fac o remarcă finală cu privire la “constelația Orion”, ca fiind reprezentativă pentru “spiritul lui Nimrod”:

“Deci, încă o dată, ajungem  înapoi la Marea Piramida din Giza, prima construită și ultima  rămasă dintre cele șapte minuni ale lumii antice, care este binecunoscutul loc de odihnă al lui Osiris. Marea Piramidă în sine este doar o structură în cadrul unui important Necropolis, care a fost proiectat în conformitate cu structura constelației Orion, Marele Vânător în cer [Osiris / Ghilgameș / Nimrod]. Așa cum ne-am străduit să demonstrăm, Osiris este nimeni altul decât biblicul Nimrod, “viteaz vânător înaintea Domnului.” (Peter Goodgame – Giza Discovery)

Să nu credeți minciunile diavolului care au fost spuse prin Ellen G. White: Orașul Sfânt al lui Dumnezeu nu va veni, în jos, prin spațiul liber din Orion!
Observații:

Charles Taze Russel, fondatorul organizației ruselite (care mai târziu, în 1931, sub conducerea lui Joseph Franklin Rutherford, avea să-și schimbe numele în Martorii lui Iehova)  a calculat a doua venire a lui Hristos, într-un mod extrem de straniu: pornind de la dimensiunile interioare ale Marii Piramide, locul de odihnă al lui Osiris/Orion! Astfel el a ajuns la anul 1874, ca a doua venire a lui Hristos – și care la fel ca și în cazul mișcării adveniste, a fost explicată ca o venire undeva în cer, și nu pe pământ!  (Thy Kingdom Come, (Millennial Dawn, vol. 3); by Charles Taze Russell, 1891, by The Watch Tower Bible And Tract Society. 1904 edition)

Apoi, în versiunea din 1910, Russel și-a revizuit calculele, spunând că de fapt a doua venire, în cer, a lui Hristos urma să se petreacă la anul 1914! (Thy Kingdom Come, (Studies In The Scriptures, vol. 3); by Charles Taze Russell, 1891, by The Watch Tower Bible And Tract Society. 1910 edition)

Din anul 1881 până în 1953, Turnul de Veghe a învățat că Iehova își are tronul pe steaua Alcyone din constelația Pleiade (spre deosebire de adventiști care învață și azi că acest tron este în Orion!). După acest an, martorii lui Iehova s-au răzgândit și, printre altele, au spus că nu este înțelept să fixezi tronul lui Dumnezeu în Pleiade. Lucrul acesta s-a întâmplat sub conducerea celui de-al treilea lider al organizației, Nathan Homer Knorr, al cărui nume este legat de interdicția transfuziilor de sânge pentru membrii organizației, nu s-a dezis însă decât de Pleiade dar nu și de calculele ”piramidale” privind sfârșitul lumii, ale lui Russel!!!

Iată însă o mostră a acestei credințe din anul 1920, potrivit căreia tronul lui Iehova se afla în Pleiade:

”Unii m-au întrebat ieri: Să presupunem că în anul 1925 vei fi aici, ce ai să faci? Eu le-am spus, cred că voi fi acasă, în Pleiade, înainte de anul acesta…” (The Watchtower November, 1, 1920, pg. 334; http://www.quotes-watchtower.co.uk/god_s_throne_-_pleiades.html)

Ce nebunie, nu-i așa? Cred că deja numai suprinde pe nimeni faptul că, monumentul funerar al lui Charles Taze Russel a fost o piramidă în miniatură, spre deosebire de obeliscuri, așa cum au procedat liderii organizației mamă a mișcării ruselite: biserica adventistă de ziua a șaptea!

(sursa imagine: http://freemasonry.bcy.ca/biography/russell_c/pyramid_monument.html)
În spatele piramidei funerare a lui Charles Taze Russel, este un templu nou construit al masoneriei!
Advertisements
This entry was posted in Ellen G. White, Erezia adventistă and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s